نویسندهمحمد مصطفی نعیمی

تو همراه آنی که دوستش داری

تو همراه آنی که دوستش داری[i]! جدا از ارزش ذاتی، ارزش داشتنی‌هایمان به اندازۀ دوستی و محبت‌مان نسبت...