اقتصادی

تاریخ پول و سرقت سرمایه های مردم

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

سودخوران از زمانه های بسیار قدیم وجود داشتند. در اسلام حکایات سودخوران و حرام بودن آن یک موضوع بسیار عمده بوده و بسیاری از پیغمبران(ص) در مقابل سود خوران و پدیده سود خوری مبارزه نموده اند. تاریخ شاهد مشکلات بزرگ پدیده سودخوری بوده و امپراطوری های بزرگ مانند امپراطوری روم با سود خوران دست و پنجه نرم کرده اند. در طول تاریخ اشکال مختلف سود خوری مو جود بود که مهم ترین اشکال آن در زمانه های قدیم سود خوری توسط معابد وکلیساها بوده و جدید ترین توسط بانک ها میباشد. 1

در سالهای هزارم میلادی شاه “هنری” انگلستان بخاطر گرفتن تمامی قدرت سود خوران یک سیستم پولی بسیار عجیب را به راه انداخت. شاه “هنری” چوب را به شکل آسا زینت داده و از آن به حیث پول استفاده میکرد و چون تنها دولت قدرت زینت دادن و ساخت این نوع پول را دارا بود سودخوران نمیتوانستند پول رایج را کنترول نمایند. سود خوران بسیار کوشش کردن تا این سیستم را یا از بین برده و یا قدرت کنترول آنرا بدست بگیرند ولی چون شاه مالیات را به این پول اخذ میکرد و شاه همیشه از نزدیکی با سودخوران خودداری میکرد آنها نتوانستند با ذخیره هنگفت طلا و نقره که داشتند جلو این سیستم را بگیرند و این باعث شد که شاهان انگلستا از قدرت کنترول پولی برای پنج صد سال لذت ببرند. یگانه راه برای سودخوران ضعیف نمودن شاهی انگلستان بود و برای این کار بسیار از سیاستمداران انگلیس فرانسه و هالند را خریدند و توسط آنها انگلستان را به جنگ با فرانسه و هالند سوق دادند. 1

این جنگ ها سبب این شد که انگلستان در صده 1600 در حالت بسیار بد اقتصادی قرار گرفته و دولت انگلستان برای تمویل امور مجبور به تضرع به سود خوران که سرمایه هنگفت را جمع آوری نموده بودند شد و از آنها در خواست قرضه نمودند و سودخوران در بدل این قرضه متقاضی ایجاد یک بانک شخصی که پول ملی را چاپ کند شدند که دولت انگلستان اجازه این کار را داد و اولین بانک دنیا بنام بانک انگلند بوجود امد که این بانک شخصی کنترول پول انگلستان را بدست داشت. این بانک مانند هر بانک مرکزی شخصی دنیا به سیاستمداران برای رسیدن به قدرت و برای دولت ها برای پیش برد امور دولتی قرضه به سود می داد و چون سیاستمداران و دولت نمیتوانستند این پول را دوباره بپردازند بالایشان فشار وارد کرده تا مالیات را بالا برده و پول قرض با مفاد آنرا از مالیات باز پرداخت نمایند و به این ترتیب دزدی قانونی سرمایه های مردم غریب آغاز شد و سود خوران سرمایه بی اندازه از هیچ بدست می آوردن که تا حال ادامه دارد. در حال حاضر نصف سرمایه تمام دنیا نزد سیزده فامیل است که این سیزده فامیل پنجصد تریلیون دالر سرمایه دارند. 1

در این زمان شخص بنام مایر راتهچایلد  با یک دوکان که برای مردم عادی به سود قرضه می داد “به اصطلاح عام صرافی” شروع به فعالیت کرد. این صرافی در زمان بسیار کوتاه به چندین صرافی انکشاف یافت و راته چایلد که ازین طریق سرمایه عظیم را بدست آورده بود چشم به بانک ها دوخت و سهم بزرگ در بانک انگلند خریداری کرد و همچنان پنج پسر خویش را در این عرصه آموزش داد و آنها را به پنج پایتخت مهم اروپایی برای تشکیل چنین بانک ها فرستاد که در طول چند سال محدود توانستند تمام بانک های اروپای غربی را تحت کنترول خود داشته باشند. 1

این فامیل وشرکای آنها که یک قاره را بدست داشتند حال به فکر دنیا شدند و در سال های 1800 چشم به سرمایه های امریکا دوختند. امریکا در آن زمان به شکل کالونی های انگلیس تقسیم بندی شده بود که هر کالونی پول خویش را تحت کنترول دولت چاپ میکرد و بنآ این پول عاری از سود بوده و تنها تو سط ادارات دولتی برای ضروریات مردم و امور دولتی به چاپ میرسیدند. 1

چون سیاستمداران انگلیس حال کاملا غلامان سودخوران ” به اصطلاح مدرن بانک داران” شده بودند به گفته آنها مالیات هنگفت را بالای مردم امریکا وضع کردن که در نتیجه مردم انقلاب کردن و هر کالونی برای تمویل این انقلاب پول هنگفت را به چاپ رساندن ولی وقتی این انقلاب به موفقیت رسید پول هر کالونی بنا بر موجودیت بسیار زیاد آن در بازار ارزشش را از دست داد و در این حالت خانواده راته چایلد با شرکای خود دست به کار شده و توسط نفوذ و سرمایه خویش سیاستمداران امریکایی را خریده و اولین بانک شخصی امریکایی که پول امریکا را به چاپ میرسانید بوجود آوردند و نامش را نیز اولین بانک امریکا ماندند. 1

این بانک شخصی امریکا دو بار توسط روسای جمهود هوشیار امریکا که از مقاصد آنها باخبر بودن ازبین رفت که دو باره توسط توطیه های این بانک داران بنام بانک دوم امریکا و بالاخره بانک فدرالی ذخیروی امریکا بوجود آمد. آخرین رییس جمهور که خواست این بانک را ازبین ببرد و پول امریکا را ملی بسازد جان اف کنیدی بود ولی با به وجود آمدن این بانک بانکداران آنقدر در هر اداره امریکا ریشه دوانده بودند که توانستند او را به قتل برسانند که بعد از قتل این رییس جمهور کس جرات نکرد تا در صدد از بین بردن این بانک شخصی شود. 1

این ها که حال ممالک سرمایه دار دنیا را بدست داشتند به فکر سرمایه های ممالک فقیر و نیمه فقیر شدند و برای این کار بانک جهانی وصندوق جهانی پول را بوجود آوردند که توسط این دو مرجع به این ممالک قرض به سود داده میشود و چون این ممالک قادر به پرداخت این پول نمیباشند برای پرداخت قرضه با سود آن مالیات را بلند برده و همچنان منابع طبیعی خویش را در بدل قرضه در اختیار آنها قرار میدهند. 1

این است داستان دزدی قانونی سرمایه های مردم دنیا اگر میخواهید موضوعات جالب مارا بخوانید از صفحه انترنتی ما همیشه دیدن کرده و صفحه فیسبوک مارا لایک بزنید. 1

King Henry: شاه هنری

The Bank of England: بانک انگلند

The First Bank of America: اولین بانک امریکا

The Second Bank of America: بانک دوم امریکا

John F. Kennedy: جان اف کنیدی

World Bank: بانک جهانی

International Monetary Fund (IMF): صندوق پولی جهانی

Mayer Rothchild: مایرراتهچایلد

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

تبصره ها

پاسخی بگذارید