اسلامی سیاست های جرمی

جنگ جهانی و پیش بینی های اسلام

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

جنگ بزرگ یا جنگ همه جنگ ها که در اسلام بنام ملحمه یاد شده و در مسیحیت بنام آرم گدان (Armageddon) و سیکیولر ها آنرا جنگ جهانی سوم میگویند، عبارت از جنگ است که بیشتر نفوس جهان در آن از بین خواهد رفت. حضرت محمد (ص) پیغمبر آخر زمان تمام مراحل آنرا برای امت مسلمان تشریح نموده است، که هر مسلمان علایم آنرا در جهان امروزی میبیند.

حضرت محمد (ص) میفرماید وقتی بیت المقدس در حالت آبادی و سرسبزی شود زمانی است که مدینه در حالت ویرانی میرود، حالت ویرانی مدینه زمانیست که جنگ بزرگ (ملحمه) اتفاق می افتد و شروع جنگ بزرگ سبب فتح کانستنتینو پول (استانبول) تو سط نیروهای اسلامی میشود و فتح استانبول زمانیست که دجال ظهور میکند. و آنحضرت (ص) دستانش را بالای شانه ها ابن جابل (رض) گذاشت و گفت و این یک حقیقت است مانند حقیقت بودن و نشستن تو در اینجا.
سنن ابوداود حدیث 4294

Jerusalem

نظر به حدیث فوق، ما گفته میتوانیم که چقدر به این جنگ نزدیک هستیم. ما میدانیم که یهودیان تا دو هزار سال از بیت المقدس کشیده شده بودند، تا اینکه بعد از جنگ جهانی دوم این سرزمین برای یهودی ها آزاد شد که در مقاله یاجوج ماجوج ما این مسئِله را با جزیات آن تشریح کردیم. بعد از چندین سال که بیت المقدس برای یهودیان آزاد شد، و این سرزمین در اوج آبادی و سرسبزی خود میباشد. حال نوبت پیش بینی دیگر آن حضرت (ص) است که مدینه به ویرانی بکشد. خوب گروه داعش (ISIS) را همه ما میشناسیم و میدانیم که توسط امریکا و اسراییل به کمک دولت عربستا سعودی بوجود آمده است. عربستان سعودی برای از بین بردن دولت های همسایه خویش که دشمن نظام فعلی عربستان است در بوجودر آوردن این گروه با اسراییل و امریکا که قرآن پاک به سراحت ازین کار نهی نموده است کمک کرد، ولی چون دولت عربستان در کار های سیاسی خویش مانند همه دولت های اسلامی به قرآن و اسلام مراجعه نمیکند فکر کرد که اسراییل واقعیآّ دوست عربستان است، در حالیکه، اسراییل تحت فرمان دجال و یاجوج و ماجوج در فکر از بین بردن تمام ممالک اسلامی و دین اسلام است. حال گروه داعش با قدرت زیاد که دارد به فکر تصرف و بی امنی در عربستان سعودی هست و حادثات اخیر کاملآِّ این موضوع را ثابت میکند. همچنان بعد از وفات پادشاه عربستان عبدالله بن عبدالعزیزاختلافات در خانواده شاهی عربستان زیاد شده و دست های بیگانه نیز درین خانواده کار میکند. اختلافات خانواد گی، اختلافات مذهبی (شیعه، سنی و وهابی)، جنگ با یمن عربستان سعودی را در حالت بد قرار داده است، و حامیان غربی اش نیز دست از حمایت ازین کشور را آهسته آهسته کم میکنند و دیری نخواهد بود که عربستان سعودی مانند کشور های دیگر عربی شاهد ویرانی باشد. وقتی دیدید که در عربستان سعودی کشمکش ها شروع شد منتظر ملحمه یا جنگ جهانی باشید و خودرا آماده برای آمدن حضرت امام مهدی و حضرت عیسی (ع) کنید.

در حدیث دیگر آمده است: وقت بین ملحمه یا جنگ بزرگ و فتح استانبول شش سال خواهد بود و دجال در سال هفتم آن ظهور خواهد کرد.
صحیح بخاری و صحیح مسلم

و در حدیث دیگر آمده است که : قیامت تا آن وقت نخواهد آمد تا وقت که دریا ی فرات خشک نشود و از تحت آن کوه طلا ظاهر شود که مردم برای بدست آوردن طلا خواهند جنگید. 99 از هر یک 100 این مردم کشته خواهند شد و هریکی از اینها خواهند گفت که من یکی از نجات یافته گان خواهم بود.
صحیح بخاری و صحیح مسلم

ازین احادیث ما میدانیم که جنگ جهانی سوم بر سر کوه طلا که تحت دریای فرات قرار دارد جنگیده خواهد شد. این طلا را علمای اسلام نظر به درک خویش تشریح کرده اند. بعضی علما میگویند که مقصد از کوه طلا ارزش آنست و منابع نفتی در امتداد این دریا ارزش کوه طلا را دارد. و نظریه دیگر اینست که در زیر آب های این دریا شهر های بسیار باستانی و جوددارد که شامل گنجینه های عظیم میباشد. حال ما میبینیم که بسیاری از کشور ها در جنگ های عراق و سوریه دست دارند و بالای این کوه طلا میجنگند که بزودی این جنگ به جنگ اتومی مبدل خواهد شد، چون، 99 از هر یک صد جنگنده تنها از طریق جنگ اتومی از بین رفته میتواند.
این دریا قسمت کم آن در ترکیه بوده و از عراق و سوریه عبور میکند.
euphrates-tigris-valley-map
نظر به احادیث و علامات آخر زمان ما میدانیم که این جنگ بسیار نزدیک میباشد. باید برای آن آماده گی بگیریم که در مقالات بعدی ما در این باره معلومات بیشتر ارایه خواهیم کرد.
اگر میخواهید موضوعات جالب مارا بخوانید از صفحه انترنتی ما همیشه دیدن کرده و صفحه فیسبوک مارا لایک بزنید.

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

تبصره ها

پاسخی بگذارید