دستهاقتصادی

تمامی اخبار اقتصادی افغانستان وجهان

بیت المقدس و یهود

شهر قدس یا بیت المقدس در تورات از آن بنام اورشلیم یاد میشود[1] ، در زبان عبری یروشلاییم و در زبان...