نویسندهHedayatullah Zaheb

وضعیت ناگوار ما! دشمن کیست؟

وقتی از وضعیت ناگوار در افغانستان بحث می‌شود، یقیناً پای دشمنان کشیده می‌شود. دشمنان واقعی و دشمنان...

رفاقت و دوستی

این متن از کتاب ارودوی «دل دریا سمندر؛ ص: 43» ترجمه شده است. تمنای رفاقت سرشت انسان است. انسان در...

نظم دجال- قسمت پنجم: آزادی

آزادی زیباست. انسان با آزادی زیباست. انسان با آزادی انسان است. آزادی را از انسان بگیر، نه زیبا...

مهاجرت و آینده‌ی جامعه

آرنولد توین بی (Arnold J. Toynbee) در کتاب خویش بنام بررسی تاریخ در مورد پیدایش تمدن‌ها بحث جالبی...