اسلامی متفرقه

امریکا دنبال جعل کاری آمدن عیسی(ع)

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

نظر به مقاله سال 1999 واشنگتن پوست ارتش امریکا یک پروژه کنترول اذهان عامه را بنام PSYOPS براه انداخته که در آن از تکنالوژی های استفاده میشود که توسط آن میتوان صدا ها و تصویر های را تولید کرد که شنوندگان و بیننده گان آن در درست بودن این تصویر ها و صدا ها کدام تردید به ذهن شان باقی نماند. پلان گذاران وزارت دفاع امریکا بعد از تصرف کویت توسط عراق میخواستند توسط این تکنالوژی یک ویدیوی را تولید کنند که در آن صدام حسین بخاطر ناتوانی جنسی میگیرید و آنرا میخواستند در تمام عراق و ممالک عربی منتشر نموده تا مردم را با صدام حسین بد بین بسازند. این ویدیو نظر به شک و تردید بالای این تکنالوژی توسط این پلان گذاران هرگز تولید نشد ولی کار بالای این پروژه همچنان ادامه دارد. یکی از پیشنهادات دیگر این پروژه که توسط یکی از بلند پایه های اردوی هوایی امریکا پیشنهاد شده بود نشان دادن نوشتن اسم الله با یک پیام ضد صدام حسین در فضای هوایی عراق بود تا مردم بگویند که حتی الله(ج) میخواهد که ما به ضد صدام قد علم کنیم. این تکنالوژی بنام هولوگرافی (Holography) یاد میشود که یکی از نمونه های آن خطابه ای طیب اردوغان توسط هولوگرام در 26 جنوری 2014 در ایزمیر ترکیه بود.

f6642739c

کنترول اذهان عامه یکی از پرمصرف ترین و پر بارترین پروژه های دولت امریکا میباشد. این پروژه که یکی از بزرگترین بخش آن رسانه ها است طی سالیان متمادی توانسته است افکار مردم امریکا، مردم یک منتطقه خاص، و حتی اذهان مردم جهان را به سود اجنداهای شان شکل بدهد. این پروژه بالای سه ضلع عمده استوار است مشکل، عکس العمل و راه حل به این معنی که مشکل را ایجاد میکنند بعد در رسانه ها یک عکس العمل بسیار قوی نشان داده و آنرا بزرگ میسازند و بخاطر راه حل این مشکل اجنداهای خویش را تطبیق میکنند.

یکی ازین اجنداها آوردن وحشت حمله موجودات ماورا زمینی به زمین در اذهان مردم است چنانچه رونالد ریگن یکی از رییس جمهورهای امریکا در یکی از خطابه های ملل متحد خویش به این موجودات اشارنموده و گفت این موجودات میتواند یک نظام نوین جهانی را به زمین بیاورند. همه جهان در باره رکود اقتصادی سال 2008 امریکا باخبر هستند. پاول کروگمن (Paul Krugman) اقتصاد دان که در اقتصاد جایزه نوبل را بدست آورده بود مینویسد که  امریکا برای بیرون رفت ازین رکود اجندای حمله ای موجودات ماورا زمینی را رسانه ای ساخته و یک تریلیون دالر را برای آماده گی برای این حمله مصرف نمود و معلوم دار این یک تریلیون دالر به کمپنی های شخصی (قراردایهای دولت امریکا) پروژه داده شد و با سرازیر شدن این پول به جیب کمپنی ها سطح بیکاری پایین آمده و اقتصاد امریکا نجات یافت ولی قرض امریکا یک تریلیون دالر اضافه تر شد و فعلآّ امریکا یکی  از ممالک است که مردمش بیشترین قرض را به شانه های خویش حمل میکنند. اگر متوجه شویم بیشترین فلم های حمله موجودات فرا زمینی نیز بعد از 2008 به بازار عرضه شد. ما نند فلم های که بیشترین تروریستان در آن مسلمانان هستند و اذهان مردم را طوری شکل داده اند که اگر بالای یک مسلمان بیگناه نیزه نشان تروریست زده شود تمام دنیا حتی مسلمانان نیز آنرا میپذیرند.

دگروال پاول ای ولی (Colonel Paul E. Valley) در کتاب خویش بنام از PSYOPS تا جنگ دماغی که برای ارتش هوایی امریکا نوشته شده از بعضی از تکنالوژی های کنترول اذهان عامه نام میبرد. در یکی از مقاله های واشنگتن پوست بنام بازی های دماغی  نیز اشاره اندکی به این تکنالوژی شده است.

یکی از این تکنالوژی ها شنواندن صدای آسمانی به جهانیان درکل است و نوع دیگر آن شنواندن این صداها به اشخاص مشخص میباشد. درین تکنالوژی پخش رادیو فریکوینسی های صوتی توسط مایکرویف در محدوده های 100 میگاهرتز تا 10000 میگاهرتز توسط یک سلسله امواج مشخص صحبت میشود. یک انسان عادی چطور میتواند صدای آسمانی را از صداهای زمینی فرق کند؟ جواب سوال بسیار ساده است هر صدای زمینی از یک جهت مشخص میاید، وقتی زنگ کوشی به صدا در میاید گوش های مان جهت صدا را تشخیص میدهد و صدای غیبی یا آسمانی بی جهت میباشد و به اصطلاح ساده جهت آن تشخیص نمیشود. که درین تکنالوژی از همین امواج مشخص طوری استفاده میشود که انسان درک نمیتواند که از کدام جهت این صدا میاید و مردم فکر خواهند کرد که این صدای آسمانی است.

این تکنالوژی توسط اردوی امریکا جایزه بهترین تکنالوژی سال را گرفت. که در صفحه اردوی هوایی امریکا بنام PATTENT: 4,877,027  درج شده است.

حال سوال اینجاست که چرا ارتش امریکا دنبال این تکنالوژی که به گمان اغلب تا حال تکمیل شده است میباشد.

  1. به سطح افراد مشخص برای سوق دادن افراد به سوی دلخواه
  2. کنترول اذهان افراد مشخص
  3. دیوانه ساختن اشخاص مشخص و غیره
  4. و به شکل جهانی آن همان اجندای شیطان پرستان است. همه ای ما میدانیم که دجال را آنحضرت (ص) المسیح الدجال گفته یعنی عیسی دروغی  و چنانچه میدانیم حال مسیحیت عیسی (ع) را خدا میگویند پس وقت رهبر یک چشمه ای آنها یعنی دجال بیاید آنها ازاین تکنالوژی استفاده کرده و مردم را توسط این صدای غیبی (آسمانی) دروغین به سوی او سوق خواهند داد و اورا عیسی (ع) معرفی خواهند کرد که به گمان اغلب بیشتر مردم فریب این صدا را خواهند خورد حتی بعضی مسلمانان.

اگر میخواهید موضوعات جالب مارا بخوانید از صفحه انترنتی ما همیشه دیدن کرده و صفحه فیسبوک مارا لایک بزنید.

منابع: بالای هر یک از عناوین کلیک کنید به منبع راجع خواهید شد

مقاله سال 1999 واشنگتن پوست

مقاله سخن را هولوگرافی طیب اردوغان

خطابه رونالد ریگن در مورد موجودات ماورا زمینی در ملل متحد

مقاله پاول کروگمن در باره نجات امریکا توسط اجندای حمله موجودات ماورا زمینی

کتاب PSYOPS تا جنگ دماغی

مقاله در باره این تکنالوژی که در آن بعضی منابع مانند سایت اردوی هوایی امریکا ذکر شده است.

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

پاسخی بگذارید