اجتماعی اسلامی

هشت دلیل که غلام دنیای فریب (دجال) هستیم

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

جهان امروز یک جای عجیب است. در طول زندگی در رهنمود های غرق میشویم که هر یک از آن مارا به سوی یک راه مشخص سوق داده و چشم بند هایی را به ما میبندد که در طول این راهء مشخص، ما را از فکر کردن و یا رفتن به راه های بدیل باز میدارد. زندگی آنقدر مغلق شده است که اگر به آن توجۀ جدی کنیم درک خواهیم کرد که به تعداد لایتناهی امکانات طرز زندگی وجود دارد و خواهیم دید که جهان فعلی در آتش است. بسیاری از مردم همیشه از طرز زندگئ که دارند و چیز هایی که در چهار اطراف خویش میبینند شکایت دارند، در حالیکه میتوانند با طرز فکر جداگانه، هوشیارانه و طرز زندگی جدید همه چیز را تغیر دهند، ولی بازهم به زندگی عادی و همه بی انصافی های آن ادامه میدهند، گویی فطرت آزادی خواهی و ارزش های اساسی انسانی را فراموش کرده اند. در حالیکه مقصد ما از نقد طرز زندگی اجتماعی و شخصی کس نیست، چند نقطۀ را یاد آور میشویم که فریب های بزرگ جهان امروز را نشان میدهد و ما را از ضروریات اساسی آزادی خواهی انسانی باز میدارد.

1. به کسانی مالیه میپردازیم که میخواهیم آنها را پشت میله های زندان ببینیم:

این شاید بزرگترین نشانۀ غلام بودن ما به سیستم فریب باشد. تصویری که ما از غلامی سنتی در ذهن داریم، مردان در زنجیری هستند که برای صاحبان پول کار میکنند. در حالیکه شکل مدرن این غلامی، غلامی اقتصادی است که مردم را غلام سرمایه داران بزرگ جهانی میسازد. مالیه های ما به جیب پولداران میرود، البته این تنها مشکل افغانستان نبوده، بلکه افغانستان در حالت اولیۀ این غلامی قرار دارد و بزرگترین قربانی این پدیده غربیان هستند که با پول های عرق ریزی خویش جیب سرمایه داران خویش را از طریق مالیات، سود های بانکی و طرز زندگی مصرف گرایی پر میسازند.

2. از دو جناح یکی را باید انتخاب کنیم:

یکی از بهترین راهکار های فرمانروایی کردن توسط تفرقه بین مردم است. این تفرقه میتواند به شکل تعصب، اختلاف فکری و اشکال دیگر جدا کردن مردم از همدیگر باشد. در کشور های غربی مردم باید از دو حزب یکی را انتخاب کنند (در امریکا از دموکرات ها و جمهوری خواهان، در بسیاری از کشور های اروپایی از احزاب راست و چپ)، چون کاندیدا های مستقل رسانه ای نشده و بیشتر مردم از استراتژی ها و پلان های کاری شان آگاه نمیشوند. در کشور های جهان سوم که احزاب نهادینه نشده اند از تقسیم شدن قومی، لسانی و مذهبی استفاده میشود. بطور مثال، در افغانستان اکثریت رای دهندگان بخاطری به اشرف غنی رای دادند که پشتون بود و به عبدالله بخاطر تاجک بودن وی در حالیکه هر دو جناح در تمام جهان برای یک سیستم قدرت کار میکنند، مردم از انرژی، وقت و قدرت استدلال خویش برای برتری دادن یکی بر دیگر استفاده میکنند.

3. با دوستان حقیقی در باره پروگرام های مصنوعی تلویزیونی بحث میکنیم:

تلویزیون یک وسیله قدرتمند کنترول اذهان است، و پروگرام های تلویزیونی با مهارت زیاد جالب، تفریحی و فریبنده ساخته میشوند تا یک سلوک خاص را بین مردم مروج سازند. اهمیت دادن غرور و نفس، جنسی ساختن همه چیز یا دید گاه جنسی در باره همه چیز، جلالت دادن خشونت، و مطیع شدن به مقامات وقدرت های دولتی اهداف عمدۀ تلویزیون مدرن هست. زمانیکه همه چیزی را که در تلویزیون میبینیم و آنرا بخش از زندگی واقعی خود میسازیم به سیستم فریب که ساخته شده است کمک بزرگ کرده ایم، چون با ثبوت کردن چیزی که واقع نشده است توسط معلومات تلویزیونی مردم را در باره ماهیت واقعیت مغشوش ساخته ایم.

4. دانسته زهر مینوشیم:

نوشیدنی های شکر دار چون پیپسی و کولا سالانه سبب مرگ دو صد هزار انسان در سراسر جهان می شود و ردبول به حیث مرگ تدریجی توسط چندین انستیتوت صحی جهان شناخته میشود، همچنان هزاران نوع نوشابه که زهر تدریجی میباشد در تمام مراکز فروشات موجود بوده و ملیارد ها انسان از آن استفاده میکنند. همچنان آب های حاوی فلوراید یکی از موضوعات حاد صنعت صحیت میباشد که رسانه ها انتخاب به نگفتن آن میکنند. محققین علم طب ثابت کرده اند که آب های حاوی فلوراید سبب چندین مرض از جمله مشکلات در دندان ها میشود. بادانستن این همه زمانیکه مردم برای این همه پول میپردازند نشان دهندۀ غلامی به سیستم فریب است.

5. کاری رامیکنیم که از آن نفرت داریم:

کار مهم و ضروری برای نفقه و امرار معاش بوده و عبادت شمرده میشود، اما، بسیاری مردم بهترین سال های زندگی خویش را در کار هایی از دست میدهند که از انجام دادن آن نفرت دارند، فقط برای بدست آوردن پول که توسط نهاد های شخصی کنترول و مهار میشود. مردم آنقدر مصرف گرا شده اند که بخاطر داشتن زندگی مدرن همه چیز و همه وقت گرانبهای خویش را به قمار میزنند.

6. بیماری تجارت است:

مراقبت صحی، با وجود تمام پیشرفت های طبی، متاسفانه به مراقبت بیماران مبدل شده است. درحالیکه به ندرت توصیه میشویم تا توجه به خوراک و صحت روانی خود داشته باشیم، اغلباً باید به دارو های قیمت بها و پروسه های طویل و پرمصرف مراکز صحی مراجعه کنیم.

7. جنگ را راهی برای صلح میدانیم و از برادران خویش نفرت میکنیم:

کوشش برای صلح یکی از نجیب ترین تلاش انسانی است. در حالیکه همه میدانیم که هر خونریزی به خونریزی دیگر می انجامد، ولی نظر به طرز تفکری که به ما ترزیق شده است بعضی ها نظر به وطن پرستی، بعضی نظر به گرایش های قومی و مذهبی و بعضی ها هم بخاطری که منافع دنیایی آنها در جنگ وابسته است به پشتیبانی خویش از یک جناح ادامه میدهیم. در دنیای امروزی تنها کسانیکه از این جنگ ها سود میبرند تجارت های بزرگ مانند کمپنی های تولید اسلحه است. ما به حیث مردم طبقه فقیر و طبقۀ متوسط توسط رسانه هایی که بازهم توسط همین دجالها و کمپنی ها بزرگ کنترول میشود طوری مهار میشویم که طوری در یک طرف قضیه قرار بگیریم. تا حدی که بعضی ها را میبینم که میگوید اگر قدرت داشته باشم تمام پاکستانی ها و ایرانی ها را میکشم، درحالیکه همه میدانیم که دست درازی های پاکستان و ایران در افغانستان توسط چند فرد حریص که براریکۀ قدرت نشسته اند، صورت میگیرد و مردم طبقۀ متوسط و طبقۀ غریب مانند من و تو عضو همین دنیای فریب است.

8. قبل از اینکه به هوش بیاییم یا داکتر، یا انجنیز و یا چیزی که نمیخواستیم شده ایم:

جامعه ها طوری عیار شده اند که برای ساختن با این جوامع باید در رشته های تحصیل کنی که در آن پول باشد. در طول زندگی بصورت مستقیم و غیر مستقیم رشته هايی را که باید بخوانیم برای ما ترزیق میشود، برای ما از طرف فامیل، جامعه و یا طرز فکر جامعه فهمانده میشود که در رشته های که پول بدست آوردن در آن مشکل است تدریس بی فایده است، در حالیکه خالق لایزال همه را طوری خلق کرده است که در یک بخش خاص استعداد دارند، ولی تا اینکه آن استعداد را کشف کنیم وقت از وقت گذشته و چیزی شده ایم که نباید میشدیم. باوجود اینکه این مشکل تمام مردم نیست، ولی اکثریت مردم به این سرنوشت خواسته و ناخواسته و فهمیده و یانفهمیده دچار میشوند.

حدیث 1216 صحیح مسلم میگوید که رسول الله(ص) از فتنۀ دجال پناه میخواست. حضرت محمد(ص) بهترین پیغمبران، افضلترین انسان ها و معصوم ترین بشریت از فتنۀ دجال پناه میخواهد، ما که در این عصر فتنه ها زندگی میکنیم، آیا گاهی شده است در بارۀ فتنه های دجال فکر کنیم؟، آیا در کدام خطبۀ روز جمعه شما از دجال و فتنه هایش شنیده اید؟ و یا آیا گاهی فکر کرده ایم که ما چقدر در فتنه های دجال سهیم بوده و به سیستم او کمک میکنیم؟. چنانچه رسول الله (ص) میفرمایند: هیچ فتنۀ از زمان آدم(ع) تا روز قیامت بزرگتر از فتنۀ دجال نخواهد بود.

بیایید در این عصر فتنه ها کمی هم که شده از بزرگترین فتنۀ دنیا خود را دور نگهداشته، فتنه ها را بشناسیم و برای مسلمانان آنرا بازگو کنیم. شاید از هزار فرد که برایش گفته میشود یکی از آنها بتواند خود را از فتنه دور کند و شاید هم بیشتر، ولی ثواب هدایت یک فرد قابل حساب نیست.

اگر میخواهید به تیم مبارزه کمک کنید. به لینک الیبابا در ذیل کلیک کرده و از طریق Contact Supplier در باره اجناس معلومات کوتاه بخواهید) سایت الیبابا برای بار اول از شما راجستریش خواهد خواست). چند ثانیه وقت شما کمک بزرگ برای ما است.

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

1 Comment

  • با عرض سلام نظربه تحقیق که در مورد فلوراید انجام دادم عکس معلومات جناب عالی میباشد امید هست تا در مورد معلومات بدهید ممنون.

پاسخی بگذارید