اجتماعی اسلامی

متعصب مذهبی سخنگوی اسراییل!

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

متاسفانه مسلمانان فعلآّ به 73 دسته یا مذهب یا مکتب فکری تقسیم شده اند و جای تاسف اینجااست که بیشتر این گروه ها یک دیگر را غلط گفته و کافر خطاب میکنند.

حضرت محمد (ص) میفرماید " این امت به هفتاد و سه فرقه تقسیم خواهند شد که هفتاد و دو فرقۀ آن در آتش و تنها یک گروه در بهشت اند"

تمام این فرقه ها خود را همان گروه که به جنت میرود  دانسته و همیشه در کوشش این هستند که گروه دیگر را به شکل از اشکال غلط ثابت نموده و همیشه در تلاش تخریب یک دیگر میباشند. این کار فرقه های اسلامی عقده ها و بد بینی ها را بین مسلمانان به اندازه زیاد نموده که حتی تحمل یک گروه برای گروه دیگر مشکل شده است. بطور مثال اگر یک عالم سخن های خوب هم بزند برای یک دوستت نقل کنی او برایت میگوید سخن های اورا گوش نده او سلفی است او سنی است او شیعه است و غیره؛ تا حدی که بیشتر این شنوندگان اصلآّ نمیدانند که این فرقه ها در اصل چی است و در فرع چی و تنها نظر به معلومات که از چند عالم تفرقه انداز دارند یک فرقه اسلام را کافر خطاب میکنند.

پیام ما برای تمام یکه تاز های مذهبی این است که وقتی دنبال هزاران دلیل از احادیث و ترجمه های قرآن برای درست ثابت نمودن مذهب خود و غلط ثابت نمودن دیگران هستید آیا گاهی به فکر اینکه خداوند (ج)  برای چنین مردم چی گفته است نیز  شده اید.

Untitled

و همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراگنده (متفرق) نشويد.

Untitled1

مسلماً كسانى كه دينشان را بخش بخش كردند ، وگروه گروه شدند ، تو را هيچ پيوندى با آنان نيست ، كار آنان فقط با خداست، سپس به اعمالى كه همواره انجام مى‏دادند آگاهشان مى‏كند.

آیا ما آنقدر در غرور ها و یکه تازی های مذهبی غرق شده ایم که حکم خداوند را فراموش کرده ایم. خداوند (ج) امر کرده است که بین هم پراگنده نشوید و همچنان به حضرت محمد (ص) گفته است که تو هیچ پیوند با مسلمانان که گروه گروه و فرقه فرقه میشوند نداری و خداوند (ج) خودش جزای چنین مردم را میدهد.

یک سوال از تمام این مردم که به نام مذهب به دل خود نفرت و یا حتی بد بینی کوچک جا داده اند. آیا حضرت محمد (ص) حنفی بود، آیا شافعی بود، آیا حنبلی بود، و یا مالکی بود؟ نخیر: او خود را مسلمان صدا میزد و تنها و تنها مسلمان بود و حتی پیغمبران پیش از آنحضرت (ص) نیز مسلمان بودند؛ این ها گفته میتوانند که آنان به کدام مذهب بودند؟

Untitled2

و كيست‏ خوش گفتارتر از آن كس كه به سوى خدا دعوت نمايد و كار نيك كند و گويد من [در برابر خدا] از تسليم‏ شدگانم (مسلمانم).

در بیشتر از بیست آیت قرآن آمده است که؛ از خدا(ج) و رسول وی (ص) اطاعت کنید، پس ازین میبرآید که ریسمان خداوند اول قرآن پاک و دوم حدیث صحیح است. پس مسلمان واقعی تمام اشخاص هستند که قرآن و احادیث صحیح رسولش را اطاعت میکند و چی بهتر که این مسلمان واقعی نام خویش را نیز مسلمان گذاشته  و خود را متفرق ازدگر مسلمانان واقعی بنام مذهب نکند.

Untitled3

به سویش توبه کنید و از او پروا بدارید و نماز را برپا كنید و از مشركان مباشید. از كسانى كه دین خود را قطعه قطعه كردند و فرقه فرقه شدند هر گروهی به آن‌چه دارند (از اوهام باطل و عقیده و خیالات فاسد خود) دلشادند.

در آین آیات پاک خداوند (ج) این کار مارا نزدیک به شرک دانسته و گفته است که از مشرکین و از کسانیکه دین خودرا فرقه فرقه میکنند نباشید و این کسانیست که هر گروه  آن با عقاید خود دل خودرا خوش ساخته و خودرا بر حق میدانند.

 امام ابو حنیفه خودش میگوید وای بر کسیکه نظریات من را مینویسد چون امکان دارد امروز چیزی بگویم و فردا آنرا رد کنم و فردا چیز بگویم پس فردا آنرا رد کنم به استثنای نظریات که بالای آن اجماع باشد.

امام شافعی میگوید: ما باید محتاط باشیم ما انسان استیم و اشتباه میکنیم!

همین چیز را هر چهار امام و عالم بزرگ گفته است و آنها هیچ گاه برای این نخوانده بودند و تدریس نمیکردند تا که برای خود مذاهب بسازند. و اگر احیانآّ آنها کدام چیز خلاف از قرآن و احادیث صحیح گفته باشند از همان چیز صرف نظر کنیم و هیچ گاه به این علما توهین نکنیم.

حال ببینیم که ازین اختلافات بین مسلمین کی ها سود و ضرر میکنند.

  • ایران و عربستا ازین اختلافات استفاده کرده و نفوذ خویش را در کشورهای اسلامی می افزایند.
  • مسلمانان با هم جنگیده و تضعیف میشوند.
  • کشور های اسلامی نظر به نا امنی های بوجود آمده ازین پدیده هیچ گاه از نگاه اقتصادی و نظامی تقویت نمیشوند.
  • جنگ های مذهبی میان ایران و عربستان، داعش و سوریه ای ها و غیره گروه ها تمام خاور میانه و ممالک اسلامی را آنقدر تضعیف نموده که خواب اسراییل برای تصرف ممالک اسلامی از دریای فرات تا دریای نیل به زودی میتواند امکان پذیر شود.
  • سیاست اسراییل و همکارانش "تفرقه بیندازو حکومت کن" در ممالک اسلامی به آسانی قابل تطبیق است.

یگانه راه حل! ما مسلمان استیم و صرف مسلمان و مسلمان از خدا و رسولش اطاعت میکند. لطفآّ تمام کینه ها را در مقابل یک دیگر دور ساخته و یک امت شوید مانند اینکه یک امت بودیم و اینکه امام مهدی (ع) مارا یک امت خواهد ساخت  و از همین حال بگویید من مسلمان هستم و مذهب من نیز اسلام است و بخاطر فروعات اصل دین را رها نمیکنم.

اگر میخواهید موضوعات جالب مارا بخوانید از صفحه انترنتی ما همیشه دیدن کرده و صفحه فیسبوک مارا لایک بزنید.

 

 

 

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

تبصره ها

  • حرف های شما درست است ولی ما باید در امور روزانه خود از کدام فقه پیروی کنیم یا هر کسی هرچه از احادیث برداشت کرد همان را انجام دهد پس اسلام از 72 به هزار ها شعبه تقسیم خواهد شد

    • برادر مقصد را درک نکردید. ما نگفتیم از فقه خود بگردید ولی با دیگران تعصب نداشته باشید.

پاسخی بگذارید