اجتماعی متفرقه

امریکا، بمی در انتظار انفجار

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

این مقاله از جریان مصاحبه ها و مقالات سم گرانس (Sam Gerrance) نویسندۀ کتاب “قرآن، آخرین پیام”، دارندۀ وب سایت quranite.com، ژورنالست مشهور امریکایی و محقق سیاست تجربی گرفته شده است.

او میگوید: امریکا در حال زوال است. در حالیکه تمام تکان ها به سیستم غربی ویران کننده نیست، ولی زمانیکه ضربۀ نهایی به این سیستم وارد شود، نتیجهۀ آن مهیج خواهد بود.

تمام بمب ها مانند هم نیستند. ما همه میدانیم که با دینامیت باید با احتیاط عمل کرد و در اطراف آن سگرت نکشیم، درحالیکه بمب سمپتکس را اگر پرتاب کنی ویا در آتش بگذاری هیچ اتفاق نمی افتد تا اینکه ماشۀ منفجرکنندۀ مشخص آن را کش نکنی. امریکا و سیستم غربی مانند موتر باربری است که مملو از بمب های سمپتکس باشد. امریکا در گفته های رسانه ای خویش میگوید که این موتر باربری در حالت با ثبات قرار دارد و گفته اش صحیح هم است، ولی فقط با اضافه کردن یک ماشۀ منفجرکنندۀ در این موتر، نتیجـۀ بسیار مخرب به بار خواهد آمد.

1. فارم داری و منابع غذایی

امریکایی های متوسط با بسته شدن مراکز فروشات، فاصلۀ بسیارزیاد از غذای مورد نیاز پیدا میکنند. نظر به گزارش واشنگتن پست، تعداد فارم های زراعتی و مالداری در امریکا از شش ملیون در سال 1935 به دو ملیون در سال 2012 کاهش یافته است. نظر به یافته های “پوهنتون زراعتی و علم زندگی”، تنها دو فیصد امریکایان از فارم ها تغذیه میشوند و این بدان معنی است که تنها 4.6 ملیون امریکایی خود شان خود را تغذیه کرده میتوانند. همچنان راه های لوجستیکی غذایی در جریان سالهای اخیر، هزاران کیلومتر دورتر شده اند و با یک تکان در سیستم لوجستیکی، مراکز فروشات مواد غذایی در ظرف چند روز محدود نسبت به نبود مواد برای فروش بسته خواهند شد.

2. سیستم اقتصادی ضعیف

MARKETS-STOCKS/

نجات سیستم اقتصاد امریکا ناممکن به نظر میرسد. زیرا دالر امریکایی در سال 1933 از سیستم با پشتیبانۀ طلا خارج شد و در سال 1971 هیچ ارتباط با طلا نداشت. بعد از آن پشتیبانۀ دالر، نفت بود که ارزش آن توسط جنگ حفظ میشود. حال تمام دنیا و، مهم تر از همه مردم خود امریکا، از امریکا و گستاخی هایش خسته شده اند. پشتیبانی جهانیان و امریکایان از حملات پوتین نشان دهندۀ این موضوع میباشد. جنگ چیزی بود که اقتصاد امریکا را محفوظ نگهداشته بود و با از دست دادن انحصار کنترول جنگ و بحران نفتی، زوال اقتصاد امریکا حتمی به نظر میرسد. بر علاوه، سیاست تجربی نشان میدهد که اقتصاد های بی پشتیبانه در نهایت رو به زوال می نهد. در طول تاریخ بشریت، عمر اوسط اقتصاد های بی پشتیبانه حدود 37 سال بوده است. نظر به این تجارب، اقتصاد امریکا تا حال باید رکود میکرد، ولی امریکا با سیستم های جدید مانند فروپاشی پول در بازار ها، تا حال این موتر باربری را با ثبات نگهداشته است، ولی زمانیکه مردم بوی “ین” چینایی را استشمام کنند این فروپاشی های پولی، سقوط دالر را عمیق تر ساخته میتواند که سبب مرگ آن نیز خواهد شد.

3. امریکای معتاد

امریکا را میتوان یک شرکت تعریف کرد تا یک کشور. مطابق به گزارشات ساینتفیک امریکن (SCIENTIFIC AMERICAN)، استفاده از دارو های ضد افسردگی در امریکا از 1990 تا 2000 چهار صد فیصد افزایش یافته است. اکثر این دارو ها مربوط مهار سازی جذب سیروتونین (serotonin) است که ترک آن سبب امراض خطرناک روانی میشود. با اختلال در تولیدات شرکت های دارو سازی، بسیاری از این معتادان مبدل به دیوانه ها خواهند شد.

4. اخلاق امریکایی

امریکا به یک جامعه خود محور تبدیل شده است و دیگر به اجتماع و خانواده اهمیت داده نمیشود. همچنان، امریکا بزرگترین جمعیت زندانی جهان را دارا بوده و یکی از ممالکی است که بزرگترین سطح جرم در آن موجود میباشد. ارزش های چون درست و غلط، جامعه و فامیل، احترام به بزرگان، و غیره چیزهای هست که امریکایان آنرا فراموش کرده اند.

این ها همه یک چیز عادی معلوم میشوند. نقطۀ مهم اینجاست که اگر چه امریکا و بسیاری از کشور های مماثل امریکا، مانند مواد انفجاری معلوم نمیشوند، ولی به این معنی نیست که انفجار نمیکنند.

5. جای فرار

درگذشته مردم امریکا بیشتر در اطراف و اکناف زندگی میکردند و خودشان غذای خویش را از طریق زراعت و مالداری تهیه میتوانستند، همچنان مردم امریکا به ارزش های چون خوب وبد، فامیل و جامعه، و امثالهم احترام داشتند.

با قطع شدن منابع خارجی به اثر جنگ و یا مرگ دالر، یک امریکایی خود را در خانۀ خود می یابد که از طرف هزاران دیوانۀ معتاد که با نرسیدن داروها عقل خودرا از دست داده اند، محاصره یافته و خودش نیز غذای برای نجات ندارد.

به نظر من انفجار دهندۀ مشخص و یا مجموع از انفجار دهنده ها سبب انفجار بزرگ در این کشور خواهد شد.

سئوالات در مورد مقاله از نویسنده و جواب آنها:

1. همه چیز در امریکا خوب است، خودت در بارۀ چی صحبت میکنی؟

سیستمی که در امریکا و تمام ممالک که به همین منوال ساخته شده اند، با ثبات معلوم میشود، ولی با یک چوب، خری را که بالای آن سوار هستی، تا ابد زده نمیتوانی، زیرا آن چوب بالاخره میشکند. مقصد من اینست، زمانیکه این چوب بشکند، مانند شکستن های اقتصادی و اجتماعی گذشته نخواهد بود و هیچ سیاستی آنرا مهار ساخته نمیتواند. خودم سناریوی سقوط اقتصادی را مجسم ساختم، زمانیکه به کمبود غذا مواجه شدم فکر کردم که پول های خود را گرفته و فرار کنم ولی پول دگر ارزش نداشت. وقتی اتفاقات بوقوع بپیوندند، به سرعت به وقوع میپیوندند.

2. امریکا متفاوت است

اگر فکر میکنید که زوال امریکا هیچ وقت اتفاق نمی افتد، یک بار دیگر فکر کنید. مسئلۀ متفاوت بودن امریکا، یک باور عام مردم است، ولی هیچ سطح باور، امریکا را از قانون سختگیرانۀ حقیقت نجات داده نمیتواند. امپراطوری مصر، امپراطوری روم و اتحاد جماهیر شوروی سابق به این گفته ها صحه میگذارد. اما، حالت امریکا بدتر از حالت اتحاد جماهیر شوروی قبل از فروپاشی است. مردم اتحاد جماهیر شوروی در خیالبافی های دولتی به سر نمیبردند و بعد از فروپاشی، مثل یک جامعه برای نجات یک دیگر کوشش کردند.

3. امریکا بهترین ملت روی زمین است

562cd3fac46188c3508b45c5

بله موافق هستم، قبل از اینکه امریکا وکیل مدافع دموکراسی در جهان شود و قبل از اینکه بانک ذخیروی امریکا در سال 1913 ایجاد شود، امریکا بهترین ملت روی زمین بود. ولی، فعلآ امریکا مقروض ترین ملت دنیا است که مجموع مقروضیت آن به 19 تریلیون دالر میرسد و بانک شخصی بنام بانک فدرالی ذخیروی امریکا، این تریلیون ها دالر را بی پشتیبانه چاپ کرده است. و همچنان معلوم نیست که غیر از این آمار رسمی، این بانک چه مقدار دالر به بازار عرضه کرده باشد، زیرا این بانک یگانه بانکی است که کسی حق بازرسی آنرا ندارد. نظر به مطالعات تاریخ تجربی و علمای اقتصاد، آخرین نقطه ای که اقتصاد امریکا به آن میرسد، یک سیاه چال است و سقوط به آن سبب مرگ دالر و سیستم اقتصادی فعلی خواهد شد.

اگر میخواهید موضوعات جالب مارا بخوانید از صفحۀ انترنتی ما همیشه دیدن کرده و صفحۀ فیسبوک مارا لایک بزنید.

منبع:

اول

دوم

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

تبصره ها

 • دو روز پیش تولد شصت سالگی بیل گیتس بود. کسی که بیش از نود درصد کامپیوترهای جهان از نرمافزاری که شرکت اون نوشته استفاده میکنند. ثروتی که بابت این کار و چهل سال فعالیت صاحب شده حدود چهل و هفت میلیارد دلار تخمین زده میشود. و هر روز دومیلیون دلار هم به دارائی بیل گیتس اضافه میشود. ضمن اینکه من و شاید 99درصد مسلمانهای جهان بصورت دزدی از حاصل کار ایشون استفاده میکنیم و هیچ پولی بابت تمام نرم افزارهایی که روی کامپیوتر داریم پرداخت نمیکنیم! نرم افزارهایی که حاصل کار هزاران هزار نفر از پرسنل شرکت ماکرو سافت است.

 • موضوع جالب در ادامه این است که این آدم 98 دصد ثروت و دارایی خودش رو به موسسه ای داده تا کارهای حیریه ای مانند ازبین بردن بیماری مالاریا در افریقا بشه و یا یکی از هدفهای این موسسه این است که گرسنگی رو در افریقا با افزایش کشاورزی از بین ببره. اگر ماکروسافت رو یک کشور فرض کنیم این کشور چهلمین کشور ثروتمند جهان خواهد بود. بیل گیتس از این همه ثروت برای هر کدام از سه فرزندش فقط دو میلیون دلار به ارث گذاشته.

 • میگن درخت رو از میوه اش میشناسن. این یکی از هزاران میوه درخت فرهنگ غربی است. میوه افکار و فرهنگ ما کدومه؟ اون انتحاری که با کشتن خودش و مردم بیگناه با شتاب میخواد خودش رو به سکس کلوپ حوری ها برسونه؟ میوه فرهنگ ما مگر جز داعش و طالبان و بوکوحرام و القاعده و … است؟ تو هرچه از این درخت تفکراتت تعریف کن … ولی من این درخت رو با میوه اش میشناسم.

 • شما که جوان هستی شاید اون عینک سیاهی که ازکودکی به چشمت زدند رو بتونی کار بزنی و لحضه ای منطقی فکر کنی که درخت فرهنگ و تفکر ما چرا از این میوه هایی مانند بیل گیتس و ادیسون و انشتین و ماری کوری و میلیونها نفر اینچنینی دیگر نداشته. چرا رشوه و فساد و دزدی و قتل و غارت در افغانستان و ایران و ممالک بزرگ شده با افکار ما بیشترین در کل دنیا است.

 • میوه درخت فرهنگ و افکار ما اون کثافتهایی بودند که یک زن بی دفاع و بیکناه رو در نهایت سنگدلی وسط شهر کابل کشتند و جنازه اون رو هم آتش زدند. باید همه دست به دست هم بدند تا ریشه این درخت رو که اینچنین میوه های زهرآگینی داره از ریشه بکنن. این هنر نیست که اینگونه افراد رو دور خودت جمع کنی و خوشحال باشی از بیست هزار لایک فیس بوک. شرافت اخلاقی اینه که بتونی حتی یک نفر از قاتل های فرخنده را از کاری که کردند شرمنده کنی.

 • جناب آقا / خانم انسان!
  از سخنان شما معلوم است که دلتان پر از درد است، اما چرا سعی نمی کنید خود شما یک الگو باشید تا دیگران از شما پیروی کنند، مگر از اشخاصی مانند بیل گیتس و انشتین که شما در سخنان خود نام بردید چه کسی حمایت کرده آن ها با سعی و تلاش خود به جایی رسیدند.
  و مطلب بعدی این که ” اسلام در ذات خود ندارد عیبی، هر عیبی که هست در مسلمانی ماست ” بناء اگر شما خود را مسلمان کامل میدانی سعی کن اسلام را خوب بشناسی و پروژه هائی همانند داعش، بوکوحرام و غیره را نماینده اسلام ندانی چون شاید خودت بهتر بدانی که این پروژه ها از طرف چه کسانی حمایت می شوند.

   • خیلی سطحی و عامیانه نوشتید. بار اول می شنوم که امریکا سیستم اقتصادی ضعیف دارد. مثال فارم داری شما نیز مضحک است. تکنالوژی های پیشرفته ی زراعتی زمینه ی استفاده ی بیشتر از زمین و منابع کمتر را فراهم کرده است که این یک پیشرفت است، نه عقبگرد.

    • به منبع مراجعه میکردی باز میدیدی ….. ما به سطح خوانندگان مینویسیم….. شما بخاطر بار اول شنیدید که اخبار اقتصادی جهان را نمیبینید ….

 • خانم سحر عزیز برای پیشرفت عوامل مختلفی لازم است. اول ضزیب هوشی بالا دوم ضزیب احساس . یعنی اگر کسی ضریب هوشی بالایی هم داشته باشه ولی آدم تنبل و بی حالی باشه قطعا نمیتونه پیشرفت کنه به این فاکتور میگن ضریب احساس. مورد سوم و مهمتر الگو های پروسس اطلاعات در کامپیوتر مغز آدمهاست. یعنی من وقتی به موضوعی برمیخورم با الگوهای از قبل آماده شده در مغز مطابقت داده و تصمیم میگیرم که چه پاسخ و خروجی برای این دیتا داشته باشم.

 • انسان وقتی به دنیا میاد مثل کامپیوتری میمونه که اولین بار به برق زده میشه و طبعا هیچ کاری ازش ساخته نیست. این کامپیوتر سیستم عامل احتیاج داره و بعد برنامه های کاربردی. و قطعا انواع انتی ویروس تا حک نشه. در مورد من و شما انسانها متاسفانه سیستم عامل کنترل شده و آماده ای وجود نداره ما از کودکی در کوچه و خیابان ، خانه و مدرسه، از دوست و دشمن پروگرام در سرمان خواسته و ناخواسته دانلود میکنیم. اطرافیان اجازه نمیدن که توانایی استنتاج مغز کامل بشه و قبل از پیدا کردن این توانایی تا میتوانند پیش فرض های خودشان را به من و شما پر میکنند.

 • این مهمترین مشکل من و شما است که در کشورهایی مثل افغانستان و ایران و پاکستان .. به دنیا اومدیم. چون از نظر سیستم عامل خیلی با اون کسانی که در جهان اول بدنیا اومدن فاصله داریم. یک مثال کوچک بزنم تا بهتر مفهوم بشه. من وقتی مشکلی برام پیش میاد احتملا اولین چیزی که بفکرم میاد این که حتما حکمت و خیری در این کار است. بعد ممکنه فکر کنم که چون نمازم رو سر وقت نمیخونم این بلیه برای همین اتفاق افتاده. و یا اینکه صبح از دم در که بیرون میامدم بسم الله رو فراموش کردم. و همینطور ممکنه فکر کنم این حادثه برای اینه که گوسفندی قربانی نکردم.و … اگر بخوام ادامه بدم بیش از یک کتاب میشود.

 • این فقط یکی از هزارها فرایند غلط پروسس اطلاعات در مغز من است. چطور ممکنه با این برنامه سر تا پا غلط من بتوانم خروجی درستی بدم؟ گیرم که همه اینها رو داشتم (بر فرض محال) آیا این جامعه به من امکان پیشرفت خواهد داد؟ بنظر شما اگر بیل گیتس در منطقه ما بود از کجا سر در میآورد؟ من مطمئن هستم در فلاکت کامل زندگی میکرد تازه اگر شانس داشته و سر از زندان در نمیاورد و یا کشته نمیشد.

 • در مورد بخش آخر نوشته های شما هم باز هم باید به سراغ سیستم عمل مغز بریم. چند وقت پیش کتاب جالبی میخواندم که در بخشی از آن انسانها رو از جهات مختلف تقسیم کرده بررسی میکرد. مثلا زن و مرد و یا سیاه و سفید و یا مهاجر و .. یکی از این تقسیمات مربوط به انسانهای درون گرا و بیرن گرا بود. در این تقسیم بندی نویسنده کسانی که مسئولیت کارهایشون رو قبول میکردند درون گرا و بقیه رو برون گرا اسم گذاشته بود.

 • داعش و طالبان و القاعده و بوکوحرام و جمهوری آخوندی و .. در وجود فرهنگ ماست. تفکر طالبانی جزء باورهای خیلی از کسانی است که در منطقه ما زندگی میکنن. اگر بخواهی جای مشکل رو پیدا کنی باید سری به اون دانلودهای دوران کودکی بزنی.

پاسخی بگذارید