اجتماعی سیاست های جرمی

هالیوود حادثات بزرگ جهان را پیش بینی میکند

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

سینمای هالیوود یکی از پر بیننده ترین تولید کننده گان فلم ها و کارتون های تفریحی جهان هست. این سینما که ظاهرآّ مقصد آن تجارت و خدمت برای مردم از طریق فلم های هنری و تفریحی میباشد روی دگرسکه نیز دارد. سینمای هالیود توسط شیطان پرستان و پیروان دجال کنترول شده و روزانه هزاران تصویر شیطان پرستی و بی دینی را در مغزهای ما ترزیق نموده که بعد از دیدن این تصویر هامغرهای ما آهسته آهسته به نظریات که در این تصویر ها میبینیم خود را با این نظریات عادی ساخته و آماده قبول آن میشود.

شیطا ن پرستان در فلم

این شیطان پرستان پلان های خویش را طرح ریزی کرده و قبل از اجرا توسط رسانه ها و فلم ها آن پلان ها را در مغز های ما ترزیق نموده و مارا آماده پذیرش آن پلان ها میسازد.
1. حادثه یازدهم سپتمبر را چندین سال پیش طرح ریزی نمودند و بعد آنرا در چندین فلم جا دادند و بعد آنرا عملی کردند.

پیش بینی حادثه یازدهم سپتمبر در فلم های کارتون
یازدهم سپتمبر در کارتون

پیش بینی حادثه یازدهم سپتمبر در فلم های هنری
یازدهم سپتمبر در فلم ها

2. پیش بینی ایبولا و پنتاگون در کارتونی ها
ایبولا در کارتون ها

3. طوری که اینها در اولین نوت دالر چشم دجال را نشان دادند بسیار از حوادث دیگر را نیز در نوت های دیگر نمایان ساخته اند.
url

4. حتی در کارت های بازی نیز این شیطان پرستان برای ما پیام میفرستند.
پیش بینی های قته

این فلم ها و کارتون ها سال ها قبل ازین حوادث به بازار عرضه شده بود اگر این شیطان پرستان این حوادث را پلان نکرده بودند چطور آنرا پیش بینی میکنند. آخرین پلان آن ها جنگ جهانی سوم است که بعد از آن نظر به احادیث پلان های آنها ناکام بوده و حضرت امام مهدی (ع) با همراهی حضرت عیسی (ع) تمام پلان های آنها را ناکام ساخته، ظلم این ها را نابود نموده و دنیارا بهترین مکان برای مسلمانان خواهد ساخت.

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

تبصره ها

پاسخی بگذارید