اسلامی

دجال کیست

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

همه مسلمانان در باره دجال چیز های شنیده اند ولی تصویر که بیشتر مسلمانان از دجال در ذهن دارند اکثرآّ غلط بوده و او را یک موجود غیر عادی فکر میکنند. ولی دجال یک انسان بوده که در احادیث اورا حضرت محمد(ص) تشریح کرده که او یک یهود بوده که قد کوتاه موهای چنگ چنگ داشته سخن رانی هایش بسیار جذاب بوده و به یک چشم میبیند. نظر به حدیث حضرت محمد (ص) تمام پیغمبران مردم را از فتنه دجال آگاه ساخته است. در مسیحیت و دین یهودی اورا بنام (ANTI-CHRIST) یا مسیح دروغین میشناسند.
دجال از کلمه دجله گرفته شده و به معنی فریب میباشد پس او یک فریب دهنده بزرگ میباشد که چهل روز در این دنیا زندگی نموده که یک روز آن مانند یک سال، یک روز آن مانند یک ماه، یک روز آن مانند یک هفته و سی وهفت روز دیگر آن مانند روز های عادی ما و شما. خوب روز و سال در جهان مادی ما تعریف خاص خود را دارد ولی خداوند (ج) برای ما هفت طبقه آسمان را گفته پس هفت سیستم زمانی نزد خداوند (ج) وجود دارد و ما دجال را در سی و هفت روز که در سیستم زمانی ما زندگی میکند دیده میتوانیم. علمای اسلام درین سه روز که در سیستم زمانی ما نیست اختلاف نظر دارند بعضی میگویند که روز اول مانند سال؛ آن بود که انگلند ابر قدرت دنیا بود روز دوم؛ حال است که امریکا ابر قدرت دنیا است و روز سوم اسراییل ابر قدرت دنیا میشود که آماده گی برای آن در حال عمل است.
یکی از مسایل عمده دیگر اینست که دجال به یک چشم میبیند. هر انسان هم تو سط چشم میبیند و هم تو سط قلب مثلآِّ اگر شما میخواهید که به یکی صدقه بدهید و یک ناشناس میاید و میگوید به این شخص صدقه ندهید چون ضرورت مند نیست ولی باز هم قلب شما میگوید نه این شخص ضرورت مند است پس شما هم به چشم های فزیکی خود دیدید و هم به چشم قلبی تان. پس دجال میتواند از نگاه فزیکی یک چشمه باشد و هم میتواند هر دو چشمش سالم بوده و چشم قلبی اش نابینا باشد و حقیقت خداوند را درک نکند. و همچنان در احادیث آمده است که در پیشانی دجال کافر نوشته است که تنها مسلمانان واقعی آنرا دیده میتواند. حال سوال اینجا است که اگر این نوشته به شکل فزیکی آن باشد هم مسلمانان هم کافران آنرا میبینند پس بسیار امکان دارد که این نوشته به شکل فزیکی آن نبوده ومسلمانان باید دنبال نشانه ها آن بگردند. در حال حاضر آماده گی ها برای رسیدن دجال به اوج خود رسیده و در هر گوشه و کنار نشانه ها او دیده میشود.
آیا تا به حال متوجه شده اید که که نشانه یا لوگوهای یک چشم در چهار اطراف ما جقدر زیاد شده. نشانه های مهم پیروان دجال برای آمدن دجال استفاده کرده و وفاداری خویش را به وی نشان میدهند هرم و یک چشم و نور بالای آن میباشد است. چشم نشانه ای یک چشم دجال بوده که میخواهد نشان دهد که همه مارا توسط سیستم که ایجاد کرده میبیند، هرم نشان دهنده این است که او در راّس قدرت قرا دارد و نور نشانه اینست که او مارا به سوی نور دعوت میکند که البته این نور شیطانی است.
Untitled-1

اردوی اسراییل و یکی از بزگترین کمپنی های تولید اصلحه آن کشور که فیر KFIR نام دارد.

KFIR
حال سوال اینجاست که چرا دجال توسط پیروان خود این نشانه های خویش را برای ما نشان میدهد چون او میخواهد انسان ها را آماده کند تا رسیدن او را قبول کنند و طوری که در رسانه های شیطانی و تاثیر آن بالای ما تشریح شد او ذهن های ناخود آگاه مان را آماده قبول کردن خود به حیث عیسی مسیح بودن خود میکند چون وقتی او می آید خود را عیسی مسیح گفته و اکثر مردم از او پیروی میکنند. فتنه و فریب دجال بزرگ ترین فتنه در تاریخ بشریت بوده که حتی علمای بزرگ اسلام نیز درین فتنه دچار شده و قوانین غیر اسلامی را در کشورهای اسلامی پذیرفته اند. این فتنه روزانه توسط رسانه های شیطانی برای ما تبلیغ شده که بشریت و مسلمانان را در حالت مغشوش قرار داده است و نمیتوانند تصمیم بگیرند که درست چی است و غلط چی است.
دجال چطور به پیروان خود دستور میدهد: این سوال است که در ذهن هر انسان خطور میکند که وقتی دجال در سیستم زمانی ما وجودندارد و ما اورا دیده نمیتوانیم پس هیچ انسان اورا دیده نمیتواند پس چطور پیروان وی برای تطبیق اجندای وی ازو دستور میگیرند که جواب این سوال در سوره الناس قرآن پاک آمده است.
بگو من پناه می جویم به پروردگار آدمیان (1) پادشاه آدمیان (2) الله یکتا معبود آدمیان (3) از شر و وسوسه شیطان (4) آن شیطان که وسوسه و اندیشه بد افگند در دل مردمان (5) چه آن شیطان از جنس جنّ باشد و یا انسان (6)
ازین سوره واضح میشود که شیطان توسط انسان و جنیات برای انسان ها وسوسه میکند و دجال نیز توسط جنیات (که توسط ما دیده نمیشوند و در سیستم فزیکی انسانی وجود ندارند) با این پیروان خویش در ارتباط بوده و پیام های خویش را به آنها میرسانند.
در مقالات آینده در باره اینکه پیروان دجال کی ها هستند، فتنه های فعلی وی و پلان های آینده وی مقالات خواهم نوشت منتظر باشید. اگر میخواهید موضوعات جالب مارا بخوانید از صفحه انترنتی ما همیشه دیدن کرده و صفحه فیسبوک مارا لایک بزنید.

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

تبصره ها

پاسخی بگذارید