اسلامی متفرقه

خزار های دیروز رهبران امروز

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

مطالعه تاریخ معاصر جهانی و مطالعه حالات امروزی دنیا بدون مطالعه خزار ها ناتکمیل خواهد بود. بعد از مدت کوتاه از رحلت حضرت محمد(ص)، یک اتفاق عجیب بوقوع پیوست، که تاریخ نویسان انتخاب به نگفتن آن کردند؛ یک طایفه از مردم بنام خزار که در کوه های کاکسس در جورجیا زندگی میکردند، به دین یهودی و بعضی شان به دین عیسوی روی آوردند. برای اولین بار در تاریخ یهودیت چنین اتفاق افتاد که انسان های خارج از نژاد سامی، یهودی شدند.

مطالعه جنیتیکی این مردم (خزار) در انترنت موجود است، هر کس میتواند آنرا جستجوکرده و بخواند، حتی، کنفرانس های بزرگ طبی برای مطالعه ترکیب جنیتیکی خزار ها در جهان برگذار میشود. مطالعات ترکیب جنیتیکی خزار ها نشان میدهد که DNA این مردم نظر به تمام انسان های دیگر فرق داشته و بی مانند هست، هیچ مردم دنیا مانند آنها نیستند، این را تحقیقات ساینسی میگوید، دعوای کدام مبلغ یا کدام عالم اسلامی نیست، آنها DNA بسیار قوی داشته، بنآ، از مردم عادی قویتر میباشند. این مردم (خزار ها) به یهودیت بخاطر اعتقادات دینی رو نیاوردند، آنها مردم اعتقادی نبودند، بلکه، آنها بخاطر مقاصد سیاسی و یافتن جایگاه در جهان معاصر یهودیت را قبول کردند. این ها که فعلآ بنام یهودیان اروپایی یاد میشوند، هیچ ارتباط نژادی با قوم سامی، یا قوم بنی اسراییل ندارند. این خزار ها به آن سرعت در جهان معاصر رشد کردند که امروز نود فیصد تمام یهودیان جهان را تشکیل میدهند.

نظر به ترکیب بالای جنیتیکی که این یهودان اروپایی (خزار ها) دارند، در چند صد سال اخیر پیشرفت های عجیبی کرده اند. و اگر به لیست مردم که جوایز جهانی نوبل را اخذ کرده اند نگاه کنیم، بیشترین آنها یهودیان اروپایی هستند. آنها در کشفیات ساینسی، نظامی، و غیره کار های زیاد کرده اند.

این خزار های که به یهودیان اروپایی مبدل شدند، همچنان به مسیحیت نیز روی آوردند، البته، نه بخاطر عوامل عقیدتی، بلکه بخاطر، مقاصد سیاسی و قدرت طلبی. اتحاد مسیحی-یهودی امروزی نیز برمیگردد به زمانیکه این خزار ها در جهان نفوذ پیدا کردند، ثمره ازدواج همین مسیحیان ویهودیان خزار، کشور اسراییل است، و همین خزار ها بودند که حرکت صهیونیسم را تشکیل دادند. بعضی یهودیان بنی اسراییلی با حرکت صهیونیسم مخالف هستند. حرکت صهیونیسم که سبب تولد اسراییل شد کاملا یک دست آورد اروپایی است.

Untitled-1

همین خزار ها بودند که یک امپراطوری قوی را قبل از اینکه به یهودیت و مسیحیت بپیوندند در اروپا رهبری میکردند، و زمانیکه اردوی اسلام دو امپراطوری قوی پارس و بایزنتاین را شکست داد، و به حیث بزرگترین اردوی نظامی جهان شناخته شد، همین خزار ها بود که سد راه این اردوی قوی جهانی شد و اردوی اسلام نتوانستند آنها را شکست بدهد، بنا یگانه قدرت نظامی که با قدرت نظامی اسلامی در آن زمان مقایسه میشد همین خزار ها بودند.

KhazarEmpire

خزار ها از همین جا به هر سو تازیدن و خودرا به روسیه اروپا و بالاخره به امریکا رسانیدن. این خزار ها مغز متفکر بسیار از انقلاب های جهانی بودند، و با انقلاب های اروپایی سیستم رهبانیت را ازبین برده و سیستم دولت داری بی دینی و تمدن مدرن غربی را بوجود آوردند. این ها بودند که انقلاب بولشفیک را بوجود آورده و سبب بوجود آمدن سیستم کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی که ظلم های زیاد را به جهانیان روا داشتند، شدند. این ها بودند که سود گیری که در همه ادیان مانند یهودیت و مسیحیت حرام دانسته میشد را حلال دانستند و مروج ساختند، و بالاخره این ها هستند که اسراییل را اداره میکنند.

رهبران امروزی مانند صاحب های بانک ذخیروی فدرالی امریکا (خانواده راته چایلد و راکه فلر)، روسای جمهور امریکا مانند جورج بوش و کلینتون، خانواده شاهی انگلستان، بنجمین نتانیاهو، دوید کمرون و غیره رهبران بزرگ جهانی، حتی پاپ های واتیکان همه از نژاد خرار میباشند.

قبل از اینکه مقاله خزار را ببندیم میرویم به چند از حقایق قرآن و به سوره کهف و داستان ذوالقرنین مراجعه میکنیم.

1. ذوالقرنین به جای میرسد که فکر میکند آفتاب در آب های گل آلود و سیاه غروب میکند.

2. ذوالقرنین قبل ازاینکه به جای یاجوج و ماجوج برسد میگوید “اما هر كه ستم ورزد عذابش خواهيم كرد” یعنی او ظالمان را عذاب میکرد و نمیبخشید.

3. بعد از ادامه دادن راه او به جای یاجوج و ماجوج که میان دو سد واقع شده میرسد و قبایل را می یابد که هیچ زبان را نمیدانند.

4. آن مردم از فساد یاجوج برای ذولقرنین حکایت میکنند.

5. ذوالقرنین هم یاجوج و ماجوج را در بین این دو سد با ساختن دیوار آهنین و مسی، به اصطلاح عام بندی میسازد و میگوید تا وعده پروردگارم فرا نرسد از آنجا نمیتوانند بیرون شوند.

6. یاجوج و ماجوج مفسدین در روی زمین هستند.

Untitled-2

در این جای شک نیست که خداوند(ج) تمام آیات را برای ما بخاطر این نازل کرده است که در باره آن فکرکرده و از آن بیاموزیم و حقایق را درک کنیم، خداوند(ج) برای شناخت یاجوج و ماجوج نیز برای ما نشانه های قرار داده است تا ما بالای آن فکر کرده و حقیقت را دریابیم. پس ما باید دنبال حقایق متذکره باشیم.

1. نظر به این حقایق ما باید دنبال آب های سیاه باشیم که در تکنالوژی امروزی یافتن این آب های سیاه مشکل نیست و گفته میتوانیم که این آب های سیاه بحیره سیاه میباشد.

2. چون ذوالقرنین تمام ستم کاران را عذاب میکرد ولی یاجوج و ماجوج را عذاب نکرد پس ما میدانیم که یاجوج و ماجوج قبایل قوی بودند که ذوالقرنین هم آنها را نتوانست عذاب کند و در عوض یک سد آهنی-مسی در مقابل آنها ساخت.

3. ما در مناطق جغرافیایی که قرآن به آن اشاره کرده است باید دنبال منتطقه ای باشیم که بین دو سد موقعیت دارد. و در اطراف بحیره سیاه یگانه جای که این چنین خصوصیات را دارا میباشد بین کوه های کاکسس (Caucasus Mountains) میباشد.

4. حال باید متیقن شویم در بین این کوه ها قبایل زندگی میکردند که هیچ زبان را درک نمیکردند. یکی از چنین قبایل، قبیله ساونتی میباشد که تا به حال زبان شان رسم و خط نوشتاری ندارد.

5. و بالاخره باید دنبال آن سد آهنی-مسی ذولقرنین بگردیم. این سد در یک راه در بین این دو کوه وجود دارد که بنام دریال جورج میباشد که براده های آهن و مس نیز در آنجا پیدا شده اند.

حال بیایید حقایق قرآنی را با این حقایق تاریخی و ساینسی بررسی کنیم. یاجوج وماجوج انسانهای قوی هستند که حتی ذولقرنین آنها را عذاب نکرد و خزارها را بزرگترین اردوی اسلامی شکست داده نتوانست، حال هم اتحاد اسراییلی-امریکایی-اروپایی را کس شکست داده نمیتواند، مگر الله(ج)، که این اتحاد متشکل از همین خزار ها میباشد. یاجوج و ماجوج مفسدین هستند و حال هم بزرگترین فساد های روی زمین را همین خزار ها انجام میدهند.

قبل ازینکه نتیجه گیری کنیم میرویم به آیه دیگر که قرآن، که در آن در باره یاجوج و ماجوج گفته است.

و بر [مردم] شهرى كه آن شهر را ویران و هلاک كرده‏ ايم و بازگشتشان به آن شهر حرام ساختیم تا وقتى كه ياجوج و ماجوج [راهشان] گشوده شود و آنها به هر گوشه بتازند.

خوب شهر را که خداوند خراب ساخت و مردم آن از آن شهر رانده شد بیت المقدس است که بنی اسراییل یا اسراییلیان برای دو هزار سال از آن رانده شدند و صرف به حیث یک سیاح به آنجا آمده میتوانستند تا اینکه بعد از جنگ جهانی دوم کشور اسراییل تشکیل شد و مردمان که از شهر شان رانده شده بودند دوباره آنرا از آن خود کردند.

ازین جا نتیجه گیری کرده میتوانیم که یاجوج و ماجوج کی ها هستند. و میتوانیم بگوییم که تمام مردم امریکا، تمام مسیحیان و تمام یهودیان دشمنان ما نیستند، بلکه دشمنان ما، یهودیان اروپایی، مسیحیان خزار و دولت های آنها است. دشمنان ما اردوی ناتو و دولت مردان اتحاد اسراییلی-اروپایی-امریکایی است. هر چند اینها در قصر سفید افتاریه ها تهیه کنند و هر چند در رسانه ها سخنان فریب مندانه به پشتیبانی از اسلام بزنند، هیچ گاه دوستان ما نشده و نفرت علیه ما همیشه در دل آنها خواهد بود، چون اینها همان مفسدان (یاجوج و ماجوج) هستند.

اگر میخواهید موضوعات جالب مارا بخوانید از صفحه انترنتی ما همیشه دیدن کرده و صفحه فیسبوک مارا لایک بزنید.

منبع:

کتاب به زبان انگلیسی بنام “نظریه اسلامی یاجوج و ماجوج و جهان مدرن”برای داونلود روی نام کتاب کلیک کنید”

Untitled

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

تبصره ها

پاسخی بگذارید