اسلامی سیاست های جرمی

صهیونیسم، جسد فرعون، دیدگاه های اسلام

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

حرکت صهیونیسم (Zionist Movement) در سال 1897 میلادی به مقصد تشکیل اسراییل ساخته شد، صهیون و یا (Zion) نام تپه ای است که درآن عبادت گاه حضرت داود (ع) و حضرت سلیمان (ع) موقعیت دارد. هرکس که در آجندای ساختن اسرائیل وبرپا کردن امپراطوری اسرائیل کارمیکند، صهیونیست گفته میشود. طوری که گفتیم، نام این حزب از نام تپه ای که اهمیت تاریخی آن به امپراطوری حضرت داود(ع) وحضرت سلیمان (ع) میرسد، گرفته شده است و هدف عمدۀ صهیونیست ها نیز برپا کردن این امپراطوری برای یهودیان است. ولی، فرق بین این امپراطوری وآن امپراطوری این است که امپراطوری های پیغمبران یاد شده برای رضای خداوند (ج) کار میکردند وبنی اسرائیلی بودند واین امپراطوری که برایش کار میشود، دجالی بوده وبیشترین اعضای آن بنی اسرائیل نه، بلکه یهودان اروپایی های (خزار) میباشند. تمام اعضای این گروه، یهود نبوده، بلکه تعداد زیادی از عیسوی های قدرت مند وقدرت طلب نیز شامل این گروه میباشند. درک این مسئله بسیار مشکل نیست که دولت امریکا و بیشترین دولت های اروپایی نیز برای اجندا های صهیونسم کار میکنند، پس گفته میتوانیم که صهیونست ها شامل اسرائیل، امریکا وحامیان اروپایی شان هست. ناگفته نباید گذاشت که بعضی دولت مردان دول اسلامی نیز خودرا به صهیونیست ها فروخته اند. البته قابل یاد آوریست که اعضای این حرکت به تورات ویا انجیل معتقد نیستند، بلکه تورات وانجیل را طوری تغییر داده اند که اسرائیل بزرگتر (از دریای نیل تا دریای فرات) را حق یهودیان میدانند وازین دوکتاب تغییر داده شده به حیث وسیلۀ فریب یهود ونصارا استفاده میکنند تا ازآجندا های آنها پشتیبانی کنند. پس، هریهود ویا هر عیسوی، صهیونست نیست.

zionism-640_israel_propaganda_machine

وقتی فرعون غرق میشد، اودرک کرد که خودش خدا نیست و به خداوند یکتا(ج) ایمان میآورد ولی الله(ج) برایش میگوید که قبل ازین انکار میکردی واز مفسدین بودی وحال درحال غرق شدن ایمان می آوری، پس جسد ترا حفظ میکنیم تا جسدت به حیث یک نشانه برای کسانیکه بعد از تو می آیند، پند باشد.

0001

ترجمه: و فرزندان اسرائيل را از دريا گذرانديم پس فرعون و سپاهيانش از روى ستم و تجاوز آنان را دنبال كردند تا وقتى كه در شرف غرق شدن قرار گرفت گفت ايمان آوردم كه هيچ معبودى جز آنكه فرزندان اسرائيل به او گرويده‏اند نيست و من از تسليم‏ شدگانم (۹۰) اكنون در حالى كه پيش از اين نافرمانى مى‏كردى و از تباهكاران بودى (۹۱)

تمام داستان های پیغمبران (ع) برای این درقرآن ذکرشده است که انسان ها ازآن پند بگیرند وکار های را که مستکبران ویاکافران برعلیۀ پیغمبران میکردند، نکنند. یکی ازین داستان ها، داستان فرعون است. قبل ازینکه پیام های پیدا شدن جسد فرعون رابنویسیم، میرویم به خصوصیات فرعون وفرعونیان وکسانیکه در عصر حاضرزندگی فرعونیان راپیشه میکنند.

فرعونیان

صهیونیست ها

ظلم

این یکی به تشریح ضرورت ندارد از ظلم سهیونست ها تمام دنیا میداند.

جنگ های غیر عادلانه

فلسطین، لیبیا، عراق، افغانستان

قدرتمند

ناتو به سرکردگی امریکا و اسراییل همه قدرت های اتومی و جهانی هستند

انكاروعناد از دیگر ویژگی ها و خصلت های فرعونیان و مستكبران است

سهیونست ها وقتی سخن از منافع شان می آید، از تمام اصول و عقاید انکار میکنند. مثلآ، آنها خود را یهود و عیسوی میگویند، ولی عروسی همجنس گرایان را میپذیرند در حالیکه در تورات و انجیل حرام است.

خودپسندی

اینها غیر از خود هیچ کس را قبول ندارند. بعد از تماشای بسیاری از فلم های مستند معلوم میشود که اینها تمام انسانهای غیر از خوشان را غلام خودشان میدانند و میگویند ما قوم برگزیده خداوند هستیم.

كاخ ‏سازی و خوش ‏گذرانی

سهیونیست ها بزرگترین بانکداران جهان هستند و کاخ های مجلل برای خودشان ساخته اند. تمام جنگ های شان را پول شان برایشان به سر میرساند، در حالیکه خودشان در خوشگذرانی و خوش نشینی مصروف و نشۀ قدرت هستند.

شكنجه و نسل كشی

نسل کشی، یا بهتر بگویم، مسلمان کشی آنها خصوصآ در فلسطین سال ها است ادامه دارد.

اختناق و مبارزه با حق و عدالت خواهی

تمام مردم و حتی کشور های که حق میخواهند و نمیخواهند از بانک جهانی به سود قرضه بگیرند و یا تحت شرایط سخت غربی تجارت کنند و یا قوانین غربی را مراعات نکنند، به حیث تروریست و یا ناقضین حقوق بشر، توسط اینها از بین میروند.

تهمت و افترا به دیگران

حادثه یازدهم سپتمبر راخودشان کردند و تهمت آنرا به مسلمانان بستند.

اصلاح‏ طلبی دروغین و متهم كردن دیگران به استبداد و فساد

یکی از بزرگترین مثال آن یونان است. با سود های گزاف، یونان بیچاره را قرضدار ساختند و به بهانۀ اصلاح طلبی، مالیه (جزیه) را بالای مردم غریب یونان توسط دولت مجبور و قرضدار یونان بالا بردند و بعد هم این دولت را به فساد متهم کردند.

استهزا و تمسخر حق‏ طلبان

تمام کسانیکه حق بطلبند، به حیث یک مسخره توسط رسانه های تحت کنترول آنها  معرفی میشوند تا مردم بدبین آنها شوند. فلم دیکتاتور، فلم مصاحبه که رهبر کوریای شمالی را مسخره ساخته بود.

پیمان شكنی

یکی از هزاران پیمان شکنی های صهیونست ها و یا ناتو در افغانستان مشهود است.

بهره كشی و استضعاف دیگران

ممالک چون افغانستان و خاور میانه.

 

zionist-media

زندگی فرعونی را پیشه میکنند، به مرگ فرعونی نیز سردچار خواهند شد. در سورۀ المائده برای ما، هویت این مردم کاملاً مشخص شده وگفته شده است که مسلمانان نباید با آن یهودان و نصارای که دوست های یک دیگر هستند، دوست شوند. فعلا یهودیان و نصارای که دوست های یک دیگر هستند، معلوم است که اتحاد اسرائیلی-امریکایی-اروپایی (صهیونست ها) هستند. و همین ها هستند که زندگی فرعونی را پیشه کرده و مرگ فرعونی نصیب شان خواهد شد. ان شاءالله.

Untitled

ترجمه: اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد يهود و نصارى را دوستان [خود] مگيريد بعضی از آنانیکه دوستان بعضی ديگرند و هر كس از شما آنها را به دوستى گيرد از آنان خواهد بود آرى خدا گروه ستمگران را هدایت نمیکند.

درست وقتی که حرکت صهیونسم شکل گرفت، یک سال بعد آن جسد فرعون پیدا شد واین یک اخطار بزرگ برای صهیونست ها بود که باید به قرآن مراجعه کرده وپند میگرفتند که نگرفتند، بلکه برعکس، آنها به ظلم شروع کرده وکارهای را که فرعون میکرد انجام میدهند. وحال ما به حیث مسلمان از داستان موسی (ع) وفرعون چی را میدانیم؟ اول اینکه، هر کس زندگی فرعونی کند، مرگ فرعونی نصیبش میشود و دوم اینکه، در داستان موسی (ع)، خداوند(ج) مداخله کرده وآب رابرای موسی (ع) جدا کرده، راه ساخت. این بارنیز تاریخ تکرار شده و خداوند(ج) با فرستادن حضرت عیسی (ع)، مداخله کرده که این فرعونیان بارهبر یک چشمۀ آنها (دجال) را نابود خواهد ساخت. در این زمان حساس ما باید بسیار هوشیارانه عمل کرده وکوشش کنیم که فریب این فرعونیان رانخوریم ونه با نام این وآن یک دیگررا بکشیم. مراجعه به قرآن و احادیث صحیح، اتحاد ودرک درست ازپلان های شوم اینها به مسلمانان کمک بسیار خواهد کرد تا در مقابل آنها پیروز باشیم.

و خداوند بهتر میداند.

اگر میخواهید موضوعات جالب مارا بخوانید از صفحه انترنتی ما همیشه دیدن کرده و صفحه فیسبوک مارا لایک بزنید.

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

تبصره ها

پاسخی بگذارید