اسلامی اقتصادی سیاست های جرمی

بحران نفت وآیندۀ دنیا

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

قیمت نفت از سال 2010 میلادی بدین سو تقریباً ثابت بود، که ارزش اوسط یک بیرل نفت به 100 دالر امریکایی میرسید. ازماه جون سال 2014 بدین سو، قیمت نفت رو به زوال رفت که در این اواخر قیمت نفت به 30 دالر امریکایی و پایان تر از آن کاهش یافته است. هنوز معلوم نیست که ارزش نفت چقدر کاهش خواهد یافت.

اقتصاددانان نگران هستند، چون ارزش کم نفت نشاندهندۀ رشد ضعیف اقتصادی جهان بوده که پی آمد آن بحران مالی جهانی خواهد بود. بانک های چون ستندردچارترد، گولدمن سچس، آر بی اس و مورگن ستانلی کاهش ارزش نفت را به 10 دالر امریکایی فی بیرل پیش بینی کرده اند.

بحران مالی 2008 نیز با کاهش ارزش نفت آغاز شد که ضربۀ بزرگ به اقتصاد جهانی زد. طوریکه معلوم میشود امروز هم گراف کاهش ارزش نفت با گراف رکود بازار های بورس در سراسر جهان، مطابقت به نوسانات قبل از رکود اقتصادی سال 2008 دارد که نشاندهندۀ تکرار تاریخ است.

OIl-Prices-vs-SP-500.jpg

نفت در صد سال گذشته، مهم ترین عنصر اقتصادی بوده است. نفت سبب پیشرفت های بزرگ در عرصۀ اقتصاد وتکنالوژی در جهان شد. نفت سبب شد یکی از پیش بینی های حضرت محمد (ص) که گفته بود “قیامت بر پا نمیشود تا زمانیکه چوپان های پا برهنه در ساختن تعمیر های بلند با هم رقابت نکنند” را ما باچشم سر میبینیم. شگفت انگیز است که بدانی چطور حضرت محمد (ص) میدانست که عرب های که همیشه در فقر زندگی میکردند روزی با هم در ساختن تعمیر های بلند رقابت میکنند، چون یکی از شیخ های عرب که حال یک مرد پولدار است دریکی از مصاحبه های خویش از زندگی گذشتۀ فامیل خود حکایت میکرد و میگفت پدروپدر کلانش چوپان بودند وحتی پاپوش هم نداشتند. و بالاخره همین نفت سبب بودجود آمدن پترودالر و امپراطوری امریکایی شد.

برعلاوۀ اینکه نفت سبب پیشرفت جهانی شده است، رنگ سیاه این منبع مهم اقتصادی مخلوط به رنگ سرخ خون هزاران انسان بیگناه در سراسر جهان شده است. چون فروش نفت به دالر امریکایی سبب بوجود آوردن پترودالر یا قویترین پول جهان شد، امریکا اولین کشوری است که برای بدست آوردن کنترول نفت حاضر به انجام هرکاری میباشد.

فروش نفت به دالر سبب شد که دالر یگانه پول برای تجارت های فراسرحدی برعلاوۀ نفت نیز شناخته شود. دالر با وجود اینکه بسیار زیاد نظر به تمام پول های دیگر چاپ میشود، نظر به تقاضای که برای تجارت های فراسرحدی برای دالر است، هیچ گاه ارزش خود را از دست نداد. این ارزش بالای دالر سبب شد که امریکا بزرگترین و پولدارترین کشور دنیا شود و توسط سرمایۀ که ازهیچ بدست می آورد، قویترین اردوی دنیا را ساخت.

کشورهای که خواستند در مقابل این سیستم پترودالر چالش ایجاد کنند به نحوی بسیار بدی از طرف امریکا و همکارانش از بین رفتند. بزرگترین مثال آن صدام حسین و قذافی بود که هر دو خواستند نفت کشور های خویش را دیگر به دالر نفروشند.

مسئله اوکراین و گرفتن کریمیه توسط روسیه و مداخلۀ روسیه در سوریه یا شام دوست داشتنی ما، حالت جیوپولیتیکی دنیا را تغییر داد. جنگ های خاور میانه را که امریکا برای بدست آوردن منافع شخصی خود دامن زده بود، به جنگ میان ابر قدرت ها مبدل شد.

یگانه کشور تحت تأثیر روسیه در خاور میانه سوریه است. سوریه و عراق دارای منابع بزرگ نفتی جهان میباشند. روسیه زمانیکه درک کرد عمر حکومت بشارالاسد در سوریه کم مانده است و یگانه حکومت که منافع رسیه در منطقه را نگهمیدارد، در حالت از بین رفتن است، پا در میانی کرده ومانع بزرگ در مقابل امریکا و پروژه اسرائیل بزرگتر ایجاد کرد.

بر علاوۀ این ضربه های شدید که روسیه به امریکا زد، روسیه سیستم پترودالر را به چالش کشیده وصادرات نفت خود را به پول های غیر دالری و طلا آغاز کرد، متحد چین شده ونظم جهانی غربی را به چالش کشید و جنگ اقتصادی را آغاز کرد که تاریخ بشریت نظیر آنرا ندیده است.

امریکا که دالر دوست داشتنی ویگانه سبب امپراطوری خود را در حالت خونریزی دید، جنگ سرد باروسیه را آغاز کرد و این بار این جنگ سردتر از جنگ سرد گذشته میباشد. امریکا و هم پیمانانش از هرطرف در فکر ضربه زدن روسیه شدند. سردتر شدن این جنگ با کاهش قیمت نفت توسط عربستان سعودی هم پیمان مهم امریکا شدید تر شد.

با کاهش قیمت نفت ارزش پول روسی (ربل) بسیار کم شده وروسیه در یک حالت بد اقتصادی قرار گرفت. ولی کاهش بی اندازۀ ارزش نفت بر علاوۀ که یک ضربۀ اقتصادی برای روسیه و بقیه صادر کننده گان نفت است، ضربۀ بزرگ به اقتصاد جهانی، بازار های بورس و خصوصاً سیستم پترودالر است.

بیشترین اقتصاددانان به این باور هستند که اگر ارزش نفت طوریکه پیش بینی شده است به 10 دالر فی بیرل برسد یک بحران مالی جهانی را در پی خواهد داشت. بازار های بورس در سراسر جهان با کاهش ارزش نفت در حالت نزول است، طوریکه اوسط نزول ارزش اسهام در سراسر جهان به 20 فیصد میرسد.

Untitled.jpg

امریکا میداند که امریکایان بحران اقتصادی آینده را تحمل نمیتوانند و به همین دلیل روسیه را تحریک به جنگ میکند.

بازیکنان منطقوی نیز با پشتیبانی بازیگران بزرگ در سوریه دنبال منافع خویش در این کشور بوده و دنبال بدست آوردن منابع نفتی سوریه هستند. ایران به پشتیبانی روسیه، ترکیه به پشتیبانی ناتو و بالاخره عربستان به پشتیبانی امریکا در سوریه مداخله میکنند.

منابع نفتی سوریه و عراق بیشتراً در امتداد دریای فرات موقعیت دارد که باز هم به یادی حدیث شریف صحیح مسلم و صحیح بخاری می افتیم.

قیامت تا آن وقت نخواهد آمد تا وقتی که دریا ی فرات خشک نشود و از تحت آن کوۀ طلا ظاهر شود که مردم برای بدست آوردن طلا خواهند جنگید. 99 نفر از هر 100 این مردم کشته خواهند شد و هریکی از اینها خواهند گفت که من یکی از نجات یافته گان خواهم بود. (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

دریای فرات در حال خشک شدن است و نفت نیز در صد سال گذشته ارزش طلا را بازی میکند که بنام طلای سیاه یاد میگردد. امریکایان، اروپایان و روس ها در سوریه هستند و حال ترکیه و عربستان نیز به فکر لشکر کشی در در خاک سوریه میباشند. صدر اعظم روسیه در آخرین گفتارش میگوید که هرگونه لشکر کشی خارجی در خاک سوریه سبب جنگ جهانی خواهدشد.

درحالیکه تحلیل گران سیاسی جهان برداشت های مختلف از این جنگ ها دارند، ما اعتراض به تحلیل های این شخصیت ها نداریم و نه خود را تحلیل گر سیاسی میدانیم، بلکه برای ما اولین منبع علم، قرآن پاک و احادیث پیغمبر (ص) است و نظر به احادیث پیغمبر (ص) ما میدانیم که این جنگ، جنگ بالای کوه طلا در تحت دریای فرات است که آنها همه در شام (سوریه) جمع خواهند شد و بعد جنگی آغاز خواهد شد که نظیرش دیده نشده است.

کوه طلای که تمدن دجالی غرب را به اوج آن رسانید، اکنون یگانه سبب فرپاشی آن خواهد شد. کاهش قیمت نفت سبب بحران مالی شده وکوشش برای بدست آوردن نفت سبب جنگ پیش بینی شدۀ میشود که جنگ جهانی سوم خواهد بود.

حضرت محمد مصطفی (ص)، حالات جهان امروز را چه سیاسی، چه اقتصادی وچه اجتماعی برای ما تشریح کرده است. ما باید از خواب غفلت بیدار شده ودنبال حقیقت باشیم. مثلاً آنحضرت (ص) برای ما گفته است که نباید به این کوه طلا دست بزنیم. اگر ما واقعاً خود را امت آنحضرت (ص) میدانستیم و از گفته های آنحضرت (ص) پیروی میکردیم، مانند جنگ جهانی اول و دوم در این جنگ جهانی نیز شامل نمیبودیم. برادران و خواهران ما در عصر فتنه ها هستیم و یگانه راه نجات ما دین ما است که باید به آن چنگ بزنیم.

الله (ج) بهتر میداند.

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

تبصره ها

 • عالی وآموزنده برادر محترم
  وبنده یک سوال دارد که آیا اگر جنگ جهانی برپا شود هرکشورزورمند بالای کشور ضعیف حمله خواهد کرد هدف بنده از همسایه های مان است (پاکستان)(ایران)که قدرت های اتمی هستند!لطفا جواب را اگر درایمل رسمی ام بفرستید خوب خواهد بود.واگر مطلبی دراین باره بنویسید خیلی خوب خواهد شد.تشکر.درحفظ الله باشید .shawaliullah.fazal@gmail.com

 • خداوند در قران می فرماید:
  (وما تدری نفس” ماذا تکسب غدا و ما
  تدری نفس” بأی أرض تموت)
  سورة لقمان:34)
  هیچ کس نمی داند که فردا چه کسب
  می کند و هیچ کس نمی داند به کدام
  زمین می میرد)
  در آیه دیگر می فرماید:
  ( علم الغیب فلا یظهر علی غیبه
  أحدا: الا من أرتضی من رسول
  فانه و یسلک من بین یدیه و من
  خلیفه رصدا :
  لیعلم أن قد أبلغوأ رسلت ربهم وأحاط
  بما لدیهم وأحصی کل شیء”
  عددم: سوره الجن 26/28
  دانای غیب فقط خداست و بر غیبش
  أحدی را آگاه نمی کند, مگر کسی از
  رسولی را که مورد رضایش باشد,
  پس او در مقابل رسول و پشت سرش
  مراقبی قرار می دهد تا آنکه علم
  خدا قرار گیرد که پیام های خدا را
  آن رسول رسانده و خدا به آنچه
  نزد ایشان بوده احاطه دارد و هر چیزی
  را خدا به شمارش قرار داد است
  از این آیات معلوم می شود
  که رسولان که به آنها وحی
  می شود به اذن خدا از وحی
  که در آن اخبار غیبی است
  مطلع می شوند.
  این دلیل است اگر کسی برای شما می گویند که غیب میگویید احادیث رسول گرامی اسلام (ص) روشن کنند حال امروزه ما است

پاسخی بگذارید