اسلامی اقتصادی سیاست های جرمی متفرقه

یک قدم تا ملحمه (جنگ اتمی)

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

پس از حادثۀ یازدهم سپتمبر 2001، امریکا و متحدینش جنگ را با جهان اسلام تحت نام جنگ علیۀ تروریزم آغاز کردند که از تسخیر افغانستان آغاز شده دامنه اش به عراق و لیبیا کشیده شد و تا سوریه امتداد یافت. حملات دول صهیونیستی توسط اتحاد امریکایی-اروپایی-اسرائیلی بالای جهان اسلام، برعلاوۀ اینکه مقاصد اقتصادی، جیوپالیتیکی و هجمونی غربی را دنبال میکند، مقاصد مسیحایی را نیز دنبا میکند که از نظریۀ دو خاخام (عالم یهودی) مشهور بنام های جودا الکلی و زیوی هرش کالیشر که بر خلاف اساسات دین یهودیت مبنی بر آمدن مسیح و ساختن دولت یهودی میگفتند: احتیاجی به انتظار آمدن مسیح نیست. یهودیان باید به کمک قدرت سیاسی و اقتصادی خود و کمک قدرت های بزرگ اروپایی دولت یهودی را (در بیت المقدس) بسازند و این کار اولین مقدمه برای آمدن مسیح است<1> ، سرچشمه میگیرد.

یهودیان با تکذیب حضرت عیسی (ع) خویش در دام مسیح دروغین یا مسیح الدجال انداختند و بیشتر از دو هزار سال به انتظار وی به سر میبرند که با شهرت نظریات جدید مبنی بر آماده ساختن جهان برای آمدن وی دست به طرح پلان های بزرگ جهانی زدند؛ پلانیکه از آزاد سازی بیت المقدس از دست مسلمانان رقیب عمدۀ مسیح الدجال، برای یهودیان پیروان اصلی مسیح الدجال آغاز شده، به آماده ساختن قصر شاهی در صحن مسجد القصی امتداد یافته و تا تضعیف مسلمانان و ابرقدرت ساختن اسرائیل برای آمدن دجال می انجامد. صهیونیست ها برای عملی ساختن این طرح از هر حد میگذرند، چنانچه گروه های دجالی صهیونیست میگویند: بزرگترین سازهای این زندگی در مقابل آهنگ صهیون هیچ شمرده میشود<2.<

پس پردۀ جنگ غرب با اسلام نیز یک بخش این طرح بزرگ جهانی را تشکیل میدهد که حضرت محمد مصطفی (ص) چهارده صد سال قبل از وقوع این حادثات، جهانیان را از آن خبر داده است. زمانیکه به جنگ های خاور میانه نگاۀ عمیق انداخته شود و سلسلۀ حادثات تعقیب شود، همخوانی این سلسله حادثات با احادیث نبوی کاملاً مشهود میباشد. حضرت محمد (ص) میفرمایند: چنان سختی ها و فجایع خواهد آمد که هیچکس از آن در امان نخواهد بود. این فجایع به محور شام چرخیده و در عراق مستقر خواهد شد… زمانیکه که بخواهند این فجایع را در یک منطقه از بین ببرند، در منطقۀ دیگر ظهور خواهد کرد<3>. حالت سوریه و عراق فعلاً چنین است. فجایع و سختی ها بالای امت مسلمان در این مناطق چنان فراگیر شده است که تمام مردم این مناطق را متأثر ساخته و کوشش ها برای دریافت راۀ حل برای از بین بردن این فجایع به بن بست رسیده است.

نهایت این حالت نظر به احادیث نبوی به جنگی میپیوندد که تاریخ بشریت نظیرش را تجربه نکرده است. از ابوهریره (رض) روایت است که: قیامت تا آن وقت نخواهد آمد که دریا ی فرات خشک نشود و از تحت آن کوۀ طلا ظاهر شود که مردم برای بدست آوردن این طلا خواهند جنگید. 99 از هر یک 100 تن جنگنده ها کشته خواهند شد و هریکی از اینها خواهند گفت که من یکی از نجات یافتگان خواهم بود<4>. دریای فرات در حال خشک شدن است و ذخایر اعظیم نفت (طلای سیاه) در امتداد این دریا یکی از محرکین دلچسپی قدرت های بزرگ جهان در سوریه و عراق میباشد که سبب جنگی خواهد شد که 99 از هر 100 جنگنده در آن به قتل برسد. در حدیث دیگری آمده است که: رومی ها بین هم بخاطر ارث بردن در این سرزمین تقسیم میشوند و جنگ های زیاد بین مسلمانان و رومانیان صورت میگیرد و بالاخره جنگی در میگیرد که نظیرش دیده نشده است که حتی پرنده ها در آسمان از سبب آن می افتند. و وقتی موقع حساب شود از هر 100 نفر 99 نفرآن کشته شده میباشد<5>. با اندک تفکر در بارۀ این دو حدیث و جنگ آیندۀ پیش بینی شده توسط حضرت محمد (ص) نسبت سه شاخصۀ که از هر 100 جنگجو 99 به قتل میرسد، پرنده ها به زمین می افتند و جنگیست که نظیرش دیده نشده است، به سادگی میتوان درک کرد که این جنگ مروجی نبوده بلکه جنگ اتمی میباشد.

امریکا برای تحت سلطه گرفتن ذخایر طلای سیاه در امتداد دریای فرات نخست به بهانۀ دروغین سلاح های کشتار جمعی که بعداً اعتراف به افترا گرایی در مورد آن کرد، به عراق حمله کرده و بعد سوریه را نشانۀ استعمار و استکبار قرار داد، تا اینکه یک سال قبل از امروز روسیه در سوریه مداخله کرده و مانع بزرگ در مقابل امریکا قرار گرفت. در طول یک سال تمام گفتگو ها برای دریافت راۀ حل میان دو قدرت بزرگ جهانی منجر به ناکامی شده و سبب شد که این دو کشور به یکدیگر دشمن خطاب کرده و یکدیگر را متهم به تهاجم گرایی کنند.

رورابط میان روسیه و امریکا چنان تیره شده است که سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی روسیه را تهدید به فرستادن عساکرش در تابوت ها به طرف روسیه کرد<6> و در آخرین عکس العمل وزارت خارجۀ امریکا اعلان نمود که تمام روابط دیپلوماتیک در مورد سوریه را با روسیه قطع نموده است<7>.

تحلیل گران سیاسی حالت وخیم و رویارویی دیپلوماتیک میان امریکا و روسیه را خطرناک دانسته و به این نظر هستند که جنگ سوریه راۀ حل نظامی نداشته و اگر یکی از این قدرت ها از موقف خود در مورد سوریه نگذرند و به پالیسی های خویش چنین ادامه دهند، امکان جنگ مستقیم میان این دو قدرت که منجر به جنگ اتمی میشود، بسیار زیاد خواهد بود. الکسندر دوگین که یکی از مشاورین پوتین است و مغز پوتین نیز نامیده میشود، میگوید که: امریکایی ها افراد مارا بمبارد میکنند. جنگ جهانی سوم هیچگاه این قدر نزدیک نبوده است<8>، طارق احمد نمایندۀ حزب نشنلست سوریه نیز میگوید: امریکا جنگ جهانی سوم را در سوریه آغاز کرده است<9> و بالآخره رئیس ستاد مشترک نیروهای امریکایی میگوید: اکنون… برای اینکه بتوانیم فضای هوایی سوریه را تحت کنترول داشته باشیم باید به جنگ با سوریه و رسیه برویم<10>.

اوضاع وخیم سوریه و کشمکش های دو قدرت بزرگ جهانی همرا با متحدانشان عواقب خوب برای جهانیان ندارد، ولی طوریکه معلوم میشود صهیونیست ها برای کوچک سازی جهان از هیچ جنایتی در یغ نمیکنند، زیرا برای اینکه اسرائیل بتواند ابر قدرت شود، یا باید اسرائیل بسیار بزرگ شود که غیر ممکن معلوم میشود و یا اینکه جهان کوچک شود که توسط جنگ اتمی امکان پذیر میباشد، چون نظر به گفتۀ حضرت محمد (ص) وقت بین ملحمه یا جنگ بزرگ و فتح استانبول شش سال خواهد بود و دجال در سال هفتم آن ظهور خواهد کرد<11>. پس از جنگ بزرگ تا آمدن دجال 7 سال فاصله وجود دارد و در این جریان که قدرت های بزرگ یکدیگر را از بین برده اند، اسرائیل که اکنون توسط نماینده های خود به ظلم جهانی میپردازد خودش دست به کار شده و خواهد خواست به حیث ابر قدرت ظاهر شود که قبل از ظهور دجال حضرت امام مهدی ظهور کرده و تاریخ با آمدن عیسی (ع) به پایان خواهد رسید.

و الله (ج) بهتر میداند!

 

References:

<1> Harun Yahya; Holocaust Deception; p15

<2> Freemasonry Templars and occultists; p 109,135, 136 René Le Forestier;

<3> Kenzul Ummal, Book of Some Thoughts on Doomsday, Vol. 5, p. 38-39

<4> صحیح مسلم و صحیح بخاری

<5> حدیث 6927 صحیح مسلم

<6> https://sputniknews.com/military/20161001/1045892045/body-bags-war-russia-usa.html

<7> http://www.nbcnews.com/storyline/syria-peace-talks/united-states-suspends-contact-russia-syria-n658741

<8> http://21stcenturywire.com/2016/09/29/syria-alexander-dugin-world-war-3-could-be-very-close/

<9> https://sputniknews.com/politics/20160922/1045602725/wwiii-in-syria.html

<10> https://www.rt.com/usa/360317-carter-dunford-syria-russia-senate/

<11> صحیح مسلم

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

پاسخی بگذارید