اجتماعی اسلامی سیاست های جرمی متفرقه

چگونه ما را نابود می‌سازند؟

نوشته شده توسط شهاب‌الدین میدانوال

آیا می‌دانید که چه چیز در عصر امروز در ممالک اسلامی بیشتر مطرح نیست؟

اندیشیدن به زندگی و آزادی است و این راه را برای جاسوسان بیرونی(اتحاد مسیحی-یهودی) هموار ساخته است تا تدابیر همه جانبه برای جلوگیری از هرگونه تحول در مسیر بیداری این ملت‌ها بیاندیشند و بتوانند امپراتوری‌های بزرگی را که مسلمانان شکستند دوباره برپا سازند. این تدابیر را به‌صورت برنامه‌های درازمدت (گسترش سرا سری تفرقه، جهل، فقر و بیماری‌های جسمی و روانی) تنظیم و به اجرا گذاشته، بنا براین در به استعمار کشیدن ممالک اسلامی‌ هیچ کوتاهی نکرده و همواره به آن می‌اندیشند. فرآیند استعمار دشمنان در همه سرزمین‌ها به‌طور یکسان نیست چنان‌که در بعضی ممالک ظاهراً اداره امور در دست مردم آنجاست، اما سیاست فعال مستعمراتی، به‌صورت کامل در ممالک اعمال می‌شوند و چیزی نمانده که استقلال ظاهری این کشورها نیز نابود شوند زیرا ازهرجهت آن‌ها را تابع خودکرده‌اند. این‌ها تدابیری منظم به‌منظور تحکیم نفوذ قدرت خویش در مناطقی که اکنون به‌صورت کامل زیر استعمار گرفته‌اند (افغانستان) و تنظیم برنامه‌های برای به چنگ درآوردن و در اختیار گرفتن سرزمین‌های که هنوز کاملاً در دام استعمار نیفتاده‌اند در سردارند و برای اجرای برنامه‌های خویش هیئت‌های برای جاسوسی و کسب اطلاعات فرستاده و با کشورهای مذکور قراردادهای گوناگون را به سود خود به امضا می‌رسانند، گویا اینکه در تحمیل این بلاها و بدبختی‌ها به مردم این مناطق این‌ها ضرب‌المثل بودائی را که می‌گوید: ( بیمار را به حال خود گذار و شکیبایی را از دست مده، سرانجام دوا را با همه تلخی دوست خواهد داشت) دستور کار خود قرار داده‌اند.

ایالات‌متحده به حیث بزرگترین و نیرومند ترین دولت صلیبی که در عرصه جهان خودنمائی می‌کند و به زعم خویش رهبری ممالک اسلامی را به عهده گرفته است همواره در جستجوی یافتن آن نقاط ضعف مسلمانان است که این کشور را در نفوذگذاری درین ممالک اسلامی کمک می‌کند.

جاسوسان صهیتونیستی امریکا و هم‌پیمانانش که اعتبار مالی کافی را در اختیاردارند و به نقشه‌های دقیق و با اطلاعات دست‌اول مجهزند، فهرست کامل نام وزرا، فرمانروایان، مأموران عالی‌رتبه، علما و روسای قبایل را دارا بوده و وظیفه‌دارند تا در جمع‌آوری اطلاعات کافی به‌منظور جستجوی راه‌های درهم شکستن مسلمانان و راه های نفوذ استعماری در ممالک اسلامی و فراهم ساختن موجبات تسلط استعماری امریکا و سایر کشورهای صهیونیستی و تحکیم مواضع آن دولت‌ها در نقاط استعمارشده فعالیت کنند که پس از شناخت نقاط ضعف اقدام به راه اندازی طرح های شوم خویش می‌نمایند، چنان‌که در عراق، سوریه، افغانستان و سایر ممالک اسلامی انجام دادند. نقاط ضعف مسلمانان را در عصر امروز می‌خواهم برایتان از کتاب همفر (جاسوس انگلیس) یادآوری کنم.

 1. اختلافات شیعه و سنی.
 2. اختلافات فرمانروایان و مردم.
 3. اختلافات حکومت‌های اسلامی.
 4. سوءتفاهم علما.
 5. نادانی و بی‌سوادی عمومی تقریباً در سراسر ممالک مسلمانان.
 6. تعصب و بی‌اطلاعی از اوضاع روز، کمبود شوق و شور کار و فعالیت.
 7. ستم حکومت‌های دیکتاتوری نسبت به مردم.
 8. ناامنی و نبود مراکز بهداشتی.
 9. ویرانی شهرها نبودن سیستم آبیاری، کمی کشت و زرع.
 10. هرج‌ومرج در ادارات دولتی و نبودن قانون و نظام‌ها و مقررات، باوجود احترامی که برای قرآن کریم و شریعت قائلیم.
 11. نبود ارتش منظم، کمبود سلاح، لوازم و تجهیزات دفاعی و ازکارافتادگی سلاح‌های موجود.
 12. اقتصاد ناسالم و عقب‌مانده، فقر و بیکاری در سراسر کشور.
 13. تحقیر زنان و احترام نگذاشتن به حقوق ایشان.
 14. آلودگی شهرها و قریه‌ها، انبوه زباله و گردوخاک مخصوصاً در کوچه‌ها و در مراکز دادوستد و غیره.

اما بالعکس شریعت اسلام کوچک‌ترین سازگاری با این کمبودی‌ها نداشته بلکه پیروانش از واقعیت‌های اصیل اسلامی دور نگه‌داشته شده‌اند و این دجال پرستان هیچ‌گاه نمی‌خواهند تا مسلمانان به حقایق دین خود پی برند، درحالی‌که اوامر و اصول دین اسلام برای توصیه های دارد که در آن فلاح دنیا و آخرت درنظر گرفته شده است و میتوان بعضی ها را چنین نام برد:

 1. توصیه به همبستگی و دوستی و تأکید به دوری جستن از تفرقه.
 2. توصیه به آموزش‌وپرورش.
 3. توصیه به فعالیت و ابتکار.
 4. توصیه به لزوم بهتر ساختن زندگی مادی.
 5. توصیه به مشاورات و نظرخواهی در مسائل زندگی.
 6. توصیه به احداث شورا.
 7. توصیه به بهداشت و درمان.
 8. فقه برای نگهداری دین.
 9. توصیه برای حفظ زبان.
 10. نجوم برای شناخت زمان.
 11. توصیه به آبادی.
 12. توصیه به نظم و ترتیب در امور.
 13. توصیه به اقتصاد سالم.
 14. توصیه به تأسیس به ارتش با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین سلاح و تجهیزات.
 15. توصیه به احترام و پاسداری از حقوق زنان.
 16. توصیه به پاکیزگی.
 17. …..و غیره توصیه های رفاهی و فلاحی.

اینگونه این جاسوسان توانستند نقاط ضعفمان را نقاط برد خویش قرار داده و تا به امروز در اهداف شومشان پیروز شوند. اختلافات مذهبی با ایجاد حس بدگمانی و تعصب در میان مسلمین شیعه و سنی، پخش مطالبی اهانت‌آمیز و تهمت انگیز از سوی یک گروه نسبت به گروه دیگر، جلوگیری از تأسیس و گشایش مراکز آموزشی تربیتی، ایجاد مانع درراه چاپ و انتشار و در صورت لزوم آتش زدن کتابخانه‌های عمومی و نگذاشتن مردم از فرستادن کودکانشان به مدارس دینی با وارد ساختن اتهاماتی علیه مراجع و علمای بزرگ (که هدف این‌همه نگه‌داشتن مسلمین در جهل و بی‌خبری بود)، فراهم ساختن اسباب ناامنی (فتنه و هرج‌ومرج در مراکز شهرها و قریه‌ها) با همایت از بداندیشان و ممانعت از مجازات بدکاران (فتنه انگیزان و راهزنان مسلح و تشویق آنان به غارتگری و راهزنی به‌وسیله توزیع اسلحه و پول)، دامن زدن به فتنه و آشوب، عقب‌ماندگی اقتصاد و گسترش بیکاری و فقر و برای تحقق هر چه بیشتر این عقب‌ماندگی، آتش‌سوزی‌های بزرگ در مراکز بازرگانی ویران ساختن آبادی‌ها، بالاخره تا رواج ساختن شراب خوری، قمار و سایر فسادها در اجرای برنامه‌های استعماری و استثماری بوده و درین راه از هیچ هزینه‌ی دریغ نه نمی‌ورزند که متأسفانه جهل مسلمانان سبب شده در این جال‌های دجالی گیر افتاده و به‌جان یکدیگر بیفتند.

ازاین‌رو بیایید دوستان مسلمان من با هم متحد شده، خود، فامیل و دوستانمان را از فتنه‌های کفار آگاه سازیم. همه می‌بینیم اگر به شیاطین امروز از ناحیه فرد و یا گروه از مسلمانان حس خطر رسد، با ما چنان سخت‌گیری می‌کنند تا اینکه ما را منزوی ساخته، سرانجام دست از مخالفت برداشته و سر تسلیم فرود آوریم، اما تا چه وقت دور از حریت و آزادی پس بگو نه خیر و پیش از آنکه تو را آزار دهند تو تدبیری اسلامی اندیش و خودش را آزار ده. دین اسلام بنا بر سوابق تاریخی، دین زندگی و آزادی است و پیروان راستین اسلام هیچ‌گاه به‌آسانی تن به اسارت و بندگی نمی‌دهند. شاید این‌ها به تفسیر خودسرانه به تاریخ اسلام بپردازند و مسلمین را هشدار دهند که پیروزی، عظمت و افتخارات گذشته در شرایط آن روزگار پدید آمده بود و امروز شرایط تازه‌ای جای آن‌را گرفته است و بازگشت به روزگار گذشته میسر نیست، ولی بدانید که این‌ها همه جنگ‌های فکری‌اند که با مسلمانان جنگیده شده و می‌خواهند مسلمانان را در دام فتنه درآورند، اما اگر ما نقاط ضعفمان را درک کرده و درصدد درست کردن آن گردیم(اختلاف‌های نژادی، قبیله‌ای، ارضی، قومی و مذهبی را کنار بگذاریم) بدون شک که پیروزی از آن ما خواهد بود. ان‌شاءالله!

در بارۀ نویسنده

شهاب‌الدین میدانوال

محصل سال دوم ماستر اقتصاد در پوهنتون پنجاب هندوستان.

پاسخی بگذارید