اسلامی سیاست های جرمی

باران ها و آب و هوای ما کنترول میشود

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

نظریه کنترول آب و هوا بسیار ساده است اگر ساده فکر کنیم. در مواقع باران ها شما رعد و برق را که میبینید چی در فکر تان خطور میکند؟ آیا در شگفتی نمیروید که چقدر انرژی برای بوجود آمدن چنین رعد و برق ضرورت است؟  انرژی عامل اصلی بوجود آمدن باد و باران است.

حال این سوال در ذهن ما خطور میکند که چقدر انرژی برای بوجود آوردن رعد وبرق، سوق دادن ابر ها و انتقال آن ضرورت است؟  قبل ازین که این جواب را بیایید با یک اصطلاح تقریبآّ جدید HAARP آشنا میشویم.

HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program)

هارپ یکی از پیشرفته ترین صلاح های کشتار جمعی است که هیچ گاه رسانه ای نشده است و بیشترین مردم در باره آن نمیدانند. این اصلحه متشکل از آنتن های برقی که به شکل یک جدول منظم تنظیم شده و قادر به انداخت بلیون ها وات شعاع برقی به آیونسفیر یا طبقه بالایی اتموسفیر که یک طبقه چارج دار توسط آیون ها است میباشد.این انداخت انرژی آیونسفیر را در یک منتطقه مشخص  حرارت میدهد و وقتی حرارت این قسمت بالا میرود این قسمت اتموسفیر منقبض شده از مدار ارتفاعی خود بالا تر میرود و سبب تورم اتموسفیری میشود. که توسط این عملیه طوفان ها و سیلاب ها را در هر قسمت زمین که بخواهند میتوانند بوجود بیاورند.

Untitled-2

هارپ همچنان میتواند که این بلیون ها وات انرژی برقی را در بحر انداخت نموده و سبب سونامی شود و آنرا در زمین انداخت نموده سبب زلزله ها شود. بسیار از کارشناسان به این باور هستن که زلزله هاییتی و سونامی جنوب آسیا حادثه طبیعی نبوده بلکه کار انسانی توسط هارپ میباشد.

نوع دیگر کنترول آب و هوا پاشیدن مواد کیمیاوی توسط هواپیما ها در اتموسفیر میباشد. بسیاری از مردم این دود بزرگ بیرون شونده از هواپیما ها را عادی دانسته و این را یک عملیه عادی انجن هواپیما میدانند ولی در عکس های ذیل طوری که میبینید این هواپیما ها یا اینکه در فضا راه خود را فراموش کرده و یا اینکه ساعت شان تیر نمیشده و یا اینکه اینها به واقعیت مواد کیمیاوی برای بوجود آوردن و از بین بردن ابر ها میپاشانند. این پروسه همچنان فلم برداری شده و هر انسان با درجه هوشیاری دو رقمه با کمی تحقیق درک میکند که این دود عادی هواپیما نه بلکه موادکیمیاوی است.

Untitled-1

روسیه در سال 2013 از ملل متحد خواست تا این مسیّله را در گذارش سالانه آب و هوا اضافه کند چون استفاده از صلاح های تغیر محیط در ملل متحد توسط تمام ممالک منع قرار داده شده ولی آمریکا هیچ گاه پابند قوانین بین المللی نمیباشد. احمدی نژاد در ملل متحد دوبار اروپا را متهم به سرقت باران های ایران کرد. ازین بر می آید که این مسیّله یک واقعیت بوده و ما چون در رسانه های جمعی از آن نمیگویند آنرا نمیدانیم.

اسناد از ارتش امریکا بنام  پروگرام پیشنهاد شده ملی برای تغیر آب و هوا نشان میدهد که امریکا در سال 1996 میلادی صد ها ملیون دالر را تحت این پروگرام مصرف مینمود.

عناصر شامل این مواد کیمیاوی تاحدی شناخته شده است و لی کسی ترکیب مکمل این مواد را نمیداند بعضی ازین عناصر شامل باریم و المونیم میباشد. این کار بر علاوه که بخاطر کنترول آب و هوا یک کار غیر انسانی است بخاطر اینکه سبب تنفس انسانها ازین مواد زهر آگین میشود یک کار منفور میباشد. تمام امراض جدید و اسبق خطرناک بخاطر دست اندازی های انسان های شیطان صفت در پروسه های طبیعی زمین با گذشت هر روز بیشتر و بیشتر میشود.

Untitled-3

حال میرویم به حدیث صحیح بخاری: او (دجال) نزد بعضی مردم خواهد آمد و دعوای خدایی خواهد کرد و مردم به او باور خواهند کرد. به گفته وی، آسمان خواهد بارید و زمین برای این مردم حاصل خواهد داد. حیواناتشان درین زمین ها خواهند چرید و در ختم روز زمانیکه  به طرف خانه های خویش میروند این حیوانات بسیار شیر خواهند داد. بعدآّ او نزد مردم دیگر خواهد رفت ولی آن مردم به او باور نخواهند کرد. بدون اینکه آنها را توسط قوه وادار به قبول کردن کند از نزد شان خواهد رفت ولی این مردم بزرگترین گرسنگی را تحمل خواهند کرد و بدون کدام سرمایه خواهند ماند و وقتی مومننین و اقعی از خواب برخیزند خواهند دانستند که آنها بی پول مانده اند و تمام سرمایه های شان از بین رفته است.

در مقالات گذشته همه ما دانستیم که دجال کیست، یاجوج و ماجوج و لشکر او کیست، دجال در کدام مرحله ماموریت خود است و ما در کدام مرحله آخر زمان زندگی میکنیم. حدیث مذکور را بسیار از علمای اسلام نمیتوانند تحلیل کنند. این که به گفته او باران میشود به این معنی نیست که دجال معجزه میکند چون معجزه مربوط پیغمبران است نه شیطان ها. پس یاجوج و ماجوج یعنی اسراییل، امریکا و همکاران اروپایی شان تمام دنیا را برای آمدن رهبر یک چشمه شان (دجال) آماده کرده و بی صبرانه منتظر آمدن او هستند. با کنترول آب و هوا یکی دیگر از پیش بینی های حضرت محمد (ص) به حقیقت میپویندد. همچنان  گم شدن و ازبین رفتن سرمایه های مردم و تحمل گرسنه گی را نیز میتوان چنین تحلیل کرد؛ سبب آن اینست که او باران های مناطق مسلمان نشین را خواهد دزدید و مسلمانان بدون زراعت به حال گرسنه گی خواهند رفت و ازبین رفتن سرمایه از بین رفتن ارزش پولی آن است که  ما حال میدانیم که پلان ها برای ساختن دنیای بدون نقد و با پول دیجیتلی در راه است و زمانیکه این پول دبجیتلی در دنیا رایج گردد که کنترول آن بدست اسراییل خواهد بود و اسراییل درین سیستم دیجیتلی خویش برای مومنین یک صفر بزرگ را در نظر دارد.  

اگر میخواهید موضوعات جالب مارا بخوانید از صفحه انترنتی ما همیشه دیدن کرده و صفحه فیسبوک مارا لایک بزنید.

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

پاسخی بگذارید