اجتماعی اسلامی اقتصادی سیاست های جرمی متفرقه

جهان پس از جنگ اتمی

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb AND Sayed Mytham Tammar

الله در قرآن عظیم‌الشأن میفرماید: و در كتاب آسمانى(تورات) به فرزندان اسرائيل خبر داديم كه قطعاً دو بار در زمين فساد خواهيد كرد و قطعاً به سركشى بسيار بزرگى برخواهيد خاست. پس آنگاه‌که وعدۀ(تحقق) نخستين آن دو فرارسد، بندگانى از خود را كه سخت نيرومندند، بر شما می‌گماریم تا ميان خانه‌هایتان (براى قتل و غارت شما) به جستجو درآيند و اين تهديد تحقق‏يافتنى است. اگر نيكى كنيد به خود نيكى کرده‌اید و اگر بدى كنيد به خود (بد نموده‌اید) و چون تهديد آخر فرارسد (بيايد) تا شمارا اندوهگين كنند و در معبد (تان) چنانكه بار اول داخل شدند (به‌زور) درآيند و بر هر چه دست‏ يافتند يكسره (آن‌را) نابود كنند(1). بار اول، در سال‌های 587 قبل از میلاد، اردوی تحت رهبری نبوکد نصر از بابل، بیت‌المقدس را فتح کرده، شهر را سوزانده، ساکنانش را قتل‌عام کرده، مسجد ساخته‌شده توسط سلیمان (ع) را ویران ساخته و باقیماندۀ یهودیان را به بردگی درآورد. و پس‌ازآن، زمانی‌که آن‌ها دوباره در بیت‌المقدس مسکن گزین شدند، به فساد آغاز کردند، حضرت ذکریا را در مسجد به قتل رسانیدند و به‌زعم خودشان ‌حضرت عیسی را به صلیب کشیدند، این بار نیز طبق وعدۀ پروردگار برای بار دوم اردوی تحت رهبری جنرال تیتوس (TITUS) رومی وارد بیت‌المقدس شده، ساکنانش را قتل‌عام کرده و مسجد دوم را ویران نمود. در ادامه، الله برای بنی‌اسرائیل هشدار داده میفرماید: اميد است كه پروردگارتان شمارا رحمت كند و(لى) اگر (به گناه) بازگرديد (ما نيز به كيفر شما) بازمی‌گردیم(2). همانطوریکه بار اول و دوم، وعدۀ الله تحقق یافت، این بار نیز به سبب فساد و برتری‌جویی بنی‌اسرائیل در زمین و سرزمین مقدس، وعدۀ الله تحقق خواهد یافت و این بار مسلمانان با پرچم‌های حق، بر اسرائیل چیره خواهند شد، چنانچه حضرت محمد میفرماید: … بعدازآن بیرق‌های سیاه از طرف مشرق بالا میشود و چنان شمارا میکشد که هیچ قومی تا هنوز نکشته است، بعد چیزی را یادکرد که در حافظه من نمانده است… وقتی شما آن‌ها را دیدید با آن بیعت کنید و لو با سینه‌خیز رفتن بر روی برف‌ها باشد، به تحقیق خلیفه‌الله مهدی (در این لشکر) است(3). و همچنان آن‌حضرت در حدیثی دیگر میفرماید: هرگاه دیدید بیرق‌های سیاه را که از جانب خراسان بیرون‌شدند، با آن بپیوندید، و لو با سینه‌خیز رفتن بر روی برف‌ها باشد، به تحقیق (در) آن خلیفه‌الله (مهدی) است(4). در روایات دیگر آمده است که در مقابل این لشکر تا فتح بیت‌المقدس کسی مقاومت کرده نمیتواند و وعدۀ الله مبنی بر تعذیب بنی‌اسرائیل برای بار سوم توسط این لشکر به سرکردگی حضرت امام مهدی تحقق خواهد پیوست. خواب حکومت جاویدان جهانی را که صهیونیست‌ها به‌حیث عصر طلایی یهود و خواب تطبیق پروژه اسرائیل بزرگ‌تر میبینند، توسط حضرت امام مهدی و حضرت عیسی به کابوس یهود و عصر طلایی برای اسلام و بشریت مبدل خواهد شد، چنانچه حضرت محمد میفرماید: اگر از عمر دنیا تنها یک روز باقی‌مانده باشد، خداوند آن روز را طولانی میکند تا اینکه مردی از من (یا فرمود: از اهل‌بیت من) را برانگیخته نماید، نام او مانند نام من و نام پدرش مانند نام پدر من است، او دنیا را مملو از عدالت مینماید همانگونه که از ظلم و ستم مملو شده است(5). در حدیث دیگری آن‌حضرت فرموده‌اند: در آخر امت من، مهدی ظهور میکند، خداوند در زمان او باران فرو میفرستد، زمین گیاه میرویاند، او مال را به‌طور مساوی در میان مردم تقسیم میکند، چهارپایان افزایش مییابند، امت گرامی داشته میشود، وی هفت یا هشت سال زندگی میکند(6). در زمان ‌حضرت امام مهدی دجال به‌شکل فزیکی در جهان مادی ما آمده و با حضرت امام مهدی به نبرد میپردازد که نبرد نهایی میان حق و باطل شمرده میشود. طبق روایات مردم در کعبه میان مقام ابراهیم و حجرالاسود حضرت امام مهدی را مجبور به پذیرفتن بیعتشان نموده و به‌حیث خلیفه میگمارند و در همین زمان است که او میگوید: من مهدی هستم. حضرت محمد فرموده‌اند: امتیکه من در ابتدای آن، حضرت عیسی در آخر آن و مهدی در وسط آن باشد، هرگز هلاک نخواهند شد(7). دجال در دمشق حضرت امام مهدی ویارانش را محاصره میکند و زمانی‌که دجال و پیروانش فکر می‌کنند که حضرت امام مهدی را محاصره کرده‌اند و در جنگ پیروز میشوند درست مانند فرعون که فکر کرده بود موسی (ع) را محاصره کرده و بر او پیروز شده است، الله همانطوریکه باقدرت الهی خویش حضرت موسی (ع) را با شق نمودن دریا نجات داد، حضرت عیسی را به کمک امام مهدی فرستاده و حضرت عیسی (ع) دجال را میکشد که در احادیث چنین بیان‌شده است: دجال در حالی بیرون میآید که در میان مردم بغض و کینه حاکم است، دین کماهمیت شده و ارتباط میان مردم تیره شده است. پس در هر راهی وارد میشود، زمین همانند پوست گوسفندی برایش جمع میشود، تا اینکه به نزدیک مدینه میرسد، بر مردم خارج از مدینه مسلط میگردد اما از تسلط به مردم داخل مدینه بازداشته میشود، سپس به کوه ایلیاء میرود و گروهی از مسلمانان را محاصره میکند، فرمانده مسلمانان خطاب به آنان میگوید: در مقابل این گردنکش منتظر چه چیزی هستید؟ با او بجنگید تا اینکه شهید شده و به خداوند برسید یا اینکه در برابر او پیروز شوید، پس طبق فرمان هنگام صبح با او پیکار می‌کنند، هنگام صبح حضرت عیسی به آنان میرسد و دجال را به قتل میرساند ویاران او را شکست میدهد تا اینکه درخت‌ها و سنگ‌ها و دیوارها مسلمانان را صدا میزنند و میگویند: ای مؤمن! این یهودی است که خودش را در پشت من پنهان نموده است، پس او را بکش(8). در حدیث دیگری از رسول‌الله آمده: ابو امامه باهلی (رض) گفت: پیامبر برای ما خطبه میخواند و در این خطبه بیشتر از همیشه در مورد دجال سخن گفت و ما را از شر او بر حذر داشت. امالشریک بنت ابیالعکر پرسید: ای پیامبر خدا عرب‌ها در آن روز کجا خواهند بود؟ پیامبر فرمود: آنان در آن موقع اندک خواهند بود، بیشترشان در بیت‌المقدس مستقر میشوند و امامشان مرد صالح و شایسته خواهد بود، روزی امامشان جلو میافتد تا نماز صبح را بخواند که ناگهان عیسی فرزند مریم بر او فرود میآید، آن امام خودش را به عقب میکشد تا اینکه حضرت عیسی امامشان شود، حضرت عیسی دستانش را میان دو شانۀ او میگذارد و میگوید: جلو برو و نمازت را بخوان زیرا اقامۀ این نماز برای تو گرفته‌شده است. پس امامشان نماز را میخواند هنگامیکه نماز را به اتمام میرساند، حضرت عیسی (ع)
میفرماید: در را بازکنید، در را باز میکند، ناگهان دجال همراه با هفتاد هزار یهودی پشت در ایستاده و هر یک شمشیر و سپری در دست دارد، هنگامیکه دجال بر او مینگرد همانگونه که نمک در آب گداخته میشود او نیز گداخته میشود و دست به فرار میزند و حضرت عیسی (ع) میفرماید: ضربۀ به تو می‌زنم که نمیتوانی از من سبقت بگیری، پس در کنار شرقی به او میرسد و او را به قتل میرساند، درنتیجه یهودیان شکست میخورند و بر روی زمین چیزی نمیماند که یکی از یهودیان خویش را در پشت آن پنهان کرده باشد مگر اینکه خداوند آن‌را به سخن درمی‌آورد و فریاد میزند ای بندۀ مسلمان خدا این یهودی است که خود را پشت من پنهان کرده است پس بیا و او را به قتل برسان… پیامبر فرمود: عیسی فرزند مریم در میان امت من حاکم عدالت‌گستر و پیشوای دادگر خواهد بود، صلیب را میشکند خوک‌ها را از بین میبرد، قانون جزیه را بر زمین میگذارد و صدقه را رها میکند… بغض و کینه از میان برداشته میشود، نیش هر نیشداری از آن گرفته میشود تا اینکه کودکی دستش را دردهان ماری فرومی‌برد، به آن ضرری نمیرساند، کودکی شیری را دنبال میکند و از آن هیچ ضرری نمیبیند، زمین مملو از صلح و آرامش میگردد همان‌گونه که ظرف پر از آب میشود،… جنگ بارهای سنگین خود را بر زمین مینهد،… علف همانند زمان آدم میروید تا اینکه گروهی بر خوشۀ از انگور گرد میآیند و همه از آن سیر میخورند… (9). در سایر روایات آمده است که حضرت امام مهدی برای نماز صبح در شهر دمشق پایتخت فعلی سوریه در مسجدی که دارای مناره‌های سفید میباشد توسط دجال و پیروان وی محاصره میشوند و حضرت عیسی (ع) نیز در همین مسجد فرود میآید که دجال را تا لُد منطقۀ در اسرائیل فعلی تعقیب میکند و در همانجا به قتل میرساند، پس از قتل دجال برای حضرت عیسی (ع) از طرف الله گفته میشود که بندگانی را خلق کرده است که غیر از خودش کسی با آنان توان جنگیدن را ندارد چنانچه در حدیث شریف آمده است: هنوز در همان حال است که از طرف خدای متعال فرمان میرسد که من بندگانی را آفریده‌ام که کسی توانایی جنگیدن با آن‌ها را ندارد، پس بندگانم را بالای کوه ببر سپس حق‌تعالی یأجوج‌ومأجوج را میفرستد و آن‌ها از هر بلندی شتابان سرازیر میشوند. نخستین قافلۀ ایشان از دریای طبریه میگذرد، و تمام آب را نوشیده و آن‌را طوری میگذارند که وقت دومین قافله میآید جای دریا را خشک دیده و میگویند: زمانی در اینجا آبی بوده است. حضرت عیسی (ع) با همراهان بر بلندای کوه طور پناه میبرند و سر گاوی برایشان در آن روز از صد دینار برای یکی از شما در این زمان بهتر خواهد بود. حضرت عیسی (ع)
به‌اتفاق همراهان به جهت برطرف شدن این مصیبت به درگاه خداوند دست به دعا خواهند برد و بر یأجوج‌ومأجوج بیماری به‌صورت وِبا نازل میکند. در مدت کمی یأجوج‌ومأجوج همه میمیرند، سپس حضرت عیسی (ع)
با همراهان از کوه طور پائین میآیند و میبینند که روی زمین به‌قدر یک وجب خالی نیست و به سبب پوشیدن لاش‌ها عفونت شدید انتشار مییابد. حضرت عیسی (ع) و همراهانش دست به دعا برمیدارند و حق‌تعالی پرندگانی با گردن‌های بلند مانند گردن شتر میفرستد، آن‌ها این لاشها را برداشته و بجایی که خدا میخواهد میبرند(10).

دریای جلیل یا طبریه (بحیرۀ تیبریاس یا Sea of Galilee) بزرگ‌ترین دریاچۀ آب شیرین در فلسطین می‏باشد که حدود 21 کیلومتر طول و 13 کیلومتر عرض دارد و مساحت تقریبی آن به 166 کیلومترمربع می‏رسد که حداکثر عمق آن 43 متر است و 412 متر زیر سطح دریای آزاد قرارگرفته است. بحیرۀ مذکور تا حدودی توسط چشمه‏های زیرزمینی تغذیه می‏شود و منبع اصلی تغذیه آن رودخانه اردن میباشد که در امتداد آن از شمال به جنوب جریان دارد. دریای جلیل یکی از مهم‌ترین منابع آب نوشیدنی اسرائیل فعلی میباشد که خشک شدن آن در هر سه دین ابراهیمی اهمیت آخر زمانی دارد. یهودیان بدین باور هستند که به تعقیب خشک شدن این دریاچه مسیحای یهودیت که به گفتۀ خودشان از اولادۀ داود (ع) میباشد، خواهد آمد و از بیت‌المقدس به جهان حکومت خواهد کرد و عیسویان بدین باور هستند که خشک شدن این دریاچه آمدن دوبارۀ عیسی (ع)
را در بر خواهد داشت(11). نکات مهم که احادیث به آن اشاره میکند خشک شدن دریای جلیل توسط استفادۀ بیش‌ازحد آب آن توسط یأجوج‌ومأجوج بوده و همچنان اینکه پی آمد خشک شدن این بحیره آمدن حضرت عیسی (ع)
خواهد بود. اسرائیل به‌خاطر آب آشامیدنی و سرسبزی کشور خود از این بحیره استفاده کرده و استفاده اسرائیل بیشتر از آن است که طبیعت بتواند آن‌را دوباره تکمیل کرده و از خشک شدن آن جلوگیری شود، بناءً سطح آب این بحیره در حال پایین شدن بوده و دانشمندان هشدار میدهند که اسرائیل به‌زودی بنا بر خشک شدن این بحیره به بحران آبی مواجه خواهد شد چنانچه تحلیلگر مسائل محیط‌زیست امریکایی بنام لستر برون مینویسد: جهیل‌هایی که در حال محو شدن هستند بهترین جهیل‌های دنیا شامل جهیل چاد در افریقای مرکزی، بحیرۀ آرال در آسیای مرکزی و بحیرۀ جلیل (همچنان مشهور به جهیل تیبریاس) میباشد(12) و همچنان شبکۀ خبری اسرائیلی (Breaking Israel News) به تاریخ 7 سپتمبر 2016 با نشر خبری از پیداشدن جزایر کوچک میان این بحیره خبر داده و برای اسرائیلیان مژدۀ آمدن مسیحا را میدهد، طبق این خبر سطح آب این بحیره 40 اینچ پایین آمده که 15 اینچ پست‌تر از خط قرمز میباشد و درحالی‌که سبب بحران محیطی خواهد شد، آمدن مسیحا را به بار خواهد داشت(13). بعضی علمای اسلام به این نظر هستند که استفادۀ آب توسط اسرائیل و یهودیان اروپایی که از قوم خزر میباشند همان نوشیدن آب این بحیره توسط یأجوج‌ومأجوج بوده ولی بعضی علمای اسلام به این نظر هستند که خزرها یأجوج‌ومأجوج نبوده بلکه یأجوج‌ومأجوج در زمان پس از فرود آمدن دوبارۀ حضرت عیسی (ع)
از بند گشوده شده و افسانهوار آب یک بحیره را توسط نوشیدن خشک مینمایند (والله اعلم). به هر صورت مسلمانان باید درک کنند که در عصر فتنه‌های دجال زندگی کرده و فریب این فتنه‌ها را نخورند زیرا این فتنه‌ها به‌صورت روزافزون در حال افزایش بوده و درحالی‌که حوادث بعدی و خصوصاً جنگ اتمی آغاز خاتمۀ دشمنان خواهد بود (ان شاء الله) روزهای وخیم، پر شفقت و مملو از فتنه‌ها را تا آمدن عصر طلایی مسلمانان در بر خواهد داشت همچنان مسلمانان باید یقین داشته باشند که نهایت این جنگ‌ها که صهیونیست‌ها و دشمنان اسلام در تمام بلاد اسلامی به راه انداخته‌اند به نفع مسلمانان و به بربادی خودشان تمام خواهد شد زیرا الله میفرماید: خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند، وعده داده است که حتماً آنان را در زمین جانشین (دیگران) کند، همان‌گونه که پیشینیان آنان را جانشین (دیگران) کرد و قطعاً دینشان را که برای آنان پسندیده به سودشان استوار و محکم نماید و یقیناً ترس و بیمشان را تبدیل به امنیت کند، (تا جایی‌که) فقط مرا بپرستند (و) هیچ‌چیزی را شریک من نگیرند؛ و آنان که پس‌ازاین نعمت‌های ویژه ناسپاسی ورزند (در حقیقت) فاسق‌اند(14).

و الله بهتر میداند!

بخش از کتاب آخرین هشدار بیداری امت اسلام. برای دانلود این کتاب به لینک ذیل بروید.

http://mubareza.com/?page_id=2172

منابع:

 1. سورۀ الإسراء؛ آیه های 4 تا 7؛ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا (4) فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا (5) ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا (6) إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا (7)
 2. سورۀ الإسراء؛ آیۀ 8؛ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا (8)
 3. ابن کثیر میگوید اسناد این حدیث قوی و صحیح است، و بوصیری در المصباح؛ جلد 4؛ صفحۀ 204 میگوید: در اسناد این حدیث مرد های ثقه است و حدیث صحیح است، حاکم آنرا در المستدرک؛ جلد 4؛ صفحۀ 463 – 464 ذکر کرده و گفته است که این حدیث صحیح است به شرط شیخین (بخاری و مسلم) و همچنان ذهبی آنرا تائید کرد ه است.
 4. حاکم در المستدرك على الصحيحين جلد 4؛ صفحۀ 547 گفته است که این حدیث به شرط شیخین (بخاری و مسلم) صحیح است.
 5. سنن ابو داوود؛ حدیث 4282، طبرانی؛ معجم الکبیر؛ جلد 10؛ صفحۀ 135؛ حدیث 10224 و صحیح ابن حبان؛ حدیث 6824. همچنان شیخ البانی نیز این حدیث را در صحیح ابو داوود حدیث 3601 صحیح دانسته است.
 6. حاکم در المستدرک؛ جلد 4؛ صفحۀ 544 و گفته است: اسناد این حدیث صحیح است، ذهبی نیز گفتۀ حاکم را تأیید کرده است و شیخ البانی در سلسله الاحادیث الصحیحه حدیث 711 گفته است: اسناد این حدیث صحیح است و رجال آن ثقفه میباشند.
 7. المنار المنیف؛ صفحۀ 152. هر چند در مورد این حدیث در سند برخی ها ضعف و غرابت قابل مشاهده است اما برخی از آنها برخ دیگر را تقویت مینمایند (اتحاف الجماعه؛ جلد 2؛ صفحات 303 تا 306)
 8. حاکم در المستدرک؛ جلد 4؛ صفحۀ 553؛ این حدیث را روایت کرده و گفته است: این حدیث مطابق شروط شیخین صحیح است و آن دو این حدیث را روایت نکرده اند و ذهبی با حاکم موافقت کرده است.
 9. ابن ماجه؛ حدیث 4077؛ بعضی علما این حدیث را ضعیف دانسته اند ولی رجال آن همه مورد اعتبار میباشند بجز عمرو بن حضر که بجز ابن حبان کسی او را ثقه ندانسته است، اما این حدیث شواهدی دیگری دارد که آنرا تقویت میکند.
 10. صحیح مسلم؛ حدیث 2937
 11. Breaking Israel Nwes; Island Appearing in Sea of Galilee Could Presage Messiah Son of David; Dated: Sep 7 2016
 12. Lester R. Brown; Plan B 4.0: Mobilizing to Save Civilization; p 77
 13. Breaking Israel Nwes;
  Island Appearing in Sea of Galilee Could Presage Messiah Son of David; Dated: Sep 7 2016
 14. سوره النور؛ آیۀ 55؛ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (55)

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb AND Sayed Mytham Tammar

دو دوست و نویسنده کتاب آخرین هشدار: بیداری امت اسلام

پاسخی بگذارید