اسلامی متفرقه

پیش بینی های یهودیت در باره جنجال های روسیه و ترکیه

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

قبل از اینکه در باره نظریات یهودیت بپردازم، میخواهم نقاط چند در مورد آخر زمان بگویم. اکثریت ادیان در کتاب های خویش از آخر زمان و نشانه های آن صحبت میکنند. از هزاران دین که در دنیا وجود دارد سه دین آسمانی در علم آخر زمان با هم مشابهت های عمدۀ دارند. مثلاً، هر سه دین به این باور اند که عیسی(ع) خواهد آمد و یک حکومت عادل و جهانی را برپا خواهد کرد. هر سه دین به این باور اند که نقش عمدۀ منفی آخر زمانی را یاجوج و ماجوج و دجال بازی خواهند کرد. اختلاف بین علم آخر زمان در این ادیان اینست که در شناخت این چهره ها باهم هم خوانی ندارند. نا گفته نباید گذاشت که هر سه دین آسمانی به این باور اند که ما در آخرین مراحل آخر زمان قرار داشته و آمدن عیسی(ع) بسیار نزدیک است.

چون بحث ما در بارۀ پیش بینی های یهودیت است میخواهم در باره دین یهودیت در این مورد روشنی بی اندازم. الله(ج) برای بنی اسراییل وعده آمدن مسیح را در تورات داده بود و برایشان گفته شده بود که او از بیت المقدس بالای جهان حکومت خواهد کرد، ولی، زمانیکه مسیح(ع) آمد، بنی اسراییل نبوت اورا رد کرده، اورا حرامزاده خطاب کردند و او را به صلیب کشیدند. وقت آنها عیسی(ع) را به صلیب دیدند مطمین شدند که او عیسی مسیح(ع) نیست، چون او از بیت المقدس بر جهان حکومت نکرد. ولی، چیزی را که آنها نمیدانستند و تا شش صد سال هیچ کس نمیدانست، آن بود که الله(ج) در قرآن برای ما واضح ساخت، الله(ج) در قرآن آشکار ساخت که عیسی(ع) نمرده، بلکه به بالاه برده شده است. بعد از این که آنها عیسی(ع) را به صلیب کشیدند، از مکان زندگیشان (بیت المقدس) رانده شدند، ولی آنها بازهم ایمان نیاوردند و همیشه و همیشه منتظر مسیحای هستند که خداوند(ج) در تورات برایشان وعده داده بود. آنها به این عقیده هستند که مسیح آنها آمدنی است و عصر طلایی یهودان را با خود می آورد. غافل ازینکه، این مسیح قبلآ آمده بود ولی آنها به او خیانت کردند. وعده خداوند(ج) بر حکومت وی از بیت المقدس بالای جهان به حقیقت میپیوندد، نه به نمایندگی یهودیان بلکه به نمایندگی مسلمانان و این حکومت وعده داده شده در آمدن دوم حضرت عیسی(ع) به حقیقت خواهد پیوست. مسیحای که آنها فعلاً سرسختانه برایش کار میکنند کسی نیست جز مسیح الدجال یا مسیح دروغین.

روحانی و عالم دین یهودیت “مش شترنبچ” Moshe Shternbuch برای اولین بار از پیش بینی های آخر زمانی دین یهودیت در سال 2014 پرده برداشت. پیش بینی که نظر به متن های “ویلنا گوان” که توسط عالم یهودی بنام “لیزر برادی” روایت شده است چنین میگوید:-

زمانیکه دیدید روس ها شهر کریمیا را تسخیر کردند، باید بدانید که زمان آمدن مسیحا آغاز شده است و صدای پاهایش شنیده میشود. و زمانیکه شنیدید که روس ها به شهر کونستینتینیه پول (استانبول) رسیده اند، لباس های شبات خویش را پوشیده و آنرا نکشید چون امکان آمدن عیسی مسیح هر دقیقه میرود. “

در این پیش بینی دو نشانۀ حتمی آمدن مسیحا تذکر یافته است؛ تسخیر کریمیا توسط روسیه و حمله روسیه بالای ترکیه. قابل یاد آوری است که کریمیا در سال 2014 به تصرف روسیه در آمد.

تنش های فعلی بین روسیه و ترکیه که بعد از 24 نومبر سال پار با انداختن جت روسی توسط نظامیان روسیه افزایش یافت حالات را برای نشانۀ دوم ( حمله بالای شهر استانبول ترکیه) و حتمی آمدن مسیحا آماده میکند، که از نظر عالمان علم آخر زمان یهودیت دیری تا آن باقی نمانده است .

این پیش بینی با پیش بینی های همسان در دین یهودیت تقویت یا فته است، مانند پیش بینی عالم و بنیان گذار مذهب هسیدیک یهودی. او که در قرن 18 زندگی میکرد نظر به گفته های دین یهودی چنین پیش بینی ها را تائید مکند.

زمانیکه پیغمبر بنام خدا صحبت میکند، و چیز های که میگوید واقع نمیشود، چیز های است که خدا نگفته است. پیغمبر آنرا از روی بیفکری گفته است؛ شما نباید از او بترسید.” (تورات دوم 18:22)

با ازدیاد تنش ها بین ترکیه و روسیه، بسیاری از مردم خصوصاً یهودیان و مسیحیان در این فکر میکنند که آیا این بحران ها شاهد دخالت مسیحا و یا آمدن عیسی(ع) خواهد شد؟

درست قبل از مرگش در 1979، عالم یهودی که بسیار بین یهودیان محترم بود و همچنان بنام ویلنای نابغه نیز یاد میشد، برای پیروانش دو پیش بینی یهودیت در باره نشانه های حتمی یهودیت مرتبط به آمدن مسیحا را واگذار کرد.

در قرن 20 “کلویسنبرگر ریبی” یک عالم هسیدیک یهودی، به افزایش گفته های ویلنا نظر به نوشته های یهودی چنین استنباط کرد:-

بنام بال شم توو، زمانیکه اسپ های روسی را در کونستینیه پول (استانبول) دیدید، باید بدانید که مسیحا در حال رسیدن است.”

مطابق به گفته های “کلویسنبرگر”، افزون بر موجویت نظامیان روسی در شهر ترکی استانبول، “بال شم توو” یکی از نشانه های دیگر آمدن مسیحا را پیش بینی کرده است:-

روس خواهند آمد، و آنها همرا با اولاده اسماعیل خواهند آمد.” که یهودیان اتحاد روسی با بعضی از کشور های اسلامی مانند ایران و سوریه را نشانۀ دیگری آمدی مسیحا میدانند.”

نظر به “اخبار عاجل اسراییل” نقش روسیه در سوریه نظر به پیش بینی های یهودیت نقش یاجوج و ماجوج است. بعد از سپتمبر سال گذشته روسیه نقش مهم را در بحران سوریه بازی میکند و یهودیان نظر به پیش بینی های تورات پوتین را یاجوج و روسیه را ماجوج میدانند.

قابل یاد آوری است که کونستینیه پول یا استانبول فعلی در اسلام نیز نقش عمدۀ آخر زمانی را بازی میکند. چنانچه آنحضرت(ص) میفرمایند:

وقتی بیت المقدس در حالت آبادی و سرسبزی شود زمانی است که مدینه در حالت ویرانی میرود، حالت ویرانی مدینه زمانیست که جنگ بزرگ (ملحمه) اتفاق می افتد و شروع جنگ بزرگ سبب فتح کانستنتینو پول (استانبول) تو سط نیروهای اسلامی میشود و فتح استانبول زمانیست که دجال ظهور میکند. و آنحضرت(ص) دستانش را بالای شانه ها ابن جابل(ر) گذاشت و گفت و این یک حقیقت است مانند حقیقت بودن و نشستن تو در اینجا.” (سنن ابوداود حدیث 4294)

اگر میخواهید به تیم مبارزه کمک کنید. به لینک الیبابا در ذیل کلیک کرده و از طریق Contact Supplier در باره اجناس معلومات کوتاه بخواهید) سایت الیبابا برای بار اول از شما راجستریش خواهد خواست). چند ثانیه وقت شما کمک بزرگ برای ما است.

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

1 Comment

پاسخی بگذارید