مقالات جدید

نظم دجال- قسمت پنجم: آزادی

آزادی زیباست. انسان با آزادی زیباست. انسان با آزادی انسان است. آزادی را از انسان بگیر، نه زیبا...

کمونیسم توطئه یهود

مقدمه خواننده گرامی! این مقاله به گونه‌ی خیلی فشرده آماده شده که عمدتاً جنبه معلوماتی دارد تا...

ویروس کرونا و نظام دجال!

فعلاً دنیا در حال تغییر است و شکل جدید را  به خود اختیار می‌کند. پشت پرده‌ای این اتفاقات، انسان‌های...

مشوره در شریعت اسلام

شوری یک اصل است، نه‌تنها در اسلام بلکه در هر نظام در اولویت قرار دارد. مشوره را چنین می‌توان تعریف...