اجتماعی اسلامی اقتصادی سیاست های جرمی

تنها در ده کشور دنیا جنگ وجود ندارد!

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

یک گزارش تکان دهندۀ توسط “انستیتوت صلح واقتصاد” نشان میدهد که تنها ده مملک جهان به صورت عملی در حالت جنگ نبوده و در آنها درگیری وجود ندارد. این گزارش که “فهرست صلح جهانی 2016″ نام گذاری شده است، نشان میدهد که تنها در کشور های بوتسوانا، چلی، کوستوریکو، جاپان، موریس، پانامه، قطر، سویزرلند، یورگوای، و ویتنام، درگیری ها وجود ندارد.

آیسلند و به تعقیب آن دنمارک، آستریا، زیلاند جدید از جمله امن ترین ممالک دنیا محسوب شده است و سوریه به تعقیب آن سودان جنوبی، عراق و افغانستان از جمله ناامن ترین ممالک جهان محسوب شده است، درحالیکه امریکا در صدوسومین کشور از نگاه امنیت درج این فهرست شده است.

اندازه گیری سطح امن و ناامن بودن کشور ها نظر به سه زمینۀ عمده محاسبه شده است: سطح امنیت وثبات در جامعه؛ میزان درگیری های داخلی و بین المللی؛ و درجۀ نظامی بودن مملکت.

اوسط سطح امنیت و ثبات تقریباً سه فیصد بدتر شده است. چون در حالیکه 77 مملکت در حالت امنیت وثبات خویش بهبود آورده اند، 85 مملکت دیگر رو به بدتر شدن رفته اند و این نشان دهندۀ آن است که جهان بصورت کل رو به بی ثباتی میرود.

نظر به این گزارش اروپا امن ترین منطقه دنیا شمرده شده در حالیکه شرق میانه و افریقای شمالی نا امن ترین منطقۀ دنیا به شمار میرود. ” یکی از عوامل عمدۀ نا امن شدن کرۀ خاکی ما نا امن شدن مناطق شرق میانه و افریقای شمالی محسوب میشود. میزان مرگ و میر در سطح دنیا به سبب درگیری ها، در طول 25 سال گذشته بی سابقه بوده و یک افزایش قابل ملاحظۀ را نشان میدهد، و تعداد بیجاشدگان آنقدر افزایش یافته است که در 60 سال گذشته میزان آن دیده نشده است. تعداد بیجا شده گان در یک دهۀ گذشته افزایش قابل ملاحظۀ داشته است که تعداد بیجا شده گان در سال 2016 به 60 ملیون انسان میرسد. در 9 کشور دنیا حد اقل 10 فیصد نفوس آنها رو به مهاجرت آورده اند، درحالیکه بیشتر از 20 فیصد نفوس سومالیا و سودان جنوبی و 60 فیصد نفوس سوریه بیخانمان شده و دست به مهاجرت زده اند.”

مطابق به این گزارش، امریکا بیشترین سطح مصارف نظامی جهان (بیشتر از 38 فیصد تمام مصارف نظامی جهان) را دارا میباشد، در حالیکه دومین قدرت جهان (چین) کمتر ار 10 فیصد مصرف مجموعی نظامی جهان را بالای قدرت نظامی اش به مصرف میرساند. از نقطه نظر نظامی سازی، نا امن ترین ممالک جهان شامل اسرائیل، روسیه، کوریای شمالی، سوریه و امریکا میباشد.

حالت جهان بصورت کل بحرانی تر شده است و تعداد قتل و کشتار ها در حال افزایش است، همزمان با حالت بحرانی دنیا مصارف نظامی جهان نیز افزایش یافته است، طوریکه 13.3 فیصد اقتصاد جهاد مختص مصارف نظامی و درگیری ها بوده که تقریباً به 13.6 تریلیون دالر میرسد. اگر این مقدار پول را به هر فرد از باشنده گان کرۀ خاکی تقسیم کنیم به هر فرد مقدار 1876 دالر امریکایی میرسد.

حضرت محمد (ص) فرموده اند:

قیامت برپا نمیشود تا اینکه افزایش زیاد در پول بوجود نیامده، فتنه ها ظاهر نشوند، و هرج افزایش نیابد. از آنحضرت (ص) سوال میشود که هرج چیست؟ آنحضرت (ص) میفرماید: قتل، قتل، قتل.

(صحیح مسلم، کتاب فتن 4:2240؛ صحیح بخاری، کتاب المناقب، 3609؛ سنن ابوداود، 4333)

امروزه رهبران مفسد، بخاطر بدست آوردن پول سبب نفاق و اختلاف بین امت اسلام شده و امت را به طرف چنان جنگ، درگیری و خونریزی سوق داده است که تمام امت در یک حالت ترس و وحشت به سر میبرند. آنحضرت (ص) گفته بود که آخر زمان شامل هرج یا کشتار گستردۀ خواهد بود. این گفتۀ آنحضرت (ص)، به حقیقت پیوسته است و امروز در هیچ کشوری این امر غیر معمول نبوده و هیچ جای در دنیا وجود ندارد که در آنجا روزانه بیگناهان به قتل نرسند.

مردم در همه جا توسط جنگ ها به قتل میرسند و حتی در کشور های که جنگ وجود ندارد بیگناهان توسط دزدان، اختطافچیان و گروه های جرمی به قتل میرسند.

الله (ج) همۀ امت را از فتنه های امروزی نجات داده و پیروزی را نزدیک ونزدیک تر بسازد.

آمین!

منبع

Click to access GPI%202016%20Report_2.pdf

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

پاسخی بگذارید