دستهاجتماعی

مطالب واخبار از جامعه

وضعیت ناگوار ما! دشمن کیست؟

وقتی از وضعیت ناگوار در افغانستان بحث می‌شود، یقیناً پای دشمنان کشیده می‌شود. دشمنان واقعی و دشمنان...

رفاقت و دوستی

این متن از کتاب ارودوی «دل دریا سمندر؛ ص: 43» ترجمه شده است. تمنای رفاقت سرشت انسان است. انسان در...

کمونیسم توطئه یهود

مقدمه خواننده گرامی! این مقاله به گونه‌ی خیلی فشرده آماده شده که عمدتاً جنبه معلوماتی دارد تا...

ویروس کرونا و نظام دجال!

فعلاً دنیا در حال تغییر است و شکل جدید را  به خود اختیار می‌کند. پشت پرده‌ای این اتفاقات، انسان‌های...