اسلامی سیاست های جرمی

ملحمه نزدیکتر (حملات فرانسه و جت روسی)

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

حملات فرانسه:

اگر چه تا تحقیقات مکمل از محققین سراسر جهان، قبل از موقع خواهد بود که ما واکنش مکمل و تحلیل دقیق خود را ارائه کنیم، ولی طوری معلوم میشود که این حادثه ماهیت حادثه یازدهم سپتمبر و حادثه چارلی هبدو را دارد. ولی فرق که ما در این حادثه با حادثه های قبلی میبینیم در اجندا است، اجندای حملات چند روز قبل پاریس این است که راه را برای ماجرا جویی بیشتر نظامی فرانسه در سوریه باز میکند که بالاخره سبب جنگ ناتو با روسیه خواهد شد.

کسانیکه این حمله را پلان کردند میدانند که این جنگ با روسیه بالاخره با جنگ اتومی خاتمه پیدا میکند، که سبب از بین رفتن فرانسه و نیم جهان میشود. اما آنها به فکر مردم فرانسه و یا به فکر کدام مردم دیگر نیستند. تمام انسان ها را گوشت های قربانی برای اجندای کنترول جهانی میدانند.

این زمانی است برای بسیاری مردم که بیدار شده و درک کنند که توسط رسانه های جمعی به سواری برده میشوند که شاید آخرین سواری زندگیشان باشد. آخر این همه ماجراجویی ها جنگ اتومی است که ما آنرا بسیار زود میبینیم.

عکس العمل فرانسه به این حمله این بود که حملات نظامی خود را در سوریه افزایش بدهند. کسانیکه این حادثه را پلان کردند میخواستند که راه را برای فرانسه بخاطر حملات بیشتر و شدید تر نظامی در سوریه علیه داعش باز کنند، جاییکه روسیه با تمام قدرت در آنجا فعال است.

بازیگران سایه ای و مرموز که داعش را بوجود آوردند، مسلح ساختند، و تمویل نمودند در عقب این حمله بودند و این بازیگران هر کس که باشند، ما مطمین هستیم که سی آی ای و موساد شامل این بازیگران هستند.

مغزان متفکر این حملات هیچ گاه دستگیر نخواهند شد و حتی حمله کنندگان اصلی نیز دستگیر نخواهند شد، چرا که با دستگیر شدن عاملان اصلی این حمله رسانه های غربی و پولیس اروپا دلیل برای آزار و اذیت مسلمانان فرانسوی و بلجیمی نخواهند یافت، طوریکه آنها جنگ روانی علیه اسلام و مسلمین را سال ها میشود آغاز کرده اند.

با ازدیاد حملات بالای مسلمین بنام مبارزه با تروریسم و آزار و اذیت مسلمانان بیگناه، آنها جوانان مسلمان را تحریک به انتقام گیری میکنند، این جوانان احساساتی شده و به سبب احساسات و پول خوب که از گروه های بنام اسلامی بدست می آورند به اسلام عزیز خیانت کرده و بجای انتقام از عوامل ظلم، دل های شان را بالای مسلمانان بیگناه خالی میکنند.

001.jpg

به نظر من این حمله بسیار بزرگ و دارای اهمیت خاص بود که نمیتواند توسط جوانان غیر حرفه ای و انتقام جوی مسلمان صورت گرفته باشد. این حمله توسط مسلکی های که آموزش های خاص نظامی دیده اند، صورت گرفته است. هر قدر کوشش کنند که رد پای این حمله را به پای مسلمانان بکشانند، اما الله(ج) مانند حادثۀ یازدهم سپتمبر بالاخره ثبوت های را آشکار خواهد ساخت که نشان دهنده دستان ناپاک و تروریستی سی آی ای و موساد در این حاثه باشد.

فرانسه بخاطر برای این حمله انتخاب شده است که ازدیاد حضور نظامی فرانسه در سوریه راه را برای داخل شدن انگلیس و جرمنی نیز در سوریه باز خواهد کرد، طوریکه هولاند حالا از جرمنی خواهش حمله بر گروه داعش در سوریه را کرده و کمرون طرح آغاز حملات انگلیس را در سوریه به مجلس نمایندگان آن کشور پیش کش کرد. همچنان اذهان عامه در امریکا و اروپا برای حضور بیشتر نظامی در سوریه آماده میشود.

کسانیکه این حمله را طرح ریزی کرده اند، بین همه اجنداهای که دارند یکی از این اجندا ها کشیدن روسیه به نقطۀ است که جز جنگ چاره ای دیگری نداشته باشد و آنها میخواهند کار نظامی ختم نشده ای سالهای 1853-1856 خود را حالا خاتمه بدهند. آنها این جنگ را زود تر میخواهند، چون با گذشت هر روز قدرت نظامی روسیه ارتقاع یافته و با بلند رفتن قدرت نظامی روسیه کار آنها مشکلتر خواهد شد.

جت روسی:

اتحاد صهیونیستی (مسیحی-یهودی) که به نام غرب و به شکل نظامی بنام ناتو شناخته میشود بسیار خوشبخت است که ترکیه را به حیث یکی از اعضای خویش دارا میباشد، و متاسفانه طوری معلوم میشود که ترکیه به حیث تحریک کننده برای جنگ شرق و غرب استفاده میشود.

002.jpg

در این جای شک نیست که انداختن جت روسی توسط قوای هوای ترکی در داخل خاک سوریه قبل از قبل پلان شده بود و ترکیه قبل از این کار اجازه ناتو را گرفته است.

این حمله در مقطع زمانی فعلی یک عملکرد تحریکی فوق العاده خطرناک بود، ولی طوریکه همیشه در وب سایت خود گفتیم روسیه نظر به پروژه های بزرگ نا تکمیل نظامی که دارد نمیخواهد به این زودی در یک جنگ مستقیم با ناتو دخیل شود. بناً با یک ابتکار دیپلوماتیک فوق العاده هوشیارانه وارد عمل شده و به کوشش های خویش برای همکاری ادامه میدهد.

این عملکرد تحریکی دقیق حساب شده توپ را در میدان روسیه گذاشت، تا روسیه مجبور به جواب نظامی شده و اجندای جنگ جهانی که خواست درجه یک اسراییل است آغاز شود. روسیه بخاطر اینکه بتواند از این جنگ مستقیم جلوگیری کند، باید آماده تحمل خسارات همانند این در سوریه باشد، چون جهان غرب هیچ گاه دست بردارد نبوده و به تحریک ها برای جنگ ادامه خواهند داد.

حدیث 6927 صحیح مسلم از جنگ ملحمه الکبرا در شام خبر میدهد و طوریکه میدانیم سوریه جز شام است. تمام شواهد و علامات به این اشاره میکند که جنگ پیش بینی شده در شام توسط حضرت محمد(ص) نزدیک به وقوع است.

“الله(ج) بهتر میداند”

ما به این باور هستیم که کسانیکه از این جنگ اتومی جان به سلامت میبرند شاهد یک نظام جهانی دینی بعد از نظام جهانی بی دینی فعلی خواهند بود، چون یهودیان دنبال عصر طلایی خویش هستند و در پی این خواهند شد که جهان را به سوی یهودیت بکشانند و به قول خود شان جهان را به سوی عدل و انصاف رهبری کنند. کسانیکه اخبار جهان را تعقیب میکنند شاهد خاموشی کر کنندۀ اسراییل در تمام این مسائل هستند و یگانه دلیل اینست که پلان کننده اصلی این همه حوادث جهانی نمیخواهد در این جنگ ویران کننده شامل باشد.

و همچنان آنحضرت(ص) در سنن ابوداود حدیث 4294 از فتح استانبول بعد از ملحمه توسط مسلمانان خبر میدهد که بعد از آن دجال ظهور خواهد کرد.

به خاطر درک درست و اقعات امروزی، جهان پس از جنگ ملحمه و راه درست نجات دنیایی و اخروی به احادیث و دروس آخر زمانی مراجعه کنید. با مطالعه علم آخرزمان درک خواهید کرد که جهان ما به کدام سو در حال حرکت است.

گرفته شده از نظریات عمران نظر حسین

اگر میخواهید موضوعات جالب مارا بخوانید از صفحه انترنتی ما همیشه دیدن کرده و صفحه فیسبوک مارا لایک بزنید.

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

تبصره ها

 • ضمن عرض سلام دوست عزیز شماخوب بودیک کمی درمورد تسلیحات هم اگاهی میداشتید تا در مورد وقوع جنگ سوم جهانی میان روسیه وناتو سخن پراگنی نمائید شما میدانید که قدرت تخریب یک راکت اس اس 20 روسیه چقدر است ؟
  ایا میدانید که قدرت تخریبی راکت های کروز و پرشنگ دو ایالات متحده امریکا که مسلح به سرگلوله اتمی است چقدر است؟
  میدانید که روسیه چقدر سرگلوله اتمی خود را مسلح کرده واماده شلیک است ؟
  همین طور ایالات متحده امریکا
  1 – ایالات متحده امریکا در حدود 13500 بمب و سرگلوله اتمی مسلح دارد.
  2 – روسیه فعلی در حدود 9500 الی11000 بمب وسرگلوله مسلح اتومی دارد.
  3 – اسرائیل فعلا در حدود 650 الی 700 سرگلوله وبمب اتومی مسلح دارد.
  4 – انگلیس وفرانسته هرکدام در حدود 450 الی 500 بمب وسرگلوله مسلح اتومی دارد.
  5 – دولت های چین پاکستان هند کوریا شمالی هم سلاح های اتومی دارند اگر جنگ اتومی بوقوع بپیوندد فکر کنم دیگر نسل بشر در سیاره زمین منقرض خواهد شد و یگانه جاه هائیکه از تاثیرات جنگ اتومی بدور خواهد بود قطب شمال وجنوب خواهد بود وهم چنان جزایر دوردست وکوچک .
  ایا میدانید که تمام نقاط جهان بشکل برنامه ریزی شده توسط راکت های مسلح به سرگلوله اتومی هدف گیری شده که در صورت وقوع جنگ به شکل خود کار پرتاب می شود و هدایت ان را ماهواره ها بعده خواهند داشت ؟
  ایا میدانی که دز زمان انفجار اتومی بالای میدان مقناطیسی زمین چه خواهد امد که زمین را از اشعه زیانبار خورشید محافظت می کند ؟
  ایا میدانی که براعظم های اسیا افریقا اروپا امریکای شما لی و جنوبی به شکل خود هدف راکت های اتومی قرار خواهد گرفت وتمام موجودات ختی به اندازه یک سانتی متری را برای ده مرتبه نابود خواهد کرد؟
  خوب است این فکر را نکنی نظر دادن در مورد یک عمل بسیار بزرگ که حتی دانشمندان این عرصه از ان ترس دارند سخت است وغیره

  • میدانم دنیا به عصر یخ خواهد رفته و آسمان را دود گرفته و زندگی مشکل خواهد شد طوریکه چهارده صد سال قبل پیش بینی شده بود

 • با عرض سلام
  خوب اگر اسمان را دود بگیرد وزمین هم به یخبندان تبدیل شود و بعدش هم دجال بیاید دیگر چهل سال که عصر طلایی مسلمانان خواهد بود چه میشود ایا چهل سال عصر طلایی در عصر یخبندان خواهد بود؟

   • چی فایده داره اینگونه حتی بیشتر مسلمانان هم کشته میشوند که برای همه معلوم هست که کشورهای اسلامی نابود میشود و بعد از حضرت عیسی و چند میلیون مسلمان زنده میماند اگر اینگونه هست چرا خدا میگذارد چنین چیزی رخ بدهد مسلمانان و بشری که از اول هم بیچاره بودند

پاسخی بگذارید