اسلامی

وعده های الله(ج) برویت آیات قرآنکریم

نوشته شده توسط نیکمل مزاری

در این مقاله میخواهم که از وعده های الله سبحان و تعالی بر اساس قرآنکریم برای شما معلومات ارایه بدارم، تا از یکطرف معلومات ما در مورد قرآنکریم افزایش یابد و از طرف دیگر با شریک ساختن این مقاله در ثواب آن شریک باشیم انشاالله؛ در قرآنکریم آیات زیاد وجود دارد که در آن الله(ج) بکار های نیک مومنان را تشویق کرده است؛ ما در این مطلب تعداد محدود آن را برای شما بیان میکنیم امید مورد توجه شما قرار بگیرد.

تمکین در زمین:

kindness

خداوند(ج) در قسمت های مختلف از قرآنکریم از محبت، دوستی، حفاظت، موفقیت و غیره صفات خوب دیگر مانند پرهیزگاران استقبال کرده است؛ حتی گفته است که هیچ انسان از انسان دیگر برتر نیست، ولی، با تقوا ترین ایشان بهترین ایشان است.

001

ترجمه: خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند وعده می‌دهد که قطعاً آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد، همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را بخشید؛ و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده، پابرجا و ریشه‌دار خواهد ساخت؛ و ترسشان را به امنیّت و آرامش مبدّل می‌کند، آنچنان که تنها مرا می پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت. و کسانی که پس از آن کافر شوند، آنها فاسقانند. (القرآن 24:55)

زندگی شایسته:

انسان در همه حالت باید شکر گذار باشد، زیرا زندگی این دنیا را خداوند(ج) جنگ با شیطان خطاب کرده است؛ ما همه گناه کرده ایم، و لاکن، اکنون که میدانیم این کار گناه است و آن کار نا مشروع- پس فورآ باید در فکر اصلاح کاری باشیم، و بر گناه کرده، گناهی دیگر را مرتکب نگردیم؛ خداوند(ج) (سوره بقره آیت 36) زندگی انسان در زمین را محدوده معینی داده است؛ زیرا شیطان در فکر تخریب و شرماندن آدم ها نزد خداوند(ج) است. امید که با خبر کردن موضوعات اسلامی دیگر برادران و خواهران مسلمان را با خبر ساخته تا باشد که شیطان را روی سیاه و مردود بسازیم، انشاالله.

002

ترجمه: پس شیطان موجب لغزش آنها از بهشت شد؛ و آنان را از آنچه در آن بودند، بیرون کرد. و (در این هنگام) به آنها گفتیم: «همگی (به زمین) فرود آیید! در حالی که بعضی دشمن دیگری خواهید بود. و برای شما در زمین، تا مدت معینی قرارگاه و وسیله بهره برداری خواهد بود.» (القرآن 2:36)

003

ترجمه: هر کس کار شایسته‌ای انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالی که مؤمن است، او را به حیاتی پاک زنده می‌داریم؛ و پاداش آنها را به بهترین اعمالی که انجام می‌دادند، خواهیم داد. (القرآن 16:97)

حمایت از جانب الله:

tumblr_nmwi7hiqlb1u6yq4xo1_1280

هر مسلمانیکه ایمان قوی و توکل بر خداوند(ج) داشته باشد همیشه موفق بوده و نا امید نمیباشد؛ زیرا که در حمایت کامل الله سبحان و تعالی قرار میداشته باشد.

004

ترجمه: خداوند از کسانی که ایمان آورده‌اند دفاع می‌کند؛ خداوند هیچ خیانتکار ناسپاسی را دوست ندارد! (القرآن 22:38)

وعده الله بر علیه منافقین:

شناختن انسان های خوب و خراب (دو رویه و دو پشته) کاری خیلی دشوار برای یک انسان دیگر است، زیرا انسان شناسی کار ساده نیست و بسیار تجربه، مطالعه، حرکات شناسی جسمی و روحی ضرورت دارد؛ بنآ خداوند(ج) وعده شناسایی آنها را داده است و هیچ زمانی منافقین نزد خداوند تسلطی نخواهد داشت.

005

ترجمه: منافقان همانها هستند که پیوسته انتظار می‌کشند و مراقب شما هستند؛ اگر فتح و پیروزی نصیب شما گردد، می‌گویند: مگر ما با شما نبودیم؟ (پس ما نیز در افتخارات و غنایم شریکیم!) «و اگر بهره‌ای نصیب کافران گردد، به آنان می‌گویند: مگر ما شما را به مبارزه و عدم تسلیم در برابر مؤمنان، تشویق نمی‌کردیم؟ (پس با شما شریک خواهیم بود!)» خداوند در روز رستاخیز، میان شما داوری می‌کند؛ و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلّطی نداده است. (القرآن 4:141)

وعده الله(ج) از تاریکی ها به روشنی:

paradise-engineering1

کسانیکه در دنیا خوبی ها و خرابی ها را درست تشخیص داده اند کسانی هستند که از تاریکی های دنیا و آخرت در امان خواهند بود؛ کسانیکه با خداوند(ج) شریک آوردند و از الله(ج) منکر شده اند از اهالی جاویدان آتش اند.

006

ترجمه: خداوند، ولی و سرپرست کسانی است که ایمان آورده‌اند؛ آنها را از ظلمتها، به سوی نور بیرون می‌برد. (اما) کسانی که کافر شدند، اولیای آنها طاغوتها هستند؛ که آنها را از نور، به سوی ظلمتها بیرون می‌برند؛ آنها اهل آتشند و همیشه در آن خواهند ماند. (القرآن 2:257)

وعده الله(ج) برای مومنان که نه ترس و نه هراس داشته باشند:

از شاگردان صحابی بنام عبدالسلام(رض) روایت است که روزی با شاگردش نزد والی منطقه رفت و با والی سخن گفتن را شروع کرد، ابتدا آهسته آهسته سخن میگفت ولی بعدآ بلند و بلند تر و با آواز خشن و خشنتر حرف زد که حتی شاگردش از ترس کشته شدن خودش و یا استادش دستان خود را در آستین های خود فرو برده بود.

زمانیکه از مجلس خارج شدند شاگردش به عبدالسلام (رض) گفت “خوب هستی! شما را چی شده بود که این چنین با حاکم شهر با این لهجه خشن حرف میزدید؟” وی فرمود وقتیکه با او حرف میزدم بزرگی و اطمینان ایمانم بر الله سبحان و تعالی آنقدر بزرگ شده بود که حاکم ضیف تر از پشک برایم معلوم میشد.

پس ترس غریزه طبعی برای همه انسان ها است ولی زمانیکه ایمان انسان قوی و با اطمینان باشد ترس کاملا بر شما غلبه کرده نمیتواند انشاالله، و شما از هیچ عواقبی اندوهگین نمیشوید.

007

ترجمه: کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و نماز را برپا داشتند و زکات را پرداختند، اجرشان نزد پروردگارشان است؛ و نه ترسی بر آنهاست، و نه غمگین می‌شوند. (القرآن 2:277)

وعده الله بر پرداخت مکمل:

008

ترجمه: امّا آنها که ایمان آوردند، و اعمال صالح انجام دادند، خداوند پاداش آنان را بطور کامل خواهد داد؛ و خداوند، ستمکاران را دوست نمی‌دارد.» (القرآن 3:57)

وعده الله برای بخشش و مغفرت:

sadaqah

هر انسان معمولی مانند من و شما از گناه پاک و مبرا نخواهد بود؛ مگر آنانیکه از خداوند(ج) متواتر آمرزش میخواهد و نماز ادا میکنند زیرا نماز خودش دعا و آمرزش برای مسلمانان است و سبب سوختاندن گناهان ما میگردد.

009

ترجمه: خداوند، به آنها که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند، وعده آمرزش و پاداش عظیمی داده است. (القرآن 5:9)

010

ترجمه: بگو: «ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده‌اید! از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می‌آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است. (القرآن 39:53)

وعده الله بر امنیت قلبی:

tried

کسانیکه بر خداوند(ج) ایمان دارند و با وی شریک نمی آورند کسانی اند که در آرامش قلبی و روانی بسر میبرند.

011

ترجمه: (آری،) آنها که ایمان آوردند، و ایمان خود را با شرک و ستم نیالودند، ایمنی تنها از آن آنهاست؛ و آنها هدایت‌یافتگانند! (القرآن 6:82)

وعده الله(ج) بر نعمات و برکات:

کسانیکه در زندگانی دنیا کم و یا زیاد دارند همه بر اساس تقسیمات نعمات از جانب پرودگار عالمیان است. زیرا هر آنانیکه بر خداوند(ج) ایمان دارند و کار های با تقوا در پیش میگرند کسانی اند که خداوند(ج) بر آنها نعمات و برکات خویش را ارزانی میدارد.

012

ترجمه: و اگر اهل شهرها و آبادیها، ایمان می‌آوردند و تقوا پیشه می‌کردند، برکات آسمان و زمین را بر آنها می‌گشودیم؛ ولی (آنها حق را) تکذیب کردند؛ ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم. (القرآن 7:96)

وعده الله(ج) بر هدایت از جانب او:

هر کار از جانب خداوند(ج) است، ولی، انسان صاحب اختیار بوده، و خداوند(ج) نیکو کاران را هدایت میکند،و هر کار نامشروع که انسان میکند ظلم است بالای خودش. امید که در این راستا از هدایت کرده شده گان قرار بگیریم، انشاالله و جنت نصیب ما شود، انشاالله.

013 

ترجمه: (ولی) کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، پروردگارشان آنها را در پرتو ایمانشان هدایت می‌کند؛ از زیر (قصرهای) آنها در باغهای بهشت، نهرها جاری است. (القرآن 10:9)

وعده الله بر حفاظت از جانب او:

014

ترجمه: سپس (هنگام نزول بلا و مجازات،) فرستادگان خود و کسانی را که (به آنان) ایمان می‌آورند، نجات می‌دهیم و همین گونه، بر ما حق است که مؤمنان (به تو) را (نیز) رهایی بخشیم! (القرآن 10:103)

اگر الله(ج) بخواهد بنده خود را در امان داشته باشد حتی در بین بلا و آفات بنده خود را در امان نگه میدارد. چون که خداوند(ج) حضرت یونس(ع) را در سه تاریکی در امان نگهداشت.

تاریکی شکم ماهی

تاریکی شب

تارکی بحر

زمانیکه یونس(ع) خداوند(ج) را در شکم ماهی به بزرگی یاد کرد، خداوند(ج) وی را از تاریکی های متراکم بیرون آورد.

015

ترجمه: و ذاالنون ( یونس‌) را در آن هنگام که خشمگین (از میان قوم خود) رفت؛ و چنین می‌پنداشت که ما بر او تنگ نخواهیم گرفت؛ (امّا موقعی که در کام نهنگ فرو رفت) در آن ظلمتها صدا زد: (خداوندا!) جز تو معبودی نیست! منزّهی تو! من از ستمکاران بودم! (القرآن 21:87)

016

ترجمه: ما دعای او را به اجابت رساندیم؛ و از آن اندوه نجاتش بخشیدیم؛ و این گونه مؤمنان را نجات می‌دهیم! (القرآن 21:88)

وعده برای پرهیزگاران:

017

ترجمه: آنها که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، پاکیزه‌ترین (زندگی) نصیبشان است؛ و بهترین سرانجامها! (القرآن 13:29)

زمانیکه موسی(ع) برای مردم خود میگوید.

018

ترجمه: موسی به قوم خود گفت: «از خدا یاری جویید، و استقامت پیشه کنید، که زمین از آن خداست، و آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد، واگذار می‌کند؛ و سرانجام (نیک) برای پرهیزکاران است!» (القرآن 7:128)

وعده قوت و استقامت از جانب او:

کسانیکه در راه خداوند(ج) کار میکنند و خدمت دین مبین اسلام را تا اندازه قدرت خود انجام میدهند از جانب وی استقامت و استواری داده میشوند.

019

ترجمه: خداوند کسانی را که ایمان آوردند، به خاطر گفتار و اعتقاد ثابتشان، استوار می‌دارد؛ هم در این جهان، و هم در سرای دیگر! و ستمگران را گمراه می‌سازد، (و لطف خود را از آنها برمی‌گیرد)؛ خداوند هر کار را بخواهد (و مصلحت بداند) انجام می‌دهد! (القرآن 14:27)

وعده حفاظت از شیطان:

کسانیکه بر خداوند(ج) ایمان دارند و در هر کار بر وی توکل میکنند؛ شیطان بر آنها تسلط پیدا کرده نمیتواند، چون وعده خداوند(ج) برحق است و میفرماید.

020

ترجمه: چرا که او(شیطان) بر کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشان توکّل می‌کنند، تسلّطی ندارد. (القرآن 16:99)

وعده بر نتیجه گیری هر کار نیک و درست:

021

ترجمه: مسلّماً کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، ما پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهیم کرد! (القرآن 18:30)

وعده بر دوست داشتن پرهیزگاران:

tumblr_nno0g8aivO1u6yq4xo1_1280

خداوند(ج) برای کسانیکه پرهیزگاران اند وعده دوستی داده میفرماید.

022

ترجمه: مسلّماً کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند، خداوند رحمان محبّتی برای آنان در دلها قرار می‌دهد! (القرآن 19:96)

وعده دوری شیطان از پرهیزگاران:

خداوند(ج) وعده داده است که پرهیزگاران را ملوث به فتنه شیطان نمیسازد؛ مسلمآ که وعده خداوند(ج) بر حق است.

023

ترجمه: و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند، گناهان آنان را می‌پوشانیم (و می‌بخشیم) و آنان را به بهترین اعمالی که انجام می‌دادند پاداش می‌دهیم. (القرآن 29:7)

وعده بر موفقیت و پیروزی:

024

ترجمه: ما به یقین پیامبران خود و کسانی را که ایمان آورده‌اند، در زندگی دنیا و (در آخرت) روزی که گواهان به پا می‌خیزند یاری می‌دهیم! (القرآن 40:51)

خداوند(ج) برای یاری برای مومنان میفرماید.

025

ترجمه: و پیش از تو پیامبرانی را بسوی قومشان فرستادیم؛ آنها با دلایل روشن به سراغ قوم خود رفتند، ولی (هنگامی که اندرزها سودی نداد) از مجرمان انتقام گرفتیم (و مؤمنان را یاری کردیم)؛ و یاری مؤمنان، همواره حقّی است بر عهده ما! (القرآن 30:47)

وعده بر مهربانی از جانب او:

یکی از بهترین نعمات خداوند(ج) رحمت او میباشد که نصیب کسانیکه اعمال نیکو انجام میدهند میگردد.

026

ترجمه: امّا کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، پروردگارشان آنها را در رحمت خود وارد می‌کند؛ این همان پیروزی بزرگ است! (القرآن 45:30)

وعده بر دوستی و حفاظت از جانب او:

027

 

 

 

 

 

ترجمه: سزاوارترین مردم به ابراهیم، آنها هستند که از او پیروی کردند، و (در زمان و عصر او، به مکتب او وفادار بودند؛ همچنین) این پیامبر و کسانی که (به او) ایمان آورده‌اند (از همه سزاوارترند)؛ و خداوند، ولیّ و سرپرست مؤمنان است. (القرآن 3:68)

وعده بر فضل:

فضل و کرم از جانب خداوند(ج) نصیب کسانی میگردد که در فکر مهربانی با دیگران هستند، در فکر آسان گرفتن بر زیردستان هستند، در فکر اتحاد و اتفاق در میان مسلمین هستند، در فکر خاموش کردن آتش تفرقه میان مسلمین هستند و نه در فکر دنیا، زیرا خداوند(ج) میفرماید.

028

ترجمه: خداوند، وعده خود را به شما، (در باره پیروزی بر دشمن در احد،) تحقق بخشید؛ در آن هنگام (که در آغاز جنگ،) دشمنان را به فرمان او، به قتل می‌رساندید؛ (و این پیروزی ادامه داشت) تا اینکه سست شدید؛ و (بر سر رهاکردن سنگرها،) در کار خود به نزاع پرداختید؛ و بعد از آن که آنچه را دوست می‌داشتید (از غلبه بر دشمن) به شما نشان داد، نافرمانی کردید. بعضی از شما، خواهان دنیا بودند؛ و بعضی خواهان آخرت. سپس خداوند شما را از آنان منصرف ساخت؛ (و پیروزی شما به شکست انجامید؛) تا شما را آزمایش کند. و او شما را بخشید؛ و خداوند نسبت به مؤمنان، فضل و بخشش دارد. (القرآن 3:152)

وعده با کسانیکه ایمان دارند:

انسان تا زمانیکه بر خداوند(ج) ایمان و توکل داشته باشد به همان اندازه مورد حمایت و سرپرستی خداوند(ج) قرار میگیرد. اگر با داشتن ایمان بر خداوند(ج) در فکر پیروزی و موفقیت دنیا و آخرت باشد خداوند(ج) آنرا به شما افزونی میبخشد؛ در غیر آن برعکس خواهد بود زیرا واضحآ میفرماید.

029

ترجمه: اگر شما فتح و پیروزی می‌خواهید، پیروزی به سراغ شما آمد! و اگر (از مخالفت) خودداری کنید، برای شما بهتر است! و اگر بازگردید، ما هم باز خواهیم گشت؛ و جمعیت شما هر چند زیاد باشد، شما را (از یاری خدا) بی‌نیاز نخواهد کرد؛ و خداوند با مؤمنان است! (القرآن 8:19)

وعده روشنی بزرگ:

برای مسلمانان بهترین روشنی و موفقیت، گرفتن نتایج اعمال ایشان در روز آخرت بدست راست است، زیرا گرفتن نتایج با دست راست روشنی دهنده داخل شدن در بهشت است.

030

ترجمه: (این پاداش بزرگ) در روزی است که مردان و زنان باایمان را می‌نگری که نورشان پیش‌رو و در سمت راستشان بسرعت حرکت می‌کند (و به آنها می‌گویند:) بشارت باد بر شما امروز به باغهایی از بهشت که نهرها زیر (درختان) آن جاری است؛ جاودانه در آن خواهید ماند! و این همان رستگاری بزرگ است!

(القرآن 57:12)

وعده جنت:

031

ترجمه: به کسانی که ایمان آورده، و کارهای شایسته انجام داده‌اند، بشارت ده که باغهایی از بهشت برای آنهاست که نهرها از زیر درختانش جاریست. هر زمان که میوه‌ای از آن، به آنان داده شود، می‌گویند: «این همان است که قبلا به ما روزی داده شده بود. (ولی اینها چقدر از آنها بهتر و عالیتر است.)» و میوه‌هایی که برای آنها آورده می‌شود، همه (از نظر خوبی و زیبایی) یکسانند. و برای آنان همسرانی پاک و پاکیزه است، و جاودانه در آن خواهند بود. (القرآن 2:25)

ماخذ: گرفته شده از درس های امام انور الاولکی.

در بارۀ نویسنده

نیکمل مزاری

انجنیر نیکمل مزاری فارغ انجنیری پوهنتون کابل با اشتراک در بالا تر از سی کنفرانس در سراسر دنیا، اروپا امریکا و آسیا.

پاسخی بگذارید