کتاب آخرین هشدار: بیداری امت اسلام (پشتو و دری)

متأسفانه درزمانی می‌زییم که اکثر پیروان حق (اسلام) گرایش بیشتر به ظلمات شیطانی پیدا کرده و از زیر چتر نور حق به دور رفته اندکه سبب به‌وجود آمدن عصری شده است که در آن حمل‌کنندگان مشعل تاریکی به یکه‌تازی جهانی پرداخته و با استبداد کوشش به خاموشی مشعل پرفروغ حق می‌کنند. در عصری که تمدن مدرن غربی به رهبری امریکا، مشعل‌دار تاریکی‌ها بوده و جهان باطل را درنبرد در مقابل جهان حق رهبری می‌کند، رزمندگان راه تاریکی در بوسنیا با رفتار سگ‌های دیوانه بیشتر از پنجاه‌هزار زنان مسلمان را مورد تجاوز جنسی و آزار و اذیت قرار داده، مردان مسلمان را در زندان‌های دسته‌جمعی توسط گرسنگی تعذیب می‌کنند، سرزمین‌های اسلامی را توسط بمب افگنهای پیشرفته به سرزمین‌های قرون‌وسطا مبدل می‌سازد، زنان کشمیری مورد تجاوز جنسی چند فردی قرارگرفته، خاورمیانه که مهد و مادر تمدن‌ها بشمار می‌رود، منطقه‌ای برای آزمایش سلاح‌های اهل باطل قرارگرفته و بالآخره تمام جهان اسلام را از افغانستان تا تانزانیا و از چچن تا لیبیا مورد تاخت‌وتاز نیروهای شیطانی قرار داده‌اند و نبرد کنندگان حق ضعیف معلوم می‌شوند و این حالت قلب هر رزمندۀ زیر چتر روشنی‌بخش اسلام را به درد آورده و به این فکر فرو می‌روند که منشأ این‌همه انحطاط و حالت رقت‌بار در کجا بوده؟ و راه‌حل چیست؟

این درد سبب شد تا ما هم، به‌حیث یک جهد کوچک، به فکر دریافت منشأ مشکلات در صف رزمندگان میدان نبرد برای حق شده و با قلم دست داشته، دردهای مشترک امت اسلام را فریاد زده تا کمکی باشد برای همه رزمندگان و توانسته باشیم روشنی اندکی در جاده‌های پر خم و پیچ و پر موانع که سد راه امت شده است، ایجاد کنیم. امیدوار هستیم که در جریان این جهد کوچک، الله متعال برایمان توفیق عنایت فرموده باشد تا توانسته باشیم از اشتباهات در تحلیل‌ها حداکثر جلوگیری کرده و کوشش ما سبب کمک به امت رنج‌دیدۀ اسلام شود. این کوشش ما کتابی بنام آخرین هشدار: بیداری امت اسلام است که در 183 صفحه و پنج فصل تألیف گردیده و موضوعات مهم آن قرار ذیل می‌باشد.

 • دست آوردهای ﺗﻤدن اسلام
 • (Freemasonry) فریمیسنری و ارتباط آن با دجال، شیاطین و یأجوج‌ومأجوج
 • انحطاط امت اسلام
 • ایلومِناتی (Illuminati)، فریمسنری و صهیونیزم
 • توطئه‌ها بر از بین بردن خلافت اسلامی توسط صهیونیست‌ها
 • چگونگی به‌وجود آمدن ﺗﻤدن مدرن غربی (رنسانس)
 • توطئۀ کمونیزم و ارتباط آن با سرمایه‌داران صهیونیست
 • چگونگی پیدایش اسرائیل و ارتباط هیتلر با صهیونیست‌ها
 • نهادهای بین‌المللی و صهیونیست‌ها
 • جنگ رسانه‌ای
 • حقیقت پول و نهادهای پولی بین‌المللی
 • چالش‌ها مقابل امت اسلام
 • راه‌های حل
 • نظم نوین جهانی
 • بازی بزرگ شطرنج سیاسی جهانی
 • جنگ جهانی سوم یا ملاحم (Armageddon)
 • پایان تاریخ و عصر طلایی اسلام