اسلامی

جنگ اتومی در قرآن

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

قبل ازینکه در مورد گفته های قرآن به ارتباط جنگ اتومی صحبت کنیم باید نکات چند در مورد تاثیرات این جنگ بالای زمین را بدانیم. ساینس دانان پیش بینی میکنند که اگر جنگ اتومی آینده  واقع شود:

 1. صدها شهر و صد ها هزار کیلومتر مربع زمین از اثر  آتش عظیم انفجار این بمب ها میسوزند.
 2. 150 میلیون تن دود به آسمان بالاتر از ارتفاع ابر ها مستقر خواهند شد.
 3. این دود از رسیدن شعاع آفتاب به سطح زمین جلو گیری خواهد کرد.
 4. از اثر نرسیدن شعاع آفتاب به زمین کره خاکی ما به زمان دیگر یخبندان خواهد رفت و زمین حاصلخیزی خویش را ازدست خواهد داد.
 5. سطح بارندگی بسیار پایین خواهد آمد.
 6. کمبود غذا و مواد خوراکه سبب مرگ صد ها هزار انسان خواهد شد. 

وقتی میگوییم اسلام کاملترین دین است به حیث یک مسلمان باید به آن کاملآّ یقین داشته باشیم ولی این یقین ما برای بی دینان هیچ دلیل نمیشود که به آن یقین کنند بنآ باید آنرا برای ایشان ثابت کنیم. زمانیکه میگوییم قرآن کریم بزرگترین معجزه اسلام است تنها به این دلیل که قرآن پاک هیچ گاه تغیر نمیخورد  نباید اکتفا کرد. هر آیت قرآن یک معجزه است ولی ما باید آنرا درک کنیم زیرا خداوند فکر کنندگان را دوست میدارد؛ قرآن پاک در چندین جای تاکید کرده است بر اینکه ما باید فکر کنیم وحتی اللهج میفرماید که قرآن را برای قوم (کسان) که فکر میکنند نازل کرده ایم.

اللهج در سوره النحل میفرماید که این کتاب روشنگر همه چیز است. یعنی همه چیز در آن روشن شده البته اگر ما تفکر کنیم. اگر میخواهیم در باره حالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جهان امروز معلومات درست که حتی خود پلان گذاران آنها نمیدانند حاصل کنیم باید به قرآن مراجعه کنیم. یکی از مسایل که حال دنیا در باره آن صحبت میکند جنگ جهانی سوم یا جنگ اتومی است که یک مسله بسیار بزرگ و مهم است و بعضی نظامیان عالی رتبه امریکایی احتمال آنرا در سال های آینده 70 فیصد میدانند؛ و رسانه های بین المللی مانند سی ان ان، بی بی سی و روسیه امروز در باره آن بحث میکند. سوال اینجاست که آیا قرآن در باره این واقعه فرضی برای ما روشنی انداخته است؟  جواب است بلی! ولی ما باید فکر کنیم و به طریقه درست از قرآن برداشت نموده و آیات آنرا با هم ربط بدهیم.

Untitled

ترجمه: و [به ياد آور] روزى را كه در هر امتى گواهى از خودشان برايشان برانگيزيم و تو را [هم] بر اين [امت] گواه آوريم و اين كتاب را كه روشنگر هر چيزى است و براى مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگرى است بر تو نازل كرديم.

در سوره بقره اللهج در داستان آدمع واضح بیان کرده است که زمین برای شما تامدت معین وسیله بهره برداری و جای درست زیستن خواهد بود. این یک اخطار برای اولاده آدمع است که زمین تا یک مدت معین جای زیستن بصورت درست خواهد بود و روزی فرامیرسد که زمین دیگر طوری که خلق شده بود حاصل خیز و جای درست زیستن نبوده و بالاخره ازبین خواهد رفت که روز از بین رفتن آن روز قیامت است که غیر از خداوند کسی دیگر علم آنرا ندارد.

Untitled1

ترجمه: پس شیطان موجب لغزش آنها از بهشت شد; و آنان را از آنچه در آن بودند، بیرون کرد. و (در این هنگام) به آنها گفتیم: همگی (به زمین) فرود آیید! در حالی که بعضی دشمن دیگری خواهید بود. و برای شما در زمین، تا مدت معینی قرارگاه و وسیله بهره برداری خواهد بود.

در سوره کهف اللهج میفرماید که در زمین زیوری قرار دادیم و زیور زمین سرسبزی و حاصل خیزی آن است؛ و آنرا حتما بیابان بی گیاه یعنی زمین خشک صحرایی خواهیم ساخت. این وعده خداوندج است و وعده خداوندج حتمی است. خداوندج میگوید که زمین مانند بیابان بی گیاه خواهد شد که در اثر این جنگ اتومی زمین حاصلخیزی خویش را از دست داده و مانند یک بیابان بی گیاه خشک و بی حاصل خواهد بود.

Untitled2

ترجمه: در حقيقت ما آنچه را كه بر زمين است زيورى براى آن قرار داديم تا آنان را بيازماييم كه كدام يك از ايشان نيكوكارترند. و ما آنچه را كه بر آن است قطعا بيابانى بى‏گياه خواهيم كرد.

و همچنان وعده خداوند است که هیچ شهری نیست که خداوندج آنرا قبل از روز قیامت از بین نبرد و یا به عذاب شدید گرفتار نکند. طوری که در اول مقاله خواندیم که در اثر جنگ اتومی بسیار از شهر ها خواهند سوخت و از بین خواهند رفت ولی شهر های که ازبین نمیروند بعد از این جنگ به چه سرنوشت گرفتار میشوند. طوری که میدانیم شهر ها برای اعاشه و اباطه مرتبط به فرآورده های فراشهری هستند؛ و در زمانی جنگ اتومی و بعد ازجنگ چون زمین حاصلخیز نیست فقدان غذا و آب همه جاه را فرا  گرفته و نظام فعلی اقتصاد و حمل و نقل از بین میرود؛ بنا مردم شهر بعضی شان از گرسنگی مرده، بعضی برای بدست آوردن غذا بعضی دیگر را میکشند ووعده خداوند به حقیقت میپیوندد و این است عذاب شدید.

Untitled3

ترجمه: و هيچ شهرى نيست مگر اينكه ما آن را پيش از روز رستاخيز به هلاكت مى‏رسانيم يا آن را سخت عذاب مى‏كنيم اين در كتاب الهی (لوح محفوظ) به قلم رفته است.

علایم بزرگ قیامت را تقریبا تمام مسلمانان با علم کمتراسلامی نیز میدانند ولی ما بازهم آنرا برایتان یاد آوری میکنیم.

 •  1. خروج دجال (در سایت ما در باره او و خروج او معلومات زیاد وجود دارد)
 •  2. یاجوج و ماجوج (مقاله جالب یاجوج و ماجوج کی ها هستند یاد تان نرود)
 • 3. آمدن حضرت عیسیع
 •  4. دخان یادود که آسمان را میپوشاند
 •  5. برآمدن آفتاب از غرب
 •  6.  جانور زمین (اسراییل)
 •  7. 8. 9. سه زلزله یکی در شرق یکی در غرب و یکی هم در عربستان سعودی
 •  10. آتش از یمن ( حالت یمن را می دانید). 

ولی در اینجا مقاله ما جنگ اتومی نظر به قرآن است؛ بنا ما در باره دود که آسمان را میپوشاند که همان دود از سبب این جنگ اتومی که در آسمان پراگنده میشود صحبت میکنیم. در قرآن پاک در باره آن چنین گفته شده است.

BCdaily150tg

Untitled4

ترجمه: پس در انتظار روزى باش كه آسمان دودى نمايان برمى‏آورد.

و آخرین آیت این مطلب در باره این جنگ بزرگ که قرآن میگوید شعله های از آتش بر شما فرستاده خواهد شد.

Untitled5

ترجمه: شعله‏ هایی از آتش بر شما فرستاده می‏شود; و نمی‏توانید از کسی یاری بطلبید !

nuke

حال ما میرویم و میبینیم که نظر به قرآن چرا این همه نزدیگ به نظر میرسد با تاکید بر این مسله که هیچ کس نمیداند که چی وقت این جنگ رخ خواهد داد ولی با در نظر داشت حالت فعلی جیو پولیتیکی جهان امکان دارد فردا، یک ماه بعد، یک سال بعد و یا ده سال بعد اتفاق بیفتد.

قبل از رحلت حضرت محمدص خداوندج آیات را برای ما فرستاد که این آیات بزرگترین اخطار ها برای گنهکاران بود. اللهج برای ما گفت که از ربا (سودخوری) خود داری کنیم و اگر نه خداوندج و رسولش ص را به جنگ دعوت کرده ایم. و حال اکثریت قریب به تمام انسانها به جنگ علیه خداوندج و رسول ویص بر خاسته اند مثل بانک داری که تقریبآ ده ها هزار بانک در تمام دنیا وجود دارد و یک تعداد انگشت شمارهم حتی اسلامی نیستند. خداوندج جزای این بغاوت علیه او و رسولش را خواهد داد و چنان خواهد داد که نظیرش در تاریخ بشریت دیده نشده است.

ترجمه: اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از خدا پروا كنيد؛ و اگر مؤمنيد، آنچه از ربا باقى مانده است واگذاريد.

و اگر (چنين‏) نكرديد، بدانيد به جنگ با خدا و فرستاده وى‏، برخاسته‏ايد؛ و اگر توبه كنيد، سرمايه‏هاى شما از خودتان است‏. نه ستم مى‏كنيد و نه ستم مى‏بينيد.

با درنظر داشت شرایط امروزی برای همه ما و شما لازمی است که در مقابل متجاوزین آشکارا که اهداف شوم برای کنترول دنیا دارند متحد باشیم تا نباشد از بیخبران باشیم.

اگر میخواهید موضوعات جالب مارا بخوانید از صفحه انترنتی ما همیشه دیدن کرده و صفحه فیسبوک مارا لایک بزنید.

 

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

تبصره ها

پاسخی بگذارید