متفرقه

کشف عجیب: مهارسازی سیستم عصبی

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

اگر در وب سایت گوگل نمبر US6506148 B2 را جستجو کنید شمارا به وب سایت ثبت اختراعات گوگل راجع خواهد کرد، که در آن شما اختراع عجیب و ناشنیده را خواهید، این اختراع در باره کنترول اذهان یا مهار سازی سیستم عصبی سخن میگوید. اختراع که ما در باره آن سخن میگوییم بطور خلاصه ذیلآ بیان شده است. کسانیکه انگلیسی بلد هستند میتوانند خودشان ببینند.

تجربه بالای انسانها از تاثیرات فیزیولوژیکی تحریک جلد توسط ساحه ضعیف الکترو مقناطیسی که در فریکونسی های معین نزدیک به ½ یا 2.4 هرتز بالای جلد پخش میشود نشان میدهد، که، این ساحه مقناطیسی سبب برانگیختن احساسات و ایجاد طنین ها در احساسات میشود. بسیار مانیتور های کمپیوتر و تلویزیون ها، زمانیکه تصویر ها را به نمایش میگذارند، یک نوع ساحه مقناطیسی با دامنه کافی برای برانگیزی احساسات تشکیل میدهند. بنآ، این ممکن است که  سیستم عصبی انسان را توسط تصویر های که توسط این صفحه ها نمایش داده میشود مهار ساخت. این تصاویر را میتوان در لابلای پروگرام ها جاسازی کرده، یا آنرا در گوشه از تصاویر بگذاریم، ویا به شکل فریکونسی رادیویی و یا سیگنال ویدیویی نشر کرد. برای بعضی صفحه ها، مطالب که سبب برانگیختن احساسات میشود میتواند به شکل تصاویر عیان و یا به شکل نیمه خود آگاه جاگذاری شود و در ساحه الکترومقناطیسی معین پخش شود.

 

Untitled-1

 

ادعاهای این تکنالوژی:

1.      این تکنالوژی یک روش مهار سازی سیستم عصبی است برای کسانیکه در نزدیک صفحه ها میباشند. صفحه های الکترونیکی زمانیکی تصاویر را به نمایش میگذارند یک نوع ساحه مقناطیسی پخش میکنند. این روش شامل تطبیق کردن سیگنال ها ویدیوی در فریکونسی ها 0.1 تا 15 هرتز و عیار سازی این فریکونسی با فریکونسی احساسی میباشد.

2.      یک پروگرام کمپیوتری برای مهار سازی سیستم عصبی

3.      یک دستگاه برای مهار سازی سیستم عصبی

4.      یک دستگاه برای عیار سازی فریکونسی پخش شده با فریکونسی سیستم احساسی انسان.

5.      یک منبع مهار سازی سیستم عصبی انسان

6.      پخش تصاویر و پیام ها به شکل نیمه خودآگاه

برعلاوه این اختراع، اختراعات دیگر نیز در سایت ثبت اختراعات گوگل و دولت امریکا درج شده است که بعضی آنها چنین است:

 

1.      مهارسازی سیستم عصبی توسط صداهای نیمه خود آگاه (US6017302 A)

2.      مهار سازی سیستم عصبی از راه دور (US6238333 B1)

 

پیام های نیمه خود آگاه (Subliminal Messages): این پیام ها عبارت از پیام های هستن که هدف آن ذهن نیمه خود آگاه انسان میباشد و در بیشترین اوقات تا در جستجوی آن نباشیم توسط ذهن آگاه مان محسوس نمیباشد. مثلآ در یک فلم کارتون  در تخته کوچک دیوارچیز های نوشته میباشد، که برای ما، تا اینکه تصویر را استاده نکنیم قابل خوانش نمیباشد. همه ویدیو ها از مجموعه  تصویرهای ساکت تشکیل شده است، این تصویر ها وقتی به سرعت معین تغیر میکنند ساکت بودن آن قابل احساس نمیباشد، منتها، مغر نیمه خود آگاه مان هر تصویر را جداگانه درمغز ذخیره مینماید، خصوصآ، زمانیکه که این تصاویر در فریکونسی های متذکره پخش میشوند، پس زمانیکه ما این فلم کارتون را دیدیم چیزهای که در آن تخته نوشته است را با مغز آگاه مان تشخیص نمیتوانیم، ولی مغز نیمه خود آگاه مان آنرا ثبت کرده و دنبال معلومات بیشتر در باره آن میشود، پس میتوان گفت که این پیام ها تاثیر مستقیم بالای اذهان ما دارد. وقت ما یک داستان را از کتاب میخوانیم و یک داستان را در فلم میبینیم، بعد از گذشت چند روز اگر همین داستان را دوباره بخواهیم بیان کنیم، داستان فلم را درست تر از کتاب خواهیم به یاد داشت و دلیلش فقط و فقط همین است.

02fe64f65c467f3a0af488871a03930f

 

تکنالوژی یک پدیده بسیار شگفت انگیز است. اگر درست استفاده شود بسیار مفید بوده و اگر بطریقه درست آن استفاده نشود بسیار خطرناک میباشد. در چنین زمان که دشمنان ما برای تطبیق هر اجندا  و ترویج هر فتنه خود از تکنالوژی استفاده میکند، بیشترین علمای اسلام در پی این هستند که چطور مذهب دیگر را غلط ثابت کنند و یا کافر بکشند و بیشترین وقت خود را در این مصرف میکنند که آیا گوشت مرغ در بازار های ما حلال است یا حرام. در حالیکه، دراین زمان فتنه ها این علما باید در این فکر باشند که از این نوع اختراعات چطور به نفع اسلام و ملت های اسلامی استفاده کرده و اذ هان مردم را به جای اینکه به نفرت مقابل مکتب فکری دیگر تشویق کنند به برادری و اتحاد مقابل دشمنان مهار سازند.

متاسفانه بزرگترین بهره از این تکنالوژی کاشفان شیطان پرست آن نموده و اذهان مردم جهان را آماده به قبول کردن رهبر یک چشمه خویش میکنند و اذهان مردم را طوری مهار میکنند که دین را یک چیز پیش پا افتاده دانسته و برای مترقی شدن از آن دور باشند، در حالیکه، دین مقدس اسلام به ترقی تشویق کرده و مردم را برای تفکر چندین بار امرکرده است.

 

نمونه های پیام های نیمه خود آگاه در رسانه های غربی:

 

1.      نشانه های دجالی و تشویق به سکس در کارتون ها

 

Untitled-2

 

2.      نشان یک چشمه در فلم مشهور تور Thor

 

thor

 

3.      نشانه خدای شیطان پرستان در بازوی کرکتر فلم District 7

 

district 9

 

4.      رساندن پیام های گوسفند سازی مردم باگفتن پیام های چون بخور بخواب، تلویزیون ببین، فکرنکن و غیره در فلم They Live

 

they-live-landscape

 

5.      مجله را که در عکس میبینید شاید بادیدن آن نامش را SEX  فکرکنید و لی این مجله مشهور SFX  است

 

SFX

 

ماهم میتوانیم از تکنالوژی به شکل درست آن استفاده و نتایج آنرا برای منافع ملی و اسلامی خویش استفاده کنیم، ولی متاسفانه ما به فکر این استیم که دیگران چطور غلط ثابت کرده و برای خود برتری جویی کنیم. قبله ما یکی، خدای ما یکی، رسول ما یکی، ولی، یکی بدعت گر هست، دیگر بخاطر فلان عقیده برادر ما نیست، فلانها یک تهدید برای اسلام هستند و بالاخره فلان طبقه باید کشته شود، در حالیکه، با هر نفرت که ما از برادران مسلمان خویش نشان میدهیم دشمن جشن خوشی میگیرد. برادرم، دشمن های ما مذاهب و مکاتب فکری نیستند بلکه کسانی هستند که از دشمنان پول گرفته مارا به جان هم می اندازند از هر مذهب و یا مکتب که باشد. دشمن شناسی شرط موفقیت است.

به امید بیداری همه……

اگر میخواهید موضوعات جالب مارا بخوانید از صفحه انترنتی ما همیشه دیدن کرده و صفحه فیسبوک مارا لایک بزنید.

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

تبصره ها

  • یکی از مثال های مشهور آن که روزانه شاید هزار ها و ملیون ها جوان مسلمان با آن سرو کار دارند نشان (پت پنهانی) در گوشه میدان بازی مشهور کلش آف کلن است که مستقیما ذهن ناخود آگاه مارا هدف قرار داده

  • تا زمانیکه انسان ها ازراه پیشرفت علم به خلقت خداوند پی نبرند واین گیم مذاهب ادامه داشته باشد خونریزی های زیاد را این کره خاکی که درواقع همان بهشت است شاهد خواهد بود.

پاسخی بگذارید