اسلامی سیاست های جرمی

گروه 13 گروه 300 و شیطان پرستان

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

در تاریخ پول و سرقت سرمایه های مردم ما تشریح کردیم که چطور 13 فامیل کنترول پول جهانی را تحت کنترول خود گرفتند. بعد از گرفتن قدرت پولی آنها دنبال قدرت جهانی شدند و در سال 1776 آنها یک گروه مخفی ساختند که فعلآّ بنام اشراقیان (illuminati) شناخته میشوند.بیشترین اعضای شناخته شده آنها یا بنام یهود بوده و یا سهیونست میباشند. این گروه شیطان پرست جند اجندای مهم دارند.
1. ازبین بردن تمام ادیان و یا پخش بی دینی
2. ازبین بردن بیشتر از نفوذ جهان و آوردن یک دولت جهانی (New World Order)
3. دور ساختن مردم از حقیقت و مغشوش ساختن اذهان مردم توسط رسانه های جمعی تا بتوانند مردم را آماده قبول کردن اجندا های خویش کنند.
نشانه های این گروه در هر جا دیده میشود مثلآّ در نوت یک دالری این ها در باره خویش معلومات زیاد را گفته اند مانند سال پیدایش، اجندای ترویج بی دینی، نشان شان وغیره.
Dollar Bill
اینها بعد از گرفتن قدرت پولی جهان متوجه دو بخش دیگر قدرت شدند که رسانه ها و سیاست هست که توسط پول هنگفت که داشتن بزرگ ترین رسانه ها ومنابع خبری دنیا را ساختند و سیاستمداران را خریدند. CNN، FOX، COLUMBIA PICTURES و غیره تمام شان از سهیونستان میباشد. مشاور امنیت ملی امریکا در کنفرانس مونیخ اقرار کرد که او ماموریت های روزانه خویش را از کیسینجر یک مرد 92 ساله عضو این گروه بدست می آورد.
این گروه به چندین دسته قدرتی تقسیم شده اند که رییس شان یک شخص نامعلوم است که در سطر های بعدی خواهید شناخت بعد از آن گروه سیزده گروه سه صد و غیره میباشد.
illuminati-pyramid
این گروه بعد از تشکیل برای به عمل در آوردن اجنداهای خود سه جنگ جهانی را پلان کردند. چنانچه در خط البرت پایک در سال 1871 واضح نوشته شده است که برای ساختن یک حکومت که تمام جهان تحت سلطه آن باشد باید سه جنگ جهانی شود که بعد از جنگ جهانی سوم یک دولت جهانی توسط این گروه تشکیل خواهد شد.
سایت رسمی این گروه که هیچ کس نمیتواند ثابت بسازد که این سایت واقعیآّ مربوط این گروه است و یا خیر ولی نظر به مطالعات ما امکان دارد از این ها باشد. درین وب سایت آنها در باره خود گفته اند که چطور دولت ها را کنترول میکنند و سرمایه های بیشمار دارند. نشان این ها از یک چشم، هرم، نور و حلقه تشکیل شده است و مردم را بسوی نور شیطانی خویش دعوت میکنند.
logo
نظر به اقرارات بعضی ازینها این گروه فرمان های خویش را از شیاطین میگیرند و منتظر رهبر یک چشمه خویش هستند. وقتی اولین کتاب آنها را میخواندم در آن نوشته بود که رهبری آنها در یک جزیره که در هیچ نقشه دنیا وجود ندارد و هیچ انسان عادی به آنجا رفته نمیتواند زندگی میکند به یاد حدیث افتادم که گفته بود دجال در یک جزیره زنجیر پیچ شده که بزودی از آنجا برآمده و به دنیای ما خواهد آمد افتادم.
این گروه توسط شیاطین (جنیات) دستورات خود را از دجال میگیرند و حال در پی جنگ جهانی سوم هستند که ما فعلآّ در حالت جنگ جهانی سوم قرار داریم و آخرین مرحله این جنگ جنگ اتومی خواهد بود که پیش بینی های حضرت محمد (ص) به حقیقت خواهد پیوست که آسمان را دود خواهد گرفت و باران نخواهد شد که از نگاه ساینسی این تنها بعد از جنگ اتومي امکان پذیر خواهد بود. این جنگ در اسلام ملحمه گفته شده که مجموع از جنگ ها بوده و بعد از ختم این جنگ آسمان را دود خواهد گرفت.
این گروه بین انسان ها و مسلمانان یک حس اغتشاش بوجود آورده که یکی از نشانه های آخر زمان و آمدن دجال است. لطفآّ ازین سمبول ها دوری نموده و کوشش کنید خودرا از فتنه دجال نجات دهید.
Satanic Symbolism
اگر میخواهید موضوعات جالب مارا بخوانید از صفحه انترنتی ما همیشه دیدن کرده و صفحه فیسبوک مارا لایک بزنید.

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

تبصره ها

پاسخی بگذارید