اجتماعی اسلامی سیاست های جرمی

بزرگترین فریب بنام پول!

نوشته شده توسط Sayed Maysam Tammar

امروزه ما در جهانی زندگی میکنیم که صدای مخرب جهانی شدن گوش های انسانیت را آزار میدهد. این عصر، عصرجهانی شدن سرمایه داری مدغم با دموکراسی هست. اگر بدین مسئله ژرفتر بنگریم معلوم خواهد شد که جهانی سازی نه بلکه غربی سازی جهان درحال عمل است. ملت ها باید همۀ ارزش ها، سنت ها، فرهنگ، زبان، زراعت، لباس، و… خود را از دست بدهند و بجای آن باید از بدیل های تحمیلی غربی استفاده صورت گیرد. تنها کسانیکه این بدیل های غربی را میپذیرند، نظر به جامعۀ جهانی که بازهم در ماهیت جامعۀ غربی است، انسان های خوب هستند و کسانیکه به سنت ها و فرهنگ خویش پاه بند باشند، عقب مانده، بی فرهنگ، کور فکر، تنگ نظر و… خطاب میشوند.

این بزرگ ترین یکه تازی (Hegemony) است که جهان در طول تاریخش دارد آنرا تحمل میکند. این ترکیب (کپیتلیسم+دموکراسی=ارستوکراسی) (Capitalism + Democracy = Aristocracy) در ذات خود حکومت سرمایه دار ها، نخبه گان، صاحبان کمپنی های چند ملیتی، و بخصوص بانکدران بزرگی که حتی به دولت ها قرضه میدهند مانند فامیل راته چاید، بالای اکثریت مرد (Masses) میباشد. این ترکیب در حقیقت چیزی نیست جز امپریالیزم مدرن که برای به تسلط در آوردن ملت ها ساخته شده که شرق و غرب جهان را در بر میگیرد.

این یکه تازی و استعمار اکثریت مردم توسط اقلیت کوچک بخش یک پروژۀ بزرگ جهانی بنام نظم نوین (جدید) جهانیست که 100 ها سال برایش کار شده است. غلام سازی و استعمار نظامی، اقتصادی، فرهنگی و غیره تا این حد نه، بلکه تا حدی پلان شده است که اکثریت مردم، کمترین اختیاری که در زندگی خویش در حال حاظر دارند را نیز به به اقلیت کوچک فرمانروا بسپارند.

جورج واتر بوش در زمان ریاست جمهوری اش در سخنرانی کانگرس گفت:“ما برای خود و برای نسل های آیندۀ خویش موقع بوجود آوردن یک نظم جدید جهانی را داریم. زمانیکه ما موفق شدیم که خواهیم شد، ماچانس واقعی این نظم جدید جهانی را داریم. این یک تئوری بزرگ است و بزرگ تر از یک کشور، این یک نظم نوین جهانی است.”

قابل ذکر است که مشکلات امروز دنیا بخصوص جهان اسلام ( افغانستان، یمن، سوریه، عراق، مردم مظلوم برما، فلسطین و …) سرچشمه از تطبیق همین تئوری میگیرد که مدافعان دروغین حقوق بشر طرح کرده اند.

به اشتباه نرویم که مردم ایالات متحده آمریکا نیز قربانی تطبیق این تئوری هست که توسط صهیونیست ها ساخته و پرداخته شده است. یکی از وسائل عمدۀ غلام سازی بشریت برای آماده ساختن نظم جدید جهانی یا بهتر بگویم نظم دجالی جهانی پولِ حکمی (پول کاغذی) وخصوصاً پترودالر است.

پول کاغذی که متولد پدیدۀ عجیب بنام بانک است که نظام تعادل الوهی سرمایه را ازبین برده است. با بوجود آمدن پول کاغذی اقتصاد کشور ها، امپراطوری ها، مناطق و غیره دیگر مرتبط به دارایی هایش نه بلکه نظر به مقدار چاپ پول ومهار سازی ارزش آن توسط حیله ها وداشتن نفوذ در نهادهای جهانی پولی مانند بانک جهانی وصندوق جهانی پول، میباشد.

بزرگترین توطئه ها در پس پردۀ این پول وسیستم ملحق به آن (بانکداری) قرار دارد. چنانچه هنری فورد رئیس کمپنی مشهور موترسازی فورد میگوید: این بسیار خوب است که مردم ملت سیستم بانکی و پولی را درک نمیکنند، چون اگر درک میکردند، بدین باور هستم که قبل از صبح فردا انقلاب برپا میخیست.

در این مقاله کوشش شده است تا سیر تکاملی پول که شامل شش بخش میشود را برایتان یکایک بیان کنم که تأکید و تمرکز بیشتر در بخش پنجم و ششم آن خواهیم داشت.

مراحل تکامل پول

1. تخصص/Specialization: اولین عصر از زندگی بشر است که در آن خود شخص همه کارهای روزانۀ خود را انجام میداد و به کس دیگر محتاج نبود. در این زمان بود وقتی که مرد به شکار میرفت، زن با کنجکاوی اولین کشف که عبارت از گندم بود برای بشریت پدید آورد.

2. مالچه/Barter: در این عصر در تعداد جوامع افزایش یافت، مردم از خوردن و نوشیدن یک چیز خسته شدند و تمایل به تبدیل غذا با همدیگر را پیدا کردند که بطور مثال میتوانیم بگوییم گوشت مرغ با گوشت دیگر حیوانات، گندم با جو و….

3. تبادل غیر مستقیم/Indirect Exchange: وقتی جوامع زیاد شد، مردم خواستند تا یک چیز را در مرکز یا محراق تبادله خویش قرار دهند، البته آن کالا نایاب و قابل استفادۀ زیاد بین مردم میبود مانند پخته، پوست، نمک، نیزه، کتان و غیره به حیث واحد حسابی محسوب میشدند.

4. فلزات قیمتی/Precious Metal: فلزاتی همچون برونز، مس، نقره، طلا، به حیث واحد های اساسی برای تبادله اشیا بودند، البته بزودی به حیث پول شناخته شدند که در افغانستان کنونی درزمان هخامنشی ها تقریباً 545 سال قبل از میلاد تحت امپراطوری یونان مروج بوده که مسکوکات آن در ولایت کندز ولسوالی قلعه زال به دست آمده است، و به همین ترتیب همیشه از طرف قدرت ها به حیث پول ضرب زده میشد. عبدالملک ابن مروان اولین خلیفۀ عباسی بود که بنام خود سکه ضرب زد، اتهاماتی که بر این نوع پول وارد است این است که اینها خراشیده و در اصلیت شان تغییر آورده میشود.

نوت: پول اسلامی نیز طلا و نقره و یا هر چیزی که دارای قیمت ذاتی باشد، است.

5. پول کاغذی/پول حکمی (Fiat Money): در اوایل به حیث چک بکار گرفته میشد. البته چک در تماماً مذاهب اسلامی حلال پنداشته میشد. پول کاغذی 118 سال قبل از میلاد در چین وجود داشت که ما در آن نوع آن نمیپردازیم.

پول کاغذی از قرن هفدهم میلادی بدین سو مورد استفاده قرار گرفته است، بریتانیا در قرن 17 چیزی را بنام بانک انگلیس بوجود آورد. درست اواخر قرن 17 بود که بانک انگلیس پول کاغذی را صادر کرد که صورت ظاهری آن به صورت چک بود اما این چک بازخریدنی (Redeemable) به طلا بود، تا این جای کار از نظر علمای اسلام و غیر اسلام درست هست و هیچ مشکلی در آن دیده نمیشود. اما وقتی که در اواخر جنگ جهانی دوم که اروپا درگیر جنگ بود کشور های فاتح بشمول کشورهای اسلامی من جمله عربستان سعودی خواستند تا کانفرانس بین المللی پولی در منظقه ای در شهر نیویورک بنام بریتن وودز را دایر کنند. در 1944 نتیجۀ کنفرانس بریتن وودز موافقت نامه بریتن وودز بود که در موافقت نامه دو چیز بسیار مهم را شامل بود

A. تمام چک ها (پول کاغذی) نمیتوانند پول نقد (طلا/نقره) باشند، تنها توسط دالر آمریکائی میتواند طلا باز خرید شود، پول دیگر ممالک قابلبت تبادله با طلا را ندارد و تنها دالر میتواند با قیمت 37 دالر دوباره به طلا تبدیل شود.

B. هیچ شخص حق ندارد که پول خویش را به طلا تبدیل کند، فقد دولت ها میتوانند. در روز جمعه در ماه سپتمبر 1971 دولت فرانسه نزد کاکا سام (Uncle Sam) آمد، تا 8 بیلیون دالر آمریکائی (چک) را دوباره به طلا مسادره کند، در آن زمان آقای ریچارد نیکسن رئیس جمهور آمریکا بود، آقای نیکسن بیشتر از طلای ذخیره شده در خزانه آمریکا به دیگر کشور ها چک داده بود و اگر تماماً چگ ها را طلا میکرد.

آقای نیکسن در کمپ دیود جواب داد:“ما گفته بودیم اما ما مجبور به نگهداری حرف خود نیستیم.We give our word, but we haven’t to keep it

درست در سال 1971 بود که موافقت نامه بریتن وودز سقوط کرد. و بعد از سقوط آن پول حکمی (بی پشتیبانه) (Fiat Money) جای پول واقعی را گرفت ودنیا بصورت بسیار خجالت آوری تحت سلطه عظیم مالی آمریکا در آمد.

تصور کنید اگر به کسی چک بدهید در صورتی که پول نداشه باشید چه خواهد شد حتما دستگیر و به زندان روانه خواهید شد، اما حالا کی است که دولت آمریکا را به زندان بیندازد؟!

طبیعی است امروزه همه و همه غلام حلقه به گوشش شده اند. به قول معروف آنکه نان دهد فرمان دهد. امروزه تماماً جنگ ها در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی توسط همین پول حکمی (Fiat Money) صورت میگیرد.

در حالی که آمریکا هیچ چیز را از دست نمیدهد، نِفت تماماً مسلمانها با ورق های مسخره ای تبادله میشود، جواهرات کشور ها فقط توسط توته ای از کاغذ تبادله میشود و مردم هم گوسفند وار دارند به سیستم شان خدمت میکنند.

سوال اینجاست که چرا دولت های بزرگ اروپائی، آمریکائی،و آسیائی در این رابطه خاموش هستند؟

6. پول الکترونیک/Electronic Money: بعد از اینکه پول کاغذی بزرگ ترین مشکل را برای مردم تماماً دنیا به استثنای توطئه چینان و بانکداران ایجاد کرد، دشمنان انسانیت و بخصوص اسلام آرام ننشسته و دست به توطئه ای بزرگ تر برای به بردگی کشاندن انسان ها زده اند که به مراتب خطرناک تر از پول کاغذی است.

در این سیستم، حتی ورق های کاغذی پول تان را هم دیده نمیتوانید و نمیتوانید کاملاً صاحب آن باشید. در این سیستم که دیر زمانی میشود، که ایجاد شده است، شما فقط با نمبر ها سر و کار دارید و به بسیار ساده گی تماماً معلومات در مورد پول تان در خدمت بانکداران قرار خواهد گرفت، حتی چگونکی مصرف آن پول. در این نوعِ از پول شما قادر به آزادی مصرف هم نخواهید بود، شما مدام تحت کنترول مالی قرار خواهید گرفت و من فکر نمیکنم از این نوع حجیم تر بردگی ای در سطح کره زمین اتفاق افتاده باشد.

بهترین راه برای بیرون رفت از این سیستم، در قدم اول مطالعات گروهی بسیار گسترده جهت فهم سیستم پولی جهان، و بعداَ تعلیم وتربیت کردن دانش آموزانی در این زمینه است. البته قابل ذکر میدانم که این حرف ها را در پوهنتون ها هرگز پیدا نخواهید کرد، چون پوهنتون ها از همین جاها تغذیه میشوند، پس چطور آنها حقیقت را بگویند و از همه مهم تر این که کوشش شود تا در فامیل ها سنت مبادله اشیا با اشیا را رایج داده تا از این سیستم تا حد الامکان دوری شود. ذخیرۀ فلزات قیمتی نیز بسیاری را از چنین غلامی دور خواهد کرد.

اگر شما کدام بدیل در این زمینه دارید و یا اینکه کدام مطالعات را انجام داده اید لطف نموده ما را در جریان بگزارید.

در بارۀ نویسنده

Sayed Maysam Tammar

پاسخی بگذارید