اسلامی متفرقه

ملحمه آخرین جنگ در زمین و نهایت تاریخ

نوشته شده توسط سید آصف هاشمی

ملحمه به حیث یکی از علایم کبری قیامت از دو ریشه گرفته می‌شودکه بازگشت هر دو ریشه به یک اصل است: یکی چسبندگی و دیگری گوشت. اگر از ریشۀ اول گرفته شود، به معنای سختی نبرد است که در آن جنگ‌جویان به هم‌دیگر گلاویز می‌شوند و اگر از ریشۀ دوم گرفته شود به معنای قتل‌گاه است، کنایه از این‌که گوشت بدن انسان‌ها در آن می‌ریزد. به هر صورت مراد از ملحمه در این‌جا، حوادث و جنگ‌های خونینی است که در آینده رخ می‌دهد.

ملحمه کبری جنگ بزرگی بین روم و مسلمین در آخر زمان قبل از خروج دجال می باشد. دکتور عمر بن سلیمان الاشقر، درمطالعات که درمورد علایم قیامت کرده است میگوید: تقریباً عصر ما نزدیک به چنین واقعه است. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید: «جنگی بزرگی بین روم و مسلمین خواهد بود و آنرا بنام ملحمه نامگذاری میکنند، که اول جنگ به وقوع می پیوند و سپس از آن مسلمانان فسطنطنیه را فتح میکنند و بعد از آن دجال خارج میشود». همچنان از حضرت معاذ رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:« آبادی بیت المقدس خرابی یثرب است و خراب شدن یثرب سبب ملحمه میشود و ملحمه سبب فتح قسطنطنیه میشود و فتح قسطنطنیه سبب خروج دجال میشود.»رواه ابو داود.

بعد از خروج دجال، عیسی (ع) زمانی نزول میکند که او امام مهدی را محاصره کرده است که با دیدن وی دجال پا به فرار گذاشته تا بالآخره در لود که منطقۀ تحت سلطۀ اسرائیل فعلی است تو سط وی به قتل میرسد. با قتل دجال الله (ج) برای عیسی (ع) از یأجوج و مأجوج خبر داده و میگوید که غیر از قدرت الهی، کسی نمیتواند آنها را شکست بدهد و عیسی (ع) به کوه پناه برده که بعداً در زمان عیسی علیه السلام یأجوج و مأجوج نیز توسط الله (ج) هلاک میشوند.

بنا بر نظرعلمای بزرگ چون ابن کثیر، یسف بن يحيى بن علی، شیخ حمود التوجیری، ملحمه مصادف به ظهور حضرت امام مهدی خواهد بود و بنا بر حدیث ذی مخمر رضی الله عنه این جنگ بین عرب و روم میباشدکه متعاقباً فتح قسطنطنیه (استانبول) صورت گرفته که بعد از این خروج دجال بنا بر حدیث عبد الله بن بشر الخثعمی رضی الله عنه و حدیث ابی هریره که (خطیب در کتاب المتفق و المفترق) روایت کرده است صورت میگیرد. حدیث که در مورد امیر آمده است: «یجیش الروم علی وال من عترتی…» معلوم میشود که امیر جیش در آن زمان از عترت نبی کریم صلی الله علیه وسلم میباشد.

حافظ ابن حجر در فتح الباری میگوید: در حدیث ابن ماجه که از معاذ بن جبل رضی الله عنه روایت است ملحمه کبری و فتح قسطنطنیه و خروج دجال در هفت ماه میباشد و حدیث عبد الله بن بسر رضی الله عنه میگوید: زمان بین ملحمه و فتح مدینه شش سال میباشد و دجال در سال هفتم خروج میکند.

محمد ابن احمد ابن اسماعیل المقدم در کتاب «فقه اشراط الساعه» که اختلافات تمام علماء را در مورد تذکر داده است و بعضی گفته اند که قبل از ظهور مهدی خلافت قایم میشود و بعضی گفته اند که تا زمان مهدی و مسیح علیهما السلام خلافت قایم نمی شود و مهدی و مسیح علیهما السلام خلافت را قایم میکنند. البته در اخیر نظر گروه اول را ترجیح داده است و میگوید مسلمانان در اخیر دوباره بعد از آنکه صهیونیست های یهودی بیت المقدس را میگیرند دوباره مسلمانان بیت المقدس را به دست میگیرند و در زمان ظهور مهدی بین المقدس در دست مسلمانان میباشد.

جنگ بین روم و بین مسلمین در ملحمه خواهد بود و هدف از روم بنا بر گفته شیخ صالح حسان ( اروپا و امریکا)است، به یاد داشته باشیم که این جنگ نه تنها در نصوص شریعت اسلامی یاد آور شده بلکه اهل کتاب ( یهود ) هم به این جنگ ایمان دارند که آنرا در کتب و عقاید شان بنام معرکه ( هرمجدون) یا ( هرمجیدو) (Armageddon) یاد میکنند، هرمجدون کلمه عبری است که از دو کلمه ساخته شده اس ( هر ) به معنی کوه است و (مجدون) یا (مجیدو) به معنی وادی است که در فلسطین موقعیت دارد. در سفر از اسفار اهل کتاب که آنرا سفر (الرویا) می نامند در فصل (16) آمده است « تمام جیوش عالم در سرزمینی به نام هرمجدون جمع خواهند شد» همچنان (اورل روبیتسون) درکتاب ( drama the end of time ) میگوید« تمام چیز ها در چند سال خواهد گذشت و جنگ بزرگی در هرمجدون یا سهل مجیدو واقع خواهند شد». نویسنده مشهور آمریکای (جینس هانسل) میگوید « ما بعنوان یک مسیح اعتقاد داریم که تاریخ انسانی به جنگ به نام معرکه هرمجدون نهایی خواهد شد و این جنگ به عودت مسیح در زمین واقع خواهد شد». بنا بر تعبیر کشیش آمریکایی (جینیس وجرت) « وادی مجیدو یا مجدون در فلسطین است که به زودی در آنجا جنگ بزرگی خواهد بود».

پس جنگ بین روم ( آمریکای ها و اروپایی ها ) و مسلمان ها خواهد شد و ما به این یقین کامل داریم به خاطریکه نصوص شریعت اسلامی برآن تأکید نموده و همچنان بنا بر علایم موجود در عصر حاضر این جنگ بسیار زود واقع خواهد شد.

بنا بر احادیث که از ابی سعید الخدری رضی الله عنه روایت است و آنرا شیخ البانی رحمه الله صحیح شمرده است میگوید: «حضرت امام مهدی در مکه مکرمه ظهور میکند و توسط وی خلافت راشده قایم میشود و این در زمانی است که مرحله فتنه و ملاحم شروع شده است». بنا بر حدیث حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها در مورد خواب دیدن رسول الله صلی الله علیه وسلم و حدیث حضرت حفصه رضی الله عنها، « حضرت امام مهدی در مکه مکرمه ظهور میکند».

این بسیار ممکن است که قبل از مهدی حقیقی که در مکه مکرمه ظهور میکند بسیار اشخاصی طبق دسیسه های اسرائیلی و مزدوران شان بخاطر مشوش و مغشوش ساختن امت مسلمه، خود را مهدی معرفی کنند، اما وقتی که مهدی حقیقی ظهور میکند مسلمان ها گروه گروه از هر ناحیه زمین خود را به سوی او رسانده و اعلان بیعت میکنند و در جهاد فی سبیل الله و اعلاء کلمه الله تعهد کرده و ان شاءالله به راهی خواهند رفت که به یکی از این دو نیکی برسند؛ نصرت و شهادت. از خداوند تمنا داریم که ما را محروم نسازد از این شرف و عزت که در صف حضرت امام مهدی با مشرکین برزمیم.‌آمین

در حدیث صحیح مسلم که از نافع بن عتبه روایت است که حضرت امام مهدی بعد از آنکه مسلمین با وی بیعت میکنند، در جزیرت العرب جهاد میکنند و از فارس تا روم (غربیان) به فتح پرداخته و سپس با آمدن حضرت عیسی (ع) با دجال میرزمند و او را از بین برده و شریعت اسلامی در کرۀه زمین حاکم شده طوریکه هیچ دین غیر از دین و شریعت محمد در زمین حاکم نمیباشد.

حالا چی باید کرد:

  1. چنگ بزنیم به قرآن و سنت.
  2. یک قسمت از وقتی خود را اگر داکتر هستیم ، یا انجیر، استاد، و غیره صرف مطالعه واقعات و حادثات از دیدگاه شریعت اسلامی کنیم، باید به سوی شریعت اسلامی رجوع کنیم و قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را بیاموزیم و فهم و دانش خود را در امور شرعی افزایش دهیم و واقعات و حادثات را از دیدگاه شریعت اسلامی مطالعه کنیم تا به حقیقت پی ببریم و از دام دجال و اسرائیل رهایی یابیم.
  3. تحقیق ایمان در قلوب مان. ایمان کشتی نوح است که ما را در امواج دریا و فتن ها زنده نگه میدارد، پس ایمان قول به زبان و تصدیق به قلب و عمل به جوارح و ارکان است، که چنین ایمان شما را از فتنه های دجال ان شاء الله محفوظ نگه میدارد.
  4. تقوی و ایمان به آخرت. عزیزان میدانیم که اکثر علایم صغری قیامت در عصر کنونی مان بوقوع پیوسته و علایم کبری قیامت مانند ملحمه و آمدن امام مهدی و حضرت عیسی (ع) دور بنظر نمیرسد، پس باید به زیادت در تقوی و ایمان به آخرت بکوشیم.

اللهم صلی علی محمد و علی آله و اصحابه اجمعین

در بارۀ نویسنده

سید آصف هاشمی

1 Comment

پاسخی بگذارید