اسلامی سیاست های جرمی

جنگ جهانی سوم حتمی است

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

نظر به ویکیپیدیا جنگ جهانی سوم یک نبرد فرضی جهانی است که بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق می افتد. سناریوی بطور عموم قبول شده این جنگ، جنگ اتومی بین قدرت های بزرگ جهانی (روس و چین با ناتو) است. در حقیقت حتی نیم فیصد چانس و جود ندارد که این جنگ بوقوع نپیوندد. این جنگ چندین بار در احادیث نبوی ذکر شده است که در اسلام آنرا ملحمه مینامند و همچنان در انجیل این جنگ ذکر شده است که مسیحیان آنرا آرم گدان (Armageddon) مینامند.
دراین اواخر آوازه های این جنگ بسیار بگوش میخورد و تمام ممالک بزرگ ازآن سخن میگویند. اگر جنگ جهانی اول، دوم و سوم را در گوگل به زبان انگلیسی جستجو کنید نتایج جنگ جهانی سوم بیشتر میباشد. کسانیکه حالت جیو پالیتیکی جهان را تعقیب میکنند، کاملآّ درک کرده میتوانند که جهان ما به کدام سو در حرکت است.
سناریوی سه جنگ جهانی قرن ها پیش طرح ریزی شده بود. نظر به بسیار از محقیقین این سه جنگ توسط رییس اشراقیان (illuminati) در سال 1871 در خط که به دوست خود نوشته بود تشریح شده است، گفته میشود این خط تا سال 1997 در کتاب خانه لندن برای بازدید وجود داشت و فعلآّ هم در آنجا است ولی از موجودیت چنین خط انکار میشود.
جنگ جهانی سوم با حادثه یازدهم سپتمبر که توسط خود امریکا طرح ریزی شده بود، و امریکا این حادثه را بهانه کرده و بی انصافانه ممالک اسلامی را هدف قرار داد، و پی در پی دولت های قانونی این ممالک را از پا در آورد. ولی مردم این را جنگ جهانی نخواهند نامید تا اینکه جنگ مستقیم روس یا چین با امریکا شروع نشود. چنانچه جنرال چهار ستاره ای امریکایی ویسلی کلارک Wesley Clark که رییس نیروهای ناتو نیز بود، در سال 2007 اقرار نمود که امریکا بعد از حادثه یازدهم سپتمبر پلان تسخیر 7 مملکت را گرفت، که البته این پلان برای پنج سال بود، ولی، آنها پلان خود را میسازند و خداوند پلان خود را و خداوند بهترین پلان گذار میباشد. این ممالک شامل عراق، سوریه، لبنان، لیبیا، سومالیا، سودان و ایران میباشد.
عوامل که سبب جنگ جهانی خواهد شد:
جیوپالیتیکی: در پنجاه سال گذشته امریکا تصمیم گیرنده در تمام مسایِل بزرگ جهانی بوده و متاسفانه بسیاری از ممالک اسلامی نیز بجای اینکه از قرآن پیروی نموده و خداوند را یگانه قدرت بدانند، روی آوردند به امریکا و از سیاست های امریکایی پیروی میکنند. تمام ممالک که از قوانین امریکا سرپیچی میکنند نظر به قوانین یکه تازی امریکا یا از بین رفته و یا باید از بین بروند. از جمله ممالک که ازقوانین امریکا، که توسط اسراییل طرح ریزی و کنترول میشود سرپیچی میکنند روسیه، چین، کوریای شمالی و ایران میباشد. کسانی که گاه گاه به رسانه های غربی سر میزنند و حتی رسانه های افغانستان را که توسط غرب کنترول میشود میبینند، در باره این ممالک ازین رسانه ها چیزهای خوب بسیار کم میشنوند.
ایران: نظر به پلان حمله بالای ایران باید پیش ازین صورت میگرفت ولی طوری که گفتیم آنها پلان خود را میسازند و خداوند پلان خود را و خداوند بهترین پلان گذار میباشد. حمله بالای ایران حتمی است اگر توافق اتومی صورت بگیرد این حمله را اسراییل انجام خواهد داد و اگر صورت نگیرد این حمله را امریکا به نمایندگی اسراییل به انجام میرساند. این حمله سبب به پا کشیدن چین و روسیه در صحنه خواهد شد که هر جنگ مستقیم اینها با امریکا سبب جنگ اتومی میشود، چون، هیچ یک ازین ممالک شکست را قبول کرده نمیتوانند.
کوریای شمالی: این کشور یک متحد نزدیک چین میباشد و هر نوع حمله بالای این کشور به پا در میانی چین خواهد انجامید.
روسیه: اوکراین برای سالهای دراز یک متحد نزدیک روسیه بود، تا اینکه در سال 2013 این کشور یک معاهده اقتصادی مهم را با اروپا امضا نکرد و این کار دولت اوکراین برای غربیان قابل تحمل نبود. چنانچه، بارک اوباما در یک مصاحبه خود گفت، که او یک معاهده کودتا در اوکراین را امضاکرد تا دولت متحد روسیه را سرنگون سازد. غربیان درین کامیاب شدند که دولت دست نشانده خودرا در اوکراین بیاورند ولی اوکراین یک موقعیت استراتژیک خود (کریمیا) را از دست داد و روسیه صاحب آن شد. کریمیا یک بندر مهم نظامی برای روسیه در بحیره سیاه است و موقعیت نظامی روسیه را در بحیره سیاه چندین چند قویتر میسازد. این کار روسیه برای غربیان قابل قبول نبوده و فشار های خویش را بالا روسیه آغاز کردند. تحریمات اقتصادی تاثیر بالای روسیه نداشت و روسیه همچنان روز به روز قدرت خویش را بیشتر و بیشتر ساخت. امریکا با متحد اصلی اش عربستان سعودی قیمت نفت را پایان آوردند، که یک ضربه اقتصادی بزرگ به روسیه بود ولی نتوانستند از موقف روسیه درین مورد جلو گیری کنند، تا اینکه امریکا نظامیانش را به اوکراین فرستاد. درین روز ها معاهده صلح اوکراین با آزادیخواهان شرقی کشور اوکراین طرفدار روسیه در حال از هم پاشیدن است و اگر این کشمکش ها طولانی شود سبب پادر میان گذاری روسیه و ناتو خواهد شد، و چنانچه معلوم میشود ناتو آماده گی برای این جنگ بزرگ را میگیرد و نیروهایش را در سرحد روسیه مستقر نموده و با گذشت هر روز تعداد و فعالیت های این نیروه ها اضافه شده میرود و روسیه نیز واکنش شدید نشان داده و هشدار جنگ جهانی سوم را میدهد.
CRIMEA-MAP
چین: درین روزها جنجال ها بالای آب های بحیره جنوبی چین میان امریکا و چین به اوج خود رسیده و هشدار ها نیز مشهود است.
چین جزیره های ساختگی برای ارتش خود در این آب ها میسازد. هواپیماها و کشتی های امریکا نیز در نزدیکی آنها مانور اجرا میکنند و یک حادثه کوچک سبب جنگ این ابر قدرت ها خواهد شد.
اقتصادی: بزرگترین قدرت امریکا در پول آن دالر است و دالر قدرت مند است چون پول جهانی پذیرفته شده است و در هر تجارت فرا سرحدی، انتقال پولی به دالر صورت میگیرد. به زبان ساده اگر هر کشور دنیا از کشور دیگر کالا های تجارتی خریداری میکند باید اول دالر بخرند و بعدآّ با دالر خریداری شده کالا های خود رابخرند. نفت یک ضرورت بزرگ هر کشور جهانی میباشد. بزرگترین کشورهای صادر کننده نفت، نفت خویش را به دالر میفروشند و این قدرت دالر را به درجه آخر آن بالا میبرد، کشور های که نفت خویش را خواستند به پول های غیر از دالر بفروشند توسط امریکا ازبین رفتند، مانند صدام حسین و قذافی. ایران چین و روسیه کشور های هستند که بالای قدرت دالر حمله کردند و حال میخواهند که تجارت های فرا سرحدی خویش را با پول های خودشان انجام دهند. بر علیه دوبانک تحت کنترول امریکا بانک جهانی و صندوق جهانی پول دو بانک بین المللی جدید بنام بانک انکشاف و توسعِه جهانی و بانک بریکس (BRICS) را ساختند. امریکا به اندازه زیاد دالر چاپ کرده است، این دالر با وجود موجودیت بیش از حد آن در دنیا بخاطر ارزش خودرا از دست نمیدهد که همه کشور ها به آن ضرورت دارند و این پول همیشه در گردش است. اگر روس و چین با متحدانشان از استفاده دالر خودداری کنند، که میکنند، این پول دوباره به امریکا سرازیر خواهد شد و ارزش خود را از دست خواهد داد، امریکا ازین امر کاملآّ آگاه بوده و قبل ازینکه دالر بی ارزش شود دنبال بهانه برای جنگ با این دو کشور قدرت مند جهان است.
اسلامی: اسلام نیز بهتر از تمام ادیان این جنگ و مراحل آنرا به ما گفته است. که در مقاله های بعدی از نظر اسلام حوادث اتفاق افتاده و حوادث بعدی و حالت فعلی سیاسی جهان را برای عزایزان خواننده ازدیدگاه اسلامی تشریح خواهم کرد.

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

تبصره ها

 • درسته جنگ در پیش هست و بدبختیش برای مردم هست
  کانون جنگ در خاور میانه هست
  اسلام و داعش بهانه هست
  همش سر پوله نفت و گازه
  اما اگر جنگی بشه قطعا جنگ اتمی خواهد بود و تعداد کشته ها خیلی زیاد فکر نکنم چیزی از کره زمین بمونه

 • جنگی که شما از آن صحبت میکنید یک جنگ ساختگی است که برای مشروعیت به آن جنگ سالاران غربی سراغ دین و احادیث دینی رفته اند 

  برای آماده کردن افکار عمومی تا به عوام بقبولانند که این جنگ مقدس است و باید شکل بگیرد به این کار میگویند زمینه چینی 

  اما هدف اصلی جنگ از دیدگاه جنگ سالاران 

  1- امنیت اسرائیل برای همیشه جون 70 سال نتوانستند با اعراب به صلحی پایدار برسند حالا یک جنگ خانمان برانداز می تواند برای همیشه امنیت اسرائل را برای  حفظ کند ( البته به زعم آنها)

  2- از سال 2008 تا کنون وضعیت اقتصادی غرب در بحران و رکود قرار دارد و درمدت این 8 سال رونقی ایجاد نشد پس یک جنگ میتواند رونق را برگرداند 

  حال خودتان قضاوت کنید سوء استفاده از دین برای یک جنگ که فقط قرار است منافع غرب و اسرائیل باشد

  ترکیه و عربستان مجریان و آتش بیاران این جنگ خواهند بود 

  مراقب باشیم شیوه های نوین استعمار را بشناسیم و گول نخوریم 

   

 • برای بقا هم که شده سعی میکنن از بمب هسته ای استفاده نکن چون هر دو طرف بمب هسته ای دارن و اگه کشوری بخواد از بمب اتم استفاده کنه در جواب خودشم باید این ضربه رو بخوره که این به نفع هیچکس نیست اگر تو جنگ جهانی دوم از سلاح اتمی استفاده شد علتش این بود که فقط آمریکا این سلاح رو داشت و میدونست پاسخ هسته ای از دشمناش نمی بینه اما این جنگ فرق داره علی رغم تهدیدات زیادی از طرف کشور های متقابل مثل آمریکا روسیه کره شمالی و…احتمال میره که از این سلاح استفاده نشه

پاسخی بگذارید