اسلامی سیاست های جرمی

چرا روس وچین تمام طلاهای جهان را خریداری میکنند؟

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

آیا ممکن است که آنها چیز های را بدانند که تجاران وصنعت کاران ندانند؟

از زمانیکه رئیس جمهور امریکا ریچار نکسن نظر به پیمان 1944 برتن وودس (Bretton Woods Treaty)، در سال 1971 طلا به حیث پشتیبانۀ دالر نبود، ولی طلا بازهم یکی از ذخیره های عمدۀ سرمایه بوده که پول کاغذی با آن رقابت نمیتواند.

در زمان بحران اقتصادی جهانی سال های 1930، درحالتی که پول کاغذی ارزش خود را از دست میداد، طلا به حیث ذخیرۀ با ارزش دارایی توسط بانک های مرکزی و شهروندان عادی به شمار میرفت. ما یک بار دیگر قدم در همان زمان میگذاریم، زیرا قرض بی اندازه زیاد امریکا ریشه های پول کاغذی دالر را تضعیف میکند. مهم اینست که کدام بانک های مرکزی هر قدر میتوانند طلا بخرند. محقق، نویسنده و مشاور حالات خطرناک امریکایی اف ویلیم انگدال در یکی از مقاله های خویش مینویسد.

او اضافه میکند: امروز گراف اقتصاد امریکا در یک حالت رو به نزول رهبری شده توسط قرض، قرار دارد. مقروض بودن مصرف کننده گان امریکایی یگانه سبب حالت خراب اقتصاد امریکا است.

آخرین تحقیقات نشان میدهد که یک فامیل متوسط امریکایی در سال 2015، 129579 دالر مقروض بوده که 15355 آن به سبب سود عظیم کردیت کارت ها میباشد.

شایان ذکر است که بانک مرکزی روسیه یکی از بزرگترین خریداران طلای جهان است، زیرا مطابق صندوق جهانی پول تنها در ماه فبروری 2016 این بانک مقدار 356000 اونس فلز قیمتی را خریداری کرده است.

بصورت عموم روسیه ذخیرۀ طلای خود را در سال 2015 به 208.4 تن افزایش داده و همچنان بطور افزایشی به خریداری طلا ادامه میدهد.

بعد از روسیه چین دومین کشوریست که بیشترین مقدار طلا را در ماه فبروری 2016 خریداری نموده است. مقدار طلای که بانک مرکزی چین در ماه فبروری خریداری نموده است به 320000 اونس میرسد.

جالب اینکه فلز زرد از آغاز 2016 دارای بهترین عملکرد ارزشی بوده است و قیمت این فلز 16 فیصد افزایش یافته است.

در جنوری 2016 بانک مرکزی روسیه 22 تن طلا خریداری نمود. روسیه حالا داری 1437 تن طلا میباشد، که مطابق به شورای جهانی طلا روسیه ششمین کشوریست که بیشترین ذخیرۀ طلا را دارا میباشد.

140321Russian_Reserves.png

طلا به حیث سپر در مقابل تهدیدات خارجی اقتصادی استفاده میشود و روسیه نیز ذخیرۀ طلا را در مقابل دالر استفاده میکند. در زمینۀ تحول اقتصادی آیندۀ که توسط جیکب راته چایلد در دسمبر پیش بینی شد، خریداری طلا یکی از بهترین ستراتژی اقتصادی محسوب میشود.

چین همچنان طلا را به حیث یک دارای با ارزش مینگرد. از اوگوست 2015 تا جنوری 2016، بیجینگ مقدار 101 تن طلا خریداری نموده است و پلان دارد تا آخر سال 215 تن طلا خریداری نماید.

نظارت کنندگان مارکیت جهانی به این باور هستند که مقدار ذخیرۀ طلای چین بیشتر از آن است که بانک مرکزی این کشور گفته است و این کار چین زنگ هشدار را در امریکا و لندن به صدا در آورده است.

به همین منوال کشور های چون قزاقستان، بلا روس و غیره کشور های شامل بلاک اقتصادی شرقی تحت کمربند اقتصادی چین به خریداری طلا ادامه میدهند.

این بانک های مرکزی چه را میدانند که ما نمیدانیم؟

بخاطر جواب به این سؤال باید به گفته های کسانی مراجعه کنیم که از حالت صحی اقتصاد جهانی با خبر تر از ما است.

ویلادمیر پوتین به بانک مرکزی خویش میگوید که در خریداری طلا فکرنکنند، و می افزاید، “به این فلز طلا وذخیر پولی به یک دلیل گفته میشود.”

هو جینتو، دبیر کل حزب کمونیست چین میگوید: “سیستم فعلی پولی جهان یک تولیت اسبق است.”

دریکی از بیانیه های خود، ند گودمن، یک مدیر دارایی بزرگ، تجار مهد، و رئیس شرکت دندی کورپ، میگوید: اوباور دارد که خریداری طلای چین بخاطر راه اندازی یک سیستم جدید پولی طلایی است تا اینکه بتواند دالر را به حیث پول ذخیروی جهانی از بین ببرد.

به همۀ دنیا معلوم است که چین و روسیه از یکه تازی امریکا خسته شده اند. چنانچه در جریان اختلافات امریکا و روسیه بالای اوکراین، سرگی گلازیوف، مشاور پوتین امریکا را در عکس العمل به تحریمات اقتصادی تهدید کرد: مسکو شاید مجبور شود که دالر را از پول ذخیروی دور کند.

اما این جنگ شامل این سه کشور بزرگ نمیشود. گایدو منتیگا، وزیر مالیۀ برازیل میگوید: ما در جریان یک جنگ پولی بین المللی هستیم.

جیمز ریکارد، مشاور اقتصادی اسبق سی آی ای میگوید: سیستم جهانی پولی در حال بی ثبات شدن است و سقوط خواهد کرد.

شیخ عمران نظر حسین عالم دین اسلام، عالم اقتصاد و روابط بین المللی میگوید: کشتی نظامی جهانی فعلی در حال غرق شدن است. شواهد آن در چهار اطراف ما مانند روز روشن آشکار و هویدا است. اما کسانی که کور هستند نمیتوانند این کشتی در حال غرق شدن را ببینند. کورها بسوی کورها دویده تا اینکه همۀ آنها راه خویش را گم کنند و مانند قوم نوح (ع) غرق شوند. دالر امریکایی در بستر بیماری صعب العلاج قرار دارد و منتظر عزرائیل است تا بی آید و روحش را بگیرد.

تاریخ معاصر نشان میدهد که بخاطر انتقال قدرت جهانی به یک جنگ بزرگ و انتقال قدرت پولی ضرورت است. همانطوریکه بخاطر انتقال قدرت از انگلیس به امریکا به جنگ جهانی و انتقال قدرت پول از پوند سترلنگ به دالر ضرورت بود بخاطر انتقال قدرت از امریکا به اسرائیل به جنگ جهانی سوم و انتقال قدرت دالر به پول تحت کنترول اسرائیلی ضرورت است.

بخاطر اینکه دجال بتواند حکومت خویش را از بیت المقدست اعلان کند اسرائیل باید دولت حکمران دنیا شده و جانشین امریکا گردد. ابر قدرت شدن اسرائیل در نظم فعلی جهانی ناممکن است، پس بخاطر اینکه اسرائیل بتواند ابر قدرت شود یا باید اسرائیل بصورت ناگهانی بسیار بزرگ شود و یا اینکه دنیا کوچک شود.

1. بزرگ شدن اسرائیل در نظم کنونی جهانی نا ممکن است، بناءً اسرائیل و پیروان دجال دنبال کوچک نمودن دنیا هستند. کوچک نمودن دنیا و ازبین بردن قدرت های بزرگ و اتومی دنیا تنها یک راۀ حل دارد و آن هم جنگ اتومی است. با آغاز جنگ جهانی که اسرائیل در آن بیطرفی خویش را اعلان خواهد کرد، قدرت های بزرگ یک دیگر را از بین برده و تنها قدرت که باقی میماند اسرائیل خواهد بود.

2. اسرائیل باید کنترول سیستم پولی جهانی را نیز بدست بگیرد. بخاطر اینکه سیستم پولی اسرائیلی سیستم جهانی شود، سیستم پولی فعلی جهانی باید سقوط کند. یکی از دلایل که امریکا مجبور به جنگ جهانی میشود همین جنگ اقتصادی است که سبب سقوط دالر خواهد شد.

3. بعد از اینکه اسرائیل تنها قدرت جهانی بماند به فکر بزرگ شدن خود و به فکر تصرف ممالک میان دریای فرات و نیل که حق خود میداند، خواهد شد. چون تمام این ممالک مسلمان نشین است، پس اسرائیل باید بهانۀ برای حمله بالای مسلمانان پیدا کند. به همین خاطر است که مسلمانان برای جهانیان باید یک قوۀ خطرناک و تهدید برای بشریت معرفی شود. حملۀ یازدهم سپتمبر وحملات همسان در اروپا سرآغاز متنفر ساختن جهانیان نسبت به مسلمانان بود. تنفر در مقابل مسلمانان در سراسر جهان افزایش یافته است که حتی بعضی مسلمان نما ها نیز که غلام رسانه های غربی هستند از اسلام دوری میکنند. این تنفربرای حمله و تصرف ممالک اسلامی کافی نخواهد بود، بناءً گروه های بنام اسلامی برای آغاز جنگ جهانی استفاده خواهند شد. در این روز ها رسانه های غربی تبلیغ میکنند که گروۀ داعش دارندۀ سلاح اتومی است.

سیستم پولی جدید در حال سقوط بوده وسیستم جدید اسرائیلی پولی الکترونیکی این سیستم را دنبال خواهد کرد. برای اینکه از این غلامی بیشتر اقتصادی نجات یابیم و بخاطر اینکه غلام دجال نشویم، پیشنهاد ما اینست که به جای پول نقد مسلمانان باید طلا پس انداز کنند.

و الله (ج) بهتر میداند.

منابع:
www.imranhosein.org
https://www.caseyresearch.com/why-us-enemies-buying-all-the-gold
http://sputniknews.com/business/20160310/1036061385/time-renminbi-shoulder-dollar-burden-dedollarization.html
http://sputniknews.com/politics/20160330/1037221433/gold-russia-china-dedollarization.html

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

پاسخی بگذارید