اجتماعی اسلامی اقتصادی سیاست های جرمی متفرقه

2016 از دوربین آخر زمان

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

از تظاهرات ایالت اورِگان امریکا و اشغال تعمیر دولتی توسط این معترضان گرفته تا کودتای ترکیه و شهرت پاپولیست ها در غرب توأم با برد تعجب آور دونالدترمپ، سال 2016 یک سال غیرقابل‌پیش‌بینی بود. ضعف تمدن مدرن غربی درصحنۀ سیاسی و اقتصادی جهان کاملاً هویدا گردید و در مقابل قدرت های در حال ظهور باجرئت روزافزون در مقابل این تمدن به سرکردگی امریکا ایستادگی نشان دادند. تحلیل گران مسائل سیاسی و اقتصادی تحلیل های خویش را در مورد این سال پر مجرا بیان نموده اند، ولی برخلاف ما می‌خواهیم این سال را از دوربین های آخرزمان به بررسی بگیریم.

علمای اسلام نشانه های آخرزمان را به سه دسته تقسیم کرده‌اند؛ نخست نشانه های که اتفاق افتاده‌اند مانند شق القمر، رحلت آن-حضرت ﷺ و….، ثانیاً نشانه‌های که اتفاق افتاده‌اند و ادامه‌دارند و ثالثاً نشانه های که بعداً اتفاق خواهند افتاد که ما در قالب بعضی از نشانه ها می‌خواهیم عدۀ از وقایع سال 2016 را مرور کنیم.

حضرت محمد ﷺ افزایش زلزله ها(1) را یکی از نشانه های قیامت بیان نموده است. طوری‌که نهاد جگران جوش مینویسد: در دهه‌های اخیر جهان شاهد افزایش در زلزله ها، سونامی‌ها، سیلاب ها، طوفان ها و خشکسالی های فاجعه‌بار بوده است(2). همین طور سال 2016 شاهد چندین زلزله فاجعه‌بار در سراسر جهان بود که از آن جمله می‌توان از زلزله سوم جنوری هندوستان، زلزله تایوان، جاپان و ایتالیا نام برد که جان صدها انسان را گرفت. جهان در سال 2016 شاهد بیش از 12000 زلزله های بود که درجۀ آن بیشتر از 4 درجۀ ریشتر بوده است.

این سال در افزایش فساد نیز پیشتاز بوده و انواع و اقسام فسادها توسط مفسدین در سراسر جهان تشویق شده و کوشش به ترویج آن شد. یکی از این فسادها همجنسگرایی بود که شبکۀ اجتماعی فیس‌بوک برای اولین بار نرم افزار آنلاین به‌خاطر تغییر موقتی عکس های نمایۀ کاربران خویش را راه اندازی کرد و برای چندین روز عکس های هفت‌رنگ که هم جنس گرایان آن را نشان خویش می پندارند صفحه های الکترونیکی را گندیده ساخته بود، بر علاوه ازدواج‌ها با هم جنس در چندین کشور قانونی شد. حضرت محمد ﷺ فرموده‌اند: بعضی از نشانه‌های قیامت این است که مردها با مردها کفایت و بسندگی می‌کنند وزنان با زنان (هم جنس گرایی ازدیاد می یابد)(3).

ناراضی بودن مسلمانان از رهبران مزدور قدرت های بزرگ و ناشایسته در سراسر جهان کاملاً مشهود است. درحالی که مسلمانان در سراسر جهان حالت رقت بار داشته و دچار بدبختی‌ها هستند، رهبران به تملق نزد باداران خویش برای حفظ قدرت سیاسی ادامه داده و ناشایسته بودن خویش را در سمت رهبری ثابت ساختند. حضرت محمد ﷺ فرموده‌اند: زمانی که قدرت و رهبریت برای مردم ناشایسته داده شد، منتظر قیامت باشید(4). رهبران ناشایسته تنها منحصر به جهان اسلام نبوده بلکه در سراسر جهان رهبران ناشایسته تصاحب قدرت می نمایند که شگفت انگیزتر از برد تعجب آور دونالد ترمپ که جایگزین اوبامای مشهور به علیل و ناتوان می‌شود نمی توان نوشت. نظرسنجی 31 آگست 2016م توسط شبکۀ خبری ABC و واشنگتن پوست(5) نشان داد که اکثریت مردم امریکا دوستدار این نبودند که هلری کلنتن و یا دونالد ترمپ حاکم آن‌ها تعیین شوند، 56 فی‌صد جامعۀ امریکا علیه رئیس‌جمهور شدن کلنتن و 63 فی‌صد علیه ترمپ بودند. ترامپ که در بدزبانی، بدرفتاری به ازنان و سلوک نادرست شهرت دارد، رهبر بزرگ-ترین ابرقدرت جهانی شد.

به تعقیب سال های گذشته موضوع آلودگی محیط‌زیست یکی از چالش های بزرگ جهانی در 2016 همچنان به حیث یک چالش بزرگ جهانی به نگرانی‌های جهانیان در سال 2016 افزود. چین بنا بر آلودگی هوا در پایتخت خویش سطح نارنجی (سطح نارنجی یعنی آلودگی به سطحی است که برای بعضی مردمی‌که حساسیت دارند غیر صحی می باشد) را اعلان کرد و همچنان در هندوستان و سایر کشورهای صنعتی آلودگی هوا مردم را مجبور به گرفتن اقدامات احتیاطی نمود. آلودگی هوا سبب تحقق یکی از پیش‌بینی‌های شگفت‌انگیز آن‌حضرت ﷺ شد که گفته است: باران‌ها تیزابی می شوند(6). باران‌های تیزابی (Acidic Rain) را فزیک دانان چنین تعریف می کنند: باران تیزابی (acidic rain) که دارای سطح pH پایان و تیزاب بیشتر می باشد، به سبب آلودگی هوا به‌وجود می آید(7). باران‌های تیزابی سبب چالش‌های بزرگ محیطی شده و آب‌های سرزمینی را نیز ملوث می سازد چنانچه جان میتاکف در مقالۀ تحت عنوان باران تیزابی جهیل‌های کانادا را لزجی ساخته است می نویسد: شناگران نمی توانند پس از شنا، پاک و با طراوت از جهیل‌های کانادا بیرون آیند، زیرا آلودگی صنعتی سبب تغییرات در آب این کشور شده است(8).

سال 2016 برای سایر ملت ها هر چه بود، برای امت اسلام که تقریباً برای چندین سال متمادی قربانی حملات وحشیانه ای اجنبیان قرارگرفته‌اند، نوید های خوش نداشت. تمام ملت ها برعلیه امت اسلام در سراسر جهان گردآمده‌اند و به قتل‌عام مسلمانان پرداخته و مسلمانان نیز به شمول خودم مانند توده های سرگردان دموکراسی به حیث تماشاچی و مانند لوازم غیرقابل استفادۀ خانه‌ها به تماشا نشسته اند که این حالت را حضرت محمد ﷺ چنین بیان نموده است: زود ملت‌ها یکدیگر را برای حمله به شما دعوت می کنند مانند اینکه مردم یکدیگر را برای خوردن غذا دعوت می کنند. کسی پرسید: آیا به‌خاطر این است که تعداد ما در آن زمان اندک خواهد بود؟ آن حضرت ﷺ جواب داد: نه خیر! شما بسیار خواهید بود اما مانند آب سیل بی فایده(9)!. بر علاوه مسلمانان به جای اینکه برعلیه دشمن مشترک با یکدیگر متحد شوند، بنام مذهب، حزب و گروه ها به جان یک دیگر افتاده‌اند و مثل این که عقل ها زایل شده و دل‌های باایمان مرده باشد به کشتن مسلمانانی مشغول‌اند که از بمب افگن های اجنبی ها جان به‌سلامت برده‌اند. حضرت محمد ﷺ فرموده‌اند: قیامت برپا نمی شود تا آن که هرج بسیار شود. گفتند: یا رسول الله ﷺ هرج چیست؟ فرمودند: کشتار، کشتار، کشتار. صحابه عرض نمودند: ما در هرسال یک یا دو هزار مشرکین را می کشیم. رسول اکرم ﷺ فرمودند: منظورم این نیست و لاکن هدفم از کشتن بعضی از شما برخی دیگران است. صحابه گفتند: یا رسول الله ﷺ! آیا بعضی از ما بعضی دیگر را می کشد درحالی که ما زنده و عاقل هستیم؟ فرمودند: دل های شما می میرند مانند اینکه بدن و جسدهای شما می-میرند(10).

هیچ کلمۀ بیشتر از عراق و سوریه در سرخط های رسانه های جهانی در سال 2016 ندرخشیده است. در حدیثی آمده است: قیامت تا آنگاه برپا نخواهد شد که دریای فرات، کوه طلا آشکار کند و مردم به‌خاطر آن باهم می جنگند و از هر صد نفر 99 نفر کشته می شود و هرکسی می گوید: شاید من نجات یابم(11). جنگ های عراق و سوریه اکثراً در شهرهای هست که در امتداد دریای فرات موقعیت دارد. با ورود روسیه در جنگ سوریه این جنگ به یک معضل خطرناک جهانی مبدل شده است. زمانی‌که ترکیه هواپیمای روسی را سرنگون ساخت، روز خوشی بود برای ناتو که به حیث دلقک صهیونیست ها تشنۀ جنگ اتمی است، زیرا عکس‌العمل روسیه ترکیه را وا‌می‌داشت تا از مادۀ پنجم پیمان ناتو مبنی بر دفاع خویش به حیث عضو این سازمان استفاده کند، اما روسیه عکس العمل نشان نداده و از جنگ سوم جهانی جلوگیری شد. پس‌ازآن امریکا و ناتو به تحریک روسیه پرداخته و بارها به بهانه‌های مختلف خواست تا روابط دگرگون‌تر شود. در آخرین اقدام ها امریکا دیپلمات های روسی را از خاکش کشیده و دو مرکز تفریحی روسیه را که در زمان اتحاد جماهیر شوروی خریده شده بود بسته کرد. امریکا روسیه را متهم به هک کردن انتخابات نموده و برد غافلگیرانۀ دونالد ترمپ را کار روس ها دانست. همچنان اوباما تصمیم اعزام نیروهای زمینی را به سوریه گرفت. اکنون، اگر اوباما نتواند که جنگ مستقیم را با روسیه آغاز کند، در مقابل دونالد ترامپ دو انتخاب باقی می ماند: یا اینکه طبق گفته هایش سوریه را رها کرده و آن کشور که اهمیت بسزای در سیاست خارجی امریکا و منافع صهیونیستی دارد را به حیث باخت به روسیه رها کند که در این صورت امریکا باید به ابرقدرت بودن و یکه تازی جهانی الوداع گوید و یا هم اینکه پالیسی کنونی را تعقیب نماید که بالآخره به سبب موجودیت نیرو‌های زمینی هر دو کشور، منجر به جنگ مستقیم این دو کشور با یکدیگر خواهد شد. چنانچه حضرت محمد ﷺ می‌فرمایند: قیامت تا زمانی برپا نمی شود که دو گروه باهم نجنگند که سبب تلفات سنگینی خواهد شد و هردو جناح مدعی یک‌چیز خواهند بود (از یک دین پیروی می کنند) (12). در جنگ سوریه هردو جناح (روسیه و ناتو) ظاهراً مدعی جنگ با تروریسم بوده و هردو جناح خویش را مسیحی می نامند.

و الله سبحانه و تعالی بهتر می‌داند!

منابع:

(1) صحیح ابن حبان؛ جلد 28؛ صفحۀ 96؛ حدیث 6902

(2) Jagran Josh; Current Affairs September 2016; P 128


(3)معجم الاوسط؛ جلد 8؛ صفحۀ 82؛ حدیث 5018

(4) صحیح بخاری؛ کتاب 3؛ حدیث 1

(5) ABC News/Washington Post Poll; Clinton/Trump Favorability; Aug. 31 2016

(6) معجم الاوسط؛ جلد 5؛ صفحۀ 127؛ حدیث 4861

(7) James Shipman, Jerry D. Wilson, Charles A.; An Introduction to Physical Science; p G-7

(8) JOHN METCALFE; CITY LAB; Acid Rain Has Turned Canadian Lakes into a Kind of Jelly (http://www.citylab.com/)

(9) سنن ابو داوود؛ کتاب 38؛ حدیث 7

(10) مسند ابی یعلی؛ جلد 10؛ صفحه 184؛ حدیث 6293

(11) صحیح مسلم؛ حدیث 7454

(12) صحیح بخاری؛ جلد 9؛ کتاب 88؛ حدیث 237

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

پاسخی بگذارید