اسلامی

ده حدیث در مورد حضرت امام مهدی

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

1. حضرت امام مهدی از خانوادۀ حضرت محمد (ص) خواهد بود.

دنیا به پایان نمیرسد تا اینکه یک مرد از فامیل من که نام او همنام من باشد بر عرب حکومت نکند.

( سنن ترمذی، سنن ابوداوود؛ همچنان توسط علی (رض)، ابوسعید، ام سلمه و ابو هریره نیز روایت شده است)

2. او عدالت وبرابری را گسترش داده و ظلم وستم را ریشه کن خواهد کرد.

الله (ج) از حالت پنهان، المهدی (که) از فامیل من (میباشد) را قبل از روز قیامت بیرون خواهد آورد؛ حتی اگر یک روز از عمر این دنیا هم مانده باشد و او عدالت وبرابری را گسترش داده و ظلم وستم را ریشه کن خواهد کرد.

(مسند احمد بن حنبل)

3. حضرت امام مهدی ظهور خواهد کرد حتی اگر یک روز به قیامت مانده باشد.

اگر یک روز هم ازین دنیا باقی مانده باشد. الله (ج) آنروز را طولانی ساخته تا اینکه او (الله ج) یک مرد را از فامیل من که نام او همنام من و نام پدر او همنام پدر من بفرستد و او جهان مملو از خطاکاری و بی عدالتی را مملو از عدالت و انصاف بسازد.

(سنن ابوداود)

4. او در یک شب ظهور خواهد کرد.

مهدی موعود از فامیل من خواهد بود. پروردگار (ج) مقررات برای ظهور او را در یک شب آماده خواهد ساخت.

(سنن ابن ماجه)

5. حضرت امام مهدی از نسل فاطمه (رض) خواهد بود.

مهدی موعود از اولادۀ من، از نسل فاطمه خواهد بود.

(ابوداوود، ابن ماجه )

6. مهدی از فامیل حضرت محمد (ص) (اهل بیت) خواهد بود.

المهدی یکی از ماست و اعضای اهل بیت است.

( ابن ماجه)

7. یک اردو از شام بر علیۀ او برخواهد خیست.

بعد از مرگ یک خلیفه، بین مردم اختلافات بوجود خواهد آمد. در آن زمان شهروندان مدینه به سوی مکه فرار خواهند کرد. در مکه مردم بین مقام ابراهیم وحجرالاسود اجباراً به او (مهدی) بیعت خواهند کرد. بعد از آن یک اردوی بزرگ از از شام (سوریه) بخاطر حمله بالای او حرکت کرده و زمانیکه (این اردو) در بیدا (منطقۀ بین مکه و مدینه) برسند، زمین آنها را خواهد بلعید.

(سنن ابوداوود)

8. حضرت عیسی (ع) به امامت حضرت امام مهدی نماز ادا خواهد کرد.

گروۀ از امت من بخاطر حق تا نزدیکی قیامت خواهند جنگید، زمانیکه عیسی ابن مریم (ع) دوباره بی آید از عیسی (ع) خواهش خواهد کرد که نماز را امامت کند اما عیسی (ع) خواهد گفت: نه خیر، همانا الله (ج) از بین شما امام را بر دیگران تعیین کرده است و فضل خود را به آنها عطا کرده است.

(صحیح مسلم)

حالت شما چطور خواهد بود زمانیکه پسر مریم بر شما پائین شود (دوباره بی آید) و امام شما از بین خود شما باشد؟

(صحیح بخاری)

او یکی از ما است که عیسی ابن مریم در پشت او نماز خواهد خواند.

( الجامع الصغیر)

9. حضرت امام مهدی پیشانی گشاده و بینی کشیده دارد

مهدی ما پیشانی گشاده و بینی کشیده (بلند) خواهد داشت. او جهان مملو از ظلم و ستم را مملو از عدل و انصاف خواهد کرد. و مدت هفت سال حکومت (خلافت) خواهد کرد.

(سنن ابو داوود)

10. زمان او زمان برکت خواهد بود

در زمان آخر امت من مهدی ظهور خواهد کرد. الله (ج) برایش باران عطا خواهد کرد، زمین میوه های خود را برایش خواهد بیرون کرد، او (به همه) مقدار زیاد دارایی خواهد داد، گاو ها افزایش خواهد یافت و (حالت) امت عالی خواهد شد. او برای هفت سال حکومت خواهد کرد.

(المستدرك على الصحيحين الحاكم)

و الله (ج) بهتر میداند.

اگر در ترجمۀ احادیث اشتباه صورت گرفته باشد، خواهان بخشایش پرودگار عالمیان بوده و از خواننده گان مسلمان تقاضا میکنیم که مارا در تصحیح آن کمک کنند.

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

پاسخی بگذارید