اجتماعی اسلامی متفرقه

سکس هم یک چیزی بود!

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

تمدن جهانی در حال سقوط است. هر نهاد شخصی و عامه در سراسر جهان به استثنای چند کشور محدود مفسد هستند. سیستم های قضایی مفسد هستند. سیستم اقتصادی مفسد هست. رسانه ها مفسد هستند. شرکت های مفسد در فکر ازدیاد فواید خویش صرف نظر از محیط زیست و حالت کاریگران غلام شدۀ شان هستند. بیشتر سرمایۀ دنیا بدست یک فیصد است و تجمع سرمایه نزد اقلیت کوچک همچنان ادامه دارد.

حتی سپورت که زمانی بازی برای سرگرمی شمرده میشد، مفسد شده است. اشتراک کننده گان در تمام بازی های مسابقوی باید بخاطر دارو های تقویه کننده آزمایش شوند، چه فوتبالر باشد یا باسکتبالر و یا هم کرکت باز. جوایز موفقیت در سپورت ها آنقدر زیاد است که مردم شخصیت وصداقت خویش را برای بدست آوردنش قربان کرده و بخاطر بدست آوردن آن پول، فریبکاری میکنند. مانند مقامات دولتی اعضای اتحادیه های سپورتی نیز دست به فساد و رشوه ستانی زده اند.

اما تمام فساد ها انگیزۀ پولی و مالی ندارد. فساد های معنوی خطرناکتر میباشند، زیرا شخصیت مردم را فرساییده میسازد. زمانیکه علاقۀ مردم از خودشان و احساسات خود شان پیشتر نرفت، فرهنگ مرده است.

خیانت بین زن و شوهر همیشه وجود داشته است، اما نه به حد عظیم امروزی که عهد و قسم های ازدواج نقش کمتر نسبت به خواهشات نفسانی را دارا میباشد.

عمل جنسی (سکس) یکی از عملکردهای معمول است که مردم آنرا انجام میدهند، اما بعضی ها هستند که وقتی مسئله سکس باشد به دیوار ها بالا میشوند. ارتباط جنسی بین زن ومرد بنیاد یک جامعه است. تمدن های اصیل گذشته این ارتباط را در ازدواج ها نگهداشته بودند، تا اینکه تمدن مدرن غربی بوجود آمد. چیزی را که این تمدن دجالی بوجود آورد جدایی رابطۀ جنسی از مقصد اجتماعی و فقدان کنترول والدین و قانون بالای اطفال است.

تلقین جاگزین فرهنگ شد.

برای یک جامعه بسیار خطرناک است که فرسایش بنیادهایش را نادیده بگیرد.

اگرچه این موضوع پیچیده تر از آن است که در یک مقاله بالایش صحبت شود، ولی بازهم بعضی عناصر مهم آنرا مورد بحث قرار میدهیم.

نظر به تاریخ و کتاب های زمان گذشته، سکس یک پدیدۀ معنوی و رومانتیک بود. ظاهراً آن روز ها دیگر وجود ندارند. امروز سکس در بارۀ دو فرد و یا بیشتر از آن است که یک دیگر را ارضاع میکنند. سکس به یک عمل شهوانی کاهش یافته است. وب سایت های که زنان و شوهران بطور عام از سایر مردم درخواست سکس میکنند، این مسئله که سکس به یک عمل شهوانی شده است را کاملاً هویدا میسازد. حتی بعضی زوج ها به همکاری هم از بیگانه ها درخواست سکس میکنند تا سکس سه فردی را انجام دهند.

مجله های زنان در سراسر جهان سکس را به حیث سرگرمی نشان میدهند. مجلۀ بنام بین المللی “Cosmopolitan” مینویسد، سکس یک تفریح است و اگر چنین نمیبود مردم دنبال یار های جدید نمیشدند. همچنان مقالات چون “چطور مردان را شیفتۀ خویش بسازیم”، “سکس شهوت است” و غیره، مردم را بسوی شهوت پروری دعوت میکنند.

یکی از مجله های مشهور و پولدار جهان که عکس های زنان کاملاً برهنه را به نشر میرساند وما از گرفتن نامش به دلایل معلوم دار خودداری میکنیم، اعلام داشت که بعد از این از نشر تصاویر برهنۀ زنان خود داری میکند. نظر به گفتۀ مسئولین این مجله افزایش برهنه گرایی سبب شده است که جسم زنان خاصیت هیجان آوری برای مردان را از دست بدهد.

مردان بی احساس شده و جسم زنان قدرت کشش را از دست داده است. به همین دلیل در جهان به اصطلاح متمدن تر مردم بخاطر لذت بردن از سکس رو به اشکال غیر عادی این عمل می آورند. بطور مثال، سکس با حیوانات، دعوت بیگانه ها بخاطر عمل سکس با همسران خویش، سکس با اطفال، همجنسگرایی و غیره…

فلم های سکس یکی از عوامل دیگری بربادی روابط پاک جنسی است. کسانیکه بیشتر فلم سکس میبینند، خواسته یا نخواسته تقاضای شان به داشتن نوع سکس که در فلم ها دیده اند بالا میرود که در زندگی عادی برایشان ممکن نیست و این سبب میشود که از زندگی جنسی خود خسته شوند و دنبال داشتن سکس که در ذهن دارند، بیرون از خانه شوند.

فیمینیسم چنان بی قاعده گی به زنان آموخته است که مردان از ترس اینکه دوستانش و یا یکی از آشنایانش با آنها نخوابیده باشد با آنها ازدواج نمیکند.

اجزای احساسی سکس مانند محبت و عهد و پیمان از بین رفته و به همین خاطر زوج ها دنبال سکس فرا فامیلی میروند. این تغییر اجتماعی خطرناکتر از آن است که ما درک میکنیم. جوانان بدون این که احساس کنند منحرف شده اند. امروز دوست دخترها به حیث بدیل فاحشه خانه رفتن استفاده میشوند.

در جوامع به اصطلاح متمدن بعضی ها هنوز هم ازدواج میکنند، اما فیصدی آن به شکل تعجیلی رو به کاهش است. طلاق آسان ومساعد بودن سکس دلایل عمدۀ دوری مردم از ازدواج هست. امروز مردم که بیشتر علاقه به ازدواج دارند همجنسگرایان و کسانی هستند که تغییر جنسیت داده اند، چرا که آنها مشروعیت روابط خود را که زمانی روابط گمراه و منفور شمرده میشد در ازدواج می یابند.

نظام سرمایه داری و سخت بودن شرایط اقتصادی، زنان نسبتاً سالخورده تر را در خطر بزرگ قرار داده است، چرا که دختران جوان بخاطر فیس پوهنتون ها، جیب خرچ، لباس های قیمتی، گوشی های قیمت بها و غیره، قابلیت استفاده از خویش را برای مردان بزرگسال که توان این مخارج را دارند تبلیغ میکنند. و یکی از دلایل عمدۀ که این زنان نسبتاً بزرگسال دنبال روابط یک شب و کوتاه مدت هستند و قابلیت دسترسی خویش از طریق انترنت و یا هر طریق دیگر تبلیغ میکنند، بشمار میرود. دختران جوان از بچه های همسن و سال خویش فرار کرده و دنبال کسانی هستند که دارای حالت خوب اقتصادی باشند که اکثر این نوع مرد ها دارای سن بزرگتر میباشند. یکی از دلایل که جوانان رو به همجنسگرایی میکنند همین است.

اگر مقصد تنها ارضاع شدن ومقاصد مادی باشد، چه فرق میکند با کی عمل سکس انجام میشود؟. انسان مبدل میشود به یک روبوت سکس که تنها به خاطر ارضاع کردن غرایض جنسی پروگرام شده است.

متأسفانه امروز در افغانستان نیز، بعضی ها بخاطر آوردن این فرهنگ غربی نأره سرمیکشند. رسانه، بعضی غرب زده ها، بعضی نهاد ها به نام جامعۀ مدنی و غیره این فرهنگ را به شدت تبلیغ میکنند و فاجعۀ را که غربیان در مهار ساختن آن ناکام هستند به این سرزمین دعوت میکنند. این مردم نا دانسته بهترین قانون که قانون الهی است (اسلام) را نادیده گرفته دنبال فرهنگی میروند که نتیجه اش ناکامی و فساد است.

برادران و خواهران، همۀ ما به نحوء از انحا گنهکار هستیم. بعضی زنا کرده اند، بعضی رشوه ستانی و انواع گناه ها و نافرمانی ها از ما سرزده است، چون ما در عصر فتنه ها زندگی میکنیم، ولی هیچ گاه از رحمت خدا ناامید نشده و باید توبه کنیم. در توبه باز است و الله (ج) هم بخشنده و مهربان. پس بیایید از گناهان توبه کرده، طلب بخشش کنیم و بسوی نیکی ها در حرکت شویم.

بخاطر درک بهتر این موضوع خواندن مقاله انقلاب جنسی دجال حتمی است، اینجا کلیک کیند.

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

پاسخی بگذارید