اسلامی

آخر زمان و آخرین عصر

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

کلمات مانند آخر زمان، عصر آخرو روز قیامت عبارت های هستند که علمای اسلام بیشتر بالای آن کار نکرده اند ولی بعضی علما آن را به خوبی تشریح کرده اند. آخر زمان با مبعوث شدن حضرت محمد (ص) به پیغمبری شروع شد که این امر در قرآن واضح گفته شده است و ما آن حضرت (ص) را پیغمبر آخر زمان میگوییم. عصر آخر در بر گیرنده آخرین دوره این تاریخ بوده که در آن حضرت عیسی (ع) دو باره خواهد آمد، حضرت امام مهدی ظهور خواهد کرد. عصر آخر عصر است که انسان ها مفهوم معنوی خودرا از دست داده و نظر به گفته آن حضرت (ص) مردم مانند خر در محضر عام زنا خواهند کرد، مطمینآّبیشترین کسان که به انترنت دسترسی دارند فلم سکس دیده اند آیا این عمل زنا مانند خر در محضر عام نیست.
تمدن غربی یک چشمه این فساد اخلاقی را در تمام دنیا تشویق مینماید و کسانیکه میگویند مسلمانان نیز با این تمدن خود را اعیار سازند باید یک بار دیگر فکر کنند چون وقت یک کشتی در حال غرق شدن است و نمیتوانی کشتی را از غرق شدن نجات دهی کار عاقلانه این خواهد بود که کشتی را رها کرده و خود را نجات دهی. کشتی تمدن یک چشمه غربی (دموکراسی) در حال غرق شدن است و مسلمانان باید در فکر نجات خویش بوده و رجوع کنند به راهنمایی های اسلام چون اسلام برای ما گفته که در این حالت باید چی کنیم.

علامات کوچک

1. حضرت محمد (ص) میفرماید: مردم راه غیر از راه که من برای آنها گفته ام را پیروی نموده و تدریس خواهند کرد و پیش از قیامت بزرگترین دروغگو خواهد آمد که از او باید با خبر باشید. و وقتی مردم به رهبران دروغگو باور نموده و مردم راست گو را مسخره کنند و فریبکاران رهبران شوند شما در انتظار قیامت باشید. این امر در دنیای امروز کاملآّ مشهود است.
2. زنان موهای خویش را مانند بکان شتر تزیّین خواهند کرد.

1- Hair Like Hump of Camel

3. زنان مانند مردان خودرا ملبس خواهند ساخت.

women dress like men

4. مردان مانند زنان لباس خواهند پوشید.

Men Dressing Like Women

5. همجنس گرایی در اجتماع پذیرفتنی خواهد شد.

GAY MARRIAGE

6. اطفال تولد شده خارج از پیوند عروسی عام خو اهد شد. در امریکا و غرب بیشتر از 50 فیصد اطفال تولد شده خارج از پیوند عروسی میباشد. میتوانید این امر را تحقیق کنید.
7. تعداد زنان از مردان چنان زیاد خواهند شد که یک مرد پنجاه زن خواهد داشت. غذاهای کیمیاوی، تخم های اصلاح شده و واکسین ها مواد بیولوژیکی دارند که تخمه های مونث را تشویق نموده و تعداد زنان زیا شده میرود و همچنان جنگ ها عامل عمده این امر میباشد.
8. زنا یک عمل عادی خواهد بود.
9. تدریس و آموزش دین از بین خواهد رفت. این امر کاملآّ مشهود است رسانه ها چنان علیه علما تبلیغ میکنند که کس خوش ندارد حتی به آنها گوش فرا دهند.
10. استفاده از شراب بسیار زیاد خواهد شد.

alcohol consumption

11. وقت به سرعت خواهد گذشت. فعلآّ به صورت جهانی قبول شده که و قت به سرعت میگذرد.
12. قتل و قتال زیاد خواهد شد و طوری خواهد بود که قاتل نخواهد فهمید که چرا میکشد و مقتول نخواهد فهمید چرا کشته میشود. نظر به مصاحبه ها با ارتش امریکا و بیشترین از خانواده های قربانیان آنها و ارتش نمیدانند که چرا کشته شده اند و چرا کشته اند.
13. از اسلام جز نام و از قرآن جز نوشته ها چیز باقی نخواهد ماند.
14. سود خوری بی اندازه زیاد خواهد شد. بانک ها، کمپنی های بیمه …..

علامات بزرگ

1. یاجوج و ماجوج: این مخلوقات به دنیا آمده اند که فعلآّ در حال فساد در این دنیا میباشند و به علیه مسلمانان میجنگند که در مقاله یاجوج و ماجوج کی ها هستند تشریح شد.
2. دجال: او پلان های خویش را توسط پیروان خویش و یاجوج و ماجوج تطبیق میکند که به زودی ظهور خواهد کرد بقیه در مقاله دجال کیست.
3. دود: آسمان را دود خواهد پوشاند که صنعت فعلی سبب این شده است. و تیوری دیگر اینست که این دود توسط جنگ اتومی که بزودی بوقوع خواهد پیوست بوجود خواهد آمد. نظر به مطالعات ساینسی اگر جنگ اتومی در دنیا شود اتموسفیر چنان آلوده خواهد شد که برای چندین سال باران نخواهد بارید و در بسیار جاها آفتاب نخواهد طلوع کند که اینها نیز علامات قیامت بوده و در احادیث آمده است که حضرت عیسی (ع) بعد از آمدن به خداوند دعا خواهد کرد تا هوای آلوده زمین را پاک کند که نظر به این ما میدانیم که او بعد از جنگ اتومی خواهد آمد.
4. جانور در روی زمین: بسیار امکان دارد که این جانور سهیونست ها و اسراییل بوده که مانند جانوران در زمین ظلم نموده و مردم بیگناه را میکشند.
5. ظهور آفتاب از غرب
6. فرو رفتن زمین سه بار یکی در شرق یکی در غرب و یکی هم در عربستان که در زمان ظهور حضرت عیسی مسیح بوقوع خو اهد پیوست. سونامی هندوستان که سبب از بین رفتن صد ها هزار مردم شد یکی از اینها بوده که یک زلزله بزرگ دیگر در غرب خواهد شد.
7. آتش از یمن خواهد آمد که مردم را از جا بیجا خواهد ساخت که حالا ما شاهد این آتش هستیم.

YEMEN FIRE

8. آمدن حضرت عیسی (ص)

بیشترین علامات کوچک بوقوع پیوسته و بعضی از علامات بزرگ نیز یا بوقوع پیوسته و یا در حالت بوقوع پیوستن است که ثابت کننده این است که ما در عصر آخر قرار داریم و به زودی اسلام بالای این دجالی ها و پیروان آنها پیروز خواهد شد و این دین حقیفت بودن خویش را ثابت خواهد ساخت. ما به حیث مسلمانان باید بیشترین کوشش خودرا کنیم که از فتنه های آخر زمان دوری نموده و از جمله اینها نباشیم.

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

تبصره ها

  • سلام تشکر از این معلومات که ارائه کردید بسیاری از این مطالب دور از حقیقت نیست .
    دوست عزیز ان جزیره ای که میگوید در یک جای گم نام است و ریس ای شیطان پرستان زندگی میکند به نظر من همان جی مثلث بیر مودا نباشه چون تا اکنون هیچ هوا پیما گشتی یا کدام چیز دیگری نتوانسته در ان گذر کند و گفته میشود که اگر کشتی تیاره که در مسیر مثلث بیر مودا غرق یا نا پدید میشود توسط رهبران دیرین اسرائیل نابود میشود و ان را تراکم بد هوا این محیط میگویند که چندین کتاب هم در باره این مثلث نوشته شده است

پاسخی بگذارید