کتاب پیر قرآن گفت…: قرآن و مسلمان مدرن

رمضان فرصتی است که در آن باید تماس قطع‌شده با قرآن را دوباره برقرار کرد و یا باید به تماس اندک خود با قرآن افزود. در رمضان سال جاری (1441 هـ.ق)، سلسله مقالات روزانه در مورد موضوعاتی که برای مسلمانان عصر حاضر  (مسلمانان مدرن) مفید است را با الهام گرفتن از قرآن نوشته و از طریق رسانه‌های اجتماعی به نشر می‌سپردم. مجموعه‌ مقالات روزانه‌ای را که در سی روز رمضان نوشتم در این کتاب جمع‌آوری نموده و برای دسترسی بیشتر مردم به دست نشر می‌سپارم.

البته که از سخنرانی‌ها و مطالعاتی که در جریان چند سال داشته‌ام اقتباس‌های صورت گرفته است، اما چون این کتاب شکل مکالمه میان دو فرد را دارد و برای هر عنوان وقت بیشتر از سه ساعت نداشته‌ام، نتوانسته‌ام و به خاطر روان بودن کتاب نخواسته‌ام تا این اقتباس‌ها را منبع‌گذاری نمایم. بعضی از کسانی که از داشته‌هایشان بیشتر در نوشتن این اثر مستفید شده‌ام علی عزت بیگویچ، شیخ حمزه یوسف، داکتر اسرار احمد، شیخ عمران حسین و سایرینی که نام‌هایشان در ذهنم نمی‌آید، بوده که به خاطر یادآوری نکردن نام‌هایشان و نگذاشتن منابع دقیق از همه طلب بخشش نموده و از اﷲ متعال به خاطر این کار طلب مغفرت می‌نمایم.

برای به دست آوردن نسخه‌ای چاپی آن از نزدیک‌ترین کتاب‌فروشی می‌توانید با انتشارات سعید به تماس شوید.

🏠 آدرس: کابل، انتشارات سعید، جاده آسمایی، آسمایی پلازا
☎️ شماره تماس انتشارات: 0093730200700
📱 فیس‌بوک انتشارات: انتشارات سعید
🌍 کسانی‌که در ولایات زندگی می‌کنند می‌توانند به‌خاطر نحوه‌ی به دست آوردن کتاب با انتشارات به تماس شوند

Rating: 5 out of 5.