متفرقه

آیا انسان به مهتاب رفته؟

نوشته شده توسط admin

اگر تاریخ انسانهای که پا به مهتاب گذاشته اند مطالعه شود تا حال 12 شخص ظاهرآّ موفق به این کارشده اند که آخرین آن در سال 1972 بود. این 12 نفر تمامآّ توسط ناسا به مهتاب فرستاده شده اند. سوال اینجا است که ناسا با تکنالوژی دهه شصت در هر دو سال یک ماموریت انسانی به مهتاب داشت و بعد از 1972 نه تنها ناسا بلکه هیچ یک از کشور های دنیا کسی را به مهتاب نفرستادند در حالی که تکنالوژی کاملآِّ تغیر کرده و این ماموریت کاملآِ آسان میباشد. رفتن انسان به مهتاب در تکنالوژی جدید سبب کشفیات بسیار زیاد شده میتواند و حتی احتمال کشف عناصر جدید، سنگ های قیمتی و کی میداند چی موجود است. ولی گاهی فکر کرده اید که چرا تمام ممالک این همه مواقع بزرگ را رها کردند. چرا که هیچ انسان تا حال پا به مهتاب نگذاشته است. چندین دلیل برای ثبوت این مسِله وجود دارد.1

اول: اگر ویدیو ها و عکس های سفر مهتاب را به دقت مطالعه کنید خواهید دید که بیرق امریکا در مهتاب به اهتزاز در آمده ولی گاهی فکر کرده اید که وقتی در مهتاب اتموسفیر وجود ندارد و معلوم دار که این هوانوردان با خود پکه هم نبرده بودند پس این بیرق را کدام قوه به اهتزاز در آورده.1

 دوم: در جای که اتموسفیر وجود نداشته باشد آب و اکسیجن نیست و بدون اینها زندگی نیست پس ما میدانیم که در مهتاب نه آب است و نه مواد عضوی پس چاپ پای این هوانوردان چطور این قدر واضح معلوم میشوند. آیا گاهی دیده اید که در یک بیابان خشک و آفتابی چاپ پای شما این قدر واضح به جا بماند و در صورت که جاذبه زمین هم یک ششم حصه باشد.1

FLAG

سوم: حرارت سطح مهتاب در روز یک صد و بیست درجه سانتی گراد و در شب منفی دو صد و سی و سه در جه میباشد و اگر به لباس های این ها دقت کنید آیا میتوانید باور کنید که این لباس ها میتواند از عهده مقاومت این حرارت برآید با صرف نظر از شعاع های ماورای بنفش که اگر اتموسفیر نباشد میتواند از پس صد آهنی نیز برای انسان مضر واقع شود.1

چهارم: خوب گیریم که خاک مهتاب خاصیت این را دارد که چاپ پا و یا اجسام در آن بماند پس وقتی راکت بزرگ در آنجا به زمین مینشیند با قدرت که دارد و آتش و انرژی که برای نشست تولید میکند حتمآ در زمین تغیرات وارد میکند و حتی هلیکوپتر در وقت نشست تاثیر خود را میگذارد ولی در مهتاب دیده نمیشود.1

نشست

پنچم: در مهتاب یک منبع قوی نور وجود دارد و آن هم آفتاب است و باید سایه های تمام اجسام موازی باشد. ولی در عکس میبینید که اینطور نیست.1

MoonLightingDiscrepancy1

ششم: در یکی از عکس های  مهتاب در شیشه کلاه محافظتی یکی از هوانوردان انعکاس یک جسم آویزان دیده میشود که بسیار شباهت به گروپ استدیوی فلم برداری دارد.1

moon-stuff012

هفتم: فلم هوانوردان در مهتاب را به سرعت دونیم اکس بیبینید و اضح معلوم میشود که این فلم در زمین فلم برداری شده است.1

هشتم: در یکی از عکس ها زمین معلوم میشود ولی هیچ ستاره دیگر نی در مهتاب ابر هم نیست که که جلو دید را بگیرد.1

a16_11446551

نهم: یکی از عکس های مشهور مهتاب عکس یک سنگ است که در آن حرف سی حک شده است یا اینکه چینایی ها پیش از امریکایی رفته آنرا حک کرده اند و یا اینکه در استدیو روی غلط سنگ را اشتباهاّ روی کمره گذاشته اند.1

 c-rock-actual-c

دهم: درکمره های که این هوانوردان استفاده میکردن بخاطر فهمیدن جهت و کاستی اشتباهات چندین صلیب جهت نما  که در کمره های فعلی نیز دیده میشودطراحی شده بود ولی در بعضی عکس ها این صلیب ها از کمره فرار کرده و پشت اجسام قرار گرفته اند.1

sibrel_crosshair

در زمان این ماموریت ها جنگ سرد میان روس و امریکا بود و دولت امریکا که بخاطر منافع خویش از هر دروغ باز نمیاید با این دروغ خود غوغا بر پا کرد که تقریبآ برنده جنگ سرد شد.اگر میخواهید موضوعات جالب مارا بخوانید از صفحه انترنتی ما همیشه دیدن کرده و صفحه فیسبوک مارا لایک بزنید. 1

در بارۀ نویسنده

admin

تبصره ها

 • من به این نظریات که امریکا توانسته است به ماه برود و بعضی سیارات را کشف کند باور ندارم اگر چنین چیزی امکان میداشت الله ج در کتاب خود قرآن کریم از چنین حوادث یاد آوری مینمود و یا حد اقل رسول الله ص یاد آوری میکردن در حالیکه ما شاید ذکر حادثات زمین در قرآن و سنت پیغبر ص هستیم حتی که کوچکتر ازین واقعه .

  • ما و شما در باره کاینات خداوند زره نمیدانم و بسیار بزرگ است، توسط ساینس و تکنالوژی بعضی از آنها برای ما معلوم میشود. و این که خودت میگویی چرا در قرآن ذکر نشده این دلیل مناسب نیست، پس در قرآن انترنت و کمپیوتر تو هم ذکر نشده !
   در قرآن همه چیز برایت از الف تا یا دانه دانه خو ذکر نمیشه، عمومی ذکر شده بخاطر ای کاینات و دنیا بسیار بزرگ است …

 • از سال 1972 به بعد چرا هیچ کشوری نتوانسته به مهتاب برود ؟
  دلیلش چیست ؟
  تشکر

پاسخی بگذارید