سیاست های جرمی

پلان بیست سالۀ القاعده برای فتح جهان (2000 تا 2020)

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

یک دهه قبل، در سال 2005، ژورنالیست ارودونی بنام فواد حسین کتاب را بنام ” خلافت اسلامی در هفت مرحله آسان” که نشان دهنده پلان بیست سالۀ القاعده برای برپایی خلافت اسلامی بود به نشر رسانید که در غرب و تمام جهان شهرت زیادی کسب کرد. این کتاب را برای کسانیکه مطالعه و درک درست از حوادث جهان ندارند پیشنهاد نمیکنم، چون امکان دارد که مانند بسیاری از جوانان فریب بخورند. این کتاب نظر به گفتگوهای اعضای ارشد القاعده مانند ذرقاوی با نویسنده، نوشته شده است.

طوریکه همه میدانیم خلافت اسلامی وعده الله(ج) است و کسی بخواهد و یا نخواهد برپا میشود، و شیطان بر علاوه که از عظمت الله(ج) آگاه است و میداند که وعده های ذات لایزال عملی شدنی است، باز هم مقاومت کرده و در کوشش دوری مردم را از راه الله(ج) میباشد، همانطور پیروان شیطان و دجال نیز در کوشش هستند که از برپایی خلافت اسلامی جلوگیری کنند. یکی از راه های که آنان پیش گرفته اند بدنام سازی خلافت اسلامی، کوشش ها برای نا آگاه ماندن مسلمانان از اصل خلافت اسلامی و توطئه ها برای نفرت مردم از ماهیت خلافت است.

کتاب فواد حسین هفت مرحله از آرزو های القاعده را در طول 20 سال از 2000 تا 2020 بیان میکند، که بصورت عمده از حمله یازدهم سپتمبر در 2001 آغاز و به خلافت اسلامی در سراسر جهان در سال 2020 ختم خواهد شد.

مرحله اول یا مرحله بیداری: این مرحله که باید بین 2000 تا 2003 اجرا می شد، شامل حادثه یازدهم سپتمبر تا شکست صدام حسین و افتادن بغداد بدست امریکایی ها بود. مقصد از حادثه یازدهم سپتمبر بالای نیویارک و واشنگتن این بود که واشنگتن را مجبور به حمله بالای ممالک اسلامی کند و بنآ مسلمانان از خواب بیدار شوند. این مرحله نظر به نویسند “حسین” بسیار موفق بود، چون نظر به پلان ” جنگ آغاز شد و امریکا و متحدانش با حمله به ممالک اسلامی به آسانی هدف قرار گرفته میتوانستند”. و همچنان القاعده به شهرت جهانی رسید و نامش در تمام جهان سر زبان ها شد.

911.jpg

تبصره: من در باره نویسنده قضاوت نمیکنم و نمیدانم او برای اسراییل کار میکند، فقط یک نویسنده است و یا برای القاعده کار میکند و یا هم این کتاب نظر به گفته های القاعده نوشته شده است (الله(ج) بهتر میداند). ولی جای سوال اینجاست که القاعدۀ که خود را یک گروه اسلامی میداند و ظاهراٌ پلان دارد خلافت اسلامی را برپا سازد، نظر به کدام روایت اسلامی کفار را وادار کرده تا با مسلمانان به جنگ شوند، ملیون ها مسلمان بیگناه را بکشند، کشور های اسلامی را ویران کنند؟ تا این گروۀ ظاهراٌ اسلامی پلان احمقانه خود را تطبیق کند و کدام روایت اسلامی اجازه میدهد که افراد بیگناه را در کشور های غیر اسلامی بکشند تا مسلمانان به مقصد خویش برسند؟ و حال که تمام مردم میداند که حادثه یازدهم سپتمبر کار صهیونست ها بود، چی جواب دارند و یا اینکه صهیونست ها نیز القاعده هستند؟

مرحله دوم یا ” باز نمودن چشم ها” نظر به تعریف حسین القاعده میخواست که از 2003 تا 2006 جامعه اسلامی را از توطئه های غربی آگاه سازد، به باور نویسنده این مرحلۀ است که القاعده از یک سازمان به یک حرکت تبدیل شده و این حرکت به جلب و جذب جوانان در این مرحله میپردازد. عراق مرکز عملیاتی جهانی این گروه شده، یک پایگاه نظامی در آنجا شکل خواهد گرفت و از آنجا پایگاه های دیگر در ممالک دیگر عربی گسترش می دهند.

EYE OPENER.jpg

تبصره: بله، چشم های این امت باز میشود، تشکر از شما. اما چشم های این امت به این باز میشود که شما هم بخش از پروژه های بزرگ جهانی برای پروژه اسراییل بزرگتر هستید. چشم های این امت آنقدر باز شده که دیگر به شما اعتماد ندارند، و در فاصله یک سالگی از جنگ بزرگ که شما نامیده اید حتی یک فیصدء یک ونیم ملیارد مسلمان به شما نپیوسته است، چون شما و بادارتان پلان خود را طرح میکنید و الله(ج) پلان خودش را و بهترین پلان گذار ذات لایزال است. شما توانستید پایگاه های خویش را در خاور میانه برپا کنید، ولی بیشترین قربانیان شما مسلمانان است. اگر حتی دو فیصد قربانیانتان نیرو های اشغال گر میبود، شاید این امت به فکر می افتید که شما بخاطر این امت میجنگید، اما شما به هر جا که رسیدید دستانتان را به خون این امت رنگین ساختید.

مرحله سوم ( برخاستن و ایستاده شدن): نظر به پیش بینی ها، این مرحله از 2007 تا 2010 ادامه خواهد داشت. تمرکز بالای سوریه توسط کدر های جنگی آماده شده در عراق، میشود و حملات خویش را بالای ترکیه و اسراییل آغاز خواهند کرد. نظر به مغز متفکر القاعده، حمله بالای اسراییل نام القاعده را در جهان اسلام بلند خواهد کرد. و نویسنده همچنان متعقد است که ممالک همسایه مانند اردون نیز در خطر میباشد.

SYRIA IRAQ.jpg

تبصره: این امت بر میخیزد اما با شما نه، زمانیکه این امت فقط و فقط برای رضای الله(ج) بر خیزد، تمام دنیا را به لرزه خواهد انداخت، و با برخیزی این امت خون بیگناهان نه بلکه خون ظالمان چنان ریخته شود که در تاریخ نظیرش دیده نشده باشد. این برخاستن در قلب های این امت آغاز شده و هیچ قدرتی نیست که این برخیزی را بتواند جلوگیری کند. نظر به پلان هایتان باید تا حال به اسراییل هزاران حمله صورت میگرفت، چی شد آن حملات تان، من برایتان میگویم؛ شما تا زمانی بالای اسراییل حمله نخواهید کرد که اسراییل آماده تصرف نباشد، و آن زمان شما برای اسراییل بهانۀ تصرف زمین های مسلمان را مهیا خواهید ساخت.

مرحله چهارم که نظر به گفته های منابعء نویسنده از 2010 تا 2013 ادامه داشته و سبب از بین رفتن دولت های منفور عربی خواهد شد. و باور ها براین بود که کم شدن قدرت های دولتی سبب قدرتمند شدن این گروه خواهد شد. و همچنان حمله نظامی بالای صادر کنندگان نفت و حمله های انترنتی سبب ضعیف شدن اقتصاد امریکا خواهد شد.

ARAB LEADER.jpg

تبصره: بلی، ممالک منفور عربی را از بین بردید، قبول داریم که صدام، قذافی و اسد دیکتاتور بودند و ظلم های را بر ملت خود روا داشتند، ولی شما در بدیل برای این ملت های چی آوردید، خودتان آنهارا بنام های مختلف به قتل میرسانید، بادارتان بمب های کور کورانه را بالای این مردم مظلوم می افگنند. شما باید با بدست گرفتن نفت به اقتصاد امریکا ضربه میزدید، ولی شما با فروش ارزان نفت دارید اقتصاد آنها را تقویت میکنید.

مرحله پنجم: در این مرحله یک دولت اسلامی (خلافت اسلامی) میتواند اعلام شود. پلان چنین است که در آن زمان از 2013 تا 2016، نفوذ غرب بالای جهان اسلام کم شده و اسراییل بسیار ضعیف خواهد شد و مسلمانان از مقاومت نخواهند ترسید. و القاعده به این باور است که دولت اسلامی در آن زمان قادر به آوردن نظم نوین جهانی خواهند شد.

ALQAEDA TO DAESH.jpg

تبصره: دولت اسلامی تان را اعلان کردید (داعش)، چی خلیفۀ دارد مسلمانان؛ خلیفۀ مسلمانان هرکس برخلافش نظریه بدهد اورا به جرم کفر سر میبرد، خلیفۀ مسلمانان ساعت سی هزار دالری بدست میکند، خلیفه مسلمانان نمیداند که در سلطه حکومتش دختران مسلمان لیلام میشوند، و عساکر خلافت اسلامی در ننگرهار به جرم فیر مرمی برای شادی تولد توسط یک شخص، خودش را میکشند و طفل نوزادش را دونصف میکنند. این امت دیگر فریب شمارا نخواهد خورد، حال همه میدانند که شما از کی دستور میگیرید!

مرحله ششم: نظر به نویسنده بعد از 2016 زمان جنگ جمعی آغاز میشود. و زمانیکه خلافت توسط دولت اسلامی اعلام شد، جنگ مومنین و کافران را تحریک خواهد کرد که اسامه بن لادن بار ها از آن یاد میکرد.

TOTAL WAR.jpg

تبصره: شاید شما بتوانید جنگ جمعی را آغاز کنید، چون توانستید تمام قدرت های جهان را از چین تا امریکا به یک کشور عربی (سوریه) بکشانید، ولی این جنگ بین یک و نیم ملیارد مسلمان و کفار نه بلکه بین قدرت های شرقی و غربی خواهد بود. این جنگ درست پلانی است که صهیونست ها طرح کرده بودند، تا قدرت های بزرگ یک دیگر را از بین برده و زمینه برای پروژه اسراییل بزرگتر آماده شود. در این زمان است که شما بالای اسراییل حمله میکنید تا اسراییل بهانۀ تصرف زمین های مسلمانان را از دریای نیل تا دریای فرات پیدا کند.

مرحله هفتم یا( فتح حتمی): نظر به ماستر پلان با یکجا شدن یک و نیم ملیارد مسلمان خلافت حتماٌ کامیاب شده و تا 2020 خلافت اسلامی برپا میشود چون این جنگ بزرگ بیش از دوسال طول نخواهد کشید.

KHILAFA ALL OVER.jpg

تبصره: فتح حتمی، خواب هست که یهودیان از دو هزار سال آنرا میبینند. پلان حساب شده ای هم طرح کرده اند.

امت اسلام طوریکه پیش بینی شده بود در بدترین حالت در طول تاریخ چهارده صد ساله خود قرار دارد. اسراییل بسیار پلان شده به سوی هدف خویش به سرعت در حال حرکت است. چیزیکه اسراییل و تمام قدرت های جهان نمیتوانند تغیر دهند گفته های رسول الله(ص) است، که آینده اسراییل را بعد از این جنگ و امپراطوری آن برای ما بیان کرده است. اردوی اسلام از خراسان حرکت کرده و با کمک مسلمانان جهان تا بیت المقدس ایستاده نخواهند شد. هیچ کس این گفته ها را تغیر داده نمیتواند، هر قدر میخواهید کوشش کنید، هر قدر میتوانید توسط اردوی صهیونیستی تان و توسط گروه های غلامتان بالای مسلمانان ظلم کنید، ولی سرنوشت شما بدست همین مردم رقم خواهد خورد و بالاخره این مردم از خواب غفلت خواهند بیدار شد.

اگر میخواهید موضوعات جالب مارا بخوانید از صفحه انترنتی ما همیشه دیدن کرده و صفحه فیسبوک مارا لایک بزنید.

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

پاسخی بگذارید