اسلامی متفرقه

شق القمر ازنگاه دین، تاریخ و ساینس

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

حضرت محمد(ص) چندین معجزه را در جریان زندگی خود انجام داده بود. از جمله معجزات مشهور آنحضرت(ص) خود قرآن به حیث یک معجزه و شق القمر است. معجزه شق القمر در کتاب و روایات زیاد اسلامی آمده است. از جمله، کتاب اسباب نزول نظر به احادیث در باره شق القمر از “عبدالله بن عباس، انس بن ملک، عبدالله بن مسعود و صحابه های دیگر”(رض) این حادثه را بیان کرده است:

مشرکین مکه به آنحضرت(ص) گفتند؛ اگر راستی پیغمبر خدا هستی پس مهتاب را از هم جدا کن تا ما متیقن شده و ایمان بیاوریم، آن شب هم یک شب مهتابی بود که مهتاب بشکل کامل معلوم میشد. حضرت محمد(ص) دعا کرد و الله(ج) به اشاره آنحضرت(ص) مهتاب را از هم جدا کرد.

آن مردم گفتند که حضرت محمد(ص) جادو کرده است و اگر این جادو باشد پس بالای تمام مردم نمیتواند باشد، بنآ، ابو جهل گفت: ” منتظر البدیه (یکی از قبایل آنوقت) میباشیم، اگر آنها این حادثه را دیده باشند پس درست است و اگرنه جادو میباشد.” زمانیکه مردم البدیه گفتند که آنها هم این حادثه را دیده اند، مشرکین بازهم ایمان نیاوردند و آنحضرت(ص) را جادوگر بزرگ خطاب کردند. و خداوند(ج) این آیت را نازل کرد.

Untitled2

ترجمه: نزديك شد قيامت و از هم شكافت ماه

این حادثه از نگاه دینی به حد کافی برررسی شده است، بنآ، من میخواهم از نگاه تاریخی، کتابهای غیر اسلامی و ساینسی آنرا بررسی کنم.

کتاب های دینی:

1. این معجزه در هند نیز دیده شده بود چنانچه ابن کثیر در کتاب البدایه ولنهایه جلد دوم، بخش سوم صفحه 116 آنرا بیان کرده است.

2. این معجزه در انجیل نیز ذکر شده است: و بعدآ مهتاب مبهوت شود، و آفتاب شرمنده شود (انجیل، وصیت نامه قدیمی، عیسایاه 24:23)

3. کتاب هندو ها: این معجزه درکتاب بنام “کلکی پورانا” نیز پیش بینی شده است و گفته شده است که “کلکی” مهتاب را از هم جدا خواهد کرد.

زمانیکه این معجزه توسط حضرت محمد(ص) صورت گرفت توسط “چیرمان پیرومال” شاه “کیرلا” دیده شد که بعدآ به اسلام گرویده و اولین هندوستانی بود که به اسلام مشرف گردید. همچنان در کتاب “بوشیا پورانا” نیز آمده و نام محمد(ص) نیز در این کتاب ذکر شده است؛ “محمد برای راجا بوج پدیدار خواهد شد و به کمک ایشور (خدا) دین راستین را خواهد آورد”. زمانیکه این حادثه صورت گرفت راجا بوج شاه “مدیا پردیش” آنرا از قصر خود دیده و بعد از خبر شدن اینکه توسط حضرت محمد(ص) صورت گرفته است به اسلام گروید و دومین مرد مسلمان هندوستان شناخته شد.

تاریخی:

1. هندوستان

“چکروتی فرماس” آخرین امپراطور “چیرا” که مشهور به چیرمان پیرومال بود اولین شخص است که در هند مسلمان شد. دیدن شق القمر توسط این شخص در یکی از کتاب های تاریخ که در دفتر کتابخانه هندوستان تحت نمبر مشخصه 2807، 152-173 در لندن فعلآ هم موجود است، ذکر شده است. ” یک گروپ از تجاران مسلمان از راه هند به چین سفر میکردند که با یکی از شاهان برخورده و داستان اسلام و شق القمر را به این شاه بیان کردند و این شاه بعد از شنیدن داستان برای آنها گفت که این حادثه را به چشمان خویش دیده و همراه با این تجاران نزد آنحضرت(ص) سفر کرد و وقت آنجا رسید اسلام را قبول کرد که آنحضرت(ص) نام وی را تاج الدین گذاشت.” مسجد چیرامان که فعلآ هم در کیرلا-هندوستان به همین نام وجود دارد، اولین مسجد در هنوستان بود وداستان او نیز در این مسجد نوشته شده است.

Cheraman_Juma_Masjid

راجا بوج دومین شخص بود که در هندوستان مسلمان شد. شهر بوج هنوز هم در کچ گجرات وجود دارد. زمانیکه او حادثه شق القمر را دید ازین ترسید که دنیا به آخر رسیده است و تمام “پندت” های دربار خویش را خواست تا در این باره برایش معلومات ارایه کنند. بعد از خواندن کتابهای مربوط هندوها آنها برایش گفتن که این نشانه آخرین پیفمبر بنام محمد است که در دشت های عرب میاید و بهترین پیغمبر دنیا میباشد. بعدآ او آگاه شد که محمد(ص) در عرب آمده و شق القمر نیز معجزه او است. با تمام وزیران خود نزد آنحضرت(ص) با تحفه های دست داشته ای خویش آمد و اسلام را پذیرفت که آنحضرت(ص) نام وی را عبدالله گذاشت. بعد از برگشت فامیل و دوستانش او را نپذیرفتند و او تمام عمر خود را به عبادت الله(ج) پرداخت. آرامگاه عبدالله هنوز هم در این شهر وجود دارد.

Jahaz_Mahal_Mandu

2. چین

این حادثه توسط ستاره شناسان چینی نیز دیده شده است. این حادث در زمان “سون وو کونگ” شاه چینی دیده شد که سبب تغیرات در جنتری های چینی شد. ستاره شناسان چینایی گفتند همان سال پنج روز طویلتر از سالهای عادی بود چون مهتاب مراحل دورانی خود را دوباره سازمان دهی کرد. همچنان چینایی ها یک جشنواره دارند که پیدایش آن بر میگردد به همان زمان و در این جشنواره که بنام جشنواره کیک مهتاب است مردم کیک ها را دو نیم کرده و در نور مهتاب آنرا میخورند.

MOON CAKE

3. فارس

این حادثه در فارس نیز دیده شده بود که در کتاب فالنامه از آن ذکر شده است.

moon-split-NASA

ساینسی:

اولین بار دو صد سال قبل خط های (جوی مانند) در سطح مهتاب توسط یک تلسکوپ کوچک دیده شد. بعد از دیدن عکس ها و مطالعات، این خط ها به سه دسته تقسیم شده اند؛ خط های موجی که دارای خم و پیچ ها هستند، خط های قوسی که شکل های قوس را دارا میباشند و خط های مستقیم که به طول صد ها کیلومتر هستند. خط های موجی وقوسی مهتاب نظر به شبکه فضایی ناسا توسط انفجار ها و لاوا بوجود آمده اند، در حالیکه، در باره خط های مستقیم و طولانی تحقیقات هنوز جریان دارد.

در سال 1967 عکس های بسیار زیاد توسط ناسا گرفته شد که نشان دهنده شکاف عجیبی به طول 240 کیلومتر و عرض هشت کیلومتر در سطح مهتاب است. لبه های این شکاف نشان میدهد که این شکاف نظر به حوادث جیولوجیکی بوجود نیامده بلکه، اینطور معلوم میشود که توسط کدام سلاح خطرناک بوجود آمده باشد، درحالیکه، ناسا موفق به پیداکردن سبب اصلی این شکافها و خطهای جوی مانند در سطح مهتاب نشده اند ولی ساینس دانان جهان اسلام میگویند این ها به سبب حادثه شق القمر بوجود آمده اند.

tnnudbnaijlynehfyjh4

تحقیقات اخیر ساینسی نشان میدهد که این معجزه یعنی شق القمر صورت گرفته است. نظر به گذارش های ساینس دانان از سراسر جهان با دیدن عکس های که بعد از سال 1960 از مهتاب گرفته شده است کاملآ نشان دهنده این است که مهتاب در طول عمر جیولوجیکی اش دو نصف شده است، اما، این ساینس دانان موفق به این نشده اند که علت ساینسی این نیم شدن مهتاب را واضح سازند. بسیاری از علمای جیولوجی میگویند نظر به ساینس این که مهتا دو نصف شده و دوباره یکجا شود ناممکن است. در یکی از برنامه بی بی سی تحت عنوان “آیا برنامه ناسا برای مطالعه مهتاب ارزشش را داشت” که در آن سه فضانورد امریکایی اشتراک کرده بودند آشکار شد که امریکا صد هزار ملیون دالر را بالای پروژه مهتاب مصرف کرد و تنها نتیجه این پروژه این بود که لایه های مواد مهتاب نشان میدهند که مهتاب از هم جدا شده و دوباره یکجا شده است. با دیدن عکس های مهتاب جیولوجیست ها یگانه جواب که دارند همانا شق القمر است.

اگر میخواهید موضوعات جالب مارا بخوانید از صفحه انترنتی ما همیشه دیدن کرده و صفحه فیسبوک مارا لایک بزنید.

منبع:

کتاب شق القمر

گوگل: عبارت ذیل

[Source: Crack on moon confirms Prophet Muhammad (s) had split it, Mohamed Ali, New York, United States]

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

تبصره ها

 • Zaheb sahib
  Excellent topics are covered in your site. They are informative and very well written. I enjoy reading it. Please keep the good work up

  With regards,

  Sidiq

 • من حدس میزنم شما قران رو نخوندید. چون در چندین جای قران نوشته شده که تنها معجزه محمد قران است. و حتی مفصل در این مورد توضیح داده شده. مثلا اینکه خداوند چون به موسی معجزه داد و مردم قبول نکردند برای همین به محمد معجزه نداده. و توضیحات دیگری که توصیه میکنم به شما که عوض وقت گذاشتن به موارد غیر مستند به مستندترین کتاب مسلمین که مستقیما توسط الله وحی شده مراجعه کنید.

  • جواب من به ( انسان )
   فکر میکنم جناب شما قرآن را درست نخواندید زیرا بدون معلومات نقد میفرمایید اگر فکر شما شده باشد در همین مقاله در چند سطر اول به آیه اول سوره قمر اشاره شده است که خود بیانگر درستی این معجزه است. لطفا معلومات خویش را تکمیل نموده و سپس به نقد دیگران بپردازید.

پاسخی بگذارید