اسلامی سیاست های جرمی متفرقه

ملل متحد ستون فقرات اسراییل

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

ملل متحد بزرگ ترین حامی اسراییل بوده که بعد از جنگ جهانی دوم هردو تقریبآّ همزمان تشکیل شدند. طوری که ما حال در باره شیطان پرستان میدانیم که یک گروه بسیار ثروتمند و قدرتمند بوده و میخواهند به نمایندگی دجال دنیا را برای آمدن او آماده کنند و طوری که از احادیث میدانیم دجال خودرا از بیت المقدس عیسی مسیح معرفی خواهد کرد و یهودی ها حامیان او خواهند بود. این مردم که با لباس یهودیت شیطان را پرستش نموده و بیت امقدس را از مسلمانان تصرف نموده و برای یهودی های که رهبران آنها شیطان پرستان هستند تسلیم دادند. اجندای بزرگ اینها کم نمودن بیشتر نفوذ جهان و تشکیل یک حکومت جهانی که بنام نظم جدید جهانی (New World Order) میباشد که تحت سلطه دجال خواهد بود و یکی از عوامل که اسراییل اینقدر قدرتمند مانده ملل متحد است که تو سط این شیطان پرستان بوجود آمده است. چنانچه رییس ابتکار جهانی ملل متحد دوید سپنگلر (David Spangler) میگوید: هیچ کس نمیتواند شامل نظم جدید جهانی (New World Order) شود مگر اینکه پرستش شیطان را قبول نکند و هیچ کس به عصر جدید نخواهد رفت تا اینکه ابتکار شیطانی را به عمل نیگیرد.
از بدوی تاسیس تا حال ملل متحد به نمایندگی اسراییل تمام اجنداهای شیطانی اسراییل را تطبیق نموده و ممالک اسلامی عضو ملل متحد نیز احکام خداوندی را زیر پانموده و مطابق اجنداهای شیطانی ملل متحد را در امورات کشورهای خود عمل مینمایند. یکی ازین عملکردها ساختن بمب اتومی است که کشورهای اسلامی حق این را ندارند که صلاح های کشتار جمعی داشته باشند و کشور های دیگر مانند اسراییل ازین حق کاملآِّ برخوردار میباشند. روسای جمهور و دولت مندان کشور های اسلامی که این معاهده را امضا کرده اند و احکام ملل متحد را که مقصد آن ضعیف ساختن کشور های اسلامی است را عملی میکنند در مقابل خداوند برای خیانت که به اسلام و مسلمین نموده اند جواب گو خواهند بود.
هر کشور اسلامی که میخواهد از نگاه اقتصادی و یا نظامی قدرت مند شده و از امورات بی دینی ملل متحد و غرب سر پیچی میکنند شامل لیست سیاه این سازمان شیطانی شده و توطیّه ها برای از بین بردن آنان ساخته میشود. عراق که ظاهرآّ صلاح های کشتار جمعی داشت که هر گز پیدا نشد توسط شورای امنیت این سازمان تصمیم حمله بر آن کشور گرفته شد ولی اسراییل که هر نوع صلاح کشتار جمعی را دارا میباشد توسط این سازمان تقدیر شده و بزرگ ترین کشور که در آن آزادی بیان است نام گذاری میشود در حال که هزاران فلسطینی بیگناه در زندان های این کشور صرف بخاطر اینکه به علیه تسخیر غیر قانونی اسراییل صحبت میکردند زندانی هستند. ایران، سوریه، لیبیا و غیره مثال های دیگر این عملکرد های ملل متحد هستند.
این سازمان که ظاهرآّ خدمات بشر دوستانه را ارایه نموده و میخواهد از مرگ و کشتار انسانی جلوگیری کند در بسیاری اوقات از انسان بودن مسلمانان انکار مینماید و اگر چنین نباشد، چرا هیچ عکس العمل در مقابل قتل عام مسلمانان در میانمار و برما نشان نمیدهد، چرا قتل عام فلسطینی ها را تو سط اسراییل نادیده گرفته و گروه حماس که به علیه این ظلم بر میخیزد را تروریست مینامد و چرا از قتل غیر نظامیان توسط نیروهای امریکایی در تمام جهان صرف نظر میکند و حال یک بار فکر کنید که اگر یکی ازین کار ها را مسلمانان در مقابل ادیان دیگر و یا کشورهای دیگر کنند چی میشود و عکس العمل این سازمان شیطانی چی خواهد بود.

Untitled-1

توسط معاهده ملل متحد کشور اسراییل به شکل غیر قانونی در سال 1947 تشکیل شد که در آن معاهده سرحدات آن کاملآِّ مشخص شده بود ولی اسراییل در با موجودیت حمایت این سازمان از آن زمان تا حال خاک فلسطین را به غارت برده و سرحدات خویش را پهن تر مینماید که فعلآّ از فلسطین جز یک خاک کوچک محاصره شده چیز دیگر باقی نمانده است و اسراییل در هر سال هزاران فلسطینی را قتل عام نموده و خاک فلسطین را شامل کشور خود میسازد که سازمان شیطانی ملل متحد کاملآ خاموش بوده و هیچ عکس العمل نشان نمیدهد.
اسراییل از بدوی پیدایش تاحال در هر مشکل بزرگ که بوده سازمان شیطانی ملل متحد او را کمک کرده و تمام ظلم های که غربیان و اسراییل بالای جهانیان و خصوصآ مسلمانان میکنند ملل متحد را بزرگترین صلاح خود قرار میدهند.

PalestineIsraelMap580

در آخر ما بنام خداوند از وسوسه های این شیطان ها پناه میجوییم چون خداوند (ج) در صوره ناس گفته است که شیطان ها توسط جنیات و شیطان پرستان و سوسه نموده و فساد میکنند. خداوند مارا از وسوسه های شیاطین توسط این پیروان شیطان و دجال نجات دهد و اینها در این اعمال خویش کامیاب نشوند.
” بگو من پناه می جویم به پروردگار آدمیان (1) پادشاه آدمیان (2) الله یکتا معبود آدمیان (3) از شر و وسوسه شیطان (4) آن شیطان که وسوسه و اندیشه بد افگند در دل مردمان (5) چه آن شیطان از جنس جنّ باشد و یا انسان (6)”
اگر میخواهید موضوعات جالب مارا بخوانید از صفحه انترنتی ما همیشه دیدن کرده و صفحه فیسبوک مارا لایک بزنید.

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

تبصره ها

  • انجنير صاحب محترم كاملا دقيق فرمودي همه اين خبيث ها يك هدف دارند كه اسلام و مسلمان را سركوپ و سرنگونً كنند ولي خداوند ج همراي دين خود و پيروان دين خود است و هميشه خواهد بود و دين و مسلمان را حفظ ميكند
    خداوند ج ما و شما را توفيق بدهد تا از اسلام عزيز دفاع كنيم

  • برای اطلاعات بیشتر کتابهای “کمیته ۳۰۰ کانون توطئه های جهانی” “شناخت استکبار جهانی” “سیاست پردازی و نیرنگ” نوشته های دکتر جان کولمن را مطالعه کنید

پاسخی بگذارید