اجتماعی اسلامی سیاست های جرمی متفرقه

آمدن عیسی (ع) نزدیک هست!

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

دریای جلیل یا طبریه (بحیرۀ تیبریاس یا Sea of Galilee) بزرگترین دریاچۀ آب شیرین در فلسطین می‏باشد که حدود 21 کیلومتر طول و 13 کیلومتر عرض دارد و مساحت تقریبی آن به 166 کیلومترمربع می‏رسد که حداکثر عمق آن 43 متر است و 412 متر زیر سطح دریای آزاد قرار گرفته است. بحیرۀ مذکور تا حدودی توسط چشمه‏های زیرزمینی تغذیه می‏شود و منبع اصلی تغذیه آن رودخانه اردن میباشد که در امتداد آن از شمال به جنوب جریان دارد.

دریای جلیل یکی از مهمترین منابع آب نوشیدنی اسرائیل فعلی میباشد که خشک شدن آن در هر سه دین ابراهیمی اهمیت آخر زمانی دارد. یهودیان بدین باور هستندکه به تعقیب خشک شدن این دریاچه مسیحای یهودیت که به گفتۀ خودشان از اولادۀ داود (ع) میباشد، خواهد آمد و از بیت المقدس به جهان حکومت خواهد کرد و عیسویان بدین باور هستند که خشک شدن این دریاچه آمدن دوبارۀ عیسی (ع) را در بر خواهد داشت(1).

در احادیث شریف نیز از خشک شدن این دریاچه در آخرزمان تذکر یافته و حضرت محمد (ص) میفرمایند: …و بعداً یأجوج و مأجوج ظاهر شده و مانند امواج از هر سو خواهند تاخت و زمانیکه اولین گروۀ آن از دریای جلیل (بحیرۀ تیبریاس یا Sea of Galilee) بگذرد ازین آب مینوشند و تا زمانیکه آخرین گروه آنها از آنجا میگذرند. میگویند: زمانی در اینجا آب وجود داشت… و حضرت عیسی (ع)را محاصره خواهند کرد…(2)

این حدیث به دو نقطۀ مهم اشاره میکند: 1. یأجوج و مأجوج از این آب استفاده کرده و سبب خشک شدن دریای مذکور میشوند و 2. پی آمد خشک شدن این بحیره آمدن حضرت عیسی (ع) خواهد بود. یکی از بزرگترین منابع آبی اسرائیل دریای جلیل میباشد که از این آب بخاطر آب آشامیدنی و سرسبزی اسرائیل استفاده میشود و استفاده اسرائیل بیشتر از آن است که طبیعت بتواند آنرا دوباره تکمیل کرده و از خشک شدن آن جلوگیری شود، بناءً سطح آب این بحیره در حال پایین شدن بوده و دانشمندان هشدار میدهند که اسرائیل بزودی بنا بر خشک شدن این بحیره به بحران آبی مواجه خواهد شد. در مورد یأجوج و مأجوج متأسفانه افسانه ها و روایات ساخته گی و دروغین بسیار وجود داشته که بیشتر مسلمانان نیز متأثر از این روایات و افسانه ها بوده و گاهی آنها را موجودات بسیار کوچک، گاهی موجودات بسیار بزرگ و گاهی هم موجودات عجیب و غریب میپندارند. یأجوج و مأجوج انسانهای عادی بوده و از سایر انسانها بجز در کردار، در شکل جسمی، فزیکی و بیولوژیکی متمایز نیستند، چنانچه در حدیث به روایت ابن قتاده آمده است: یأجوج ومأجوج دوقبیلۀ از نسل یافث بن
نوح است و در روایت دیگری از ابوهریره نقل شده است که: آنها مانند انسانهای دیگر شامل نسل آدم هستند(3). ابن کثیر در کتاب مشهور خود البدایه والنهایه مینویسد: نقل قول ها در مورد اینکه یأجوج ومأجوج موجودات عجیب بسیار بلند قامت و یابسیار کوتاه قد و با انسان های عادی فرق دارند، غلط وبیدلیل بوده بلکه آنها از اولادۀ نوح (ع) بوده و اوصاف جسمانی وشکلی بنی آدم را دارا هستند(4).
اسرائیلیان امروزی که بیشتر شان یهودیان اروپایی (خزار یا خزر) که از بین کوه های قفقاز جاییکه بیشترین علمای اسلام بدین نظرهستند که سد ذوالقرنین در آن موقعیت دارد، آمده و بطور مرموز به دین یهودیت پیوسته اند، میباشندکه علمای معاصر و مردمان قرون اوسطا طوریکه در کتاب سفرنامۀ ابن فضلان ذکر شده است، آنها را یأجوج ومأجوج میدانند و امروز سبب خشک شدن دریای جلیل میشوند.

در حدیث مشهور تمیم داری (رض) نیز از خشک شدن این بحیره یاد شده است که در آن دجال در سلسلۀ سؤالات خویش از تمیم داری در بارۀ این بحیره میپرسد:  دریاچه طبریه آب دارد یا خیر؟ که پس از جواب گرفتن به سؤالات خویش میگوید: اینک من خودم را معرفی می کنم. من مسیح (دجال) هستم، و نزدیک است که به من اجازه خروج داده شود. من در زمین راه می افتم، و همه جا را می پیمایم جز مکه و طیبه (مدینه). این دو شهر بر من حرام می باشند، و بر سر هر راهی که بدان منتهی می شود، فرشته ای هست با شمشیر، و مانع از ورود من بدانجا می شود(5)! از این حدیث مشهور درک میشود که خشک شدن دریای جلیل ربط مستقیم با آمدن دجال نیز دارد.

شبکۀ خبری اسرائیلی (Breaking Israel News) به تاریخ 7 سپتمبر 2016 با نشر خبری از پیداشدن جزایر کوچک میان این بحیره خبر داده و برای اسرائیلیان مژدۀ آمدن مسیحا را میدهد. یهودیانی که مسیحای اصلی را تکذیب کرده و به صلیب کشیدند حال مژده از مسیحای دروغین برای یهودیان میدهند که مسلمانان آنرا بنام مسیح دجال میشناسند که توسط حضرت عیسی (ع) به قتل خواهد رسید. طبق این خبر سطح آب این بحیره 40 انچ پایین آمده که 15 انچ پست تر از خط قرمز میباشد و در حالیکه سبب بحران محیطی خواهد شد، آمدن مسیحا را به بار خواهد داشت(6).


خشک شدن این بحیره در حالیکه سبب افزایش فتنه های دجال در جهان میشود، روزنۀ امیدی نیز برای مسلمانان خواهد بود چون بالآخره با آمدن عیسی (ع) و حضرت امام مهدی به ظلم و استکبار اسرائیل دجالی و مزدوران غربی شان پایان داده خواهد شد و حق پیروز شده، باطل مغلوب میشود. ان شاءالله!

الله (ج) بهتر میداند!

  1. http://www.breakingisraelnews.com/75299/island-appearing-sea-galilee-presage-messiah-son-david

  2. صحیح مسلم (کتاب 18 حدیث 68)

  3. فتح الباری؛ جلد 6 ؛صفحه 297

  4. حافظ عمادالدین ابن کثیر؛ البدایه وانهایه؛ ج 6؛ ص 110

  5. صحیح مسلم (حدیث 7028)

  6. http://www.breakingisraelnews.com/75299/island-appearing-sea-galilee-presage-messiah-son-david

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

پاسخی بگذارید