اجتماعی سیاست های جرمی متفرقه

روندهای مهم سال 2017

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb AND Sayed Mytham Tammar

طوری‌که فتوایس (Fettweis) استاد پوهنتون تولن (Tulane) می‌نویسد: یقیناً حادثۀ یازدهم سپتمبر کافی است که بیان کند جهان (ما) خطرناک بوده و آینده غیرقابل‌پیش‌بینی است (1). جهان امروز واقعاً از نگاه سیاسی و جیوپولیتیکی یک جهان بغرنج و خطرناک بوده؛ درحالی‌که تأثیرگذاری غرب در حال عقب‌نشینی بوده و نظم جهانی غربی به گفتۀ نای (Nye) بنیان‌گذار نهاد نظریه روابط بین‌الملل نئولیبرالیزم، بزرگ‌ترین چالش در نسل‌ها را مواجه بوده(2) و به گفتۀ نیبلیت متخصص روابط بین‌المللی، دموکراسی در زوال می‌باشد(3)، قدرت‌های مخالف نظم جهانی غربی و نظریۀ نئولیبرالیزم در حال صعود بوده و خواستار کشیدن جهان به‌سوی چندقطبی بودن هستند. در حقیقت جهان در حال انتقال قدرت بوده و حوادث اخیر نشان می‌دهد که نظریۀ تئوریسین‌های چون الکسندر دوگین که سال‌ها می‌شود نظریه ساختن جهان چندقطبی را طرح کرده و سیاست‌های ممالک اروپایی-آسیایی خصوصاً روسیه را دیکته می‌نمایند (4) در حال به حقیقت پیوستن می‌باشد. فرآیند انتقال قدرت همیشه بحران‌ها و کشمکش‌ها را به همراه داشته و حوادث جهانی سال‌های اخیر و قدرت‌نمایی‌ها و بسیج ساختن نیرو توسط قطب غرب و شرق نشان می‌دهد که این انتقال قدرت نیز عاری از کشمکش‌ها نبوده بلکه در بدترین شکل قضیه سبب بزرگ‌ترین کشمکش تاریخ بشری خواهد شد. در این مقاله در قالب همین انتقال قدرت و رویارویی‌ها بعضی روندهای ممکنه در سال 2017م را به بررسی می‌گیریم.

پس از جنگ جهانی دوم، نظم جهانی به رهبری امریکا توسط غرب و نئولیبرالیست ها کنترول و دیکته می‌شد و غرب نیز از این موقع استفاده کرده به یکه‌تازی‌ها در سراسر جهان پرداخته و قدرت را گرفتن چیزهای مورد خواست از دیگران به هر نحو ممکن تعریف می‌کردند. پس از حادثه یازدهم سپتمبر غرب به مداخله‌ها در سراسر جهان دست‌زده و ناتو به رهبری امریکا در جنگ‌های متعدد برای حفظ و توسعه امپراتوری غربی، مشمول گردید. جنگ‌های غربیان در سراسر جهان و بخصوص جهان اسلام هزینۀ سنگین برای غربیان داشته و در مقابل کشورهای رقیب غربی در زمانی‌که امریکا برای حفظ قدرت هجمونیک مصروف جنگ بود به توسعه اقتصادی و نظامی پرداخته و اکنون در مقابل نظام جهانی غربی ایستادگی نشان می‌دهند، بر علاوه غربیان به‌خاطر مخارج جنگی به ازدیاد مالیات بالای شهروندان و کاهش خدمات عامه پرداخته که سبب به‌وجود آمدن نابرابری‌ها شده و عدم رضایت از حکومت‌ها در غرب در حال افزایش می‌باشد. بناءً درحالی‌که نظام جهانی غربی مجبور به رویارویی با رقیبان در سال 2017م هست، بزرگ‌ترین تهدید را از طرف مردم خویش مواجه می‌باشد. چنانچه مجله پالیسی خارجی می‌نویسد: بقای نظم (جهانی غربی) حالا زیر سؤال قرار دارد. کشورهای ناراضی مانند چین و روسیه عملکردهای این نظام را غیرمنصفانه دانسته و مردم در سراسر جهان به‌خاطر قیمتی که برای جهانی‌شدن (نظام لیبرال غربی) می‌پردازند، خشمگین هستند. پارچه‌پارچه شدن مردم و عوام‌فریبی‌های امریکا چالش دیگری فراروی این کشور برای رهبری جهانی بوده و انتخابات سال 2016م نشان داد که چقدر رأی‌دهندگان امریکایی متفرق هستند(5). غربیان چنان از حکومت‌های مروج رنج می‌برند که به‌خاطر هر نوع تغییر، صدای پاپولیست ها را لبیک گفته و در امریکا شخصی را که هیچ‌گونه تجربۀ سیاسی، اخلاق دیپلوماتیک و سابقه نیک‌نامی خوب در خود و فامیلش دیده نمی‌شود، انتخاب می‌کنند و همچنان در اروپا پاپولیست ها و حرکت‌های ضد حکومت‌های حاکم و نهادهای مروج که تشکیل‌دهنده پایه‌های اساسی لیبرالیزم می‌باشد به‌صورت روزافزون در حال صعود هست. جامعه غرب در حال پارچه‌پارچه شدن بوده و به‌طور عمده به دو گروه پاپولیست های عمل‌گرا که به‌خاطر منافع ملی ارزش‌های لیبرال را از قبیل حق مهاجرت، حقوق بشر لیبرالی و جهانی‌سازی را مانع پنداشته و لیبرال‌های ایدئولوژیک که دنبال ارزش‌های اساسی لیبرالیزم بوده که پشتیبان جهانی‌شدن این تئوری می‌باشند، تقسیم ‌شده اند. بناءً یکی از روندهای مهم 2017م که جهان شاهد آن خواهد بود افزایش تظاهرات و حتی تظاهرات پیوسته با خشونت در سراسر جهان غرب و مبدل شدن حکومت‌های غربی به حکومت‌های پولیسی و حتی عادی شدن حالات اضطراری در جهان غرب می‌باشد. نارضایتی مردم غرب تنها مربوط حکومت‌ها نبوده بلکه مردم غرب نسبت به نهادهای بین‌المللی غربی که قدرت امپریالیستی غرب را در سراسر جهان ضمانت می‌کند، بدبین شده اند که مثال عمده آن رأی اکثریت مبنی بر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌باشد، همچنان احزابی که علیه اتحادیه اروپا هستند در حال مشهور شدن بوده و طرفدارانشان در حال افزایش می‌باشد. مهم‌ترین نهاد قدرتی غرب سازمان ناتو می‌باشد که احساسات عامه علیه این سازمان در غرب افزایش‌یافته و حتی رئیس‌جمهور جدید امریکا (ترمپ) کشوری‌که سرکردگی این سازمان را به عهده دارد، آن‌را منسوخ (6) خطاب کرده که نگرانی‌های اعضای این سازمان و سیاست‌مداران ایدئولوژیک لیبرال غربی را در پی دارد. پس می‌توان گفت: یکی از روندهای مهم سال 2017م تضعیف نهادهای غربی می‌باشد.

از منظر روابط و سیاست بین‌المللی سال 2017م سال ترمپ خواهد بود. اکثر پوشش رسانه‌ها را ترمپ و سیاست‌ها و لفاظی های بغرنج وی شکل خواهد داد. درحالی‌که سنت‌گرایان اروپایی-آسیایی نسبت به انتخاب ترمپ خوش‌بین به این بودند که این شخص چنانچه الکسندر دوگین که مغز پوتین خطاب می‌شود، می‌گوید: ترمپ می‌تواند جنگ جهانی سوم را دفع کند(7)، اما حقیقت چنین بیان نمی‌کند و لفاظی های ترمپ در مورد جمهوری چین و ساختن جزایر نظامی در بحر جنوب چین و پالیسی چین واحد از این خوش‌بینی کاسته است، چنانچه جمهوری چین ملاحظات ترمپ در مورد پالیسی چین واحد و بحر جنوب چین را غیرقابل گفتگو دانسته و هشدار می‌دهد که اگر ترمپ چنین پالیسی خارجی را اختیار کند منجر به جنگ مستقیم میان بیجینگ و واشنگتن خواهد شد(8). پس یکی از روندهای مهم سال 2017م ازدیاد تنش‌ها میان دو بلاک شرق و غرب بوده و اگر ترمپ چنانچه می‌گوید عمل کند، جنگ جهانی سوم و یا جنگ اتمی نیز از امکان خارج نخواهد بود.

یکی از روندهای مهم دیگر که سیاست جهانی را شکل داده و رسانه‌ها را مشغول خواهد ساخت فضای سایبری و اتهامات حملات سایبری خواهد بود. امریکا در اواخر سال 2016م روسیه را متهم به ‌دست داشتن در هک کردن اسناد کمیته ملی حزب دموکرات و انتخابات سال 2016م امریکا کرد و دونالد ترمپ درحالی‌که نخست این اتهامات را نمی‌پذیرفت اما در این اواخر وی نیز این اتهامات را تأیید کرده و روسیه را عامل هک کردن اسناد محرم امریکا خواند. امکان حملات سایبری در سال 2017م بیشتر از همه‌وقت می‌رود و عکس‌العمل در مقابل این حملات مبنی بر اندازۀ تأثیرگذاری این حملات بالای کشور موردحمله می‌باشد و حتی امکان می‌رود امریکا به‌حیث یک حمله پرچم دروغین بالای یکی از نهادهای خویش و یا سیستم برق‌رسانی استفاده کرده و لابی‌های صهیونیستی رئیس‌جمهور جدید را مجبور به حمله بالای روسیه کنند.

یکی از سلاح‌های مهم امپراتوری غربی قدرت نرم و یا کنترول رسانه‌ها در سراسر جهان می‌باشد اما سال 2016م نشان داد که اعتبار جهانی نسبت به پروپاگندهای غربی به حد اصغر کاهش‌یافته و مردم دیگر فریب منافقت های رسانه‌ای غربی را نمی‌خورند. روند مهم جهانی سال 2017م برگشت مردم از رسانه‌های جمعی و رجوع به‌سوی رسانه‌های بدیل از قبیل رسانه‌های اجتماعی انترنتی و سایت‌های انترنتی حقیقت‌یاب خواهد بود.

سال 2017م سال مهم در عصر کنونی بوده و حوادث 2017م سالیان سال فراموش مردم نخواهد شد. این سال می‌تواند یک سال خطرناک برای تمام بشریت باشد چنانچه شبکه خبری CNN می‌نویسد: اگر فکر می‌کردید که سال گذشته یک سال ناهنجار بود، فقط منتظر باشید؛ 2017م وعده می‌دهد که یک سال با بزرگ‌ترین خطر باشد(9).

حملات وحشیانۀ بلاک غرب و شرق همچنان بالای مسلمانان در سراسر جهان ادامه خواهد یافت و بر علاوه احساسات ضد اسلامی در قلب‌های کفری در سراسر جهان افزایش خواهد یافت و حتی امکان می‌رود غربیان به حملات خویش علیۀ مسلمانان غرب نشین در کشورهای غربی افزایش داده و زندگی مسلمانان در غرب را تنگ‌تر سازند. صهیونیست‌ها بر علاوه بد جلوه دادن اسلام در سراسر جهان کوشش به بی‌ثبات‌سازی سایر کشورهای اسلامی مانند عربستان، ترکیه و ایران خواهند کرد. صهیونیست‌ها به پیشروی در بیت‌المقدس ادامه داده و کوشش به انتقال پایتخت از تل ابیب (Tel Aviv) به بیت‌المقدس خواهند کرد که یکی از مراحل نهایی آمادگی برای آمدن دجال می‌باشد اما مسلمانان آهسته‌آهسته بیدار شده و شناختشان نسبت به فتنه‌های دجال و توطئه‌های دشمنان بیشتر خواهد شد که سبب می‌شود صف حق از باطل جداشده و مسلمانان واقعی آماده نبرد نهایی میان حق و باطل شوند. پس می‌توان گفت که خوش‌خبری برای صف حق نزدیک است ان شاء الله.

و الله ﷻ بهتر می‌داند!

منابع:

  1. Christopher J. Fettweis; Dangerous Times?: The International Politics of Great Power Peace; p 205
  2. Foreign Affairs; Out pf Order?; January/February 2017; p 12
  3. Foreign Affairs; Out pf Order?; January/February 2017; p 18
  4. Robert Nalbandov; Not by Bread Alone: Russian Foreign Policy Under Putin; p 407
  5. Foreign Affairs; Out pf Order?; January/February 2017; pp 16, 25
  6. Reuters; Germany says NATO concerned about Trump ‘obsolete’ remark; Dated: Jan 17, 2017
  7. Fort-Russ; Dugin says Trump can avert WW3; Dated: Jan 14, 2017
  8. sputniknews; Beijing Predicts ‘Military Clash’ If US Blockades South China Sea; Dated: Jan 13, 2017
  9. CNN; The world is becoming a very scary place; Dated Jan 11, 2017

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb AND Sayed Mytham Tammar

دو دوست و نویسنده کتاب آخرین هشدار: بیداری امت اسلام

پاسخی بگذارید