اجتماعی اسلامی اقتصادی سیاست های جرمی متفرقه

زیر چتر مدرن (فرعونیان، نمرودیان، عاد، ثمود، ایکه و لوطیان)

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

قرآن پاک معجزه است و اعجازهای قرآنی تا روز قیامت چه اعجازهای علمی باشد، چه اعجازهای تاریخی و چه بی‌همتا بودن قرآن همین‌طور باقی خواهد بود. ازجمله اعجازهای قرآنی داستان‌های قرآنی است که به‌شکل معجزه‌آسا از تمام داستان‌های بیان‌شده و نوشته‌شده توسط انسان‌ها متفاوت بوده و بدون عیب و نقصان با بلاغت غیرقابل‌باور و با اندرزهای حیاتی بیان‌شده است. بخش عمدۀ داستان‌های قرآنی را سرگذشت اقوام گذشته در دورترین نکات تاریخی، سبب صعود این اقوام، اسباب زوال جوامع و اسباب نزول تعذیب الهی بالای این اقوام تشکیل می‌دهد. هدف از بیان این داستان‌ها در قرآن پاک اندرز گیری آیندگان است تا آیندگان اشتباهات گذشتگان را تکرار نکنند و به راه صالحان گذشته قدم بردارند (بدين‏سان بر تو از اخبار گذشته مى‏خوانيم و به‌راستی از سوى خويش به تو پندآموزى بخشيده‏ايم<1>). این داستان‌ها علاوه بر اینکه حامل اندرزها است، هشداری نیز از طرف خالق یکتا است که اگر بشر دوباره به گناهان خویش برگردد، الله نیز دوباره عذاب نازل خواهد کرد. الله می‌فرماید: آيا در زمين نگشته‏ اند تا ببينند فرجام کسانی‌که پيش از آنان بودند چگونه بوده است (آن‌ها به‌مراتب از حيث تعداد) بيشتر از آنان و (از حيث) نيرو و آثار درروی زمين استوارتر بودند و(لى) آنچه به‌دست می‌آوردند به حالشان سودى نبخشيد<2>.

اقوام گذشته که عذاب الهی را به آغوش کشیدند، علاوه بر شرک مبتلابه یک یا چند نوع فساد انگیزی قابل شمرد درروی زمین مشغول بودند، اما با تأسف بشر در عصر مدرن تقریباً تمام گناهان اقوام گذشته را مرتکب شده و بر آن فسادهای بدیع را افزوده اند که حتی اگر اقوام تعذیب شده برگردند، برای این مدرنیست‌های روشنفکر پشت دست خواهند کرد. اینک کردار بعضی اقوام گذشته را با عصر مدرن و پسامدرن به‌شکل مقایسوی به بررسی می‌گیریم.

فرعونیان: برای قرن‌ها و هزاره‌ها نام فرعون مترادف با ظلم، استکبار، برده کشی و قتل‌عام استفاده شده، اما مطابقت دادن همسانی‌های نظام فرعونی با نظام‌های بعدی هیچ‌گاهی بیشتر از امروز مرتبط‌تر نبوده است، حتی در زمان چنگیز! گناهانی عمدۀ که فرعون و فرعونیان به سبب آن تعذیب شدند، ادعای خدایی، ساختن نظام طبقاتی، خودبزرگ‌بینی، تمرکز سرمایه‌ها به‌دست عدۀ محدود (قارون)، برده کشی، اشرافیت و تجمل‌گرایی و قتل ضعفا بود. در عصر مدرن این گناهان به‌شکل وسیع‌تر و به‌شکل جهانی آن صورت گرفته اما نکتۀ تمایز در این است که بعضی از این گناهان مانند گذشته به‌شکل علنی انجام شده و بعضی‌ها را لباس فریب می‌پوشانند. فرعون ادعای خدایی کرد نه به‌خاطر اینکه صاحب جنت و دوزخی بوده باشد و یا اینکه انسان‌ها را تحت آزمون قرار بدهد بلکه برای اینکه مردم را مجبور سازد تا حرف‌های وی را به‌حیث قانون پذیرفته و خویشتن را حاکم (الحَکَم) زمین معرفی کند. حَکَم یکی از نام‌های الله بوده و حکم دانستن و حق حاکمیت دادن به هرکس و هر نهادی جز الله شرک آشکارا بوده و مقام عبودیت دادن به آن شخص و آن نهاد است که در عصر مدرن و پسا‌مدرن حق حاکمیت اولاً به شورای امنیت ملل متحد و بعد به دولت‌ها داده‌شده است؛ کردار و رفتار دولت‌ها نظر به قوانین الهی داوری نشده بلکه نظر به منشور سازمان ملل متحد داوری می‌شود و قوانین نیز تقریباً در اکثر جهان نظر به وحی نه بلکه نظر به اکثریت آرا (پارلمان‌ها در نظام دموکراسی) توشیح می‌شود، در واقع تمدن مدرن غربی با حَکَم دانستن نهادهای تقنینی خویش و قانون دانستن ادراک بشر به‌حیث قانون ادعای خدایی می‌کند. یکی دیگر از شاخصه‌های غیرقابل‌انکار جامعۀ مدرن و پسامدرن سیستم طبقاتی آن است که زمینه را برای بهره‌کشی از اکثریت طبقات پایین توسط اقلیت طبقۀ بلند مهیا ساخته است. درحالی‌که عصر مدرن متصف ساختار طبقاتی سه طبقۀ عمده: طبقۀ باریک بلند، طبقۀ وسیع اما محدود وسط و طبقۀ بسیار وسیع پایین (کارگر) است، تغییرات مختلف اجتماعی و اقتصادی در عصر پسامدرن سبب گسترش قابل‌ملاحظۀ طبقۀ متوسط و به‌وجود آمدن فاصلۀ فاحش میان طبقۀ وسط و پایین شده است<3>. تمدن مدرن غربی به‌مجرد تکامل نسبی به خودبزرگ‌بینی آغاز کرده و درصدد تحمیل افکار خویش بالای جهان برآمدند؛ به بهانۀ متمدن سازی جهان میلیون‌ها هندی را قتل‌عام کرده و ذخایر طلاهای آن‌ها را به سرقت بردند، به بهانۀ دموکراسی سازی ممالک آسیایی، خاورمیانه و افریقایی را به خاک و خون کشانیده و میلیون‌ها انسان را کشتند و امروز هم به‌خاطر دموکراسی سازی و جهانی ساختن ارزش‌های غربی جهان را در معرض خطری قرار داده‌اند که تاریخ بشر نظیر آن‌را تجربه نکرده است. تعداد کشتار تمدن مدرن غربی ده‌ها برابر تعداد کشتار فرعون بوده و به‌صورت روزافزون در حال افزایش است. نظام اقتصادی کپیتلیست تحت پرچم مدرنیسم سبب تولید قارون‌های شده است که شاید اگر قارون زنده شود از نگاه مالی رانندۀ قارون‌های امروزی هم نشود و قارون‌های مدرن درحالی‌که خودشان به تجمل‌گرایی و قصر نشینی فرعونی مصروف هستند، اعوام را به چنان بردگی اقتصادی کشانیده‌اند که فرعون خواب آن‌را هم دیده نمی‌توانست.

نمرودیان: نمرود و فرعون مشترکاتی زیادی دارند. وی نیز مانند فرعون به ستم‌کاری و فساد مشغول بود. گناهان عمدۀ که نزول عذاب الهی بر نمرود و نمرودیان را در پی داشت، اعلان‌جنگ علنی با الله و رسولش ابراهیم (ع)، مبارزه علیه توحید، استهزا به رهنمودهای الهی و فرستادۀ الله و بت‌پرستی بود. الله می‌فرماید: اى کسانی‌که ايمان آورده‌اید، از خدا پروا كنيد؛ و اگر مؤمنيد، آنچه از ربا باقی‌مانده است واگذاريد و اگر (چنين‏) نكرديد، بدانيد به جنگ باخدا و فرستاده وى‏، برخاسته‌اید؛ و اگر توبه كنيد، سرمایه‌های شما از خودتان است‏. نه ستم می‌کنید و نه ستم می‌بینید<4>. الله ربا (سود خوری) را جنگ به ذات اقدسش و رسولش گفته است و اکنون این جنگ به گونۀ فراگیر و دربرگیر جهانی اعلان‌شده است، تمام نظام اقتصادی جهانی حتی عنصر اساسی این نظام (پول کاغذی) مبنی بر ربا نهاده شده است؛ نمرودیان عصر مدرن بدون هیچ نوع ترس از الله مانند جاهلیت عرب ربا را تجارت دانسته دام‌های خویش را گسترانده، شرکت‌ها و صنعت‌ها را در جال این دام انداخته، جنگ نابودکننده و تباهگری‌ بالاثر جریان معاملات ربوی مغضوب را برافروخته اند. تمدن مدرن غربی از بدو پیدایش تا اکنون یک اجندا داشته است و آن‌هم مبارزه با ادیان آسمانی و توحیدی می‌باشد که این مبارزه در دوره‌های مختلف نام‌های مختلف داشته‌اند؛ نخست به نام متمدن سازی به کشورهای چون هند حمله‌ور شده و میلیون‌ها انسان را فقط به‌خاطر اینکه مانند آن‌ها نبودند به قتل رسانیدند و اکنون هم بنام دموکراسی سازی و آزادی به بهانۀ جنگ با تروریزم کشورهای اسلامی را بمب فرش می‌کنند و توسط دولت‌های دست‌نشانده و رسانه‌های تمویل شده به استهزای رهنمودهای الهی می‌پردازند. بله! نمرودیان عصر فساد بوجود آورده اند و آن این عصر ماده‌پرستی است، همه‌چیز به ماده تعریف می‌شود و همه‌کس دنبال ماده هستند و این ماده‌پرستی سبب به‌وجود آمدن بت‌های جدید شده است. بت‌پرستان اسبق یک یا چند بت محدود را خدا دانسته می‌پرستیدند ولی در عصر ما مردم بنام منافع ملی وطن را می‌پرستند، بنام بلندپروازی قوم و زبان را می‌پرستند و بدتر از همه پرستیدن بتی بنام هوای نفس هست. تمدن مدرن غربی خودخواهی، هواپرستی و دوست‌داشتنی‌های انسان را به‌صورت قانون و حق‌وحقوق انسان درآورده است که مصداق آیۀ مبارکه می‌باشد: آيا آن‌کس را كه هواى نفسش را خداى خود گرفته بود، نديده‏اى، آيا تو نگهبان او هستى؟<5>

عاد و ثمود: قوم عاد و ثمود بر علاوۀ تکذیب پیامبران و شرک دو گناه عمده خواب جاودانگی و ساختن بناها برای بدکاری‌های خویش را مرتکب شده و مورد تعذیب الله قرار گرفتند (قران: آيا بر هر تپه‌ای بنايى می‌سازید كه (در آن) دست به بیهوده‌کاری زنيد، و کاخ‌های استوار می‌گیرید به اميد آنكه جاودانه بمانيد<6>). صهیونیست‌ها و گروه‌های مخفی هم‌پیمان آن‌ها به‌حیث قوت‌های اصلی محرک تمدن مدرن غربی دنبال یک سناریوی جهانی هستند تا یک حکومت جهانی سازند و این حکومت که به‌زعم آن‌ها حکومت جاوید است از تپۀ صهیون اسرائیل در شهر بیت‌المقدس رهبری شود. تمدن مدرن غربی با پی گیری همین اجندا درحرکت بوده و برای جاهل نگه‌داشتن اعوام از این پلان شوم خویش همیشه کوشش به مصروف ساختن اعوام توسط کارهای بیهوده می‌کنند؛ برای اشاعۀ بیهوده‌گرایی و پوچ‌گرایی دست به ساختن بناهای مجلل و بزرگ مانند ساختن استودیوهای بزرگ فلم برای تولید افلام بیهوده، سینماها برای از حقیقت دورنگه داشتن مردم، عمارت‌های بزرگ برای دایر نمودن کنسرت‌های موسیقی، دیسکوها برای زنا و فحشا، ستدیوم‌های بزرگ که در آن مردم از یاد خدا غافل‌اند و … زده اند.

ایکه: اصحاب ایکه به جرم کم‌فروشی و مهارسازی قیم مستحق عذاب الهی شدند (و (متاع و کالا را) با ترازوی درست وزن کنید،
و از ارزش اموال مردم مكاهيد و در زمين سر به فساد برمدارید<7>) که تمدن مدرن غربی در این بخش دوکتورای اختصاصی دارد. شاخص عمدۀ عصر ما از نگاه اقتصادی جنگ پولی، تعزیرات اقتصادی و نهادهای بین‌المللی است. تمدن مدرن غربی به سرکردگی امریکا هر زمانی‌که بخواهد به استثمار کدام کشور بپردازد از اقتصاد آغاز می‌کند. به‌مجرداینکه کشوری را تحت تعزیرات اقتصادی قرار می‌دهند قیمت کالاهای آن کشور به‌صورت ناگهانی رکود کرده و مردم کشور به‌صورت شبانه‌روزی فی‌صدی بزرگ سرمایه‌های خویش را از دست می‌دهند و یا اگر بهانۀ برای تعزیر اقتصادی نیابند توسط نهادهای صهیونیستی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول گزارشی را به نشر می‌رسانند که نویددهندۀ آیندۀ نامطمئن اقتصادی کشور مورد هدف باشد و عکس‌العمل جهانی این گزارش که مبنی بر واقعیت‌های مهارشده است، پول کشور مورد هدف را کم‌ارزش ساخته و مردم کشوری‌که تا دیروز با صد هزار پول رایج دست داشتۀ خویش قادر به خرید یک آپارتمان بودن امروز تنها لوازم آن‌را می‌توانند بخرند.

لوط: نام قوم لوط همیشه مترادف هم‌جنس‌گرایی استفاده‌شده است و گناه عمدۀ قوم لوط نیز هم‌جنس‌گرایی بود. تمدن مدرن غربی مانند قوم لوط علم بردار هم‌جنس‌گرایی است. تاریخ نشان می‌دهد که پس از زمان لوط (ع) تا زمان تمدن مدرن غربی هیچ‌گاه هم‌جنس‌گرایی این‌چنین عادی نشده است اما در زمان تمدن مدرن غربی هم‌جنس‌گرایی عام شده، برای هم‌جنس‌گرایان سند ازدواج داده‌شده و در این اواخر کمپاین‌های وسیع ساخته‌شده است تا مانند عیسویت آن‌را در اسلام نیز عادی بسازند؛ ساختن مسجد هم‌جنس‌گرایان و شعارهای چون هم مسلمانم هم هم‌جنس‌باز مثال‌های این کمپاین هست (نعوذبالله من شرالشیطان رجیم).

باوجود این همه چرا عذاب خداوندی نازل نشده است؟ این سؤالی است که اقوام تعذیب شدۀ گذشته نیز می‌پرسیدند، چنانچه شعیب (ع) زمانی‌که قوم خویش را به راه الله دعوت می‌کرد، قومش به تکبر گفتند ما ایمان آورنده نیستیم “پس اگر از راست‌گویانی پاره‌ای از آسمان بر (سر) ما بيفگن، (شعيب) گفت پروردگارم به آنچه می‌کنید داناتر است<8>. قابل یادآوری است که نوح (ع) صدها سال تبلیغ کرد ولی قومش همیشه وی را تکذیب کردند و بعد از صدها سال وقت عذاب الهی رسید. زمان عذاب الهی را تنها ذات اقدسش می‌داند اما برای این‌که مؤمنین ناامید نشوند الله در قرآن می‌فرماید: پس اندکی کافران را مهلت ده و آن‌ها را فروگذار (تا وقت کیفرشان فرارسد)<9>، و درجایی دیگری در مورد تعذیب اقوام می‌فرماید: و چون بخواهيم شهرى را هلاك كنيم خوش‌گذرانانش را وا‌می‌داریم تا در آن به انحراف (و فساد) بپردازند و درنتیجه عذاب بر آن (شهر) لازم گردد پس آن‌را (يكسره) زیروزبر كنيم<10>. اکنون به سبب فساد بشر جهان برای تعذیب الهی آماده می‌شود، خوش‌گذرانان بر و بحر را به فساد کشانیده‌اند اما روزنۀ امید برای جوامع اسلامی وجود دارد زیرا الله قوم و مردمی را که به فکر اصلاح و اصلاح گری باشند، تعذیب نمی‌کند، چنانچه می‌فرماید: و چنين نبود كه پروردگارت آبادی‌ها را به ظلم و ستم نابود كند درحالی‌که اهلش درصدد اصلاح بوده باشند<11>. پس برماست که به فکر اصلاح خویش و اصلاح جامعۀ خویش باشیم تا الله از ما به‌سبب موجودیت فساد گسترده در جوامع ما بگذرد؛ امر بالمعروف و نهی از منکر (اصلاح‌گری) مختص تنها عالمان نیست ما همه باید تا حد توان نخست خویشتن را و بعد دیگران را به راه راست دعوت کرده و از راه غلط بازداریم و این راه را بااخلاق نیکو باید انجام داد نه با تکفیر و گمراه خطاب کردن دیگران چنانچه الله خطاب به حضرت محمد می‌فرماید: پس به (بركت) رحمت الهى با آنان نرم‌خو (و پرمهر) شدى و اگر تندخو و سخت‌دل بودى قطعاً از پيرامون تو پراكنده می‌شدند پس از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه و در كار(ها) با آنان مشورت كن و چون تصميم گرفتى بر خدا توكل كن زيرا خداوند توكل‏كنندگان را دوست می‌دارد<12>.

خوشبختانه جوانان امت در اکثر جوامع اسلامی قدم به سوی بیداری بر می‌دارند و به‌سوی اصلاح شدن و اصلاح نمودن درحرکت هستند که این خود بشارتی است برای آن جوامع اسلامی و این‌که دشمنان ان‌شاءالله به‌سوی بربادی درحرکت هستند و این بیداری امت روزنۀ پیروزی را برای امت بازکرده و دشمن در حال حرکت به‌سوی بربادی را آسیب‌پذیرتر ساخته است.

به امید بیداری امت اسلام!

منابع و مأخذ:

 1. سورۀ طه؛ آیۀ 99؛ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا (۹۹)
 2. سورۀ غافر؛ آیۀ 82؛ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (۸۲)
 3. David Nachmias, Gila Menahem;
  Public Policy in Israel (2002); P 212
 4. سورۀ بقره؛ آیات 278-279؛ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (۲۷۸) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (۲۷۹)
 5. سورۀ الفرقان؛ آیۀ 43؛ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (۴۳)
 6. سورۀ الشعراء؛ آیات 128-129؛ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ (۱۲۸) وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (۱۲۹)
 7. سورۀ الشعراء؛ آیات 182-183؛ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (۱۸۲) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (۱۸۳)
 8. سورۀ الشعراء؛ آیات 187-188؛ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (۱۸۷) قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (۱۸۸)
 9. سورۀ الطارق؛ آیۀ 17؛ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا (۱۷)
 10. سورۀ الإسراء؛ آیۀ 16؛ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (۱۶)
 11. سورۀ هود؛ آیۀ 117؛ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ (۱۱۷)
 12. سورۀ آل عمران؛ آیۀ 159؛ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (۱۵۹)


 

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

پاسخی بگذارید