اجتماعی اسلامی اقتصادی سیاست های جرمی

جنگ بزرگ، ملحمه یا آرمگدون (Armageddon)

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb AND Sayed Mytham Tammar

برای اینکه اسرائیل بتواند امپراتوری که خواب دوهزارسالۀ یهودیان است، برای مسیح موعود خود در منطقۀ بزرگ بین‌النهرین که شامل بخش اعظم سوریه، تقریباً نصف عراق، تمام اردن، لبنان، کویت، فلسطین و بخش کوچکی از مصر و عربستان سعودی میشود، را برپا سازد یا باید اسرائیل به‌صورت ناگهانی بزرگ‌شده و یا هم جهان کوچک شود!. چون بزرگ شدن اسرائیل به‌صورت ناگهانی مستلزم یک معجزه است و با در نظر داشت موجودیت قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های در حال صعود غیرممکن بوده، بناءً اسرائیل به فکر کوچک‌سازی جهان و از بین بردن قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های منطقوی میباشد. کوچک شدن جهان و از بین رفتن قدرت‌های بزرگ تنها توسط جنگ اتمی امکان‌پذیر بوده که اسرائیل یکی از طرف‌های جنگ در آن نباشد و سایر قدرت‌ها توسط سلاح‌های اتمی یکدیگر را از بین برده و اسرائیل بتواند به‌حیث کشور یکه‌تاز دنیا جایگزین امریکا شود که عصر کنونی بسیار نزدیک به این مرحلۀ انتقال میباشد.

جنگ بزرگ آمدنی را یهودیان و مسیحیان بنام آرمگدون و مسلمانان بنام ملاحم می‌شناسند، اما برخلاف سایر ادیان، صهیونیست‌ها دنبال برپا سازی این جنگ هستند درحالی‌که سایر ادیان نمیخواهند این جنگ را خودشان به راه بیندازند. هر سه دین ابراهیمی به این عقیده هستند که جنگ‌های آخرالزمان در شام که شامل لبنان، فلسطین و بخش عمدۀ آن سوریه میشود، رخ خواهد داد، اما اسلام سلسلۀ دقیق این وقایع را طوری بیان نموده است که بدون مطالعۀ علم‌الاخرالزمان، درک وقایع سیاسی و اقتصادی امروز ناممکن به نظر میرسد و هر مسلمان باید رجوع کند به پیش‌بینی‌های اسلام در مورد فتنه‌ها و جنگ‌های آخرالزمان، تا شامل این فتنه‌ها نشده و راه درست را در این عصر اغتشاش انتخاب کرده بتواند.

حضرت محمد در حدیثی فرموده‌اند: آن‌وقت نزدیک است که برای اهل عراق یک قفیز (خوراک) و یک درهم نیاید، پرسیده شد از کجا؟، آن‌حضرت فرمود: از طرف عجم (غیر عرب‌ها)، آن‌ها جلو این جیره را میگیرند. سپس فرمود: آن‌وقت نزدیک است که برای اهل شام یک دینار و یک مُدّ (طعام) نیاید. گفتیم: از کجا؟ فرمود: از طرف رومیها. سپس لحظۀ سکوت اختیار فرموده گفت: در آخر، امت من خلیفه‌ای خواهد بود که اموال را مشت مشت تقسیم میکند و شمارش نمیکند (باسخاوت بخشش میکند)(1). چهار روز پس از حملۀ عراق بالای کویت، در دوم اوگوست 1990م، قطعنامۀ 661 شورای امنیت ملل متحد، تحریم جامع تجارت را بالای عراق وضع نمود. این تحریم واردات هر نوع کالای عراقی را توسط اعضای سازمان ملل متحد و همچنان فروش هر نوع کالا را به عراق منع قرار داده بود(2). همچنان، سوریه در سال 1979م، پس‌ازاینکه امریکا سوریه را یک کشور حامی تروریزم خواند، مورد تحریم اقتصادی قرار گرفت. اگرچه به‌شدت این تحریم در سال‌های پس از 1979م افزوده میشد، محدودیت‌های بیشتر در سال 2011م بر این تحریم از طرف اتحادیه اروپا و امریکا افزوده شد. در حدیث فوق، حضرت محمد ، تحریم عراق را از طرف غیر عرب‌ها، یعنی تمام جهان پیش‌بینی نموده بود و شگفت‌انگیز است که تحریم بالای عراق توسط اعضای ملل متحد که تقریباً تمام جهان را در برمی‌گیرد وضع گردید، و شگفت‌انگیزتر این است که تحریم بالای سوریه از طرف اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها (رومیها) وضع گردید. آن‌حضرت ، شرایط پس‌ازاین تحریم‌ها را با آمدن خلیفۀ سخاوتمند (حضرت امام مهدی) پیش‌بینی نموده است که پس از جنگ جهانی سوم و در زمانی‌که تمام امت را فتنه و ظلم فراگرفته باشد، ظهور خواهد کرد.

آن‌حضرت فرمودند: قیامت تا آنگاه برپا نخواهد شد که دریای فرات، کوه طلا آشکار کند و مردم به‌خاطر آن باهم میجنگند و از هر صد نفر 99 نفر کشته میشود و هرکسی میگوید: شاید من نجات یابم(3). و در روایت دیگر آمده است: مسلمانان نباید از آن چیزی بردارند(4). دریای فرات که از ترکیه سرچشمه میگیرد، از سوریه و عراق عبور میکند. اکثر ذخایر نفتی سوریه و عراق در امتداد دریای فرات واقع‌شده است و بیشترین جنگ‌ها اکنون در این دو کشور بالای مناطقی است که در امتداد دریای فرات واقع‌شده‌اند. نفت یکی از باارزش‌ترین کالاهای تجارتی قرن گذشته و قرن کنونی بوده که میزان صنعت و توسعۀ اقتصادی کشورهای صنعتی را تعیین میکند و اقتصاددانان آن‌را بنام طلای سیاه نیز یاد می‌کنند. پس از معاهدۀ امریکا با عربستان سعودی (پطرودالر)، نفت به‌حیث پشتیبانۀ پول امریکایی عمل کرده و جایگزین طلا به‌حیث پشتیبانۀ اسعاری شد. پس میتوان گفت که جنگ بزرگ بالای طلای سیاه که در امتداد دریای فرات آشکارشده است، صورت میگیرد. حضرت محمد جنگی را که بالای طلای که در دریای فرات نمایان میشود، چنان شدید بیان نموده است که در آن از هر صد جنگجو، 99 تن آن کشته میشود. تاریخ بشری شاهد جنگ‌های شدید بوده است، ولی تاریخ، جنگی را شاهد نبوده است که از هر صد جنگجو 99 تن آن از بین رفته باشد، پس با مشاهدۀ قدرت‌های درگیر در شام و گفتۀ رسول خدا میتوان گفت که این جنگ یک جنگ مرسوم نبوده، بلکه جنگی است که در آن سلاح‌های کشتارجمعی استفاده خواهد شد و خطرناک‌ترین سلاح کشتارجمعی عصر ما، سلاح اتمی میباشد و جهان در مرحله‌ای قرارگرفته است که هرلحظه امکان وقوع این جنگ اتمی میان قدرت‌های درگیر در شام که شامل ناتو، روسیه، ایران، عربستان سعودی و حتی چین میشود، میرود. آن‌حضرت ، شدت جنگ را چنان تشریح نموده است که پرنده‌ها در آسمان خواهند افتید که شاید توسط شعاع‌های رادیواکتیو (Radioactive) چنین اتفاق بیفتد و همچنان آن‌حضرت ، برگشت مردم را به سلاح‌ها و سواری‌های گذشته پیش‌بینی نموده است که دال بر از بین رفتن تکنالوژی است که تنها توسط جنگ اتمی میتواند اتفاق بیفتد، چنانچه آن‌حضرت میفرمایند: قیامت تا زمانی برپا نمیشود که میراث تقسیم نشود و مردم به تقسیم غنیمت شادمان نشود، سپس آن‌حضرت با دستش به شام اشاره کرد و فرمود: لشکری علیه مسلمانان آماده میشود و مسلمانان نیز خود را برای آنان آماده می‌کنند. راوی میگوید: من گفتم: منظور شما رومیان هستند؟ فرمود: آری… خداوند شکست را نصیب کافران میکند و کشتار بزرگی رخ میدهد که نظیر آن دیده نشده است، تا حدی‌که پرنده‌ها در هوا میمیرند… آنان در همین وضعیت به سر میبرند که از جنگ بزرگتری باخبر میشوند و شیون کننده‌ای آنان را صدا میزند: دجال به اهل و خانوادۀ آنان حمله برده و قصد آزار آنان را دارد. در این هنگام آنان اموال و غنائمی را که در دستشان است، میاندازند و به‌سوی دجال میشتابند و ده سوارکار را به‌عنوان پیش‌قراول میفرستند. آن‌حضرت فرمود: من اسم آن‌ها و اسم پدرانشان و رنگ اسپهایشان را میدانم(5).

الله ، قرآن را کتابی خوانده است که روشنگر همه‌چیز است، چنانچه میفرماید: و اين كتاب را كه روشنگر هر چيزى است و براى مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگرى است، بر تو نازل كرديم(6). پس، قرآن کریم جنگ اتمی که یکی از مهم‌ترین رویدادها در تاریخ بشریت خواهد، بود را نیز روشن نموده است. الله میفرماید: مسلماً ما آنچه را (از درخت، نبات، حیوان، دریا و دیگر آثار) روی زمین است، زینت زمین قراردادیم تا آنان را آزمایش کنیم که کدامشان از حیث عمل نیکوترند. و بی‌تردید ما آنچه را روی زمین است، سرانجام، خاک بی گیاه خواهیم کرد(7). کارل سگان (Carl Sagan) که در مطالعات تأثیرات جنگ اتمی با جوشنا لیدربرگ (Joshna Lederberg) برنده جایزۀ نوبل همکار بوده و همچنان کارل جایزۀ دستاورد استثنائی ساینسی را از سازمان ناسا (NASA) به‌دست آورده است، بر علاوۀ اینکه جنگ اتمی را بعید ندانسته، میگوید: به‌استثناء احمق‌ها و دیوانه‌ها، همه میدانند که جنگ اتمی یک فاجعه نادر انسانی خواهد بود. یک بمب اتمی معمولی با مثمریت
دو میگا تن معادل است به دو میلیون تن تراینایتروتلویین (
TNT) که معادل است به تمام مواد انفجاری که در جنگ جهانی دوم استفاده‌شده بود. جنگ اتمی سبب از بین رفتن قسمی طبقۀ اوزون شده و عواقب جدی بالای بیولوژی تمام کرۀ خاکی خواهد داشت و رسیدن شعاع آفتاب به زمین کاهش‌یافته که زندگی برای نباتات را مشکل خواهد ساخت(8)، پس میتوان گفت که یکی از تأثیرات جنگ اتمی تبدیل‌شدن زمین به بیابان بیگیاه میباشد و همچنان الله میفرماید: پس در انتظار روزى باش كه آسمان دودى نمايان برمی‌آورد(9). نظر به تحقیقات کارل و سایر دانشمندان، یکی از عواقب جنگ اتمی 150 میلیون تن دود بالاتر از ارتفاع ابرها در آسمان مستقر شده و این تاریکی به اثر دود حتی میتواند سبب یخبندان شدن زمین نیز شود، همچنان دود یکی از نشانه‌های کبرای قیامت نیز میباشد. الله میفرماید: و هیچ شهر و دیاری نیست جز آنکه ما پیش از ظهور روز قیامت، اهل آن شهر را یا هلاک کرده یا به عذاب سخت معذب می‌کنیم. این حکم در کتاب (علم ازلی حق) مسطور است(10). جنگ اتمی یا جنگ جهانی سوم سبب هلاکت شهرهای زیادی میشود و شهرهای را که از انفجار بمب‌های اتمی در امان میمانند، عذاب شدید خواهد گرفت، زیرا شهرها، مناطقی هستند که ضروریات اولیۀ ساکنان خود را تمویل نتوانسته و این ضروریات اولیه مانند غذا، آب و غیره به شهرها وارد میشود و در صورت وقوع جنگ جهانی، ارتباطات قطع شده، پول رایج کاغذی اعتبار خود را ازدست‌داده و روابط تجارتی نیز قطع میشود که سبب کمبود مواد غذایی در شهرها شده و ساکنان آن‌را قحطی معذب میسازد. همچنان، به سبب به‌وجود آمدن اهتزاز الکترومقناطیسی در جو زمین، آلات الکترونیکی از بین رفته و خدمات شهری از قبیل تهویه آب و خدمات فاضلاب در شهرها از بین رفته که زندگی در شهرها را دشوار خواهد ساخت و سبب افزایش امراض، ایجاد اغتشاشات بین مردم و سایر عذاب‌ها خواهد شد.

صحنۀ جهانی برای جنگ بزرگی که اسرائیل آرزوی آن‌را سال‌ها در سر میپروراند، آماده است، زیرا ازیک‌طرف غرب و تمدن مدرن غربی در زوال بوده و از طرف دیگر قدرت‌های در حال ظهور، جهان را به‌سوی چندقطبی شدن سوق میدهند و غرب متکبر به سرکردگی امریکا نمیتواند همتاهای شریک در قدرت را تحمل کند.

 

منابع:

  1. Spencer C. Tucker; The Encyclopedia of Middle East Wars. The United States in the Persian Gulf, Afghanistan and Iraq Conflicts; p 598
  2. صحیح مسلم؛ حدیث 7454
  3. صحیح بخاری؛ حدیث 7119
  4. صحیح مسلم؛ حدیث 7463
  5. سورۀ النحل؛ آیۀ 89؛ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (89)
  6. سورۀ الکهف؛ آیات 7 و 8؛ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (7) وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا (8)
  7. Carl Sagan; The Nuclear Winter: The World after Nuclear War; p 1-5
  8. سورۀ الدخان؛ آیۀ 10؛ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ (10)
  9. سورۀ الاسراء؛ آیۀ 58؛ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (58)

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb AND Sayed Mytham Tammar

دو دوست و نویسنده کتاب آخرین هشدار: بیداری امت اسلام

پاسخی بگذارید