اسلامی

آیا حضرت محمد (ص) در باره داعش هشدار داده؟

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

گروه داعش که یکی از بزرگترین گروه های جنگی اسلامی میباشد در مدت بسیار کم موفقیت های بسیار بزرگ را در خاور میانه بدست آورده اند که درین اواخر پا به کشور عزیز ما نیز گذاشته اند. هیچ شب نیست که در اخبار جهانی نام ازین گروه برده نشود. نظر به اعتقادات این گروه هر شخص که در مخالفت با این گره جراّت ایستاده گی کند باید جزای مرگ را ببیند. این گروه بعضی از مسیحیان را به قتل رسانده است ولی بیشترین قربانیان این گروه مسلمانان بوده است. قبر های پیغمبران را ازبین میبرند و حتی درین اواخر در مساجد که خانه خدا است فقط به نام اینکه این مسجد مربوط برادران شیعه است انتحاری میکنند.

علمای اسلام در باره این گروه دیدگاه های خویش را اظهار کرده اند که بعضی شان چنین است

شیخ ابو عبدالله المصری که یکی از اعضای این گروه بود و ازین گروه نسبت غلط بودن عقاید شان جدا شد چنین میگوید

رویه بعضی عناصر این گروه به شمول رهبران آن با مردم سوریه و مجاهدین آن حمله آور بود. او می افزاید: گروه داعش بسیار از مردم را بدون اینکه بدانند و یا درک کنند متهم به کفر مینماید و حتی کسانیکه به عقاید آنها مخالفت نشان میدهد کافر خطاب میشوند.

شیخ سلیمان بن ناصر الالوان میگوید

ابوبکر بغدادی خلیفه مسلمین نیست او هر کاری که اورا خوش بسازد میکند؛ او رهبر یک فرقه است. او تقاضای بیعت را میکند در حالیکه هر کس که به او بیعت نکند کشته میشود که این کار یک مسلمان متقی و خلیفه مسلمین نمیباشد.

نظر به آیات قرآن کشتن یک انسان بی گناه مانند کشتن تمام بشریت است. و حتی نظر به تحقیقات داکتر ذاکر نایک کشتن یک مرتد  که به علیه دین تبلیغ نکند در اسلام جواز ندارد.

در حملات این گروه و گروه های مانند آن هزاران بیگناه کشته میشود، در مساجد در شهر ها، در عبادت گاه ها و در قریه ها کورکورانه مردم بیگناه را به قتل میرسانند و آیا اینها نمیدانند که حتی کشتن کفار که بالای اسلام حمله نکرده باشد در اسلام جواز ندارد پس به کدام حق مسیحیان مقیم آن مناطق سر بریده میشود.

حضرت محمد (ص) میفرماید: وقت میرسد که از اسلام جز نام و از قرآن جز کلمات آن چیز باقی نمیماند. مساجد بسیار آراسته خواهند بود ولی اسلام و اقعی در آن تدریس نخواهد شد. درین روزهای آخر اصول معنوی اسلام مفقود خواهد شد. و از دین جز رسم های اجباری چیزی باقی نخواهد ماند. علما و روحانیون در این زمان فاسد بوده و منابع نزاع خواهند بود.

چقدر زیبا این زمان را آنحضرت (ص) تشریح کرده و حال ما میبینیم که چطور به رهنمایی بیشتر علما و روحانیون فاسد؛ مسلمانان یک دیگر را به نام های مذهب جهاد و غیره میکشند و به جای یکپارچگی مسلمین به نزاع علیه یک دیگر دعوت میشوند.

آنحضرت (ص) همچنان می افزاید درین زمان مناقشه ها یک گروه از جوانان نابرومند و بی شعور پیدا میشود که بسیار زیبا صحبت میکنند ولی اعمال بسیار بد را انجام میدهند. آنها آنقدر روزه میگیرند و نماز بر پا میکنند که عبادت دیگر مسلمانان در مقابلشان ناچیز معلوم میشود. آنها خود را مردم قرآن خطاب میکنند ولی هیچ ربط به آن ندارند. آنها قرآن را میخوانند ولی قرآن از گلوی شان پایین نمیرود و آنحضرت(ص) اینها را بد ترین مخلوقات گفته است.

و در احادیث دیگر شاخص های این گروه چنین بیان شده است: این گروه موهای دراز میگذارند و بیرق های سیاه حمل میکنند. قلب های شان مانند فولاد سخت است. و خودرا ملازم دولت میدانند. پیمان شکن هستند، حقیقت نمیگویند و نام های شان را به نام شهر شان میگذارند.

اعضای گروه داعش موهای دراز دارند و جالب اینکه اینها خودرا دولت اسلامی میگویند و نام رهبرآنها بغدادی ازشهر بغداد گرفته شده است.

و همچنان احادیث صحیح مسلم جلد پنجم حدیث نمبر 2316، 2318، 2319، 2320، 2322، 2323، 2324، 2325، 2326،2328، 2333، 2334، 2338 و صحیح بخاری نسخه نهم جلد 84 حدیث نمبر 68 خصوصیات بیشتر این گروه قرار ذیل است.

  • آنها قرآن را میخوانند ولی قرآن از گلوی شان پایین نمیرود.
  • از دین طوری خارج میشوند که تیر از کمان خارج میشود.
  • آنها آنقدر روزه میگیرند و نماز بر پا میکنند که عبادت دیگر مسلمانان در مقابلشان ناچیز معلوم میشود.
  • طوری صحبت میکنند که سخنانشان سخنان بهترین مخلوقات معلوم میشود.
  • از عراق ظاهر میشوند.
  • از کلمه توحید به شکل غلط استفاده میکنند.
  • در زمان مناقشه بین مسلمین پیدا میشوند.

اگر میخواهید موضوعات جالب مارا بخوانید از صفحه انترنتی ما همیشه دیدن کرده و صفحه فیسبوک مارا لایک بزنید.

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

پاسخی بگذارید