اسلامی سیاست های جرمی

تمدن مدرن غربی و آینده آن

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

در قرآن کریم یک سورۀ بنام روم است وکلمۀ روم در قرآن صرف یک باردر همین سوره ذکر شده است. خداوند(ج) در باره روم چنین میگوید: روم در نزدیکترین سرزمین شکست میخورد. البته که مقصد از شکست روم در نزدکترین سرزمین، نزدیک به جایی است که قرآن در آن نازل شده است، یعنی روم در نزدیکترین سرزمین به عربستان سعودی امروزی شکست میخورد. الله(ج) اضافه میکند بعد از اینکه روم شکست خورد، در چند سال دوباره پیروز میشود ومسلمانان در آن روز جشن میگیرند.

Untitled

ترجمه: روميان شكست‏خوردند (2) در نزديكترين سرزمين و[لى] بعد از شكست شان در ظرف چند سالى به زودى پيروز خواهند گرديد (3) {فرجام} كار در گذشته و آينده از آن خداست و در آن روز است كه مؤمنان از يارى خدا شاد مى‏گردند(4).

در آیات مبارکه، الله(ج) واضح بیان داشته است که روم بعد از شکست به یاری خداوند(ج) دوباره پیروز شده و مسلمانان در این پیروزی بسیار خوشنود میشوند، پس مسلمانان باید بدانند که چرا مسلمانان برای پیروزی اینها خوشنود میشود و این رومی ها کی ها هستند؟ برای درک این موضوع و جواب به این سئوالات ما دوباره باید به قرآن پاک مراجعه کرد. الله(ج) در آیت 51 سوره المائده فرموده است، که با یهود و نصارا دوستی نکنید، البته، که این شامل تمام یهودیان و مسیحیان نمیشود بلکه گفته است با آن یهود و مسیحیان که دوست های یک دیگر هستند. در همین سوره در آیت 82 الله(ج) میفرماید: زمانی خواهد رسید که شما بزرگترین دشمنی را از یهودیان و مشرکین خواهید دید و در این زمان بزرگترین محبت و دلبستگی را از کسانی خواهید دید که خود را مسیحی میگویند چون آنها متکبر نیستند.

Untitled (2)

ترجمه: مسلما، يهوديان و كسانى را كه شرك ورزيده‏اند، دشمن‏ترين مردم نسبت به مؤمنان خواهى يافت و قطعآ كسانى را كه گفتند ما نصرانى هستيم نزديكترين مردم در دوستى با مؤمنان خواهى يافت، زيرا برخى از آنان دانشمندان و رهبانانى‏اند كه تكبر نمى‏ورزند.

ما در عصری زندگی میکنیم که این پیش بینی های قرآن در حال در به وقوع پیوستن است و یهودیان و صهیونست های مشرک بزرگترین دشمنی را با مسلمانان نشان میدهند و طوری که در بحث “کی ها هستند آند مسیحیان” گفته شد که مسیحیان ارتودوکس یا مسیحیان شرقی دوستی شان را با مسلمانان نشان میدهند. پس میتوان گفت که این رومی ها مسیحیت غربی نبوده بلکه همان مسیحیت ارتودوکس شرقی میباشند؛ چرا؟

 1. مسیحیت غربی یا کاتولیک دوست اسراییل بوده و الله(ج)مارا از دوستی با این اتحاد یهودی-عیسوی بطورآشکار منع کرده است.
 2. مسیحیان غربی با همکاران اسراییلی خود بزرگترین ظلم ها را در حق مسلمانان روا میدارند.
 3. در نقشۀ جهان هم اگر دیده شود، اروپای شرقی و مسیحیت ارتودوکس سرزمین نزدیکتر به مسلمانان هستند نسبت به مسیحیت غربی به سرکردگی امریکا.

پس، مامیدانیم که مسیحیت ارتودوکس به سرکردگی روسیه امروزی، کسانی هستند که در این عصر، یعنی در زمانیکه یهودیان بزرگترین دشمنی و بد بینی را با ما نشان میدهند، به مسلمانان نزدیک شده و نزدیکتر میشوند و به شکست روسیه در مقابل غرب مسلمانان غمگین ودر پیروزی آنها در مقابل غرب خوش خواهند شد.

world-map

تمدن مدرن غربی با بوجودآمدن گروه شیطانی صهیونیسم شکل گرفت که از اتحاد مسیحیان مشرک غربی و یهودیان تشکیل شده است. بعد از شکل گیری تمدن مدرن غربی، غربیان پیشرفت های زیاد در عرصۀ تکنالوژی واقتصاد نمودند که سبب قوی شدن غرب به یک قدرت شکست ناپذیر جهانی شد. غربیان ازین قدرت استفاده کرده وکشور های اسلامی و بقیه کشور های ضعیف را هدف قرار دادند. کشور های که غلام شان شدند وبه راه آنها پیوستند، مانند آنها بسوی ترقی فریب دهندۀ مدرن در حرکت شدند، ولی چون غربیان میدانیستند که مسلمانان یگانه مردمی هستند که غلامی را به آسانی نمیپذیرند، بنا با وجود حکومت های دست نشانده خویش درین ممالک، این ممالک را در یک حالت بی امنیتی و دارای اقتصاد خراب نگهداشته و برای بدنام ساختن دین مقدس اسلام که یگانه مانع غلام شدن مسلمانان است، با بوجود آوردن گروه های چون القاعده و داعش جهت رسیدن به اهداف خویش ادامه میدهند.

اولین چیزی که از تمدن مدرن غربی به سطح بزرگ بوجود آمد، بانک بود، و اولین بانک بین المللی که پول دولتی را به چاپ میرسانید، در بریتانیا تشکیل شد. با بوجود آمدن و بزرگ شدن این بانک، کنترول این بانک بالای سرمایه های مردم عام زیاد شده و همچنان این بانک توانست پوند سترلنگ انگلیس را پول بین المللی معرفی کرده و انگلستان پایتخت بین المللی جهان شد. صهیونست هاکه به مقصد تشکیل دولت یهودی در بیت المقدس و ابر قدرت ساختن این دولت درجهان بمنظور بر پا ساختن امپراطوری حضرت سلیمان(ع) برای یهودیان شکل گرفته بود میدانستند که کشور انگلیس تا حدی در این هدف کمک کرده ولی برای تطبیق مکمل این اجندا به کشور های بزرگتر ضرورت است. در زمانیکه انگلیس ابر قدرت بود، صهیونست ها بانکهای خویش را در امریکا بنیان گذاری کرده وخواستند تاامریکارا که بزرگتر از انگلیس بود و برای اجندا های آنها سودمند ترتمام میشد، ابرقدرت بسازند. از بین بردن یکه تازی انگلیس درآن زمان برای مردم عام به اندازۀ از بین رفتن قدرت امریکای امروزی مشکل وحتی ناممکن معلوم میشد، بناً صهیونست ها برای اینکارانگلیس را با جنگ های زیاد روبرو ساخته که بعد از هر جنگ، اقتصاد انگلیس به سوی رکود رفته تا بالاخره دالرجانشین پوند سترلنگ و امریکا ابر قدرت جهان شد. چنانچه یکی از استادان تاریخ در پوهنتون تورنتوی کانادا دریکی از مصاحبات خود چنین میگوید: امریکا طفلی بودکه دررحم انگلستان شکل گرفته وبا رسیدن به سن بلوغ، مادر خودرا زیرگرفته وخودش قدرت را بدست گرفت، همانطوریکه فعلاً اسرائیل در رحم امریکا شکل گرفته و در حال رسیدن به سن بلوغ است.

صهیونست ها فعلاً کاری را با امریکا میکنند که صد سال قبل با انگلیس نمودند، امریکا را در تمام قاره های دنیا درجنگ دخیل ساخته اند که ضربۀ بزرگ به اقتصاد امریکا است. تنها مصرف فعلی امریکا در جنگ علیه داعش روزانه ده ملیون دالر است. ولی، برعلاوۀ امریکا قدرت های دیگری نیز مانند روس و چین در دنیا وجود دارد که تهدید بزرگ برای اجندای امپراطوری اسرائیلی است، بناً صهیونیست ها میخواهند توسط جنگ بزرگتر (جنگ اتومی) هم امریکا و هم این قدرت ها را از بین ببرند. این جنگ در اسلام بنام جنگ تمام جنگ ها یا ملحمه گفته شده است.

ما فعلاً در عصری زندگی میکنیم که احتمال وقوع این جنگ اتومی بعید معلوم نمیشود و بهتر از قرآن کسی دیگری عواقب این جنگ را نمیداند. نظر به آیات مبارکه که ذکر کردیم میدانیم که روس در این جنگ شکست خورده ولی قسمت های آن نجات خواهد یافت، زیرا ازاین قسمت ها مردم دوباره عرض اندام کرده و پیروز میشوند که روز خوش برای مسلمانان خواهد بود و بامسلمانان یکجا شده بیت المقدس را فتح خواهند کرد.

در وب سایت خود  ما در باره دجال زیاد گفتیم. بسیاری از دوستان آنرا خرافات دانستند، بناً آنرا به شکل دیگر برای خوانندگان ارائه میکنیم. یهودیان به این عقیده هستند که عیسی مسیح (ع) تا به حال تولد نشده است و عیسی مسیح(ع) که مسیحیان و مسلمانان به آن عقیده دارند، را حرامزاده و دروغین میدانند ومیگویند که عیسی مسیح(ع) اصلی آمده برای یهودیان امپراطوری آنها را برپا کرده و عصر طلایی یهودیان دوباره آمدنی لست، آنها برای آمدن اوآماده گی گرفته و میخواهند امپراطوری یهودی را برپا کنند، در حالیکه کسی که می آید، مسیح دروغین بوده و المسیح دجال میباشد.

آیا شما در باره عدد 666 تا حال شنیده اید. این عدد را در گوگل جستجو کنید نتیجه اش هم نشانۀ ضد مسیح یا دجال بر می آید. این شماره در بسیاری جاها ودر نشانه های کمپنی های بزرگ قابل دید میباشد. 600+60+6=666 شش صد بزرگتر که نشان دهندۀ امپراطوری انگلیس، 60 کو چکتر امپراطوری در حال از بین رفتن امریکا، و 6 کوچکترین امپراطوری زودگذر آیندۀ اسرائیل است ویا به اصطلاح ساده، سه مرحلۀ تمدن مدرن غربی ویا سه روز اول دجال یک روز مانند یک سال، یک روز مانند یک ماه و یک روز مانند یک هفته.

666

اگر میخواهید موضوعات جالب مارا بخوانید از صفحه انترنتی ما همیشه دیدن کرده و صفحه فیسبوک مارا لایک بزنید.

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

تبصره ها

 • بسیارا عالی
  تمام مسلمان باید دشمن خود را بشناسد ..
  و اگر نشناسد دچار شکست خواهد شد ..
  چرا خداوند ج گفته شیطآن را نپرسید و پیرو او نباشید ..
  Freemasonry یا شیطان پرستان همیشه دشمن اسلام هست و بوده و خواهد بود .
  و ای از کم سوادی ما و یا از کارکرد زیاد آنهاست که بعضی مردم ساده لوح و بدونه تحقیق حرف این شخص را قبول نمی کند.
  اجرکم عند الله

پاسخی بگذارید