اجتماعی اسلامی

سلام ودست دادن مبین شخصیت انسان است

پيامبر بزرگوار اسلام محمد صلى الله  عليه  و سلم در حدیثی  ميفرمايد : « تصافحوا يذهب الغِلُّ»  يعنی: « با هم دست دهيد ، تا کينه ها ودشمنی برطرف شوند ( امام  مالك )  يکی از آداب  معاشرت  زندگی  انسانی عبارت  از:  سلام ،  مصافحه ، احوالپرسی وشيوه دست دادن به جانب  مقابل میباشد  .  

در تعریف « سلام » علماء میفرمایند که « سلام » عبارت از آرزوی سلامتی کردن و دورود  گفتن است  که در این امر بزرگ و خورد  ندارد، بلکه  صر ف نظر از سن  و سال  خود و مخاطب ، باید  سلام  گفت؛ بخاطر اینکه سلام  سلامتی  است ، سلام در دین مقدس اسلام  سنت است و جواب آن واجب میباشد .

سلام دادن   در تعلیمات اسلامی  یکی از  نشانهای  « دوستی  و صميميت »   بشمار  میرود  و  دین اسلام  هدایات  و  تعلیمات  خاصی  را در  مورد  آن  به پیروان خویش صادر  فرموده است .

پیامبر اسلام  حضرت محمد صلی الله علیه وسلم  میفرماید :

دست دادن سلام را کامل مینماید. «  ما من  مسلمَيْن  يلتقيان  فيتصافحان إلا  غفر  لهما  قبل أن يفترقا » (ابوداود)  يعنی: « دو مسلمان  با هم روبرو نمیشوند  که مصافحه نمايند ، مگر  قبل از اينکه از هم جدا  شوند  ،  گناه شان   مورد  بخشایش  ذات  رحمان  قرار میگرد ».                     

خواننده محترم !                                                                                    

مطمین هستم  که شما در زندگی  شخصی  و تجربه  فردی  از تـأثـیـر  اولین   برخورد  خویش   در برابر  جانب مقابل، معلومات  کافی  دارید. با  آنهم  پیشنهاد  مینمایم:  اگر  میخواهید  به  جانب مقابل  نشان  دهید  که شما  دارای  شخصیت عالی  ومؤدب هستید  باید آنرا  در اولین برخورد وبخصوص در شیوه دست دادن  در حین سلام  دادن از خود  نشان  دهید .

دست دادن  ، سلام علیک  گفتن  و احوالپرسی  کردن، مبـیـن  شخصیت انسان است، ولی؛ اگر  به شخصیت جانب  مقابل  احترام  گذاشت . 

قابل تذکر است  که  دست دادن  زنها با مرد ها  در بسیاری  از مواردی  متفاوت است  و بر علاوه آن  دست  دادن  با  داشتن  وظایف  و مصروفیت ها ی  وظیفوی  دارایی  تفاوت های مختلفی  میباشد.

دست دادن بمعنی « دوستی و صميميت » است ، بنأ سعی و توجه لازم صورت  گیرد  تا هـمیـشه  دست  متناسب  مـحکم،  دوستان  و صمیمانه  به جانب  مقابل  دراز  کنیم.  بخاطر اینکه این  عمل  باعث  میشـود  کـه  در اولین برخورد تأثیر خوبی  به جانب  مقابل  بگذارید.

هدایات و سنت پیامبر بزرگوار اسلام این است: یک  شخص  مؤمن مسلمان  باید  هميشه در حین سلام  گفتن  به جانب  مقابل ، پيشقدم  باشد.  برعلاوه اینکه  پیشقدمی شما  در فکر و خاطره  جانب  مقابل  همیشه باقی  میمانید،  از جانب  هم  پیشقدمی در دین  مبین  اسلام  نشاندهنده  تواضع، فروتنی و بزرگواری انسان  است.

علماء  بدین باور اند که انسان  در هنگام  سلام  گفتن  و مصافحه باید به چهره  جانب مقابل  نگاه کند  و با لبخند  به استقبال  جانب  مقابل  بپردازد،  زيرا در زیادتر از اوقات حالاتی  پیش  می آید  که جانب  مقابل  همزبان  شما نمی باشد، بنابر اين لبخند  وخوش برخوردی ظاهری شما  یکجا  با سلام  گفتن در خاطراتش  برای  همیشه زنده  میماند.

طوریکه این شیوه عالی انسانی در حدیثی  پيامبرصلى الله عليه و سلم چنین تعریف  وفورمول بندیگردیده است: « تبسمك في  وجه أخيك لك صدقة» (ترمذی)  يعنی: «  لبخند تو بر برادرت  صدقه است. »

به هر مجلس يا به هر  محل تجمع  که وارد میشويد ،  در صورتیکه  نظم  جلسه و مجلس  با اخلال  مواجه نشود  با صدای  بلند  متناسب باید  سلام  گفت .  با درنظر داشت اینکه  شما دارای مقام ورتبه بلند و مسن تر  باشید .

 همچنان زمانیکه میخواهید از یک مجلس خارج  شوید و جماعت را ترک میکنيد،  باید  با  جمع   حاضران،  خداحافظی  کنيد.

فراموش نباید کرد که: طبق سنن وعنعنات پسندیده  اسلامی؛ مردها  در سلام گفتن  با زنان باید پیش قدم  می باشد، و کوشش بعمل  آید به آنعده از زنانی  را  که  میشناسید  سلام   بگوید.  هکذا نباید  فراموش  کرد که  در حین دست  دادن  واحوالپرسی  با زنان،  نباید مدت  طولانی  را  در بر گیرد .

اگر دوستان  شما  در گوشه ای  مصروف  صحبت باشند،  نباید  صحبت  شان  را بخاطر دادن سلام ویا هم احوالپرسی،  اخلال   کرد، باید  انتظار  کشید  تا  خود شان غرض  پیوستن  به جمع شان  دعوتی از شما بعمل  بیاورد. 

طوریکه یاد اور شدیم ، بهتر است انسان  در سلام  گفتن  پيش دستی داشته باشد،  ليکن کوچکترها  باید به  بزرگ تر ها  سلام  و احترام  کنند  و ضمنآ  به هيچ عنوان  بعد از سلام  گفتن،  دست خود را دراز نکنند.  بلکه انتظار بکشند تا بزرگترها  برای  دست دادن،  دست خویش  را جلو آورند.

زمانیکه میخواهید  از طریق   تیلفون  با کسی  صحبت  کنید، به  محض  برقراری ارتباط  تیلفون   شما  در  ابتدا سلام  گفته  و سپس خود  را معرفی  کنيد، و  به هيچ   صورت  توقع  نداشته  باشید  تا جانب  مقابل  به شما  سلام  بگوید.

استادان  و معلمان  به  مجردیکه   به  دروس صنفی  وارد  میشوند  باید  برای  شاگردان  سلام  بگویند  و شاگردان هم  به رسم احترام  در برابر استاد  خویش به پآ  ایستاده به جواب سلام بپردازند.

حکم شرعیت ودستور سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم همین است که :

مسلمانا ن  در هیچ  صورت  وبه هیچ  عنوانی، بجای کلمه سلام از کلمات  دیگر، از جمله ( صبح بخیر ، روز بخیر ، درود بر شما  و یا اصطلاحات  خسته نباشید  وغیره  … ) استفاده  بعمل آرند .

محدثین مینویسند که: در یکی ازوز ها: شخصی   به حضور مجلس  پيامبر صلى الله عليه و سلم آمد و گفت : «  السلام عليكم »  آن حضرت صلی الله عليه و سلم جواب سلام او را داد . سپس آن  شخص   نشست  و پیامبر  صلی الله عليه و سلم فرمود : (عشرة)  يعنی  :  «  ده ( نيکی ) ». آنگاه شخص  ديگری وارد مجلس  شد و گفت :  «  السلام عليكم و رحمة الله » پیامبر صلی الله علیه  وسلم  جواب  سلام  را داد وشخص در محفل  نشست .  آنگاه  پیامبر صلی الله  فرمود : (عشرون)  يعنی: « بيست ( نيکی ) » در همین اثنا شخصی   دیگری  وارد مجلس شد و گفت:  « السلام عليكم  و رحمة الله و بركاته »  پیامبر صلی الله علیه و سلم  جواب  سلام او را نيز  داد  و وقتی  مرد  نشست ، پیامبر صلی الله علیه  و سلم  فرمود:  ( ثلاثون )  يعنی: «  سی  ( نيکی  ) ». ( راویت  حدیث  : ابوداود  و ترمذی (

کوشش بعمل ارید در صورت ممکن بعد از  تقدیم  نمودن  سلام،  در صورت ضرورت بی نهایت  مختصر و کوتاه از صحتمندی  جانب مقابل  پرسان  بعمل آید،  البته  این  نوع  برخورد  وابسطه  چگونگی  روابط  شما با جانب  مقابل و داشتن  فرصت  مناسب  جانبین است.

به اشاره  سر  جواب  کسی  را  دادن   در دین مقدس اسلام  عملی مناسبی  نمی باشد ، بلکه کوشش  بعمل آید  تا به زبان  جواب سلام جانب مقابل  داده  شود  .

سلام و احوالپرسی ضرورت  به وقت  طولانی  ندارد ،  کوشش  کنید  که نه  وقت  خود  و نه  هم  جانب  مقابل  را در سلام  واحوالپرسی   ضایع  سازید.

در وقت سلام دادن واحوالپراسی،  با دست  تر  نیاید  جانب  مقابل  را  پذیرايی  کرد؛  اگر تصادفآ  در همچو موقع  قرار  میگیرید، معذرت بخواهید  ودر مقابل  شخص ایستاده شده ادای احترام  به زبان نماید .

مردان  باید در موقع  دست  دادن  با زنان  دقت  کنند؛   تا زمانیکه  زنان  به مردان  دست  در از  نکرده، مردان باید  دست شان را در سلام  دادن به خانمها  دراز نه نماید واز جانب هم باید  محرمات  در ادای  سلام  با  خانمها جدآ  در نظر گرفته  شود.

در هنگام  سلام  گفتن، احوالپرسی  و دست دادن؛ نباید  دست طرف مقابل را  محکم  گرفت، بلکه با احتیاط  و ملايم و آرام و فقط  به مدت  ۳ الی   ۵ ثانيه  دست ها  در تماس باشند،  البته  شل دست  دادن هم  درست  نیست.

بيش از حد محكم  دست دادن نيز به همين اندازه ناراحت كننده و خارج از عُرف است. این امر باید به طور اخص در ملاقات اولی  جدآدر نظر  گرفته  شود.  مراعت  کردن  حد اعتدال  مطابق  فرموده اسلامی  بهترین  راه است.

قابل تذکر است که نگه داشتن  و فشردن  بیش از حد  دست  افراد غیر از دوستان  صمیمی مانند این است که  دست  خود را همچون  تکه ای از گوشت در دست دیگران قرار دادیم که این عمل در قوانین دست دادن  ناخوشایند  میباشد .

چنانچه گفته آمدیم:   زمانیکه میخواهید  با كسی دست بدهید ، توجه نمایید كه دست او روی دست شما قرار ميگيرد يا زير دستان شما ؟  اگر كف  دست  فردی  در دست  دادن ، روی دست فرد ديگری قرار بگيرد ، نشان دهنده  تمايل تسلط  و اعتماد به نفس او و همچنين علاقه به كنترل رابطه از سوی او دارد  و بر عكس اگر كف  دست  فردی زير قرار بگيرد، نشان دهنده  تمايل آن  فرد به  تحت تسلط   بودن  و واگذاری حق تصميم گيری  شخصی  به فرد  مقابل است.

همچنين وقتی  فردی  در موقع  دست دادن دست خود را بالاتر از حد معمول «  در حد كمر»  قرار داد نشان از تكبر و غرور  میباشد.

اما؛  دست دادن با  شغل ،هنر و مزاج  افراد  نيز ارتباط  دارد !  به طور مثال :

بسياری از سپورتمینان در  هنگام  دست دادن نيرو و قدرت  خويش را کنترول  نموده  با  تواضع  و آرامی  به جانب مقابل  بدون نشان دادن  قوت جسمانی  دست  میدهد .

رهبران وسران کشور ها ، هنرمندان مشهور ،  و  اطباّ مشهور  همیشه  مراقب دست های خود بوده  و به آن ها حساسند و در محافظتشان  ميكوشند.

دیپلومات ها  ، سیاستمداران  و رئیس جمهوران  کشور ها  ونمایندگان  سران  کشور ها  در حین  دست  دادن رسم خاص خویش  را دارند.  آنان  نه تنها  در دست دادن  بلکه  در فاصله  گرفتن  مسافه  در  حین دست  دادن؛  خصوصیات خاصی  دیپلوماتیک وپرتوکولیک را مراعات  مینمایند.

ضمنآ  باید یاددهانی کرد که:  برخی از افراد  بنابراحکام شرعی ومذهبی از دست  دادن  با  زنان  مخالف امتناع  میورزند، این مسئله  در بین  دیپلومات‌ها  و شخصیت‌های  سیاسی، رهبران  وسران  برخی از کشورها  نیز  قابل مشاهده‌ است، این موضوع گاهگاهی در مجامع سیاسی و یا در دیدارهای دیپلوماتیک به ایجاد رنجش و یا حتی لغو جلسه و دیدار می‌ هم  میگردد.

طوریکه  به مشاهده  میرسد  در بسیاری از ملاقات ها ی  فردی  و یا رسمی، نفر مقابل  در حین  ملاقات  از شانه، بازو  توسط   دست چپ  محکم  و با مورد تماس گرفته  میشود، که  این  وضعیت نما ینگر علامه «  صمیمیت  دو جانب  وعلاقه به دوستی  و شناخت  قدیمی »  با یک دیگر  مبیاشد.  ولی؛ نباید فراموش کرد که  برای  بسياری  از افراد در مواجهه با كسانی  كه آشناي  چندانی ندارند، اين گونه  دست دادن  نا خوشايند است و در مقابل  آنان اين  امر را به عنوان  حركتی  تظاهر آميز  و رياكارانه  تلقی   ميكنند، اما هنوز  بسياری از سياستمداران به انجام اين عمل اصرار  میورزند.

آداب  ورسوم دست دادن  در جهان

آداب ورسوم  دست دادن در كشورها و فرهنگ های مختلف متفاوت است.  فرانسوی ها  درست مثل ما در هنگام  ورود و خروج با يكديگر دست ميدهند.  آلمانی  ها تنها يك بار با هم دست ميدهند.  برخی از آفريقاي ها پس از هر بار دست دادن، بشكم  ميزنند  كه  حاكی  از رهايی و آزادی است. مردم برخی  از كشورها هم دست دادن  را  خوب  نميدانند. امريكای ها خيلی  محكم دست  ميدهند  كه احتمالاً از رقابت های سنگين جسمی  مانند كشتی سرخ  پوستان نشات گرفته است. پيچيده ترين شكل دست دادن را سياهان امريكايی  دارند  كه شامل چند عمل پيچيده است.  

افغانها نه تنها در حین سلام واحوالپرسی  با هم دست میدهند بلکه  در حین  دست دادن  روی بوسی  و بغل کشی  هم میکنند .

دست دادن به  دست راست ( به یک دست ) و  گذاشتن  دست دیگر  به شانه  مقابل ،  تلاش  است که این شخص  میخواهد به  نحوی از دست  دادن، از بغل ګرفتن و  بوسه  دادن  جلوگیری  کند  که این  وضعیت  را در  بازدید  های رسمی  کشورها و کلتور های مختلف جهان میتوان  ملاحظه  کرد.

آداب دست دادن در تشریفات دیپلوماتیک

 در زندگی امروز دست دادن به صورت يك سنت اجتماعی  بین انسانها معمول شده است و بايد آداب مربوط به آن را طوریکه که  گفته   شد  جدآ باید  رعايت  نمود .

در گذشته دست دادن دارای  مفاهيم مختلفی   بشمار میرفت . از جمله  دست  دادن به  مفهوم بيعت كردن و يا موافقت يا پيروی از يك خط مشی   مشخص از آن استنباط  ميشود .             

در آداب دست دادن در تشریفات دیپلوماتیک رعايت نكات ذيل حائز اهميت است :

ــ  همیشه  مقام بالاتر و يا شخص  مسن‌تر در دراز كردن  دست پيش قدم ميباشد.

ــ  دراز كردن دست توسط مقام پايين‌تر دور از نزاكت معمول ميباشد.

ــ  به هنگام دست دادن نباید به صورت طرف مقابل  ببینید   و دست وی را فشرد  و به  وی توجه كرد.

 ــ  به هنگام دست دادن نبايد دست ديگر در جيب باشد و به جای  توجه به طرف  مقابل  به  اطراف نگاه  كرد.

 ــ فرد تازه وارد ميبايست اول به مقام  بالاتر و سپس به ساير افراد  دست  دهد.

 ــ  نبايد به مدت طولانی  دست افراد را نگاه داشت و بيش از حد لزوم  فشار داد ، به خصوص  در حالتیکه كه صميميت وشناخت قبلی  بين طرفين  وجود نداشته باشد.

ــ  خانم‌ها  همواره  در دست  دادن   پيش قدم هستند،  مگر آن  كه  فرد  مقابل آنها  يك  مقام  بالاتر داشته باشد.
  قابل تذکر است که  در كشورهای  اسلامی  دست دادن با زنان  حرمت  اسلامی  داشته ، در پرتوکول  دیپلوماتیک این موضوع  باید قبلآ بطرف  مقابل  توضیح  گردد  تا  قبل از مواجه شدن  به همچو وضعیت و بروز سوء تفاهم جلوگيری   بعمل آمده  باشد .

ــ  دست دادن با دستكش توسط  مردها خلاف نزاكت است، در حالی  كه خانم‌ها ميتوانند  با  دستكش دست  دهند.

دست  تر وعرق  پور

شکی نیست که   دست  دادن نا خوش آیند برای خود  انواع  و اقسام  زیادی  دارد ،  ولی  از جمله یکی هم  دست دادن با دست های تر وعرق از جمله  بدترین  نوع از آنها بشمار میروود .

در این شک نیست که قبل از احوالپرسی ، تری دست خویش را پاک نماید ، ودر حین  دست دادن ،  دست ها  باید بصورت حتمی ازعرق پاک  گردد . نباید با  دست نمناک و دستی که به  روی  و یا پیشانی عرق پر ویا  چشم ، بینی ویا دهان کشیده شده باشد  برای جانب مقابل  دراز واحوالپرسی نماید .

برای جلوگیری  از دست دادن تر ویا پر از عرق  پیشنهاد   میگردد:

ــ  قبل از رفتن به ملاقات ها  ودید وبازدید های  مهم  دست هایتان  را خوب  شسته  و بعد  از آن  خوب خشک کنید .
 دقت  کنید که تا موقع  دست دادن با فرد ملاقا ت کننده  از بستن  دست هایتان جلوگیری کنید.  چون باعث  گرم شدن  دست ها و نتیجتاً  عرق کردن آنها میشود.

ــ طوریکه یاد اور شدیم ، دستان خود را قبل از دست دادن خوب خشک کنید . همیشه  دستمالی  را برای این کار با خود  همراه    داشته  باشید.

دست  دادن  شل « سست »:

 دانشمندان  به این  باور اند که  دست دادن  شل  « سست »   نشاندهنده  ضعف،  نداشتن اعتماد  به نفس ، نداشتن علاقه  و ثبات است.  مسلماً این  خصوصیات متضاد  قدرت و استحکام است پیشنهاد  مینمایم  اگر حالت  دست دادن  تان  شل  و ضعیف هم  باشد ،  کوشش کنید  هنگام  دست دادن  کمی برایش  نیرو  دهید ،  چرا که  تجارب نشان داده که دست دادن  محکم  وبا نشاط تاثیر خوب  و بهتری در  جانب  مقابل  میگذارد .  ولی ؛ اگر دست شما  در حین  دست دادن  شل و یا هم سست باشد ، این وضعیت فورا زیکنال   بی تفاوتی  شما را  به قلب مخاطب شما مخابره  میکند.

برخی از علماء بدین عقیده وباور اند که اگر میخواهید پیام وزیکنال ارسالی   شما  به  جانب  مقابل  بیانگر  محبت و اخلاص  بی حد باشد  ویا  اگر میخواهد تا  ارتباط   خود را با جانب مقابل   محکم تر  وصمیمی تر نشان دهید د ، بهتر است  با هر  دو  دست ،  ادای سلام  و احترام  را  بجا ء  اورید.  


دست دادن به  نوک انگشت

اگر در زندگی  تان  اتفاق به افتاد  که نسبت عجله ویا تصادف  به کسی با  انگشت  دست سلام دادید ، توصیه  دوستانه میکنم از جانب  مقابل معذرت بخواهید  و دوباره با دست کامل که تمام دست مخاطب را در دست  بگیرد   با ایشان ادای  سلام  نماید  این عمل شما مهذب بودن شما را نشان میدهد وتاثیر بسزای  رادر جانب  مقابل  نسبت بشما بعمل میاورد .

علما پیشنهاد مینمایند  که انسان  باید سعی بخرچ  دهد تا  هنگام دست دادن حتمآ  پرده میان انگشتان شما با دست طرف مقابل تماس برقرار کند  تا دست  شما مملو از  عاطفه  گردد  .

دست دادن خیلی محکم

دست  دادن خلیی محکم اززمانه های  قدیمی بین انسانها معمول  ومروج است  وتا هنوز هم  محکم دست دادن بحیث نشانه از دوستی صمیمی در بین انسانها بشمار میرود .

 من  هم بدین امر معتقدم  که  انسانها باید هم  در  ادای سلام  و اظهار  صمیمت با جانب مقابل  دست محکم  وبغل کشی پر از صمیمیت   بعمل آرد . ولی  توجه باید  نمود  که  دست دادن  محکم ویا بغل کشی محکم ، در بسیاری از اوقات  موجب  ناراحتی جانب مقابل  نیز  میگردد. انسان باید کوشید  تا دست جانب مقابل را  به  اندازاه ای که او دست  شما را فشارد  میدهد  فشار دهید. 

در زیاتر از موارد ، هرچه دست جانب  مقابل را محکم تر بفشارید همان اندازه بیشتر  میتوانید  بر او  تسلط  پیدا کنید  و به این  تر تیب میتوانی ابراز علاقمندی  و محبت خویش را  به جانب مقابل  بیشتر ابراز  بداری .
 قابل تذکر است که روانشناسان معتقد اند که این نوع دست دادن نشانه اعتماد به نفس عالی  انسانی نیز بشمار  میرود .

همچنان علما ء بدین باور اند که  اگر هنگام دست دادن فشار خفیفی به استخوان پشت دست طرف مقابل وارد  گردد  نوع از  نشانه  دوستی  و محبت بیشتر  شما با جانب  مقابل  میبا شد  .

خصوصیات چهارگانه در حین احولپرسی :

خصوصیات وشیوه های متعددی در حین احوالپرسی بین طرفین وجود دارد ولی اگر تفصیل موضوع بگزریم ، پیشنهاد میګردد،هنگام دست دادن ، این چهار خصوصیت را  حتمآ در نظر داشته باشید :

ــ هنگام دست دادن سعی کنید فاصله  شما با طرف  مقابل  زیاد  نباشد .کسانی  که موقع  دست  دادن دورتر میاستند  و به جای اینکه  قدمی به جلو بردارد در جای خود می ایستند و از دور دست میدهند بسیار بی ادب و خود خواه جلوه میکنند.

ــ هنگام دست دادن ارتباط   چشمی برقرار کنید و مستقیما به چشم طرف مقابل نگاه کنید و تبسم  را فراموش نکنید و بکوشید مقداری بدن خودرا به طرف پیش ببرید  .

ــ به هنگام دست دادن نباید مستقیما به صورت  مخاطب نگاه کنید و با لبخند ، خنده  و کمی خم کردن سر اظهار خوشحالی کنید.

ــ  دست طرف مقابل  را به اندازه کافی  فشار  دهید.

دست دادن  دوستانه وصمیمی

انسان در زندگی  خویش باید عادت نماید  تا از  دست دادن های عجیب و غریب جدآ جلو گیری نماید . به یاد داشته باشید که : در سلام  دادن  و احوالپرسی  ضرورتی  به  شعبده  بازی واجرای کدام نقش فوق العاده نیست :  یک دست  دادن ساده ،  محکم  ، دوستانه وصمیمی  در حین  سلام  و احوالپرسی  کافی  میباشد .

توجه باید دشات کسانیکه  مصروف کاری هستند  ویا هم  دست های اش  مصروف است ، ویا احیانآ چیزی را حمل میکند ، و یا هم در حالی خوردن  و یا هم  کار های فنی است کوشش نباید کرد تا حتمآ با دست احوالپرسی را بعمل اورد ، بلکه بهتر است  از سلام دادن  بدست در همچو حالات صرف نظر بعمل اریم .

ــ برخی از  انسانها  عادت دارند  که برای جلب توجه دیگران با صدای بلند ویا زدن به دست  وبازوی  دیگران ویا لمس بدن و یا هم  شانه  های جانب  مقابل را برای  ادای  سلام  متوجه می سازد ،  این عمل به هیچ  وجه  درست نبوده  وخارج از آداب  سلام میباشد ، بخصو ص اگر همچو حرکات با شخص نا آشنا  و غریب  صورت  گیرد  ویا با شخص مسن وریش سفید.

ــ در  هنګام  سلام دادن ومصافحه با کف  روی دست جانب  مقابل  زدن خلاف آداب  سلام  است .

ــ  در هنگام  دست دادن، رو ماچی  وبغل کشی   کردن نباید مخاطب  را به طرف خوداضافه از حد معمول  بکشید ، این حرکت  نشانه بی ادبی و خود خواهی  است. 

ــدر این هیچ جای شکی نیست که :  دست دادن  باید محکم  ، صمیمانه و کوتاه صورت گیرد .  طولانی شدن مصاحفه  و بالا و پایین  بردن  مکرر دست  به خصوص اگر  جانب مقابل  مسن وسالخورده و یا هم  شخصیتی محترم و یا زن  باشد خلاف نزاکت  و ادب سلام  است.

قابل تذکر است  که در  هنگام  دست دادن ،  دست  جانب  مقابل را  به گرمی  فشار  دهید  و با صدای رسا  وبلند  سلام  بگوید  « السلام عليكم و رحمة الله وبركاته »  و همچنان  همیشه کوشش  کنید  که در دست دادن  پیشقدم  باشید  .

 

نظر روانشناسان  در مورد دست دادن

علما بدین باورند که  اگر  شخص در حین دست دادن  ازشما فاصله میگیرد ، این عمل نشانه آنست که شخص  مذکور انزوا طلب  بوده  و دوست ندارد به کسی  نزدیک شود ویا رابطه عاطفی با جانب مقابل  برقرار کند .

ویا اینکه شخص  در هنگام   دست کمتراز حد  معمول ، دست  شما را  می فشارد ، این  شخص  هم انزوا طلب است میخواهد  در زندگی  خویش تنها باشد ، او بدین طریق میخواهد  به شکلی از اشکال عصبانیت خویش را  پنهان  کند وقدرت نشان دادن نارضایتی خو د را با جانب  مقابل  هم  ندارند.

ولی برعکس  شخصی که  در هنگام   دست  دادن ، بیشتر از حد  معمول دست  شما  را می فشاری ، چنین  شخصی  دارای  توانایی های رهبری است و به راحتی رهبری  جمعی را به  عهده  می گیرد. درمیان جمع ، سعی  درنشان  دادن  شخصیت و توانایی خود  دارد وتلاش  می کند نظر دیگران را به این مساله جلب کند.

فردی که به هنگام دست  دادن شما را به طرف  خود میکشد  :

علما  میگویند  چنین شخصی دوست دارد به همه  کمک کند ،  دوستان  زیادی  دارد  و توانمندی آنرا تا به سرعت خاص  باب  دوستی ر ا با  دیگران باز کند .

ولی طوریکه قبلآ خدمت  خوانندگان  عرض  داشتم  اگر  انسان در سلام  و دست  دادن توجه  خویش را به  انگشتان   دست  منحصر می سازد .

چنین شخصی علاقه ای  امیختن را باسایر انسانها ندارد  ،  میخواهد همیشه درعالم خود تنها  زندگی  کند  و از جانب هم  نه باکسی کاری داشته و نه میخواهد کسی  با  او  کاری داشته  باشد.

ولی شخصی  که بیشتراز حد در حین  دست دادن  ،  دست شما را فشار میدهد . یکی از اهداف را که این شخص در قبال آن دارد این  است که او دوست دارد  که تو جه  دیگران  را بخود جلب  کند  ودر نهایت خواستار  کمک  شخص  میگردد  .

ولی در میان همچو انسان  به شخصیت های  بر میخوریم  که  در حین سلام  دادن  دست شما را  چند بار  بالاو پایین  میبرد .  

در این  مورد  علما روانشناس  بدین عقیده اند  که  همچو افراد  توانمندی  سریعی  دوستی  با  جانب مقابل  را بدست  میاورند ، وسعی  میکنند در جمع  کل ودر نقطه مرکزی دوستان  قرار داشته  باشد ، وحتی خواستار  رهبری گروه  را  در  سر هم میپروراند   که چنین شخصی از خود انتظار زیاد داشته وسعی  میکند زندگی  خوب  ومرفه  داشته  باشد. بنآ با تمام وضاحت در یافتیم که سلام ودست دادن مبین  شخصیت انسان است ، در ادای آن باید کوشا بوده وآداب ودساتیر صادره   دین مقدس اسلام را در این بابت نباید فراموش کرد .      

در بارۀ نویسنده

الحاج امین الدین « سعیدی- سعید افغانی »

مدیـر مرکز مطالعات ستراتــیــژیکی افغان
ومسـؤل مرکزفرهنگی د حق لاره- جرمنی

تبصره ها

  • سلام!
    من قرار است در وزارت خارجه افغانستان مقررشوم. چیزی که برایم ایجاد نگرانی میکند همین موضوع دست دادن است که در میان دیپلومات ها مرسوم است. دست دادن زن با مردان نامحرم گرچه حرمت دارد ولی این امر حتی در داخل وزارت نیز وجود دارد که من نمیخواهم انجامش دهم. سوالی که دارم اینست که در موقف یک دیپلمات اگر مردی که از جایگاه دیپلماتیکی بالاتر برخوردار باشد ویا هم از زمره سیاستمداران باشد ودست دراز کند و مجبور به دست دادن شویم، حکم اش از دیدگاه اسلام چیست؟

پاسخی بگذارید